2020 jaar geleden werd de weg geopend

De reeks over “Gods Vergeten Woord” begonnen wij door er op te wijzen dat men in Jeruzalem een tijd had waar men geen oog meer had voor de Allerhoogste Schepper. Hierin bracht de jeugdige Judese koning Josia een verandering door de dienst van de God van de Bijbel weer te herstellen, ook al wist het volk van Juda niet meer wat zulk een dienst werkelijk inhield.
De kennis van hun God was grotendeels verloren gegaan, en wat restte waren slechts goede bedoelingen. Vandaag lijkt er ook niet meer zo veel van Gods kennis te zijn en sommige mensen mogen dan wel goede bedoelingen hebben, zij zoeken de vele menselijke en plaatselijke gebruiken te integreren in hun dienst, wat echter niet strookt met de wensen van God. Eveneens houden de meerderheid van de zich Christen noemenden er nog steeds aan vast om hun Christus als hun god te dienen, in plaats van te komen in te zien dat Christus Jezus de gezondene van God is, de zoon van God en een mensenzoon.

Deze mensenzoon was lang op voorhand aangekondigd en kwam op de aarde 2020 jaar geleden. Mits dit een speciaal getal is 20 20 en er twee millenia voorbij zijn gegaan waarin het geloof in Christus Jezus verder verspreid kon worden, kijken wij dit nieuwe seizoen en kerkelijk jaar naar die bijzondere gebeurtenis.

Op onze ecclesia site zullen wij verder in gaan op de aankondiging en de gebeurtenissen rond Jezus zijn geboorte. Daar en hier zullen wij ook trachten te laten inzien hoe Jezus in Gods Verlossingsplan past en waarom er die goddelijke afstammeling is die niet hoeft in te houden dat Jezus God zou moeten zijn. Integendeel zou een God die zoveel eeuwen later na de zondeval op de aarde zou komen om zijn dood te ‘voorwenden’ slechts getuigen van een onverbiddelijk harde en niet menslievende god, mits hij de mensheid nu dan nog steeds laat lijden.

Het is juist die zoon van God die 2020 jaar geleden hier op aarde kwam, die Gods liefde voor de mensheid goed kende en deze ook met Hem deelde. Die gezondene van God, op bijzondere wijze geplaatst in de moederschoot van een jonge vrouw, kon mededogen voelen met een zondaar die ‘door de zonde misleid’ was, maar fel uitvallen tegen religieuze leiders die het aan hen toevertrouwde volk misleidden en slechts uit waren op eigenbelang of trots en eigengerechtigheid.

Ook vandaag zien wij nog toestanden zoals Jezus ze ook kon aantreffen in zijn streek. Zoals er toen geestelijke leiders waren die het volk bepaalde verhalen brachten en dingen van het volk eisten, die God helemaal niet verlangt van de mens, doen bepaalde kerkinstanties nog steeds gelijkaardige zaken.

Toen Josia besloot Gods tempel te herstellen kwam het Wetboek van Mozes te voorschijn. Toen dat de koning werd voorgelezen besefte deze onmiddellijk dat de situatie, ondanks zijn reformatie, ver was gaan afwijken van Gods oorspronkelijke opdracht aan zijn volk. Er moest veel gebeuren en veel ‘puin’ worden geruimd voordat de situatie werkelijk weer was hersteld.

Ook vandaag moet er weer veel puin geruimd worden en moeten er mensen zijn die anderen er weer toebrengen om de vele verloren gelopen ‘schapen’ terug de weg te tonen naar God. 2020 jaar geleden kwam ook Jezus ter wereld om die weg naar God te tonen. Zoals wij het vorige hoofdstuk eindigden met te melden dat hij de Enige Weg naar God is,zullen velen dit nog moeten inzien en er van af moeten stappen om Jezus als hun god te verheerlijken.

Op onze ecclesia site en hier zullen wij dit academisch jaar eerder voorleggen waarom wij zo in Jezus Christus  moeten geloven als de gezondene zoon van God en waarom hij de enige weg is naar God. Ook zullen wij verder aan tonen dat hij werkelijk die lang beloofde verlosser is, de Messias en Heiland waarnaar wij moeten uitkijken, want deze zal terugkomen om een oordeel over de mensen te vellen, waarbij wij hopelijk tot diegenen zullen kunnen behoren die toegelaten zullen worden om in het Koninkrijk van God binnen te treden.

In de verre oudheid had God onheil over Juda en Jeruzalem gebracht, maar ook had Hij hoop tot de vele mensen gebracht die rond de Joodse gemeenschap leefden en nu ook een kans kregen om terug gerechtvaardigd te worden en opgenomen te worden tot een Groot Volk van God.

De profeet Habakuk uit de 7de eeuw voor Christus

Habakuk mag dan wel met verbijstering en verslagenheid gezien hebben hoe Gods volk als hulpeloze vissen waren. Maar nu voorzag Jezus de wereld van vissers van mensen. Deze zouden die vissers van Babel kunnen overtroeven en in hun netten gevangen vissen of mensen weer tot leefbare wateren kunnen brengen.

De trots van Babel werd gekrenkt en werd hun noodlot. Babels brede muur werd tot de grond geslecht en zijn hoge poorten werden met vuur verbrand; zo vermoeiden volkeren zich voor niets en matten natiën zich af voor het vuur, zoals er vandaag ook velen zijn die zich afmatten voor niets. (Jeremia 51:58).

