Van harte welkom – Welcome to this site

Fijn dat u op deze site rond geloof, God en Christus terecht bent gekomen. Wij wensen u hier veel leesplezier.

*

Thank you for visiting this site about faith, God and Christ. We wish you a lot of reading pleasure here.

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Naar het einde van het jaar 2022 gaand

2022 is mij wel een jaar geweest. Wat niemand ooit had kunnen denken is toch zeker niet gebeurd!
Na zovele jaren zonder enige onderlinge landen oorlog werd er opnieuw een landen conflict tot een oorlog gebracht waarbij men zelfs enkele ogenblikken had waar men schrik had voor een Derde Wereldoorlog. Zo ver is het gelukkig nog niet gekomen, maar wij houden wel ons hart vast.

Er zijn heel wat mensen die denken dat gelovigen zich van de wereld afzonderen en niet begaan zijn met wat er rondom hen gebeurd. Maar dat is onterecht.

Ik ben er van overtuigd, dat ook willen wij deze wereld niet toebehoren, dat wij er onlosmakelijk mee verbonden zijn. Wij kunnen ons gewoon weg er niet uit weg halen zonder dood te gaan. Dus zolang wij leven moeten wij het doen met deze wereld, terwijl wij toch onze hoop blijven stellen op een heel andere en betere wereld.

De Bijbel raad ons aan goed voorbereid te zijn, maar om ook tijdens de periode voor het einde der tijden ons voor onze naaste en de omgeving in te zetten. Ook al willen velen niet inzien dat het met het milieu slecht gaat moeten wij er ons van bewust zijn. Hiertoe doet de nu op WordPress geplaatste “Our World” een poging om te laten zien hoe er kan aan gewerkt worden en waarom het niet ‘vijf voor twaalf’ is maar eigenlijk al ‘vijf na twaalf’. Op “Some View on the World” kan u namelijk regelmatig berichten onder ogen krijgen, hoe het gaat met de natuur en hoe mensen er aan werken om ze te beschermen.

Niet van deze wereld zijnde willen wij haar ook niet toebehoren. Maar ook al behoren wij God en Christus toe, zal de wereld ons niet los laten en ons bij allerlei zaken betrekken. Juist door heel bewust te zijn van de gevaren van deze wereld gaan wij ons juist sterker kunnen opstellen. Daarom is het zo belangrijk om goed te beseffen wat er allemaal in de wereld gebeurd. Zo zullen wij ook bij tijds de tekenen van de tijd en tekenen van God kunnen gaan herkennen. Ook door een goed beeld te hebben van wat er in de wereld gebeurt, zullen wij kunnen inzien hoe dat alles in de lijnen van Gods Plan valt. Terwijl wij hier op deze aarde zijn moeten wij beseffen dat wij die aarde maar in bruikleen hebben gekregen en dat wij er voor zorg moeten dragen. Op “From Guestwriters” en “Some View on the World” plaatsen wij regelmatig artikelen om tot een hulp te zijn tot een betere verstandhouding met mens en natuur.

Dat die mensen er niet veel goeds van bakken, moet ons er niet toe brengen om er helemaal niets van te weten. Er gebeurt echter zo veel in de wereld dat wij dat niet allemaal makkelijk kunnen volgen. Hiertoe is de WordPress websiteEnige Kijk op de Wereld” in het leven geroepen.

Er gebeurt veel te veel in de wereld om alles persoonlijk goed op te volgen. Daarom heb ik mij geabonneerd op enkele kranten en enkele schrijvers samengebracht om voor u een selectie te brengen van het belangrijkste nieuws van de dag en week, alsook om een kijk te geven hoe het met onze aarde is gesteld en hoe wij er mee moeten leven.

Naast de vele artikelen die een verslag uitbrengen over het politiek en economisch gebeuren zal u op “Some View on the World” ook sociaal en kerkelijk nieuws kunnen vinden, alsook artikelen waarin dieper wordt ingegaan op ‘God en gebod‘ of de essentiële ethische en Joods-Christelijke waarden plus meerdere punten van het geloof.

Weet echter ook dat om al mijn websites te onderhouden en te voorzien van de nodige teksten dat dit niet enkel veel tijd en energie vergt, maar ook heel wat kost. Daarom durf ik hier ook te vragen of u niet eens wil nadenken over het financieel bijdragen, zodat wij toch een tegemoetkoming in de onkosten kunnen vinden.

In iedere geval hoop ik dat wij op de ingeslagen weg zullen kunnen blijven voort gaan. Daarom nodig ik u van ganser harte uit om ook “Some View on the World” regelmatig komen te bezoeken of om u op de berichtgeving in te schrijven.

Verder wens ik u een mooi einde jaar en een 2023 om naar uit te kijken.


Indien u ons wenst te steunen zijn bijdragen op bankrekening
BE37 9730 6618 2528, BIC ARSPBE 22
altijd welkom.

+

Voorgaande

Niemand leeft voor zichzelf

Kunnen focussen in een hectische tijd

Eerste gedachte voor vandaag “De wereld is misschien slecht” (16 januari)

Toekomstverwachting nog steeds onder vuur

Voorbereiden op moeilijke tijden die op ons af kunnen komen

De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?

De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?

De nacht is ver gevorderd 18 Studie 3 Lessen uit het verleden 7 Conclusie

De nacht is ver gevorderd 19 Studie 4 Wat te doen

De nacht is ver gevorderd 22 Studie 4 Nu actueel: Nut van tekenen

De nacht is ver gevorderd 24 Studie 4 Zorg voor de naaste

De nacht is ver gevorderd 25 Slot

Tekenen der Laatste Dagen

Een goddelijk Plan #4 Beloften

Gedachte voor vandaag: Wakker blijven

Gedachte voor vandaag: Tijd voor God kunnen plaatsen

++

Aanvullende lectuur

 1. Activiteiten in dit leven nagaan
 2. Betrachting van “Enige Kijk op de Wereld”
 3. Uitkijkend naar 2017 en aankomende tijden
 4. In deze oorlogsdreigingstijden
 5. Moeten Christenen over zich heen laten walsen
 6. Zorg dragen voor moeder natuur (Our World) = Zorg dragen voor moeder natuur (Some View on the World)
 7. Opbouw van verleden naar toekomst
 8. Macht van het verkeerdlopende
 9. Is er wel belang voor persoverzichten – of Krijgt frustratie mij klein
 10. Niet gebonden door labels maar vrij in Christus
 11. Een wachter die het zwaard ziet komen
 12. Een boekrol van leven en dood
 13. Doemdagscenarios
Geplaatst in Aankondiging, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Levensvragen, Publikaties, Wereld | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Uitnodiging tot onze nieuwssite die een Kijk brengt Op De Wereld

Indien u het nog niet wist, herinneren wij u er aan dat wij bij de beginperiode van het internet onze aanwezigheid als Christelijke gemeenschap al kenbaar probeerden te maken. Via de Microsoft (of MSN) Groepen vertelden wij de mensen hoe wij op geestelijke en wereldlijke aspecten keken. Op 24 november 2005 creëerde ik een praatgroep (op MSN) welke zou uitgroeien tot de website “Christadelphian world” op Multiply. Toen die Groepen werden opgegeven door Microsoft en Multiply werd voorgesteld, gingen wij daar op in.
Logo Maar op de markt kwam een tegenspeler lokken naar klanten die bij hen wensten te bloggen. Zo namen wij ook een Google Account en begonnen ook op Blogger nieuws uit de wereld te brengen vanuit ons christelijk oogpunt bekeken.

Christadelphian World” vond haar begin op Blogspot, om enkele jaren later een naamswijziging te ondergaan en door het leven te stappen als “Our World“. Bij de teloorgang van Multiply werden daar ook vroegere berichten in opgenomen.

Google Sites

Google Sites is een wiki- en webpagina-creatie tool van Google.

LogoVoor enkele jaren vlotte alles goed en konden mensen via de labels aanverwante artikelen vinden. Maar in 2020 begon er sleet te komen op dat publicatiesysteem. Meerdere bloggers merkten op dat Blogger moeilijk laadde op het net en dat het klikken op linken in een artikel meermaals de webbrowser liet vast lopen. Google leek er weinig aan te doen en bracht vele bloggers nog in meer moeilijkheden met hun ‘Google sites‘ te veranderen. Hierdoor kreeg ik ook handenvol werk om onze vroegere Google Sites in de nieuwe versie terug op het net te plaatsen. Maanden werk kreeg ik zo voor de boeg, waardoor op bepaalde websites de publicaties ook verminderden.

WordPress is opensourcesoftware om websites te realiseren, die onder de voorwaarden van de GNU General Public License (GPL) wordt gepubliceerd.

Op 25 september deed ik nog een algemene oproep om het probleem op Blogger op te lossen, maar daar kwam geen oplossing uit de bus. Dat deed mij besluiten om van het minder praktisch te editeren Blogger of Blogspot over te stappen naar WordPress, waar ik tevreden was over het oude edit systeem. Zij waren met Google ook met een afschuwelijk onhandelbaar blogsysteem of editor gekomen in dezelfde periode als Google haar vernieuwing had gebracht. Gelukkig besloot WordPress toch nog ook het oude publicatiesysteem te houden naast het nieuwe Guthenbergsysteem. Op al mijn WordPress sites blijf ik gezwind het oude uitgavesysteem of ‘Classic editing’ gebruiken, in de hoop dat ze dat nog lang zullen behouden.

Vanaf 25 september 2021 besloot ik artikelen die ik normaal gesproken op “Our World” zou publiceren op twee andere platforms te brengen: de religieuze zaken zouden dan voornamelijk hier geplaatst worden op Broeders in Christus of  Brethren in Christ, en de andere nieuwsfeiten zouden dan een plaats krijgen op From Guestwriters.

Op 3 oktober 2021 werd “Our World” van Blogspot met haar meer dan 4.000 artikelen over geplaatst naar een eigen WordPress stekje. Op “Some View on the World” heeft “Our World” nu haar eigen nieuwe leven. Tijdens het afgelopen jaar heb ik nog wat uitgezocht hoe ik het verder vorm kon geven en het kon laten uitgroeien naar een betrouwbare nieuwssite op religieus, ethisch, ecologisch, onderwijs & opvoeding, gezondheid en welzijn, economisch, en politiek vlak. Doordat de 4000 vroegere berichten nog niet getagd zijn, vallen de voorlopige tags in sommige talen nog wat mager uit, maar via de zoekfunctie kan men verdere artikels vinden.

Bestand:International newspaper, Rome May 2005.jpgEr is zo veel nieuws te verorberen in de media, dat wij door het bos de bomen niet meer zien. Hiertoe wil ik met “Some View on the World” wel een vrij in te ziene kijk op de wereld brengen. Mits dat wij deel uit maken van de wereld kunnen wij er ons niet helemaal van los maken en hebben politieke beslissingen ook een invloed op ons leven. Daarom gaat op die site veel aandacht naar het werelds gebeuren. Toch wil ik daar naast de ecologische aspecten ook de geestelijke of spirituele aspecten aan bod laten komen. Zo zijn er artikelen over de Christelijke religie, Joodse religie, Islamitische religie, maar is er ook plaats voor andere vormen zoals bijvoorbeeld het Hinduisme en Boeddhisme.

Nu “Some View on the World” haar eerste jaar overleefd heeft en de eerste drie maanden al 2036 bezichtigingen kreeg, om tot nu toe voor 2022 5.761 bezichtigingen te verkrijgen van 3.124 bezoekers. Op dat ene jaar hebben zich ook al 101 volgers opgegeven. Wij zouden wel graag zien dat in de komende jaren dat aantal nog zal mogen toenemen. Hiertoe willen wij vandaag ook u aan herinneren dat u ook op die WordPress site van harte welkom bent.

De tijd dat de krantenkoppen volk trok, lijkt in deze periode van sociale media tot een voorbijgegane era te behoren.

Voor het ogenblik lost de site betreft het aantal bezoekers nog niet mijn verwachtingen in. Ik besef dat ik met die nieuwssite gelijkaardige problemen ondervindt als andere bloggers die het ernstig menen om het publiek zo goed en zo kwaad als het kan te informeren. Het valt namelijk op dat de huidige generatie niet echt geïnteresseerd is in diepgaande artikels of uitgebreid nieuws. Velen zijn tevreden met hun dagelijkse update via sociale media waar zij in hun applicaties of op Facebook de ‘krantenkoppen‘ te zien krijgen. Verder klikken op de aangebrachte artikelen gebeurt echter niet.

Velen hebben misschien de indruk dat ze voldoende weten als zij doorgestuurde berichtjes op Facebook of op bepaalde Facebook pagina’s volgen, maar dat is wel niet zo, en hierdoor blijven velen verstoken van het nieuws dat hen wel zou moeten aanbelangen.

Om goed en neutraal geïnformeerd te zijn zou men vandaag ook nar meerdere nieuwszenders moeten kijken en meerdere kranten en tijdschriften moeten inzien. Hiervoor hebben vandaag de meeste mensen echter geen tijd. Daarom is het zo belangrijk dat anderen wel de moeite doornemen om meerdere dag- en weekbladen door te nemen en hier een selectie uit te kiezen om deze aan de lezers voor te stellen. “Some View on the World” wenst dat maar al te graag te doen, maar wel met een kritische en christelijke blik, en zo die leemte van nieuwsvoering en nieuwsgaring in te vullen. Hiermee wordt er zo dagelijks gewerkt aan een Journaal voor u.

Bij deze dan ook onze Uitnodiging om het onafhankelijke Some View on the World te komen bezoeken en u misschien ook daar voor de berichten in uw mailbox te ontvangen, in te schrijven.

Indien u er wat voor voelt om ook uw steentje bij te dragen, kunnen wij daar nog altijd enkele schrijvers of stemmen uit verscheidene richtingen gebruiken. Maar ook financieel is alle hulp van harte welkom. Als u dus ons werk op het net wil steunen mag u dat altijd doen via onze algemene bankrekening met vermelding van het doel. Elke bijdrage is welkom.

In de hoop u te mogen aantreffen bij onze Kijk op de wereld, verblijf ik met de meeste hoogachting,

Marcus Ampe

+

Voorgaande

Vernieuwde Christadelphian Wereld

Broeders in Christus 2013 & 2014 in review

Broeders in Christus 2016 jaaroverzicht

++

Aansluitend

 1. Hallo Wereld
 2. Overgenomen en geïntegreerd in Multiply
 3. Beweging in de Ruimte
 4. Woorden in de Wereld
 5. Mondigheid niet laten verloren gaan
 6. Einde van achtjarige Multiply relatie
 7. Samen delen van informatie en gedachtenDenken aan het ontbinden van de Vereniging voor Bijbelstudie: Bijbelvorsers
 8. Bijbelvorsers uitkijkend om meerdere lezers te bereiken
 9. Plaatsing van oudere artikelen
 10. Analytics for our Christadelphian websites – 2016
 11. Transfer website geopend op Blogger
 12. Vlaamse Broeders Googlesite opgepoetst
 13. Totaal verse kijk in het Nederlands op de Broeders in Christus
 14. Facebook pagina’s om ons nieuws verder te verspreiden
 15. Een stap richting hun bezorgde mede-christenen
 16. Nieuwe naam een feit
 17. Blog uitgestorven beestje of toch nog behorend tot nieuwe media
 18. Vele Nederlandse Christenen niet bezig met ecologisch leven
 19. Christadelphians
 20. Gedachten, aanhalingen en Bezinningsteksten
 21. “Enige Kijk op de wereld” om kerk te doen groeien door getuigenis
 22. Is er wel belang voor persoverzichten – of Krijgt frustratie mij klein
 23. Goede journalistiek hoeft niet te verdwijnen of opzij geduwd te worden door sociale media
 24. Uitnodiging tot vernieuwde aansluiting
 25. Betrachting van Some View on the World
 26. Het eerste half jaar van een Kijk op de wereld op WordPress
 27. Veel nieuws – en te veel stemmen
Geplaatst in Aankondiging, Christadelphian, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Publikaties, Religie, Wereld | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Oude boeken, maatstaven en levenslessen

Oude boeken met verhalen, liederen en gedichten

Als wij het Boek der boeken ter hand nemen, kunnen wij bij het lezen van de verhalen ons laten weg voeren als bij het lezen van een roman. Ook de gedichten en liederen hebben die kracht welke men ook bij wereldse gedichten en liederen kan terug vinden.

