Navolgers van Christus

Over heel de wereld zijn er navolgers van de Nazareen Jezus Christus die zich er aan houden de Heilige Schrift op te volgen.

Door de eeuwen heen hebben mensen ingezien wat ze al of niet hoorden te geloven en hoe zij welke waarheden moesten gaan opvolgen. Oorspronkelijk konden verscheidene Waarheidszoekers of gelijkenissen in meerdere leerstellingen vinden. Vastberaden in hun zoektocht naar de Schepper van deze wereld en door hun interesse kwamen ze ook tot het besluit dat anderen het Woord van God dienden te leren kennen en vonden zij het belangrijk dat de Heilige Schrift of Boek der Boeken ook voor alle mensen leesbaar zou zijn. Alsook wilden zij dat anderen de rijkdom van die Geschriften zouden ontdekken en deze  schatkamer gaan waarderen en doeltreffend zouden kunnen lezen.  Om zo veel mogelijk mensen te kunnen bereiken werden de Hebreeuwse en Griekse geschriften vertaald naar de verscheidene volkstalen door de godsdienstige Bijbelvertalers.

Doorheen de eeuwen heen zijn er genoeg mensen geweest die inzagen waarom zij de Bijbel moesten ter hand nemen om bewust te lezen en bestuderen. Zij durfden er op vertrouwen dat de bovennatuurlijke kracht van God hen wel zou leiden en inzicht geven. Met hun inzicht dat het Woord van God tot ons was gebracht in de Heilige Schrift konden zij meerdere vertalingen vergelijken en hun bevindingen verder onderzoeken en plaatsen tegenover andere leerstellingen. De Bijbelonderzoekers of Bijbelvorsers waren er van overtuigd dat men kon vasthouden aan een bepaald geloof zonder dat men zich helemaal van de wereld zou moeten afzonderen en er zijn stem niet zou kunnen laten horen.  Ook al brachten hun besluiten conflicten in de omgeving tot stand konden zij voelen dat zij geen uitzonderingen waren in hun denken. Meer en meer gingen zij zich van bepaalde denominaties distantiëren. Of het nu lekenbijbels of andere vertalingen waren, ernstige lezers kwamen tot gelijkaardige conclusies en over heel de wereld waren er personen die de gelijkheid van denken inzagen en daarin ook hun verbondenheid gingen inzien en tonen.

In 1525  distantieerden in Zwitserland verscheidene ernstige Bijbelonderzoekers, Bijbelvorsers of Bijbelstudenten zich van de kerkelijke koers van de overheid en namen de naam Broeders in Christus en/of Christadelphians.

Uit allerlei strekkingen kwamen mensen tot zelfde eenvormige ideeën die hun deden besluiten zich in die gedachtegang ook als Broeders en Zusters in Christus te gaan beschouwen.

Toen van overheidswege in de negentiende eeuw een benaming werd gevraagd, koos men Paulus’ beschrijving van de gemeenteleden te Colosse, “de broeders in Christus”, en werd in Engelssprekende landen de oorspronkelijke Griekse uitdrukking verangliseerd tot de naam Christadelphians.

Het Schriftonderzoek dat aanleiding gaf tot de oprichting van een aparte broederschap werd gestimuleerd door de overtuiging dat het christendom van de eerste tijd af sterk heeft geleden door de nadelige invloed van de Griekse cultuur en filosofie, welke vele veranderingen in de leer van Jezus Christus heeft gebracht. Dit had als gevolg dat er niet enkel vele afwijkingen van het oorspronkelijke evangelie kwamen, maar dat er meerdere geloofsgroepen of kerkgemeenschappen ontstonden welke tegen elkaar in het verweer gingen. Hiervoor hadden de apostelen al gewaarschuwd. Om die redenen wilden de ernstige Bijbelonderzoekers doelbewust alle kerkelijke geloofsformuleringen en tradities terzijde stellen en werd intensief gestreefd terug te gaan naar de zuivere bron van het geloof verkondigd door de profeten van Israël en de apostelen van Christus.

