De Verlosser 1 Senior en junior

De afgelopen weken hebben wij hier op dit platform een kijk genomen in de eerste zes hoofdstukken van broeder Rudolf Rijkeboer zijn boek Gods vergeten Woord. Daarin zagen wij hoe de wereld tot staan kwam door een Hogere Macht die een Plan had met het geheel. Deze eeuwige goddelijke Kracht plaatse de mens in het universum, maar die mens verzette zich tegen de Grote Kracht zijn recht op heerschappij. Als straf voor hun daad van tegenstand (satan) werden zij uit de Koninklijke Tuin van Eden gestuurd en kwam er nu een einde aan hun leven. Lijden en dood zou nu een herkenbaar deel van hun leven uit maken.

God voorzag echter dat het lijden der mensheid niet eeuwig zou duren en beloofde een verlosser. Doordat God een Messias beloofde en er voor zorgde dat deze op de aarde kwam, is Hij de Voorziener van die Verlosser, oftewel de Hoofdverlosser. Velen denken omdat er over Dé Verlosser wordt gepraat en over een Alfa en Omega dat de ene en de andere Verlosser waarover sprake is in de bijbel één en dezelfde persoon moeten zijn en dat daarom de genaamde zoon van God ook God zou moeten zijn. Dit is echter volledige onterecht.

Naast God de Verlosser of Redder, kunnen er op aarde nog vele andere verlossers of redders werkzaam zijn. Zo zijn er vele brandweerlui, geneesheren en andere gezondheidswerkers die mensenlevens redden en anderen van hun moeilijkheden verlossen, doch zijn ze niet God. Zo zullen wij aantonen dat er naast de Ware God, de Allerhoogste Redder of verlosser, ook een beloofde verlosser door God op de wereld geplaatst is op een bijzondere wijze (Dit jaar 2020 jaar geleden). Indien God geen verbreker van de doodstraf of verlosser zou voorzien hebben en indien hij het zoenoffer van Jezus niet aanvaard zou hebben waren wij nu nog steeds niet verlost van die vloek der dood welke over elk levend wezen valt.

Gods vergeten Woord Hoofdstuk  7 De Verlosser

Een zuiver begrip van Gods verlossingsplan vergt een zuivere visie op de positie van de Verlosser. Door de eeuwen heen is er de verleiding geweest om de Verlosser al te zeer te vergoddelijken. Maar dit wordt al door de aposte­len bestreden omdat het de Verlosser in feite zijn overwinning ontneemt. De Bijbelse leer omtrent de verlossing vormt daarentegen een rationeel en consistent geheel.

 

In het vorige hoofdstuk hebben we geconstateerd dat de mens van nature geneigd is af te dwalen van God. Afdwaling van God en ingaan tegen zijn geboden is zonde en brengt de dood. De Wet van het Oude Verbond voorzag daarin door offers. Een ander leven moest in de plaats komen van dat van de zondaar. Maar dieroffers waren daartoe ontoereikend. Slechts een volmaakt en zondeloos mens kon de zonde tenietdoen. Maar welk mens zou in staat zijn die rol te vervullen? Dat vereist een vastberadenheid die kennelijk de onze te boven gaat. En de verklaring die de Bijbel geeft is dat de Verlosser Gods Zoon was. Door zijn afstamming van God Zelf kon Hij de kracht op­brengen te volharden in gehoorzaamheid. Tegelijker­tijd moest Hij echter een menselijke natuur hebben, want Hij moest een volmaakt mens zijn en geen volmaakte God, op dezelfde wijze als wij verzocht door de zonde; en die natuur had hij door zijn afstamming van een menselijke moe­der. En door die natuur moest Hij, net als wij, de gehoor­zaamheid leren:

“En zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden” (Hebr. 5:8).

Het is zaaks dit goed te beseffen: Hij kon alleen het ware zondoffer zijn doordat Hij zowel aan de goddelijke als aan de menselijke natuur deel had. Zonder zijn goddelijke afstamming had Hij de kracht niet gehad om de zonde te weerstaan. Maar zonder zijn menselijke afstamming had Hij de verleiding niet ondergaan zoals alle andere mensen; dan was er geen strijd geweest en dus nog steeds geen overwinning.

+

Voorgaande

Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus

Gods vergeten Woord 15 Schepping 7 Vreze des Heren

Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk

Een goddelijk Plan #4 Beloften

2020 jaar geleden werd de weg geopend

Verlossing #2 De Bijbelse oplossing

Het begin van Jezus #2 Aller Begin

Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden

Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen

Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham

Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God

Het begin van Jezus #13 Een te komen mens

Vervolg: De Verlosser 2 Zijn goddelijke kant

++

Aansluitende lectuur

 1. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 2. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 3. God die Almachtige Geest die geen mens kan zien De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 4. Voorspellingen van de Eniggeboren zoon
 5. Een Groots Geschenk om te herinneren
 6. De Knecht des Heren #4 De Verlosser Schijnbaar onmogelijke opdracht Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding
 7. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 8. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 9. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft
 10. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 11. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 12. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 13. De Knecht des Heren #1 De Bevrijder
 14. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 15. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 16. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 17. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 18. Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning
 19. Wereld waarheen #3 – de wortelscheut van David
 20. Dienstknecht voor velen terwille van de waarheid van God
 21. Dienaar van zijn Vader
 22. Lijden goegemaakt door Jezus’ loskoopoffer voor zonde
 23. Gisteren stierf hij voor mij
 24. De Leidsman van geloof
 25. Wegen die tot God leiden
 26. De Weg tot verlossing
 27. Uitkijken naar twee adventen
 28. Het is niet proberen maar vertrouwen
 29. Wees trouw aan het luisterende oor
 30. Wie zijt Gij, Here?
 31. De Toorn Gods
 32. Al of niet verenigen
 33. Een plaats voor een vreemdeling en een vluchteling
 34. Mogelijkheid tot leven
 35. Dank aan de Vader dat Hij nooit moe wordt Zijn kinderen van alles te geven

+++

Verder aanverwante artikelen

 1. Mijn Volmaakte Verlossing
 2. Wie is.. God?
 3. Whiskey, soberheid en God
 4. My Heer
 5. Om genade te sien
 6. hardepad

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen, Trinitarisme, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

13 reacties op De Verlosser 1 Senior en junior

 1. Pingback: De Verlosser 2 Zijn goddelijke kant | Broeders in Christus

 2. Pingback: De Verlosser 2 Zijn menselijke kant | Broeders in Christus

 3. Pingback: Addendum 1: de leer van de “antichrist” | Broeders in Christus

 4. Pingback: Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Plaatsing van Jezus door zogenaamd Bijbelstudie webruimte | Stepping Toes

 6. Pingback: Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 2 Jezus en de Wet | Broeders in Christus

 7. Pingback: De verzoening in type en antitype 2 Uitgaan naar Jezus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: De vertrouwelijke omgang van God is met wie Hem vrezen” (Psalm 25:14) – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 9. Pingback: Fundamenten van het Geloof 11 Christus, de door God gezonden Verlosser | Stepping Toes

 10. Pingback: Fundamenten van het Geloof 12 Verzoening met God door het offer van Christus | Stepping Toes

 11. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: Een Bijbels antwoord op uw vraag naar aanleiding van ons geloof dat Jezus niet God was van in het begin | From guestwriters

 13. Pingback: Uitkijkend naar 14-15 Nisan, Pascha of Pesach op 15 april 2022 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.