In die oude boeken komt men ook levenslessen tegen. Hiervan kan men denken dat die van de vroegere tijden zijn en niet meer toepaspaar zijn voor vandaag. Maar daar moeten wij beseffen dat die levenslessen nog steeds hun waarde hebben voor vandaag.

Andere maatstaven

Ook al mogen er mensen zijn die vinden dat het ouderwetse koek is en dat die verhalen in de Bijbel niet betrouwbaar zouden mogen heten. Maar wij mogen er op aan, dat die verhalen in de vroegere tijden zijn opgetekend voor de mensen te vertellen wat er allemaal met hun medemensen was gebeurd. Men kan stellen dat het het journaal was van die tijd. Gebeurtenissen werden in eenvoudige taal opgesteld zodat ze makkelijk verder konden verteld worden.

Er waren de herauten die het nieuws verder verspreiden, maar ook de profeten die mensen waarschuwden voor nog te komen zaken. Mensen konden naar hen luisteren en hun verhalen al of niet voor waarheid aannemen. Dat is nog zo gebleven voor vandaag. Heden kan men die verhalen niet geloven of naar waarheid tot zich laten komen en ze laten dienen als levensles.

Geen vervalsing van feiten

De afgelopen tijd is er heel wat te doen rond valse berichten die de ronde deden. Her en der kon men ‘vals nieuws’ vinden. Er waren zelfs politici, zoals Donald Trump die er hun handelsmerk van maakten. die ‘nieuws’ verspreiders hanteerden heel andere maatstaven en ethische waarden dan de auteurs van de vroegere tijden.

De Bijbel zelf hanteert andere maatstaven dan diegene die door vele mensen vandaag gehanteerd worden. Die maatstaven die zij gebruikten zijn ze wel betrouwbaar. Het is namelijk zo dat de Bijbel de werkelijkheid namelijk niet vervalst. De schrijvers doen zelfs geen moeite om hun eigen zwakheden en fouten te verbergen.

Ook al doen de schrijvers niet grote uiteenzettingen om zo wetenschappelijke en historische boeken te schrijven, brengen zij wel ‘in het kort’ of in eenvoudige taal duidelijkheid over het gebeuren in de natuur zo wel als onder de mensen. Zij presenteren die feiten alleen zo als nodig is om de lessen duidelijk te maken. Daarbij is het dan gerust mogelijk dat in één verhaal feiten lijken te ontbreken die dan wel in een ander verhaal verteld worden. Zo kan men de indruk hebben dat er een verhaal is waar delen aan ontbreken (en de rest dan schijnbaar onjuist of zelfs onlogisch aan elkaar lijkt te zijn gekoppeld), of waar gebeurtenissen elkaar veel sneller lijken op te volgen dan in werkelijkheid is gebeurd, of zelfs waarin dingen ons worden gepresenteerd in een andere volgorde dan waarin ze in werkelijkheid hebben plaatsgevonden. Dat heeft alles te maken met die ‘handboek’-functie, want nogmaals: het is geen geschiedenisboek!

Doorzichtigheid van feiten

De Bijbel overbrugt een enorm lange periode. Indien wij in dat boek dan de uitvoerige geschiedenis van al die volkeren zouden te verwerken krijgen, zouden wij te maken hebben met een reeks van enorm dikke boeken.

Wanneer ons alles verteld zou worden, zouden we door de bomen het bos niet meer zien (en het boek is toch al zo dik). Vaak doen moderne handboek- schrijvers dat overigens ook allemaal; alleen zeggen zij dat er dan altijd duidelijk bij. Omdat ze anders op hun vingers worden getikt door hun collega’s.

Veel controverses over de betrouwbaarheid van bepaalde ‘feiten’ die de Bijbel zou leren, komen daarom in werkelijkheid voort uit een onjuiste opvatting over wat het ons nu echt wil vertellen. En dan roept de één dat de Bijbel dus niet onfeilbaar is, omdat dat vermeende ‘feit’ niet klopt met wat we intussen wetenschappelijk weten, terwijl de ander stug volhoudt dat het wel waar moet zijn, want de Bijbel liegt niet. En geen van beide vraagt zich af of het boek eigenlijk wel dat wil zeggen wat zij er beiden in lezen. Want we stellen sneller de Bijbel zelf ter discussie, dan onze eigen interpretatie daarvan.

Eerst zien en dan geloven

Velen zeggen “eerst zien en dan geloven”. Datgene dat al lang gepasseerd is kunnen wij niet meer zien maar wel bekijken. Bekijken in het licht of kader van toen en in het licht van vandaag.

Vandaag kan men een heel andere ethiek vinden dan toendertijd, wanneer de schrijvers zich nog strikt aan de normen en waarden van hun tijd wensten te houden. Maar vandaag is de mens zo wat ontspoord en kan men vragen stellen bij de normen en waarden die de vele auteurs van nieuwsberichten hanteren.

Alles veranderd constant, en daar moeten wij ook rekening mee houden. Als wij iets lezen over een tijd moeten wij proberen ons naar die tijd te verplaatsen. Dan kunnen wij een beter inzicht krijgen waarom bepaalde mensen zo handelden.

Ook moeten wij rekening houden met de wijze van optekenen. Doorheen de boeken van de Heilige Schrift zien wij daar ook een evolutie. De wijze van optekening in de twee laatste grote delen is totaal anders van concept dan de voorgaande delen.

In die laatste delen van de bijbel zien wij ook hoe het enthousiasme van de schrijvers totaal anders is en dat dit een weerslag geeft in de manier van schrijven. Het zijn enthousiaste nieuwsschrijvers die voelen dat zij onderdeel zijn van iets wat de voorgaande schrijvers luidkeels hadden verkondigd. Maar nu beseften zij dat zij deel konden uitmaken van die aangekondigde periode.

Met de evangeliën komen wij werken te lezen van nieuwsgierige, en energieke jongelingen, die waren ingegaan op de uitnodiging van een meester leraar, die ongelofelijke dingen deed. Zij konden getuigen zijn van wat die man allemaal kon zeggen, maar ook doen. Zij waren getuigen van wonderen, en vonden ook dat anderen hier over moesten komen te horen. Met de optekeningen van die korte openbare levensloop van hun meester, kunnen wij nu die verslagen ter hand nemen, en al of niet geloven.

Betrouwbare verslaggeving

Zoals wij vandaag allerlei dingen in het nieuws horen en in de kranten, of op het internet, kunnen zien en horen,  komt het er op aan wat wij als waar willen aan nemen. Opvallend hierbij is wel dat er vandaag heel wat jongeren zijn die veel vlugger ‘opgemaakte’ of ‘vervalste berichten’ willen geloven, daar zij ze op het internet kunnen zien, dan dat zij zouden geloven wat er in de bijbel staat. Nochtans kon datgene wat er in de bijbel vermeld staat meer dan eens tegen gesproken worden of kon er, indien het valse berichtgeving was, dit ontmanteld worden. Toch is er geen tegenspraak opgetreden, noch in de Bijbelse boeken, noch in de wereldse geschriften, waar men gerust verdere uitleg van de vele gebeurtenissen kan vinden.

Zoals het politieke gebeuren of het sociale leven in het verleden een invloed had op de gebeurtenissen, is dat vandaag nog zo. Het verschil met de krant is dat de Bijbel nog een andere dimensie wil toevoegen aan het gebeuren. Het wil aantonen welk een weerslag de gebeurtenissen in het dagelijks leven van de mens hebben, op het geestelijke, en mee de toekomst van een volk bepalen. Datgene wat men vandaag beslist, zal gevolgen hebben voor datgene wat morgen gebeurd.

Al die menselijke gebeurtenissen, toont de bijbel aan, hebben hun weerklank op het geestelijk leven en de toekomst van de mens.

De bijbel brengt ons een boek zonder propaganda. Ook kunnen wij heden niet zien wat er werkelijk aan de gang was, brengen de bijbelschrijvers de verslagen naar best vermogen en in alle eerlijkheid. Zo brengt de Bijbel ons een goede betrouwbare verslaggeving van ooggetuigen, eerlijke mensen die er werkelijk bij waren en ook anderen in dat neiuws wilden laten delen.

