Te Nemen Stappen

In ons leven kunnen wij keuzes maken. Terwijl wij ons regelmatig afvragen “waarom leven wij?” kunnen wij ons ook beter afvragen “hoe willen wij leven?” en “wat kunnen wij maken van ons leven?”.

Wij zijn geboren en daarmee hier op deze wereld geplaatst waar wij moeten trachten ons te handhaven. Soms lijken wij daarin wel verloren of te verdrinken. Nu en dan trachten wij ons vast te klampen aan een stuk drijfhout of aan een zwengelende ladder.

Soms weten wij ons geen houding aan te nemen of willen wij ons goed voelen in de groep waarin wij leven. Sommige mensen wensen zich daarom aan te passen aan “de groep”, want voor hen is er niet bij passen een beangstigende ervaring. Niemand wil zich buitengesloten voelen.

In die grote wereld vol verleidingen worden de mensen van de ene kant naar de andere gerold. Soms weten zij niet meer wat te geloven, er is ook zo  veel te geloven of zo veel te horen. Wat is er waar? Wat is gedegen? Wat kan mij helpen om verder te leven?

U en ik zijn een speelbal in deze maatschappij. Maar elk van ons moet zijn eigen baas zijn. Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen ‘ik‘. Dat is wel moeilijk met tijden, en zeker niet altijd even leuk. Makkelijker is het om alle verantwoordelijkheid op anderen te kunnen afschuiven. Maar zo werkt het nu eenmaal niet. Wakker worden!

Wie bent u wanneer er niemand kijkt? Wie wenst u te zijn? Wie hoort u te zijn?

Waar wil u naartoe? Waar kan u naar toe?

Wil u alleen onderweg gaan? Of wenst u uw tocht door het leven met anderen door te brengen?

Voelt u zich gebonden aan de wereld? Voelt u zich gebonden aan de maatschappij?

Weet u dat u zich kan losmaken van de ketens van de maatschappij?
U kan uw eigen onafhankelijkheid bewaren en toch veilig door het leven gaan. Zelfs veel veiliger en geruster dan dat u de wereld blijft achterna hollen.

Hiervoor moet u zich wel durven vrij maken. Hiervoor moet u wel stappen durven zetten, soms in een andere richting dan de meerderheid. Want hoe je het draait of keert, de meerderheid gaat niet altijd de juiste kant uit. Spijtig genoeg.

Ook in de Christenwereld zien wij dat velen wel beweren dat zij wedergeboren zijn, maar handelen en leven eigenlijk als daarvoor. Van hun wedergeboorte is eigenlijk weinig te merken. Indien u tot die wedergeborenen behoort: “Bent u werkelijk veranderd?” Of bent u nog vrijwel hetzelfde als toen u Christen werd? In dat geval moet u zich bekeren. U heeft verlossing nodig. Wil u de weg tot verlossing opgaan? Verlossing is niet alleen het beginpunt. Het is een proces. Dag na dag, moment na moment.

Als men zich laat dopen begint de grootste tocht eigenlijk nog maar. De doop is geen Eindpunt maar een Beginpunt in een nieuw leven naar een Nieuw Leven.

Als men nog geen bewuste keuze heeft gemaakt in het leven, welke richting uit te gaan, wordt het hoog tijd om te gaan kiezen en stappen te gaan ondernemen. Ook al moet men van richtingaanwijzers veranderen.
Als men beweert Christen te zijn, is het goed om dat Christen zijn eens goed te onderzoeken en stappen te ondernemen om dat Christen zijn ook waar te maken.
Geloof zonder werken is dood. (Jakobus 2:26)

Europe __________________ Asia

De Brug durven oversteken

Wij moeten niet enkel werken voor voedsel of dingen die vergaan. (Johannes 6:27) Het werk dat wij willen doen moet dat werk zijn dat ons het juiste loon zal opleveren. (Romeinen 4:4) Onze werken moeten bij ons juiste innerlijke gevoelen passen en volgens de liefde zijn die wij willen tonen. Door geloof in God moeten wij de juiste stappen in ons leven kunnen zetten en die werken doen die bij ons berouw passen.(Handelingen 26:20; 2 Korinthiërs 5:7)

