Auteursarchief: Christadelphians

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.

De wereld van Lucas #5 De wereld van de filosofen

Een interessante episode in het boek Handelingen is Paulus’ verblijf in Athene (Hand 17:15-34). Griekenland, en dan vooral Athene, had in de voorafgaande eeuwen een grote naam opgebouwd met zijn filosofen en filosofische stromingen. En hun namen en ideeën worden … Lees verder

Geplaatst in Christendom, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Ontmoeting - Portret - Bijbelse figuren, Plaatsen vermeld in de Bijbel | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Hoe leest u: de Gelijkenis van de rijke en arme man

“Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn” In de gelijkenis van de rijke man en … Lees verder

Geplaatst in Bijbelonderzoek, Levensvragen, Ontmoeting - Portret - Bijbelse figuren, Taal & woordgebruik | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Opgaan naar Jeruzalem: De veldtocht van Sanherib

De veldtocht van Sanherib “In het veertiende regeringsjaar van koning Hizkia trok koning Sanherib van Assyrië op tegen de versterkte steden van Juda en nam ze in” (Jesaja 36:1). Het zal je maar gebeuren: je doet je uiterste best om … Lees verder

Geplaatst in Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Ontmoeting - Portret - Bijbelse figuren, Plaatsen vermeld in de Bijbel, Religie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Ontmoeting met Ruth

Bij be kennismaking van bijzondere vrouwen in de Bijbel kijken we vandaag nar Ruth. Lees verder

Geplaatst in Geschiedenis & Gebeurtenissen, Ontmoeting - Portret - Bijbelse figuren | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Overdenking: Gelukkig is de mens die vreugde vindt in de wet van God

Sommigen zullen zeggen dat Bijbellezen geen nut heeft omdat er gedeelten in staan die geen toegevoegde waarde hebben voor het geloof. David schreef dat hij meer van God begreep uit zijn studie van de wet, en zo is dat ook voor. Lees verder

Geplaatst in Bedenking, Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelonderzoek, Christendom, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Religie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het Evangelie van Johannes

Het evangelie van Johannes diept de boodschap van Christus heel ver uit en velen missen de symboliek en de verwijzingen naar het Oude Testament. Lees verder

Geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelonderzoek, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het Evangelie van Lukas

Het centrale thema van het evangelie van Lukas is discipelschap. En gezien zijn nauwe banden met de bekeerde schriftgeleerde Paulus mogen we hier ook zeker diens inzichten verwachten aan te treffen. En inderdaad zien we verschillende koppelingen tussen de kennelijke … Lees verder

Geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelonderzoek, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Ontmoeting - Portret - Bijbelse figuren | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Effectief Bijbellezen: Het Evangelie van Mattheüs

Het Evangelie van Mattheüs is, net als dat van Marcus, een van de drie synoptische Evangeliën. Bijna alle gebeurtenissen die we bij Marcus vinden, vinden we ook bij Mattheüs. Maar Mattheüs voegt er veel leer en gelijkenissen aan toe, die … Lees verder

Geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelonderzoek, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Ontmoeting - Portret - Bijbelse figuren | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Gedachte voor vandaag 18 januari “Maakt uw hart onberispelijk in heiligheid”

Als wij beweren Broeders in Christus te zijn, moeten wij getuigen van een houding die waardig is in de geest van Christus. Als Broeder in Christus moeten wij “in Christus” zijn en hoort onze levenswijze in lijn te zijn met … Lees verder

Geplaatst in Bedenking, Broeders, Christadelphian, Christen zijn, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Freedom and justice for those freed from sin

“He believing into the son, has life age-lasting; he but disobeying the son, not shall see life, but the anger of the God abides on him.” (Joh 3:36 Diaglot)“Now but having been freed from the sin, having been enslaved and … Lees verder

Geplaatst in Bible Quotes, Jehovah Yahweh God - English articles, Jesus Christ Jeshua Messiah | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie