Zelfverloochening en witwassen door doop

Wij hebben gezien hoe Jezus zichzelf verloochende ten voordele zich als een rein Lam voor God aan te bieden als Zoenoffer. Hij riep niet op zijn hemelse Vader om hem van de paal af te halen en hem te verlossen van de verschrikkelijke pijnen.

Door deze onzelfzuchtige daad van Jezus kunnen wij nu leven in een herstelde relatie met God. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat wij ons nu ook weer als kinderen van God kunnen aanbieden.

De apostel Paulus in zijn schrijven aan de Galatiërs brengt twee concepten samen in één. Ten eerste is er het geloof in de Nazareen Jeshua (Jezus Christus). Zonder geloof in de Messias zal Jezus onze Verlosser of Redder, niet zijn, waardoor we geen kinderen van God zouden kunnen worden. Wij hebben namelijk die offerdaad van Christus Jezus nodig om verlost te worden van de vloek der dood en toedekking van onze zonden te verkrijgen.

Het tweede deel waarover Paulus spreekt gaat over onze verwantschap en ons verbondschap met Jezus. Wij horen namelijk verenigd te zijn met Christus. Dit houdt in dat wij één moeten worden met Christus Jezus zoals hij één is met Jezus zijn hemelse Vader, Jehovah God, en als dusdanig ook zelf één kunnen worden met de Allerhoogste God der goden.

De Schepper God heeft Zelf meerdere voorzieningen getroffen zo dat de verbroken relatie met Hem hersteld zou kunnen worden. Hiertoe heeft Hij mensen naar de aarde gezonden welke Zijn Woorden overbrachten aan het volk en Zijn Woorden en vele gebeurtenissen optekenden zodat de  mens er van zou kunnen leren. Die Geschriften kunnen je de kennis brengen die leidt tot redding door geloof in Christus Jezus. Wij moeten namelijk beseffen dat de hele (Heilige of apart geplaatste) Schrift door God geïnspireerd is en een grote waarde heeft in het onderwijzen van de waarheid, het bestrijden van fouten, het corrigeren van wangedrag en het cultiveren van een juiste manier van leven. Door dat Boek der boeken kunnen wij God ten volle leren kennen en in dienst van God komen te staan door volledig voorbereid te zijn geworden en toegerust voor elk goed werk. (2 Timoteüs 3:16-17)

De twee acties waar de apostel Paulus naar verwijst houden een daad in die wij zelf moeten overwegen. Wij moeten zelf de keuze maken óf wij de wereld willen blijven toebehoren, óf tot Jezus willen komen en zijn Zoenoffer willen aanvaarden als het redding brengende offer voor ons.

Eens dat wij tot geloof in Christus zijn gekomen moeten wij er aan denken om ons te laten dopen. Als we worden gedoopt in Christus Jezus, zullen we ons verenigen met hem en worden wij deelnemers aan zijn Lichaam (de Kerk). Zoals Romeinen 6 zegt, nemen we deel aan de dood en opstanding van Jezus (spiritueel) en worden we een nieuwe persoon in Christus Jezus.

Wij mogen blij zijn als wij de Roep van God horen en ons voelen aangetrokken om deelgenoten te worden in dat Lichaam van Christus.
Maar als wij de roep van God horen moeten wij er ook naar reageren en ons leven helemaal gaan veranderen. Door regelmatige lezing van Gods Woord kunnen wij (dagelijks) spiritueel voedsel ontvangen dat ons verder kan sterken. Als wij dan met ons geloof in Christus vergeving willen krijgen voor onze ongehoorzaamheid aan God, dan kunnen wij ons laten dopen zodat wij door de krachtige werking van Gods Heilige Geest (die we bij onze doop ontvangen – Handelingen 2:38) kunnen opgenomen worden in dat Nieuwe Verbond en als herboren deze wereld verder in trekken zonder haar te moeten toebehoren, maar door er in God toe te behoren. Wij kunnen dor onderdompeling in het water dan als herboren, bevrijd uit de macht van het kwaad, opstaan met Christus om het nieuwe eeuwige leven te beginnen. Met onze doop worden wij in Jezus zijn dood ondergedompeld. Zijn dood werd ook onze dood. Door de doop geven wij aan dat wij bereid zijn met hem te sterven en willen wij ons oude ik begraven om met een nieuw ‘ik’ op te staan met de zegen van Christus. Elk van ons die over gaat tot de ‘doop in Christus‘ weet dat ons oude ‘ik’ samen met Christus aan de paal is genageld en is gestorven. Daardoor heeft het kwaad geen macht meer over ons. We zijn dan ook niet langer slaven van het kwaad of van deze wereld. (Romeinen 6: 1-6).