Indien wij het juiste geloven zullen wij bij de juiste stappen ook de verzekerde verwachting kunnen gewaar worden en verder gevestigd worden in het geloof. (Hebreeën 11:1, 6) Door onze stappen te laten vestigen door onze zoektocht in de Heilige Schrift, zullen wij kennis kunnen vergaren en verzekerd kunnen worden van de beloften die zijn gemaakt door de Schepper.  Ook al kan het leven een grote strijd zijn zullen wij daarin door het navolgen van Gods Woord toch de verzekering krijgen in ons geloof en tot overwinning van of in dit leven kunnen komen.(1 Petrus 1:7; 1 Johannes 5:4; 1 Timotheus 6:12)

Wij moeten stappen ondernemen om kennis niet te verwerpen of te verwaarlozen. (Hosea 4:6) Wij moeten stappen ondernemen om alles en iedereen te toetsen. (1 Thessalonicenzen 5:21,22) En dat toetsen moet gebeuren aan de hand van de Bijbel en niet aan de hand van menselijke beoordelingen en menselijke etiketjes of schuifjes. Want de mens wil alles zo graag in een lade doen passen die hem het best zint. Ook wil de mens zo graag veralgemeniseren, maar God wil duidelijkheid en orde. En indien wij God willen volgen zullen wij ook naar die orde en naar die Wil van God moeten willen leven en die stappen moeten ondernemen die passen in het Plan van God.

Een gebrek aan kennis betekend dat u het woord van God niet kent. Misschien kent u een aantal gedeeltes van de Bijbel, wellicht een paar verzen, maar het is nog steeds een gebrek aan kennis.

Hoe kunt u geloven in iets dat u niet weet? Het is onmogelijk om te geloven in iets waarvan u zich niet bewust bent. Als u zich ergens niet van bewust bent, hoe kunt u daar dan naar leven? Het antwoord is simpel. Dat kunt u niet. Dat betekend niet alleen dat u een gebrek aan kennis heeft, maar ook een gebrek aan geloof door dat gebrek aan kennis.

Indien u de stap tot hier hebt gemaakt is al een goed teken. Van hieruit kan u verder stappen. Maar u zal moeten zien welke richting u uit wil gaan.

U kan uw spoorboekje ter hand nemen en de tijdstabel doornemen, maar voor welke uurregeling wil u gaan en welke connectie wil u nemen? Voor welke verbinding wil u kiezen. De weg naar tijdelijke beroemdheid of de weg naar eeuwig leven?

Met uw hart zal u geloof moeten uitoefenen en de juiste keuze moeten maken, waarbij u ook met uw mond een openbare bekendmaking zal moeten geven tot redding. (Romeinen 10:10)

Als u zin hebt iets zinnigs te maken van uw leven kan u best de zin van het leven opnemen en opkijken naar de man die zijn leven voor u heeft gegeven. Als u luistert naar zijn woorden en inziet dat de woorden van Zijn Vader die woorden zijn die wij het meest op ons hart moeten dragen, zal u kunnen gevoed worden door de lering van de man uit Nazareth die ongelofelijke woorden sprak in gelijkenissen of illustraties en ongelofelijke wonderen verrichte. Ook al is hij al vele eeuwen geleden gestorven kan hij vandaag nog steeds wonderen, ook voor u, verrichten. Maar dan moet u het woord in uw hart laten komen en uit uw mond laten komen. En ijver voor God hebben. Als u uw leven op Jezus van Nazareth wil richten en hem volgen zal u hem op uw pad kunnen vinden en niet teleurgesteld worden. (Romeinen 10:11)

Er zijn heel wat soorten mensen in de wereld, allerlei soorten rassen en allerlei soorten geloof, maar diegenen die hun geloof op Christus Jezus gronden zullen niet teleurgesteld worden en allen die Jehovah, de Vader van Jezus en Onze Vader, aanroepen zullen gered worden.

“Want eenieder die de naam van Jehovah aanroept zal gered worden.” (Romeinen 10:13)2012 Uitgave Wegwijs in de Bijbelboodschap: Nieuwe Testament

Het geloof kan echter alleen maar volgen op hetgeen gehoord is en daarom moet u de stap ondernemen om ook daadwerkelijk dat Woord te willen leren kennen. (Romeinen 10:16-17)

Als u echt serieus bent wanneer u zegt dat u Jezus wilt volgen, dan is dit de plaats waar u moet beginnen. De wijze waarop u Gods woord lief heeft, is de wijze waarop u God lief heeft. Een gebrek aan kennis is nooit een excuus.

