Samen op Weg

Jezus de Heer

De Vlaamse Broeders in Christus of Christadelphians zijn Navolgers van de Nazareen Jezus Christus (Yeshua / Jeshua) in Vlaanderen die zich er aan houden de Heilige Schrift op te volgen.

De wereld is één schouwtoneel.
De mens is gewoon een sneeuwbal in een turbulent gegeven van menselijke machtsspelletjes en natuurlijke verlopen.

De meeste mensen zijn nietige kleine wezens die door andere mensen onder de knoet worden gehouden. Macht is een spel der eeuwen geweest. Zelfs de religies hadden er mee te kampen, en diegene die de naam van de vrededrager uit Nazareth dragen hebben het onder de machtsspelletjes ook begeven. Ook die volgelingen van Jezus Christus gaven toe aan de machthebbers en waren bereid water in hun wijn te doen en zelfs hun leerstellingen aan te passen aan bepaalde heidense gebruiken. De Wereld was hun heer.

Buste van Christus met baard, late 4° eeuw – Catacombe di Commodilla, Rome

Maar door de geschiedenis heen zijn er steeds mensen die getrouw zijn gebleven aan diegene die zij hun heer en meester aanschouwen op deze aarde. Zij verkozen om niet in te gaan op de wereldse wensen om te plooien naar tradities en wereldse gebruiken.
Voor hen was de leerstelling van die voorname leermeester belangrijker dan de lering van enige andere wereldse leermeesters of theologen. Zij wensten Jezus als de Hoogste Leraar of Rabi aannemen en volledig zijn leer volgen.

Wij moeten beseffen dat het voor de Schepper van hemel en aarde belangrijk is welke keuze wij wensen te maken in ons leven. God heeft de wereld een mogelijkheid gegeven om uit haar miserie te geraken. Maar de wereld moet ze ook aangrijpen. Het zijn wij zelf die zullen moeten kiezen of wij de gezondene van God willen leren kennen.
Die eenvoudige man van Joodse afkomst kunnen wij negeren of wij kunnen inzien dat die bijzondere krachten die hij had werkelijk van God kwamen. Hij was de lang verwachte eniggeboren zoon van God. Het is iemand die werkelijk geboren is en op deze wereld gekomen is met een doel waarbij hij verkoos de Wil van zijn Vader te volgen.
Jezus als kind moest alles leren en opgroeien tussen zijn broers (en zusters) en andere gewone mensen. Hij moest daarbij ook kiezen welke weg hij wenste op te gaan. Als gewone sterveling (terwijl God niet kan sterven) moest hij zich weren in de maatschappij. Indien hij wenste kon hij doen als zo vele anderen en kon hij nu en dan eens beuzelen, liegen of bedriegen, maar hij verkoos geen misstappen te doen. Zo was Jezus de enige mens die er in slaagde om niet te zondigen. Hij wenste volledig te beantwoorden aan de normen en waarden die God had vooropgesteld.

Zijn houding tegenover de onrechtvaardigheid in de maatschappij, zijn vredelievendheid, maar ook zijn oprechtheid werden hem dikwijls kwalijk genomen. De mirakelen die hij kon verrichten en dan toewees aan God zijn Vader en zijn geweldige kennis van het Woord van God waren een doorn in het oog van de Farizeeën die jaloers waren op de aanhang die deze arbeiderszoon kon krijgen.

Zij, de mensen van het begin van onze tijdrekening en later, tot ons toe zouden beter moeten weten. Indien zij de Heilige Geschriften goed zouden gelezen hebben en ze opvolgden, konden zij inzien dat die zoon van Maria, uit de stam van David, die beloofde Messias was waar reeds eeuwen werd over uit gesproken en naar toe gezien.

Met de mogelijkheden van vandaag zouden wij zeker die beloofde Verlosser moeten kunnen herkennen, leren kennen en beseffen hoe in de voorgaande eeuwen de profetieën en de Schrift steeds vervuld zijn geraakt. Zo ook is de belofte van de Verlosser waarheid geworden en ligt er nu voor onze voeten de belofte van het Beloofde Land en het Koninkrijk van God.