Zoals Jezus zijn wil opzij schoof om de Wil van God te doen moeten ook wij ons bereid opstellen om de Wil van God te doen.

Het ergste van alles is dat we vaak vechten tegen Gods Wil. Voor de meesten van ons is het ‘eigen ik‘ het belangrijkste. Als kind draait de hele wereld al rondom ons. Maar hoe staat het als volwassene? Hebben wij ons dan kunnen afzetten van dat egocentrisme?
Bij de meesten is die eigen wil als volwassene ook nog steeds het belangrijkste. De zelfzuchtige verlangens woeden in ons en veroorzaken oneindige problemen. Ze sleuren ons van hier naar daar. Het zijn precies die ‘zelfzuchtige verlangens’ die in deze wereld zo vele problemen veroorzaken.

Als kandidaat om lid te worden van het Lichaam van Christus moeten wij er toe komen om ons nederig op te stellen, vergiffenis te vragen van onze zonden. Nederig moeten wij ons onder Christus, als onze bemiddelaar, ons aanbieden aan de hemelse Vader, de Enige Ware God van Israël. Dankzij dat Zoenoffer van Jezus kunnen wij naar God toe stappen en genieten van Zijn genade.

Zoals Jezus zijn wil ondergeschikt beschouwde aan die van God, moeten wij onze wil ook ondergeschikt maken aan Zijn Wil. In Gethsemane getuigde Jezus dat zijn wil, zijn ego, onderdanig is aan de Vader. Nu zegt het Woord tegen mij en tegen jou:

“Dezelfde houding zou in u moeten zijn, die ook in Christus Jezus was” (Filippenzen 2: 5).

Het is als volwassene dat wij pas werkelijke keuzes kunnen maken, wie wij willen volgen, en in wie wij willen geloven. Een ander, zelfs niet een ouder, kan de keuze voor ons maken. Ieder individu is zelf persoonlijk verantwoordelijk voor de eigen keuzes. Daarom kan een doop maar nut hebben als er voldoende kennis en inzicht is in de waarde en reden tot doop. Pas als men zich zelf kan overgeven aan God kan men, door het besef van zonde, vergiffenis vragen voor het verkeerd gedane, en zich dan laten reinigen van die fouten.

Doop door onderdompeling als witwassing van de zonden en overgave tot Jezus en tot zijn Vader, God de Allerhoogste.

+

Voorgaande

Betreffende Christus # 2 Goddelijke bron, verband en goddelijk mens

Zichzelf redden kon hij niet

De Verlosser 2 Zijn goddelijke kant

Verlossing #7 Christus levend in de gelovige

De Ekklesia #7 De vrijwillige toetreding

De Ekklesia #8 Doop als wedergeboorte

Gods vergeten Woord 19 Het Lichaam van Christus 1 Inleiding

Gods vergeten Woord 19 Het Lichaam van Christus 2 Gezamenlijkheid

Gods vergeten Woord 21 Intro: In de wereld maar niet van de wereld

Gods vergeten Woord 21 #1 Pelgrims onderweg

Overdenking: Gemeenschap met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus

Betreffende het spirituele lichaam

++

Aanverwant

 1. Is er meer in het leven dan dit
 2. Vrijë wil
 3. Ware Hoop
 4. Woord van God tegenover dat van mensen
 5. Boek in onze handen
 6. Kijk op het Boek der boeken en het Schrift
 7. Optekening van gebeurtenissen in een speciaal verzamelwerk
 8. Bijbel – Enige bron van kennis en openbaring van God
 9. Bijbel baken en zuiverend water
 10. Redding mogelijk voor allen
 11. Reddingsplan
 12. Zoon van God dé Weg naar God
 13. Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1
 14. Zoenoffer
 15. het Zoenoffer
 16. Lijden bedekt door Zoenoffer
 17. Divine service (16-10-2013): “The way to salvation/ Die weg na verlossing”
 18. Zonde en rekenschap
 19. Overdenking: De vertrouwelijke omgang van God is met wie Hem vrezen (Psalm 25:14)
 20. Christus niet bezitten
 21. Vertrouwen in Jezus Christus
 22. Jezus volgen bevrijdt van faalangst en prestatiedruk
 23. Actie bij aanvaarding van Redder Jezus
 24. Sterfelijk en spiritueel lichaam
 25. Overtuiging voor de dingen die God beloofde
 26. Geloof en Geloven
 27. Geloof niet zonder daden
 28. Elke gelovige is opgeroepen om Christus in de dienst te volgen
 29. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken
 30. De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen
 31. De Weg tot verlossing
 32. Bekeer
 33. De Bekeerling, bekeringsactie en bekering
 34. Doop
 35. Doop en Geloof
 36. Doopsel
 37. Doop in de huiskerk
 38. Dopen en herdopen
 39. Nederlandse Raad van Kerken wil gezamelijke dooperkenning
 40. Doopverplichting bij Baptisten
 41. Katholieke Kerk in België mag nieuwe dopelingen begroeten
 42. Wat is wedergeboorte
 43. Wedergeboorte en lidmaatschap tot een kerk
 44. Wat levert het mij op?
 45. Al of niet verenigen
 46. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 47. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 48. Godsdienstbeleving
 49. Samen deel uitmakend van het Lichaam van Christus
 50. Kinderen van God – aangehaald in de Geschriften

+++

Verder aanverwant

 1. Onthou wat Hy vir ons gedoen het
 2. Wat kan tot jou verlossing ly?
 3. Hoe jy ‘n kind van God word?

Over Relating to God

Relating to God wants to bring people to the divine Creator and have them in a good relationship with God, Jesus and each other. + Relating to God wenst mensen dichter tot God te brengen en de weg tonen om samen te werken aan een goede relatie met de hoeksteen van Gods Kerk en met de schepsels van de hemelse Vader.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Christen zijn, Christenheid, Godsdienst, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Kerkopbouw, Levensvragen, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

14 reacties op Zelfverloochening en witwassen door doop

 1. Pingback: Niemand leeft voor zichzelf | Broeders in Christus

 2. Pingback: Hoe leest u? – Wat leest u?: Alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Er kan iets vreemds gebeuren als u onder Christus komt | Broeders in Christus

 4. Pingback: Het nieuwe verbond in het evangelie en de koninkrijkstijdperken | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Fundamenten van het Geloof 12 Verzoening met God door het offer van Christus | Stepping Toes

 6. Pingback: Zich onder de Adem stellen – Jeshuaist

 7. Pingback: Uitkijkend naar 14-15 Nisan, Pascha of Pesach op 15 april 2022 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 8. Pingback: Genade van Nederigheid | From guestwriters

 9. Pingback: Ontmoeting met iemand uit de Farizeeen, met de naam Nicodemus – Belgische Broeders In Christus

 10. Pingback: De roeping van Christus #2 – Belgische Broeders In Christus

 11. Pingback: Wat betekend wedergeboren uit water en geest? | From guestwriters

 12. Pingback: Ook Jezus bad tot God en drukte zijn zorgen uit – Belgische Broeders In Christus

 13. Pingback: Een herinnering aan Jezus dood die toch vreugde mag schenken | From guestwriters

 14. Pingback: Van God zijn en niet van uzelf – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.