Bible in hand CD Logo

Met de Bijbel in de Hand – With the Bible in the Hand

De Broeders erkennen de Bijbel als de enige bron van goddelijke openbaring in deze tijd. Zij zien in Christus’ geboorte te Bethlehem de vervulling van Gods belofte een Zoon te verwekken uit de mensheid, waardoor de Schepper, wiens naam Jehovah of Yahweh/Jahweh is, aller dingen ook “de God en Vader van onze Heer Jezus Christus” is. Jezus uit Nazareth wordt aanvaard als de Beloofde Redder, Heiland, de Messias. Zij aanvaarden zonder reserve dat Hij “in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen”. Jezus Christus, Zoon van God, is als de Messias  de Leidsman van de behoudenis, die God door lijden heen heeft volmaakt om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. Als gevolg van zijn gehoorzaamheid op aarde tot de dood aan een paal als loskoopoffer toe, heeft God Hem verhoogd tot zijn rechterhand en gesteld tot hoofd van zijn gemeente. Dankzij Zijn Zoenoffer kunnen alle mensen gered worden en rechtstreeks tot God komen. Maar de Broeders geloven ook dat de behoudenis ons alleen wordt aangeboden op grond van persoonlijk geloof in Christus. Daarom volgen zij de praktijk van de eerste christenen en beschouwen de doop door onderdompeling als de door God ingestelde wijze waarop een gelovige zich met Christus kan verenigen om door God aangenomen te worden.

Men kan zich afvragen of het Christendom nog een toekomst heeft. Ook kan men zich bevragen waar men wil staan in de wereld en welke weg men wil opgaan. Over heel de wereld kan men vaststellen dat het geloof in één God sterk verminderd is en dat het kerkbezoek tot zeer lage waarden gedaald is. Alhoewel die leegloop van de kerken niet hoeft te betekenen dat al die mensen ook God ter zijde hebben laten liggen. Het kerkgebeuren is meestal ook helemaal opgeslorpt door het werelds gebeuren en heeft helemaal geen centrale plaats meer in het gezin.

Wij zijn er van overtuigd dat Jezus een Boodschap heeft verkondigd die wij zeker ter harte willen nemen. Hem aanschouwen wij dan ook gerust als het Fundament van de Kerk waar wij deelgenoten van willen zijn. Die Kerk hoort ook te worden wat Christus wilde dat de Kerkgemeenschap zou worden. Men kan zich afvragen of het wel belangrijk is om tot een Kerkgemeenschap te behoren. Alsook moet men beseffen dat de Kerk niet het gebouw betekent dat de mensen zich meestal voorstellen als zij het over een Kerk hebben. De taak van de Kerk, of van de meerdere ecclesiae is mensen tot God te brengen. Niemand kan zich ontdoen van zijn eigen verantwoordelijkheid.  Zelf moeten wij onze keuze voor God bepalen. Onze betrachting is anderen te helpen bij het maken van hun keuze. Daarom raden wij iedereen aan om zelf na te gaan wat er werkelijk geschreven staat in de Bijbel en de waarheid te zoeken. Graag helpen wij u bij uw verder onderzoek.

Indien u er niet voor terugschrikt om contacten te hebben met een zeer kleine gemeenschap bent u steeds welkom bij ons of bij andere leden van onze kleine Gemeenschap.

Voor verdere artikelen en informatie kan u steeds terecht bij: de Belgische Christadelphians Foksweg 14, B.3061 Leefdaal of per Email: christadelphians(at)scarlet.be [verander de (at) door @] of via andere verenigingen van de Broeders en Zusters in Christus  wereldwijd.

 

> Christadelphians over heel de wereld

 

Vindt meerdere Linken naar Christadelphian groeperingen op

Christadelphia – Wereldwijde Vereniging van Broeders en Zusters in Christus

Christadelphia

 

 

 

Deze pagina werd voorzien door de Vlaamse Broeders in Christus
(Flemish Christadelphians)
Vindt ook

Broeders in Christus + Belgische / Belgische Brüder / Christadelphes Belges / Belgian Christadelphians

Christadelphians over heel de wereld

Wij zijn verbonden met

Christadelphia – Wereldwijde Vereniging van Broeders en Zusters in Christus

Christadelphia

Christadelphia – city of Christ

Onderdeel van de Belgische Christadelphians.

14 reacties op Navolgers van Christus

 1. Pingback: De verkeerde held | Broeders in Christus

 2. Pingback: Kwetsbare mens in het Europa van morgen #1 Colloquium | Marcus' s Space

 3. Pingback: Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren | Broeders in Christus

 4. Pingback: Een Manifest voor Gelovigen | Marcus' s Space

 5. Pingback: Manifestanten Protestant of Katholiek | Marcus' s Space

 6. Pingback: De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 7. Pingback: Not making a runner « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 8. Pingback: Geen Wegvluchter « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 9. Pingback: Not bounded by labels but liberated in Christ « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 10. Pingback: Niet gebonden door labels maar vrij in Christus « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 11. Pingback: Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 12. Pingback: Vernieuwing in de kerk en verzoek om terug naar de bron te gaan « Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen | Broeders in Christus

 14. Pingback: Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.