Auteursarchief: Christadelphians

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.

Concerning Christ #2 Divine source, connection and divine human being

We can speak about a person being divine or looking up at some one. In ancient times people spoke about highly placed persons in honour and with respect for their position and called them “god“. As such we hear about … Lees verder

Geplaatst in Christendom, Jehovah Yahweh God - English articles, Jesus Christ Jeshua Messiah, Portrait - Biblical figures, Trinity | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Betreffende Christus # 2 Goddelijke bron, verband en goddelijk mens

We kunnen spreken over iemand die goddelijk is of naar iemand opkijkt. In de oudheid spraken mensen over hooggeplaatste personen in eer en met respect voor hun positie en noemden ze ‘god‘. Als zodanig horen we over engelen die god … Lees verder

Geplaatst in Christendom, Drie-eenheid, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Ontmoeting - Portret - Bijbelse figuren, Trinitarisme | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Concerning Christ #1 A god or the God, a son of man and son of God

In our world there are a lot of people who have contrasting thoughts about the figure they call Christ. We may find several people who say God does not exist and as such Christ does not exist. Though those people … Lees verder

Geplaatst in Jehovah Yahweh God - English articles, Jesus Christ Jeshua Messiah, Portrait - Biblical figures, Religion, Trinity | Tags: , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Betreffende Christus # 1 Een god of de God, een mensenzoon en zoon van God

In onze wereld zijn er veel mensen die tegenstrijdige gedachten hebben over de figuur die zij Christus noemen. We kunnen verschillende mensen vinden die zeggen dat God niet bestaat en dat Christus daarom niet bestaat. Hoewel die mensen vergeten dat … Lees verder

Geplaatst in Drie-eenheid, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Ontmoeting - Portret - Bijbelse figuren, Religie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Cain his killing, marrying and death

After the story of the creation in Genesis 1 and 2 we get the story of the partner of Adam, the mannin Eve, to be tempted and getting Adam with her disobeying God his order not to eat from the … Lees verder

Geplaatst in History, Life and Death, Portrait - Biblical figures | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Concerning Man

Living human beings Around us we can see people, male and female. Those living on this earth mostly think they are the most important beings. People may consider themselves as the highest form of earthly life. They should know that … Lees verder

Geplaatst in History, Life and Death, Portrait - Biblical figures, World | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Betreft de Mens

Levende menselijke wezens Om ons heen kunnen we mensen zien, mannelijk en vrouwelijk. Degenen die op deze aarde leven, denken meestal dat zij de belangrijkste wezens zijn. Mensen kunnen zichzelf beschouwen als de hoogste vorm van het aardse leven. Ze … Lees verder

Geplaatst in Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen, Ontmoeting - Portret - Bijbelse figuren, Wereld | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Cain and Abel in the Bible

Elie Wiesel wrote an essay on “Cain and Abel in the Bible” for the “Bible Review”, February 1998. In his essay he looks at mankind’s first murderer. Cain and Abel: The first two brothers of the first family in history. … Lees verder

Geplaatst in Life and Death, Portrait - Biblical figures | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Concerning Angels

In the Book of books we learn about human beings, animals and plants, but hear also about celestial beings. In the Hebrew writings we find the mal·ʼakhʹ and in the Greek writings the agʹge·los. Both words literally mean “messenger” but … Lees verder

Geplaatst in Portrait - Biblical figures | Tags: , , , , , | 1 reactie

Betreft Engelen

In het Boek der boeken leren we over mensen, dieren en planten, maar horen we ook over hemelse wezens. In de Hebreeuwse geschriften vinden we de mal ·’akh’ en in de Griekse geschriften de agʹge·los of angelos. Beide woorden betekenen … Lees verder

Geplaatst in Ontmoeting - Portret - Bijbelse figuren | Tags: , , , , , , , | 1 reactie