In de wereld heeft men verschillende heren. De heer Jezus zou van de wereldse mannen voor ons de hoogste op aarde moeten zijn.

Stefan Lochner - Adoration of the Child Jesus - WGA13343

Aanbidding van het kind Jezus – Stefan Lochner 1445

Al in de Tuin van Eden maakte God gewag van een oplossing tegen het gevolg voor het verzet van de mensen. Uiteindelijk kwam dat Woord tot wording in het vlees toen het kind werd gegeven (Jesaja 9:6) dat minder dan God was, maar toch zeer belangrijk en later door zijn offerdaad verhoging bracht  voor hem die eerst lager was dan engelen. Hijzelf gaf toe dat de Vader groter was dan hij. (Johannes 14:28) Ook al was hij door de Heilige Geest in de maagd Maria geplaatst en had hij daardoor ook eigenschappen van God, beoogde hij nooit als God te zijn, die ook volgens hem ook Enig was. Als een slaaf verbleef hij hier op deze vijandige wereld om de Naam van God te prediken en de Goede of Blijde Boodschap te brengen van het Koninkrijk Gods. tot in zijn dood gehoorzaamde hij aan de Wil van zijn Vader. (Filippenzen 2:5-6)

Diegenen die toen verkeerd dachten, namelijk dat Jezus beweerde God te zijn, kunnen vandaag nog vele gelijkdenkenden vinden.

Ook al vroeg Jezus dat hij verheerlijkt zou worden, wenste hij niet aan God gelijk te zijn en stond er ook op dat wij enkel God de Allerhoogste zouden aanbidden. (Johannes 17:5; Mattheus 4:10; Johannes 4:23,24)
Jezus, de wortelscheut van David, is komen getuigen van zijn Vader. (Openbaring van Johannes 1:1; 3:14; Johannes 18:37) Ook hij die als het hoofd van iedere man zal kunnen optreden zal zich aan zijn Vader onderwerpen en het Koninkrijk weer overdragen aan de God van en boven alle goden. (Johannes 20:17; 1 Korinthiërs 11:3; 15:28)

Jezus, de leidsman van geloof, is de goedheid en liefde openbaar gemaakt. Met hem hebben wij van God een voorspreker, een advocaat en bemiddelaar gekregen.
Hij werd door God goedgekeurd. Dit werd al kenbaar gemaakt bij zijn doopsel, waar God hem ook als Zijn zoon erkende. (Lukas 3:21-23) Laten wij als de apostelen hem als Messias herkennen (Johannes 1:40-41) en zijn Zoenoffer als een zaligmakende Verlossing aannemen.

Mary's Well in Nazareth.

Maria’s bron in Nazareth – Image via Wikipedia

Laten wij Jezus volgen die van Nazareth was en door God was voorzien van kracht. Hij was de voorspelde profeet die redding zou brengen en voor onze zonden zou sterven aan een paal. (Micha 5:2; Jeremia 23:5-6; Mattheus 1:1,6-16)

Als wij aan de zijde van de Bijbelse Waarheid willen staan moeten wij luisteren naar Jezus’ stem. (Johannes 18:37). Om dit te doen kunnen wij best de Evangeliën lezen in het Nieuwe Testament.
Hiertoe nodigen wij u uit om dit samen met ons te doen en het Goede Nieuws met elkander te delen.
Laten wij samen De Weg op gaan en Jezus als onze Heer aanvaarden en vervolgens zijn leer, leven en handelen en de Ene Ware God loven en eren, de Heer des Heren, de Allerhoogste Elohim Hashem Jehovah God, wiens Naam heilig is.

3 reacties op Samen op Weg

  1. Pingback: De verkeerde held | Broeders in Christus

  2. Pingback: Vernieuwing in de kerk en verzoek om terug naar de bron te gaan « Bijbelvorser = Bible Researcher

  3. Pingback: Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.