Hun geest wordt echter niet door andere mensen gestuurd, maar door dé Hand van Boven. Onder geestelijke genade wisten die door God gekozen mannen op te tekenen wat volgens God belangrijk is om aan de mensen duidelijk te maken wat Zijn Plan is en hoe zij zich daarin moeten gedragen en hun weg moeten vervolgen.
Dankzij hen hebben wij nu de ideale boeken om ons verder door dit leven te leiden.

+

Voorgaande

Zomervakantie goede tijd voor Noodzaak tot een effectief Bijbel lezen

De Bijbel als instructieboek

Gods vergeten Woord 24 Getuigen 5 Een getuigende Heer en getuigende dienaren

Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 2 God op de eerste plaats

Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 5 Leven naar de Bijbel

Vindt ook te lezen

 1. Woorden in de Wereld
 2. Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel
 3. Boek der boeken
 4. Kijk op het Boek der boeken en het Schrift
 5. Onthullende boeken
 6. Bijbel
 7. Rond de Bijbel of Heilige Schrift
 8. Woorden gesproken door de Eeuwige tot de mensheid
 9. Wanneer een Kerk gelooft dat de hele Schrift van God komt
 10. Zuivere woorden in een Boek van Hem die nabij is
 11. Woord van God
 12. Waarom wij in de Bijbel moeten geloven
 13. Heeft Bijbel voor de mens van vandaag nog betekenis
 14. Bijbel, helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest ter onderricht
 15. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 16. De Bijbel als instructieboek #1 Lezen van de Bijbel
 17. De Bijbel als instructieboek #2 Effectief Bijbellezen
 18. De Bijbel als instructieboek #3 De Taal van de Bijbel
 19. Symboliek in de Heilige Schrift
 20. Lezen wat er staat geschreven
 21. Bijbelse verhalen in vijfhonderd ton ijs
 22. Noodzaak om de Schrift weer kenbaar te maken
 23. Verspreiding van Gods woord steeds meer op digitale wijze
 24. Plan van God
 25. Plan van God en wereldvrede

++

Aansluitend

 1. Wetenschap: God of afgod 1 Wat zijn wetenschap en Bijbel en hun raakvlakken
 2. Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken
 3. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 4. Effectief Bijbellezen: de Evangeliën
 5. Opgeroepen door Jezus

+++

Gerelateerd

 1. ‘Waarheid?’ 21-11-’21
 2. Cyber-vakantielectuur: 2 #mustread boeken over impact van desinformatie en fake news, de wondere wereld van factchecking
 3. Kritisch om gaan met bronnen
 4. Eerst zien en dan geloven
 5. interpretatie
 6. Ook Etienne Vermeersch mag zich vergissen
 7. Historische betrouwbaarheid van de Bijbel | Ruben Jorritsma
 8. Het belang van betrouwbare informatie in 1 beeld samengevat
 9. De Quran, troost en advies – 06 – Nieuws of fake news?
Geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelonderzoek, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Levensvragen | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

The teacher

The longest public speeches of Jesus that we have on record have nicknames: The “Sermon on the Mount” is recorded in Matthew chapters 5 to 7. The “Sermon on the Plain” is in Luke 6:17-49. They are similar enough that on the surface they might seem to be different accounts of the same event. However the nicknames are accurate and show us they are separate events. Matthew 5:1 plainly says Jesus went up onto the slope of a mountain to give the talk, and Luke 6:17 just as clearly says Jesus came down to a “level place”. One on a mount, the other on a plain.

We might, in fact I think we ought to, ask why. Why two accounts that are quite similar, and even more, why the differences between them?

When Jesus preaches, he obviously has no mass communication options. The things he has to say, he has to say over and over to different audiences. Did he work out ahead of time what he would say? Of course he would have! We know that by age 12 he was thinking deeply and probing the scriptures (our Old Testament) for direction about his role. From that point until his ministry began 18 years later, what was he doing? We know he worked as a builder. We also know that he had a vast and comprehensive mastery of the scriptures, something he could have gained only by spending a lot of time studying.

I picture Jesus working at carpentry and masonry, and while he works reflecting on the scriptures he has been studying. Thinking about his role in fulfilling them. Thinking about why that role is set before him, what his Father is trying to accomplish through him—which is of course to save people. Saving them requires his sacrifice as we know. And it also requires the faith of those being saved. To have such faith, people need to understand. To understand, they have to be taught. Paul expresses it perfectly in Romans 10:13-17. So Jesus would understand that his first role is to be a teacher.

Teachers in a classroom don’t just wing it. They think about the lessons they want to present to their students. They prepare. Can we imagine that Jesus just spoke off the cuff? Those years leading up to the start of his ministry were not empty. They were his prep time. He thought carefully about what and how he would show people the Father, how to be the vehicle by which people were drawn to Him. He did lesson planning. The content of the “sermon” in Matthew was carefully thought out. Then when the ministry began those lessons were taught again and again.

But also, adapted as needed—as is true for any teacher. As time goes on, opposition to his work increased. So that when he stands on that plain (later, I think), the talk isn’t exactly the same. He addresses the opposition, head on. He still begins with pronouncing the blessings on the poor, the hungry, the mourning, the persecuted. But now he follows with blunt statements of woe for the opponents—those who are rich now, full now, laughing now, those who are well spoken of.

Bringing the Teacher’s teaching home for ourselves, I believe the Lord is urging us to contemplate the contrast. Are we rich or poor? That is, heirs of the Kingdom or already in possession of our consolation. And so on for the other contrasts he paints for us.

Surely we have these two records for a reason. To some extent, at least, it helps us fit into the shoes of the disciples. They heard the Teacher’s lessons over and over, as they traveled with him. They were in a position to notice and think about the differences. As are we.

Love, Paul

Geplaatst in Being Christian, Church building, History & Events, Jesus Christ Jeshua Messiah, Thought & Reflection | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Hoe leest u? Laten wij dan niet langer elkander oordelen

Jezus vroeg zijn tijdgenoten: ‘Hebt u niet gelezen’ en ‘Staat er niet geschreven?’ Zo maakte Hij duidelijk dat het geschreven woord van God boven alles staat, en dat het belangrijk is onderscheid te maken tussen wat God heeft gesproken en de menselijke opvattingen daarover.

“Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven”

De woorden ‘aanstoot’ en ‘aanstoot geven’ hebben in onze taal vooral de wat vage betekenis van ergernis opwekken bij je medemens, hem ‘tegen de haren instrijken’. Maar in de Schrift heeft het in principe een meer directe betekenis: er de oorzaak van zijn dat iemand zich ‘stoot’. De meest letterlijke vertaling is dan: struikelblok. In de Wet van Mozes vinden we het woord letterlijk zo:

Een dove zult gij niet vloeken en voor een blinde zult gij geen struikelblok leggen, maar gij zult voor uw God vrezen. (Leviticus 19:14, NBG’51).

Maar meestal wordt het toch wel figuurlijk gebruikt, zoals bij Jesaja:

(God zal voor u) de steen zijn, waaraan men zich stoot, de rots waarover de twee koningshuizen van Israël struikelen, de valstrik en het net waarin de inwoners van Jeruzalem verstrikt raken (Jesaja 8:14).

Het woord wordt hier gebruikt voor dat struikelen, maar we vinden in dit vers een aantal woorden bij elkaar, die in dit verband van belang zijn:

• Een steen waaraan men zich stoot
• Een steen of rotsblok waarover men struikelt (struikelblok)
• Een valstrik (gewoonlijk gebruikt voor het vangen van dieren)
• Een klapnet (gewoonlijk gebruikt voor het vangen van vogels)

Het Grieks gebruikt voor zulke attributen het woord skandalon. Dat duidt eigenlijk het stokje aan dat een val of klapnet doet dichtklappen wanneer je het wegtrekt, en vervolgens zo’n val of zo’n klapnet zelf. Een dier was dan gevangen en verspeelde zijn leven! Vanuit die consequentie kreeg het woord skandalon (en het werkwoord skandalizō) de overdrachtelijke betekenis van ‘ten val brengen’ (actief) of ‘ten val komen’ (passief). In het NT betekent het dan ‘tot zonde verleiden’ of ‘van het geloof afvallig maken’. En dat is een stuk ernstiger dan bij iemand wat ergernis veroorzaken.