Uit het geslacht van de koning die de ark van het verbond naar Jeruzalem gebracht had en een tempel bouwde voor de ware aanbidding, kon 2020 jaar geleden een nieuwe koning ter wereld komen. Een koning die over ons zal komen te regeren. Van God heeft deze man van vlees en bloed de autoriteit gekregen om te heersen vanuit Jeruzalem.  Al de voorgaande jaren heeft de mens allerlei regeringsvormen uitgeprobeerd, maar gene enkele vorm bleek te werken. Het is gebleken dat het zeer moeilijk is om een rechtvaardige heerser over de mensen te hebben. Toch is er zo één belooft en zal deze komen; namelijk Jezus Christus.

2 Samuel 23:3 DSV  De God Israels heeft gezegd, de Rotssteen Israels heeft tot mij gesproken: Er zal zijn een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods.

Die man kende zijn hemelse Vader zeer goed en wenste slechts Zijn wens te doen en niet zijn eigen wil. Hij gaf zich volledig over an de wil van God. Dat is ook wat van ons verwacht wordt en waartoe wij moeten komen om ook zo één te worden met Christus zoals hij één is met God.

De laatste profeet van de oude tijden en Hebreeuwse Geschriften, of het Oude Testament, voorzag dat de komst van Christus een crisis onder het volk Israël zou brengen:

Malachi 3:1-2 DSV  Ziet, Ik zende Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal; en snellijk zal tot Zijn tempel komen die Heere, Dien gijlieden zoekt, te weten de Engel des verbonds, aan Denwelken gij lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de HEERE der heirscharen.  (2)  Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep der vollers.

De Christus, de Koning Israels, kwam en werd aan de martelpaal opgehangen. Maar dat betekende niet zijn einde doch het begin van een nieuwe wereld. De wereld die wij ook op onze sites willen tonen.

Nederlands: Humbeek: 10e kruiswegstatie ("...

Humbeek: 10e kruiswegstatie (“Jezus wordt van Zijn kleren beroofd”) (Photo credit: Wikipedia)

Zij die nog meer profeten van God om het leven hadden gebracht, brachten ook die profeet en leermeester om het leven. Maar zijn offerdood zou een kentering brengen doordat het voor ons de deur opent tot nieuw leven. Om die reden is zijn geboorte 2020 jaar geleden ook zo belangrijk voor ons.

Zoals in Jezus tijd er ongelovigen waren en Paulus ook de onge­lovige Joden van zijn tijd trachtte de Joden hun weerbarstigheid en onboetvaardig­heid te laten inzien, moeten vandaag verscheidene volgelingen van Jezus, broeders en zusters in Christus, de mensen waarschuwen voor de komende tijd zodat zij zich kunnen voorbereiden op de

“de dag des toorns en der openba­ring van het rechtvaardig oordeel Gods, die een ieder vergelden zal naar zijn werken” (Romeinen 2:5).

Voor 2016-2017 ligt er dan ook een belangrijke opdracht klaar voor hen die Jezus liefhebben en onder zijn bewind willen komen te staan.

+

Voorgaande:

Het begin van Jezus #4 Aangekondigde te komen Verlosser

Verlossing #9 De enige weg

++

Aansluitende leesstof:

 1. Na 2020 jaar
 2. De geboorte van Jezus Christus was als volgt
 3. Jezus van Nazareth – 1 – Jezus geboorte
 4. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 5. Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning
 6. Wereld waarheen? #5 De Val van Babel
 7. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 8. Blootleggen van de grondslagen van het geloof
 9. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 10. De Wederkomst en de eindtijd #1 Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan
 11. De Wederkomst en de eindtijd #2 Blik op de nabije toekomst
 12. De wederkomst en de eindtijd #3 Let op de Vijgeboom
 13. De Wederkomst en de eindtijd #4 De komende toorn

+++

Andere gedachtegangen

 1. Sjezus!
 2. De Passie van de Jezus – Een muzikale fruitmand
 3. Wie is.. God?
 4. Tel je zegeningen
 5. Messianische vs. Trinitarische Juden
 6. Who Needs Religion?
 7. Must read: Background article about Messianism in the orthodox Jewish community
 8. Identity Crisis – message about God’s people Israel and the tribes
 9. Jesus não é o Messias #1 – Introdução
 10. Rabbi Besar Israel Mengatakan 2016 “Waktu yang Baik” Untuk Kedatangan Messias
 11. Niso bili sveti, niso bili trije in niso bili kralji

Save

Save

Save

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Aankondiging, Christen zijn, Christendom, Drie-eenheid, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen, Religie, Trinitarisme en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

10 reacties op 2020 jaar geleden werd de weg geopend

 1. Pingback: 2020 years ago, the road was opened | Broeders in Christus

 2. Pingback: De Verlosser 1 Senior en junior | Broeders in Christus

 3. Pingback: Bijbeldeskundige Allen Barber is eensluidend dat op het jaar 2017-2018 Jezus Christus zal terugkeren naar de Aarde – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 4. Pingback: Uitkijkend naar 2017 en aankomende tijden | From guestwriters

 5. Pingback: De Messiaanse beweging onder de loep | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Plaatsing van Jezus door zogenaamd Bijbelstudie webruimte | Stepping Toes

 7. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #23 Geloofspunten opgetekend in de Birmingham Amended Statement of Faith – Belgische Broeders In Christus

 8. Pingback: De wereld van Lucas #2 Geschiedschrijver en evangelist | Broeders in Christus

 9. Pingback: Jezus Jood Christen of Moslim – Questiontime – Vragenuurtje

 10. Pingback: De roeping van Christus #2 – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.