Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 3 Christus’ vlees en bloed

Christus’ vlees en bloed

 

In een van zijn toespraken in Kafarnaüm aan de oever van het meer van Galilea zei Jezus:

“Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn [desondanks] gestorven; dit is het brood, dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterve. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld” (Joh. 6:48-51).

Vervolgens vinden wij de reactie die wij gewoonlijk vinden in het evangelie van Johannes: zijn gehoor begrijpt zijn symbolisch taalgebruik niet en vat zijn woorden letterlijk op:

“Hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven?”

Jezus refereert hier echter aan de gewoonte onder de Wet dat degene die een offer bracht, van dat offer at in een offermaaltijd, als een teken van zijn Verbond met God. Wat Hij hier bedoelt is wat wij eerder hebben besproken (hoofdstuk 6, ‘De verlossing’) dat wij ahw. moeten sterven en dat Christus in ons moet gaan leven, in ons gestalte moet krijgen. Hij gaat dan door met zijn beeld:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage” (vs. 53-54).

Dat maakt het voor de Joden alleen maar erger, want het ‘eten’ van bloed was onder de Wet ten strengste verboden. God had te Sinaï gezegd:

“De ziel [in de Bijbel: het leven] van het vlees is in het bloed en Ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel” (Lev. 17:11).

Dat verklaart de nadruk op bloed bij het sluiten van het Verbond. Dat het deelhebben aan het bloed echter verboden was, had ten doel de Israëliet te leren dat het bloed van dieren hem niet echt kon reinigen, dat dat niet echt eeuwig leven kon brengen. Alleen het bloed van het volmaakte offer zou daar toe in staat zijn. Maar tegen de tijd van het NT waren de Joden al zo geconditioneerd ten aanzien van bloed dat alleen al de gedachte aan het eten van bloed hun geest blokkeerde. En hun reactie was:

“Deze rede is hard ; wie kan haar aanhoren” (vs. 60).

 

Bij zijn afscheidsmaal in de bovenzaal komt Jezus terug op deze leer. Volgens het verslag dat Paulus er later van geeft aan de gemeente te Korinte:

“Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen, wat ik u weder overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het  Nieuwe Verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt” (1 Kor. 11:23-26).

De Evangelist Johannes

De evangelist Johannes met de Beker van het Nieuwe Verbond

Dat betekent dat Jezus in de bovenzaal een ritueel heeft ingesteld voor de zijnen waarmee zij zijn offerdood gedenken. Drie van de vier evangeliën vermelden dan ook de instelling daarvan. Het vierde, dat van Johannes, heeft in plaats daarvan bovengenoemde rede in de synagoge te Kafarnaüm als alternatief. Dat is in overeenstemming met het feit dat het evangelie van Johannes veel later is geschreven dan de andere drie, toen dit ritueel van brood en wijn al overal bekend was, en dat de taak die Johannes zich gesteld had meer bestond uit het verklaren van de diepere achtergronden van het evangelie, en dus ook van dit ritueel.

 

+

Voorgaande

De Ekklesia #2 De Gemeente van het Oude Verbond

Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 1 Schendingen van het Oude Verbond

Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 2 bloed van het Verbond

Verlossing #1 Bijbelse leer van verlossing

Verlossing #2 De Bijbelse oplossing

Verlossing #6 Deel hebben aan zijn offer

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

5 reacties op Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 3 Christus’ vlees en bloed

  1. Pingback: Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 4 Zo dikwijls gij dit doet | Broeders in Christus

  2. Pingback: Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 5 Gemeenschap | Broeders in Christus

  3. Pingback: Samen eten, drinken en Jezus gedenken | Broeders in Christus

  4. Pingback: Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden – Belgische Broeders In Christus

  5. Pingback: Uitkijkend naar 14-15 Nisan, Pascha of Pesach op 15 april 2022 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.