In het NT vinden we dit begrip vooral bij Matteüs en Markus en in de brieven van Paulus. Zo zegt Jezus in de bergrede bijvoorbeeld:

Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna [de ‘gemeentelijke vuilverbranding’ van Jeruza- lem] geworpen wordt (Matteüs 5:29).

De NBG’51 heeft hier: ‘tot zonde verleiden’. Dat klinkt al weer wat ernstiger dan ‘op de verkeerde weg brengen’. Maar eigenlijk zou je moeten vertalen ‘als het je ten val brengt’. En dat gaat heel wat verder dan een beetje irritatie.

Ook bij Paulus zien we dat, maar dan niet passief (ten val komen) maar actief (de oorzaak van iemand anders val zijn). In zijn 1e brief aan de Korintiërs heeft hij het over het eten van vlees dat eigenlijk aan afgoden was geofferd, maar dat vervolgens op de markten werd verkocht. Er liep in Korinte kennelijk een heftige discussie of dat nu wel of niet kon. De ene partij redeneerde dat die afgod om te beginnen helemaal niet bestaat, dus dat vlees is uiteindelijk maar gewoon vlees, en de andere partij zag dit als toch een deelnemen in afgodische praktijken en dus als volslagen ontoelaatbaar. Paulus richt zich dan eigenlijk uitsluitend tot de eerste partij, die in feite gelijk heeft. Maar hij betoogt dat het er helemaal niet om gaat wie gelijk heeft, maar om wat je bereikt met dat gelijk. Als dat tot gevolg heeft dat er iemand gesterkt wordt in de overtuiging dat het dienen van afgoden kennelijk toch niet zo ernstig is, en zo voor het ware geloof verloren gaat, zo ‘ten val komt’, ben je gewoon verkeerd bezig, of je nu gelijk hebt of niet. En daar zou het dus om moeten gaan:

Dan gaat er immers iemand, die zwak is, ten gevolge van uw kennis verloren, een broeder, om wiens wil Christus gestorven is. Door zo tegen de broeders te zondigen, en hun geweten, indien het zwak is, te kwetsen, zondigt gij tegen Christus. Daarom, indien wat ik eet, mijn broeder aanstoot geeft [NBV: ten val brengt], wil ik in eeuwigheid geen vlees meer eten, om mijn broeder geen aanstoot te geven (1 Korintiërs 8:11-13, NBG’51).

Waar het uiteindelijk om gaat is broederliefde. Maar als het alleen om wat ergernis ging, zou ook de andere partij bereid moeten zijn zich wat aan te passen. Zodra het echter gaat over mensen die van het geloof afvallig worden gemaakt, wordt het meteen bloedserieus:

“Christus heeft – nota bene – met zijn leven betaald voor hun verlossing, en dat doe jij dan weer teniet omdat je zonodig dat vlees moet eten? Dat gaat je bij het oordeel zwaar aangerekend worden, broeder!”

Dat is de ware achtergrond van dat woord skandalon.

R.C.R.

+

Voorgaande

Hoe leest u? Ten derden dage opgewekt – Drie dagen en drie nachten

Gods vergeten Woord 19 Het Lichaam van Christus 4 Omgaan met conflicten

Geplaatst in Bijbelonderzoek, Godsdienst, Taal & woordgebruik | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Zomervakantie goede tijd voor Noodzaak tot een effectief Bijbel lezen

Wij hebben prachtig warme dagen achter de rug en wie weet mag deze zomer nog meer aangenaam weer aanbieden.

Vele mensen kunnen nu genieten van hun zomervakantie. Het is een uitstekende tijd om even dit drukke leven van vandaag achter zich te laten om volledig tot rust te komen. Naast het tot rust komen is het ook een ideale tijd om mooie plaatsen te gaan bezoeken en wat cultuur op te snuiven. Eveneens is het een goede tijd om wat achterop liggende lectuur in te halen.

Deze zomerdagen zijn ook het ideale moment om het Licht van God in het hart te laten schijnen.

Hiertoe kan men een hele dikke kluif ter hand nemen. Een Bijbel telt, afhankelijk van de bladspiegel, al snel iets van 1200-1500 pagina’s, en staat vol van zeer uiteenlopende verhalen, gedichten, liederen en spreuken.

Velen denken dat dat Boek der boeken een ouderwets en uit de tijds ding is. Ook al zijn de verschillende delen van de Bijbel te boek gesteld tussen zoiets als 4000 jaar geleden (of wellicht zelfs nog eerder) en globaal 2000 jaar geleden, en dan ook nog in een ander deel van de wereld, heeft dat boek haar waarde in de tijd niet verloren. Alles wat er in staat kan naar vandaag geprojecteerd worden. De in de bijbel neergeschreven woorden hebben hun waarde niet verloren en de wijsheid is nog altijd van toepassing voor ons.

Wel moeten wij toegeven dat de Bijbel wel de taal van zijn tijd spreekt en dat dit wel even wennen kan vragen. Men moet wel met die taal vertrouwd raken, maar dat kan sneller dan men denkt, als men zich er voor open stelt. Hedendaagse vertalingen kunnen hier trouwens toe bij dragen, doordat zeer ouderwetse zinsopbouw en zegswijzen in hedendaagse taal gebracht worden.

Ook al mag de Bijbel heel anders ‘denken’ dan wij in onze moderne westerse cultuur, geven de er in opgetekende verhalen ons mogelijkheden om onze gedachten weg te laten voeren van die drukke wereld waarin wij nu leven. Wij, moderne westerlingen, zijn opgevoed met economie, met wetenschap, met technologie, met meer-beter-groter, met vooruitgang en voortdurende vernieuwing en denken in termen als: wat kost het en wat levert dat dan op, kun je dat logisch beredeneren, hoe werkt het, en wordt je er beter van?

Trouwens hoort men heel dikwijls mensen vragen wat het bijbellezen hun kan opbrengen.

Zij zouden er van versteld raken wanneer ze de Schrift door nemen hoe er zo veel dingen in staan die wij kunnen toepassen in ons dagelijks leven en ons verder vooruit helpen.

Oud betekent: ‘niet meer van deze tijd’, en modern is ‘in’. Onze cultuur draait om ‘gepasseerde stations’ en ‘voortdurend verder moeten’. Voor ons is dat normaal; het zit in ons bloed en we denken er niet eens meer bij na.

Bij het lezen van dat ‘oude boek’ moeten wij beseffen dat het er niet gaat om de nieuwste ideeën (die trouwens vlug al achterhaald kunnen zijn) maar om zaken die blijvend zijn. Ook gaat het niet altijd om dingen die logisch beredeneerd zijn, maar dingen die ons door God Zelf zijn geopenbaard, omdat we ze zelf nooit zouden kunnen beredeneren. Daar staat ‘oud’ voor wijsheid en levenservaring, in plaats van achterhaald en niet meer van deze tijd.

Elke generatie heeft haar eigen tijd en zal de voorgaande als ouderwets aanschouwen. Heden zijn er veel jongeren die denken dat ze niets kunnen leren van die ‘oude zakken’. Zij staan niet open voor vroegere wijsheden. Toch zouden zij beter nu en dan eens aandacht schenken aan de ervaringen van hun grootouders en hun eigen ouders.

Het terug gaan in de tijd kan echt geen kwaad. En met het lezen van de bijbel kan men wel oude verhalen lezen, maar kunnen deze ook de kracht hebben om te vervoeren of ons weg te dragen in een andere wereld. Ideaal in deze periode om zich te ontspannen en te ontsnappen aan de sleur van het leven.

Dat wij vandaag alles  ‘exact’ willen hebben, omdat we van jongs af aan geleerd hebben exact te denken, kan ons wel wat in verwarring brengen, of maken dat wij er echt aan moeten wennen om in die beeldspraak van de Bijbel te komen. Hierbij moeten wij heel hard opletten dat wij geen dingen letterlijk gaan nemen die figuurlijk zijn bedoeld, of alleen maar in poëtische taal staan uitgedrukt.