Wilt u Jezus volgen? Betekend Hij echt alles voor u? Bent u echt bereid om uw leven neer te leggen en hem te volgen, ongeacht wat het u kost? Dan zult u eerst moeten weten wat God van ons wil. Dat kunt u vinden in Zijn Woord, de Bijbel.

Het Woord van God, de Bijbel als kompas voor het leven

Dus als eerste volgende stap kan u dat Boek der Boeken, de Bestseller aller tijden, ter hand nemen en de grootste reis van uw leven aanvangen door de geschiedenis van de mensheid door te nemen en daarin de Hand van God te zien, zodat het Plan van de Goddelijke Maker en wereldvrede ook voor u duidelijk zal kunnen zijn.

Laat het ogenblik aangebroken zijn om een stap over de lijn te zetten en verdere stappen te richten naar het juiste pad, dat dan wel misschien de weg mag zijn naar de smalle poort, waar het moeilijk is voor een kameel om door te gaan, maar die u toch door het oog van de naald haalt.

Hiervoor zal u uw oude ik opzij moeten zetten, tot zelfs het volledig laten sterven, zodat Christus leven alle plaats in ons leven krijgt. U zal stappen moeten ondernemen die niet altijd even geliefd zullen zijn bij uw geliefden of mensen rondom u. Maar u zal die stappen moeten nemen om een proces op gang te brengen dat u zal leiden naar verlossing. Dat proces kan pijn doen. Veel pijn. Het zal zelfs uw hele leven kunnen door elkaar doen schudden. Indien u in een bepaald geloof bent opgegroeid zal het ook uw religieuze opvoeding doen schudden, uw zekerheden, alles zal geschud worden. Tijdens dit proces kan het lijken alsof God Zich heeft teruggetrokken uit uw leven. Het kan zelfs lijken alsof u niet langer onder Zijn genade bent. Maar wees gerust, als u zich doortastend kan tonen en uw weg durft verder zetten als een blinde geleid door zijn geleide hond en zijn blindenstok, dan ook zal u voelen dat de Allerhoogste, Schepper van hemel en aarde bereid zal zijn u te begeleiden en zelfs te dragen waar u het niet beseft.

God biedt u de sleutels aan om uw boeien met deze materiële wereld los te maken zodat u vrij kan komen en een wonderbaarlijke wereld van geestelijke vrijheid en rijkdom binnen te gaan.
Hiervoor moet u dan wel uw handen uit de boeien willen trekken en de ketens achter u laten.
U moet dan uit de cirkel der aardse beperkingen stappen en uw ogen open doen om de weidsheid te zien van de Rijkdom die God voor uw voeten legt.

De Heer Jezus Christus is de Hogepriester van onze belijdenis. (Hebreeën 3:1) Daarom moeten wij stappen ondernemen om te belijden. En, gebaseerd op onze proclamaties (dat wat we uitspreken), zal hij kunnen zien of wij in lijn zijn met de wil van zijn vader, God, de Allerhoogste. Dan kan de voorspreker ook bemiddelen bij zijn Vader zodat deze namens ons op zal staan om het te laten gebeuren, voor de glorie van Zijn naam.

De stappen die u zal moeten ondernemen zullen er niet één of enkelen zijn maar meerdere die zullen moeten getuigen van waarvoor u staat en waar u naar toe wil gaan. Het zullen doortastende stappen moeten zijn waarin gij zult moeten volharden. Je zal in je koers moeten volharden en mensen aanmoedigen. (Hebreeën 10:35-36)

Dus durf de stap te wagen en die richting uit te gaan die u brengt naar de verwachting en de belofte die God Zijn Volk heeft gegeven en die u ook toekomt als u het wenst.

3 reacties op Te Nemen Stappen

  1. Pingback: Filippenzen 1 – 2 « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

  2. Pingback: Vrijheid van mens en centrale plaats in ons wereld- en mensbeeld | Marcus' s Space

  3. Pingback: Vernieuwing in de kerk en verzoek om terug naar de bron te gaan « Bijbelvorser = Bible Researcher

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.