Doordat er bepaalde priesters of dominees zo veel nadruk op Jezus hebben gelegd, bestaat ook het gevaar dat we teveel nadruk gaan leggen op een uitspraak die, bijvoorbeeld door Jezus, alleen maar zo ‘extreem’ is verwoord om zijn gehoor, bijvoorbeeld de schriftgeleerden van zijn tijd, bewust te provoceren. Ook in dat soort dingen moeten we leren bijbels te denken en moeten wij er op toezien dat wij de, door de dominee, uit zijn context gehaalde teksten weer terug in hun verband gaan plaatsen. Hiertoe moeten wij ook durven eens teruggrijpen naar eerder gelezen fragmenten of bepaalde verzen gaan opzoeken. Hiertoe kunnen de verwijsteksten in de Bijbeluitgave helpen.

Ook al lijkt het niet zo op het eerste gezicht, is de Bijbel ook een boek voor vandaag, gevuld met heel wat wijsheden en instructies voor ons leven. Indien wij de er in gestelde instructies en raadgevingen gaan opvolgen zullen wij zien dat het ons leven heel wat makkelijker zal maken.

De Bijbel is wel degelijk een instructieboek, een handboek bij het leven. En dat betekent dat de verhalen die er in staan dus een bedoeling hebben. Dat zijn niet zomaar interessante illustraties van het leven in vroeger tijden: dat zijn wat in de moderne organisatieleer ‘case studies’ heten. Het zijn ook voor ons nog voorbeelden van hoe het wel, of juist niet, moet. Dit in het bijzonder wanneer je een leven met God wilt leven. Want daar kan de mens, ook vandaag nog, voor de keuze staan, om te kiezen welke weg hij wil uit gaan, de weg van de wereld of de weg van God.

Die in de bijbel opgetekende verhalen hebben een bedoeling. Zoals zij vroeger al hun bedoeling niet misliepen, kunnen wij hopen dat vandaag de mensen eveneens veel uit die aangebrachte lessen zullen leren. Het zijn levenslessen die ons niet mogen ontgaan. Als wij nu rustig in de schaduw zitten te lezen kunnen wij onze gedachten door de teksten laten wegvoeren van de plaats waar wij zijn alsook van het moment war wij zijn. Maar vervolgens moet het lezen van die verschillende stukjes per dag, ons aan het denken zetten. Ook al staat er meestal geen nabeschouwing achteraan de gelezen tekst, moeten wij onze gedachten toch de vrije loop laten gaan om over die gelezen tekst na te denken. Hierbij kunnen wij misschien de tekst ook projecteren op ons eigen leven of op gebeurtenissen die wij rondom ons hebben zien gebeuren.

Het is maar door over de gelezen teksten na te denken dat wij tot verdere inzichten gaan komen. Maar wij moeten ook wel tijd durven geven om de tekst tot ons te laten doordringen. Uiteindelijk komt het er ook op aan dat jij als lezer zelf de lessen er in zal gaan ontdekken.
Een hulp hiertoe is dat jij je ook durft verplaatsen naar het verleden. Verder is het zoals bij elk te lezen boek, dat je jezelf in de handen van de auteur moet durven geven en laten meevoeren door wat hij geschreven heeft. Dan pas zal je de tekst van die auteur kunnen volgen en in zijn leefwereld kunnen geraken.

Zo ook met het Boek van God, dat Zijn Woord weer geeft en ons laat weten wat God van ons verlangt en hoe wij het beste kunnen maken van ons leven. Met het gehele boek door te nemen zullen wij een hele goede leidraad voor ons leven kunnen meekrijgen. Hierbij zal u ook komen intezien dat wij best God kunnen dienen op de wijze zoals Hij dat het liefst heeft. In meerdere verhalen, opgetekend in dat Boek der boeken, zal je kunnen merken hoe de mens verkeerd is gegaan, door te denken dat ze het beter wisten dan God, of doordat zij onvoldoende geduld hadden om op God of iemand van Hem te wachten. Meermaals zal u kunnen merken hoe ongeduld een slecht iets was voor velen. Daarom kan u best van in het begin jezelf de tijd gunnen om alles geduldig te laten verlopen en rustig de tijd nemen om hoofdstuk na hoofdstuk van dat grote boek te ‘verteren’.

Bij het doornemen van de bijbel moeten wij er bewust van zijn dat het niet tot doel heeft een geschiedenisboek te zijn en dat voor de er in opgetekende verslagen er niet altijd de noodzaak was om ze in chronologische volgorde weer te geven. Uiteindelijk zal u zien dat alle verhalen een logische plaats en reden hebben om er te zijn.

Wij wensen u in ieder geval veel leesgenot tijdens uw vrije tijd en welverdiende vakantie.

+

Vindt te lezen

 1. Boek der boeken: de Bijbel
 2. Rond de Bijbel of Heilige Schrift
 3. Bijbel
 4. Woord van God
 5. Gospel or Good News – Evangelie of Goede Nieuws

+

Op deze site

 1. De Bijbel als instructieboek
 2. Nut van het lezen van de Bijbel
 3. Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken
 4. Als de tijd ten einde loopt…. 2 Zonen en bastaards

++

Aanvullend

 1. Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel
 2. Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken
 3. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 4. De Bijbel als instructieboek #1 Lezen van de Bijbel (Our World)
 5. De Bijbel als instructieboek #1 Lezen van de Bijbel (Some View on the World)
 6. Effectief Bijbellezen: de Evangeliën
Geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelonderzoek, Christen zijn, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Levensvragen, Religie, Wereld | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Don’t provoke ‘thin-skinned’ Putin, says former Nato secretary general

Event

Western allies must avoid provoking “thin-skinned” President Putin who now has a “messianic obsession” with Russian greatness, a former Nato secretary general has said. Lord Robertson of Port Ellen, who led the alliance between 1999 and 2003, said Britain and other nations should be careful with their language because the Russian leader now has a “dangerous mind-set” and could escalate his response. The Labour peer, who has met Putin on several occasions, warned in a lecture on the future of European security delivered today that there was no doubt the Russian leader had convinced himself that the West was a threat and that “every insult is a stab wound”.

“The man in the Kremlin has a remarkably thin skin and we should avoid provoking him into even more reckless violence against the Ukrainians. “Today, closeted away from the virus and from the real world, that emotionalism has been boiled up with a messianic obsession with Russian greatness. It has produced a dangerous mindset.”

Comment

This article is fascinating in the light of the “push” – or provocation – of Putin we have long looked for. Lord Robertson who was Nato secretary general is explaining how provoking Putin could lead to extremely unpredictable outcomes and vastly increases the dangers for the world. Provoking Putin has caused a “dangerous mindset” in him. Amazingly he even says that every insult made against Putin is a “stab wound” to him. The word ”push” means to “gore” as a goat goring with a horn. It is like a stab! Exactly what Lord Robertson says Putin feels.

The Bible says that Putin will think an “evil thought” to invade Israel. Putin (Gog) does indeed have a “dangerous mindset” …..

and he [Gog / Putin] shall cause them to rule over many, and shall divide the land for gain. And at the time of the end shall the king of the south push [Hebrew word “gore”] at him: (Daniel 11:40)

The push is some type of military provocation and it is a personal provocation of HIM ie Gog the king of verses 36-39. The provocation is undertaken by the king of the south US/UK

Andy Walton

Find the Weekly World Watch: 15-21 May 2022

++

Additional reading

 1. Surrounded by war crimes performing Russians
 2. President Biden threatened to impose personal sanctions on President Putin if Russia moves to invade Ukraine
 3. Pledges to send more military assistance to Ukraine and Russian warnings
 4. Majority of US weapons promised to Ukraine in February delivered
 5. US bolsters Europe with 3,000 extra troops
 6. Pushing Russia – Push Russia out of whole of Ukraine, says Truss
 7. Liz Truss: We may support a tribunal to try Putin over war in Ukraine
Geplaatst in History & Events, World | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Gebeden als een manier om mensen in moeilijkheden te dienen

Doorheen de tijden hebben heel wat mensen hun toevlucht genomen tot gebeden om uit bepaalde situaties te komen of om voor anderen te bidden zodat hun lijden tot een einde zou mogen komen.

Als we terugkijken naar de jonge kerk in Jeruzalem, dan was hun reputatie niet alleen het breken van het brood en de leer van de apostelen, maar ook het gebed. Zij waren een gemeenschap die vaak bad.
Zij baden individueel. Ze baden in gezamenlijke bijeenkomsten. Ze baden in de tempel. Zij zagen gebed als een manier om anderen te dienen, zoals Epafras later deed in Kolosse.

Tijdens oorlogen werd er meermaals in beide kampen gebeden gericht tot God. Vandaag mag dit wel iets anders zijn, want bij de Russen is er niet bepaald een gedachte aan God betreft deze invasie in Oekraïne.

Zij die tot een kerkgemeenschap behoren denken natuurlijk aan hun geloofsgenoten in de betrokken gebieden. Zo denken wij ook deze dagen aan onze broeders en zusters in Oekraïne. Wij voelen met hen mee en hopen dat zij sterk genoeg zullen kunnen zijn om te weerstaan aan verleidingen die hen er zouden toe brengen verkeerde dingen te doen.

Wij weten dat sommige van onze broeders en zusters leven in gebieden die een verhoogd risico lopen gebombardeerd te worden of binnengevallen te worden. We weten dat vluchtelingen bijzonder kwetsbaar zijn, met onzekere omstandigheden en voorwaarden. We weten dat de belangrijkste manier voor broeders en zusters in Oekraïne en Rusland om met elkaar in contact te komen, het internet is.

We weten dat de toegang tot internet, vooral buiten deze landen, mogelijk in gevaar is. We weten dat onze Russische broeders en zusters hoogstwaarschijnlijk grote moeilijkheden zullen ondervinden door de economische sancties die worden opgelegd, waardoor hun leven nog moeilijker wordt. Tenslotte weten we dat de heersers van alle landen onder de controle staan van de engelen, en ons doel is dat alle broeders een vreedzaam en godvruchtig leven leiden, zonder voortdurende dreiging van autoriteiten.

Dus, wat kunnen we doen?

Begin met een specifiek, ernstig gebed tot onze hemelse Vader.
Terwijl de rest van de wereld zich op het hoofd krabt en zijn beste analyses maakt, smeken wij de God die

“de wateren heeft gemeten in de holte van zijn hand, en de hemel heeft uitgemeten met een spanwijdte, en het stof der aarde heeft omvat in een maat, en de bergen heeft gewogen in een weegschaal, en de heuvelen in een weegschaal”. (Isa 40:12).

Dat lijkt ons een goede plaats om te beginnen.

1. Bid voor hen in Oekraïne die aangevallen dreigen te worden, en voor hun gezinnen die bedreigd kunnen worden.
Vraag onze hemelse Vader om hun vesting te zijn en hen uit de gevarenzone te halen.

2. Bid voor hen die met succes Oekraïne hebben verlaten, maar in verschillende staten van onzekerheid verkeren in hun huidige omstandigheden en wat hun toekomst zal zijn. Vraag God om hen te beschermen in deze tijd van grote
kwetsbaarheid.

3. Bid dat we een raam van mogelijkheden mogen blijven hebben om te communiceren, te aanbidden en te prediken in Oekraïne en Rusland. Dit kan ook inhouden dat we bidden dat meneer Poetin geen strenge internetbeperkingen oplegt.

4. Bid voor onze broeders en zusters in Rusland, die ook slachtoffer zijn van deze oorlog. Bid dat zij gezegend mogen worden met voldoende middelen om hun gezinnen te voeden en te huisvesten in deze tijden van strenge economische sancties
die Rusland isoleren van andere wereldeconomieën.

5. Bid voor de heer Poetin en de Russische regering om te stoppen met hun voortdurende invasie.

6. Bid voor de leiders van Oekraïne, die proberen een volk te regeren dat onder grote druk staat. Bid voor de naties die zich verzetten tegen de oorlog, dat ze niet nog meer schade aanrichten.

Dat zijn vijf punten om op onze eigen gebedslijst te zetten. We zijn er zeker van dat u er meer kunt toevoegen.

+

Voorgaande

Uit het archief: Macht, Olie en Religie

Gedachte voor vandaag: Wakker blijven

De gedachte van vandaag “Andere evangelies en andere Christussen” (08 maart)

Gedachte voor vandaag 18 maart 2022: God kent ieders gedachten en bekijkt de woorden op de tong

Verzoek aan God om vrede in deze wereld te brengen

++

Aanvullende lectuur

 1. Oorlogen hebben steeds gaten geslagen in bestaande structuren
 2. rusteloos machteloos
 3. De oorlog die men weer kan vinden
 4. Oekraïne – Droogenbroodt
 5. Eindredactie AD heeft koppijn in artikel over Oekraïne
 6. In deze oorlogsdreigingstijden
 7. Voorbereiden op moeilijke tijden die op ons af kunnen komen
 8. Oproep aan regeringsleiders om eensgezind te reageren tegen Poetins regime in Moskou
 9. Een dringend bericht uit Oekraïne
 10. De oorlog in Oekraïne zal ook haar gevolgen mee brengen voor het klimaat
 11. Poetin wenst de nodige roebels op tafel te zien
 12. Zogezegd valse dodenaantallen
 13. Een bericht van de dalai lama en andere winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede
Geplaatst in Bedenking, Christadelphian, Christen zijn, Christenheid, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Godsdienst, Kerkopbouw, Levensvragen, Wereld | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Prayers as a way to serve those in difficulties

When we look back at the infant church in Jerusalem, their reputation was not only for breaking bread, and the Apostles’ doctrine, but for prayer. They were a community that prayed often.
They prayed individually. They prayed in meetings together. They prayed in the Temple. They saw prayer as a way to serve others, like Epaphras later did in Colossi.

Throughout time, many people have resorted to prayer to get out of certain situations or to pray for others to end their suffering.

During wars, prayers were addressed to God in both camps. Today, this may be different, as there is not exactly thought of God among the Russians concerning this invasion of Ukraine.

Those who belong to a church community naturally think of their fellow believers in the areas concerned. So, too, these days we think of our brothers and sisters. We sympathise with them and hope that they can be strong enough to resist temptations that would lead them to do wrong things.

So, what can we do?

Start with specific, earnest prayer to our Heavenly Father.
While the rest of the world is scratching their heads and running their best analysis, we are petitioning the God who

“measured the waters in the hollow of his hand, and meted out the heaven with a span, and comprehended the dust of the earth in a measure, and weighed the mountains in scales, and the hills in a balance.” (Isa 40:12).

That sounds to us like a pretty good place to start

Please continue reading:

+

Preceding

Sings of the times – Difficult moments at the borders of Europe

Russia invades Ukraine: A dark day for Europe

Northern Hemisphere time of Spring & War in Ukraine

++

Additional reading

 1. Russian take-over of Crimea
 2. Swallowing up Crimea, who is next
 3. Christadelphian brothers and sisters in Ukraine
 4. Entering a new period of ‘Cold War’
 5. Looking at a “Man from the North” endangering the world
 6. The biggest ground offensive in Europe since World War II
 7. Putin’s Moves Toward War in Ukraine Show How Dangerous He Has Become
 8. Russia-Ukraine war: Putin lays waste to cities
 9. Some out of date from our Ukrainian brethren
 10. Our Ukrainian brothers and sisters who got over the border
 11. Surrounded by war crimes performing Russians
 12. Signs of the Times – “Distress of nations …”
 13. Today’s thought “Fear-of-God, also in times of war, is a school in skilled living” (April 05)
 14. Signs of the Times – Tensions between Russia and Israel
 15. Moscow lists demands for defusing Ukraine tensions
 16. How the war in Ukraine will lead to the fulfilment of many Bible prophecies
 17. Ukraine war is veering fast towards a big power conflict
 18. Restrictions in Russia because of sanctions from the West for peace mission in Ukraine.
 19. Russia seeks to capture all of southern Ukraine in major expansion of war goals
 20. Our Ukrainian brothers and sisters
 21. Food crisis looms as landmines litter Ukraine farmer’s fields
 22. Ukraine update 21 April 2022
 23. Ukraine 2022 update end of April
 24. Thank you to those of you that have provided items for the children of Ukraine and other sufferers
 25. Praying For The Victims Of Ukraine
 26. Overcoming The Terror Of War
 27. Is Putin the Antichrist?

+++

Related

 1. A Protection Ritual For Violent Times
 2. Prayers for Ukraine
 3. Thoughts and prayers for Ukraine
 4. Tuesday Tidbits #168 Peace for Ukraine
 5. Prayer for Ukraine!
 6. Hope
 7. Prayers of Love: for Suffering and Safety
 8. Watch “A Prayer for Ukraine & All who Suffer. Psalm 35. A Powerful Psalm! Angelical Magick for Humanity.” on YouTube
 9. In The Land of Sunflowers
 10. Shells in the Shade
 11. 62.8 trillion decimals of support for Ukraine
 12. When My Soul Can’t Rest
 13. Poetry for Ukraine ~ a Haiku
 14. April Showers
 15. Vibrant Ukrainian inspired original Art up!
 16. “Prayers for Ukraine” 5/06/2022 Written by Kathy Boecher for “atimetoshare”
 17. Because We Know How To Pray, We Wear The Armor
Geplaatst in Being Christian, Christianity, Church building, Life and Death, World | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Gedachte voor vandaag 26 mei: Er voor zorgen dat we Gods Woord van de waarheid op de juiste manier leren, uitleggen en toepassen

Er zijn heel wat mensen die beweren gelovig te zijn. Maar in wat en wie geloven zij?

Er zijn heel wat Christenen die beweren in God te geloven. Maar als wij navraag doen over hun god, komen wij te horen dat zij in een heel andere god geloven dan in de God van de Bijbel. Eveneens zijn er heel wat mensen die eigenlijk het geld als hun godheid nemen zonder dat ze er besef van hebben. Zij lopen mee met de wereld en houden er aan om alle tradities mee te doen. Zo zijn het deze maand eerste en plechtige communiefeesten die de klok zwaaien. Verder zijn er nog andere feesten in mei die al of niet gelinkt worden aan een geloof in een god en in goddelijke moeders en heiligen.

In de Bijbellezing van vandaag kunnen wij kijken naar de eerste christenen die door de apostel Paulus aangemoedigd worden om sterkte zijn door Jezus’ liefde en kracht voor hen. Hij vraagt hen ook om wat ze samen met veel andere mensen van hem hebben geleerd ook weer toe te passen en aan te leren aan anderen.

“1  En gij, mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus. 2 De leer die gij in het bijzijn van vele getuigen van mij hebt gehoord, geef die door aan betrouwbare mannen, bekwaam om op hun beurt anderen te onderrichten.” (2Ti 2:1-2 WV78)

Dat verder aanleren is iets wat door veel christenen over het hoofd wordt gezien. Als wij het geleerde weer leren aan betrouwbare mensen dan kunnen zij het zelf óók weer aan anderen leren, en kan zo het geloof verder over heel de wereld groeien.

In ons leven mogen wij nooit vergeten dat Jezus Christus, de zoon van God is, die uit de dood is opgestaan, en dat hij die mens was, geboren uit de familie van David, die als leidsman de weg heeft geopend naar God. In die Bijbelse kennisgeving ligt het goede nieuws dat zij aan de mensen horen te vertellen zoals Paulus dat ook deed.

“8  Houd Jezus Christus in gedachten, Davids nazaat, die uit de dood is opgestaan. Zo luidt de boodschap die ik verkondig” (2Ti 2:7-8 WV78)

Als christenen moeten wij ook willen dat anderen ook worden gered door Jezus Christus en het heerlijke eeuwige leven zullen kunnen verkrijgen.

“Daarom ben ik bereid alles te verdragen ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij het heil verwerven in Christus Jezus en eeuwige heerlijkheid.” (2Ti 2:10 WV78)

Als christenen moeten wij ons uiterste best doen om God goed te dienen. Hierbij moeten wij  zorgen dat we ons niet hoeven te schamen voor het werk dat we hebben gedaan en nog verder zullen leveren. In alles wat we doen moeten wij er voor zorgen dat we Gods Woord van de waarheid op de juiste manier leren, uitleggen en toepassen.

“14  Houd niet op de gelovigen dit alles in herinnering te brengen en bezweer hen bij God woordentwisten te vermijden die nergens toe dienen dan tot verderf van de hoorders. 15 Doe uw best uzelf deugdelijk te betonen voor God, als een arbeider die zich niet hoef te schamen; spreek het woord van de waarheid rechtuit. 16 Mijd het profaan en hol geredeneer; zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven” (2Ti 2:14-16 WV78)

Laten wij tijdens ons leven herinneren dat  het fundament van ons geloof door God is gelegd en laten wijd dat rotsvast laten liggen terwijl we maar al te goed beseffen dat Jehovah de mensen kent die bij Hem horen.

“19  Maar de grondsteen, door God gelegd, ligt vast, en hij draagt het opschrift: De Heer kent de zijnen, en: Laat ieder die de naam des Heren noemt, ver blijven van ongerechtigheid.” (2Ti 2:18-19 WV78)

Jehovah, God kent de harten van de mensen en ziet wie er werkelijk bij Hem hoort.

“Maar Jahwe zei tot Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen of zijn rijzige gestalte; hem wil ik niet. Want God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar Jahwe naar het hart.’” (1Sa 16:7 WV78)

“Heel het gedrag van een mens mag in zijn eigen ogen rechtschapen zijn, maar Jahwe toetst de harten.” (Spr 21:2 WV78)

“Ik Jahwe, doorgrond hart en nieren, Ik vergeld ieder naar zijn gedrag. naar de vrucht van zijn werk.” (Jer 17:10 WV78)

“Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.” (Mt 5:8 WV78)

Met de kennis van Gods zoon hebben wij als Broeders in Christus over gegeven aan die zoon om bij hem te horen en om zo volledig tot volledig mens te worden onder Gods genade.

Wij hebben ons over gegeven aan Jezus om ten dienste te staan van hem en zijn hemelse Vader, zodat deze ons goed kan gebruiken voor een mooie taak.

“Wie zich van ongerechtigheid gereinigd heeft, zal dus in het huis van zijn meester zulk een edel gebruiksvoorwerp zijn, geheiligd, nuttig, voor elk goed doel geschikt.” (2Ti 2:21 WV78)

Geschikt zijnde voor elke taak die Hij ons wil geven, moeten wij ons dan ook ter beschikking stellen om dat nodige werk te doen en ons niet bezig te houden met de dingen waar jonge mensen over het algemeen naar verlangen en zaken te doen die slechts tijd weg nemen van ons.

“Vermijd de fouten van de jeugd. Streef naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede, samen met allen die de Heer in oprechtheid aanroepen.” (2Ti 2:22 WV78)

Ons best doende om eerlijk en trouw te zijn, vol liefde en vrede omgaand met de mensen rondom ons, om ze ook zo ver te krijgen dat zij werkelijk van de enige Ware God zullen gaan houden.

+

Voorgaande

Gedachte voor vandaag 18 maart 2022: God kent ieders gedachten en bekijkt de woorden op de tong

Voorbeeld van hem die zijn leven gaf voor velen

Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente

++

Lees ook

 1. Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God
 2. Leren kennen van Hem die het hart kent
 3. Het bewijs van Gods bestaan 1. De weg van veel goden naar geen God
 4. De Enige Ware God
 5. Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen
 6. Schijnbaar onmogelijke opdracht
 7. Verscheidene Verbondakkoorden 9 Op het hart geschreven
 8. Een schatkamer in huis #1 Mens te vergelijken met een huis
 9. De Leidsman van geloof
 10. Fundamenten van het Geloof 5: De mens, geschapen naar Gods beeld en als Zijn gelijkenis
 11. Fundamenten van het Geloof 14 De komst van Christus in heerlijkheid
 12. Fundamenten van het Geloof 15 De Rechter en zijn oordeel
 13. Doopsel en bloedvergieten ter vergeving
 14. Christenen
 15. Religieuze feesten in mei 2016
 16. Feestdagen, consumeren en besparen
 17. Ontdopen gaat verder in België, een keerpunt om stil bij te staan
 18. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging
 19. Willem J. Ouweneel wil ware volgers van de echte Jezus niet als christenen erkennen
 20. Het pad en de roep van Christus
 21. Het feest van de huidige geldgod
 22. Een vergadering omtrent aan te houden gedrag en te houden handelingen
Geplaatst in Bedenking, Christen zijn, Christendom, Christenheid, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Kerkopbouw, Levensvragen, Religie, Wereld | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen