Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god

Vervolg van Gods vergeten Woord 15 Schepping 7 Vreze des Heren

 1. Het Geopenbaarde Woord

Andere religies kunnen worden gekenmerkt als het zoeken van mensen naar god (of wijsheid). Bijbels Christendom kenmerkt zich door het feit dat God op zoek is naar de mens. Daarom hoeft de mens ook niet zelf te definiëren wat het volmaakte is: God openbaart hem dat in zijn Woord, de Bijbel. Dat maakt de Bijbel uniek.

COLLECTIE TROPENMUSEUM Voorstellingen uit de R...

Voorstellingen uit de Ramayana-cyclus. De brug die India en Ceylon verbindt met Rama Laksmana Hanuman en andere figuren. TMnr 1243-20 (Photo credit: Wikipedia)

Godsdiensten die zich boven het meest primitieve niveau verheffen maken er vrijwel altijd aanspraak op de mens tot hogere wijsheid en inzicht te voeren. Feitelijk hoeven we ons hierbij niet te beperken tot zuivere godsdiensten. Ook allerlei niet-godsdienstige en half-godsdienstige filosofieën maken zulke aanspraken. Vooral bij oosterse denkwijzen is het verwerven van wijsheid vaak de voornaamste doelstelling. Men denke bijvoorbeeld aan Hindoeïsme en Boeddhisme, maar ook aan allerlei meditatieve technieken die de laatste tientallen jaren de westerse wereld overspoelen. Dit laatste is overigens op zichzelf een interessant verschijnsel. Het wijst er op dat de westerse mens een sterke neiging heeft zich af te keren van het strakke rationalisme dat zijn maatschappij heeft ge­vormd om op zoek te gaan naar iets ‘hogers’.

Op zoek naar het licht

De manieren waarop een mens, volgens dergelijke leer, de hoogste wijsheid kan bereiken zijn vele. Onthechting van werelds genot is er vaak deel van. In het oosters denken speelt meditatie een grote rol. Men streeft dan vaak naar het uitschakelen van de rede door het stel­len van irrationele, onredelijke vragen: wat is het geluid van één klappende hand? Door dag in, dag uit, urenlang over zulke vragen te mediteren zou de zoeker tot een flits van verheven inzicht kunnen komen. Anderen zoeken het in een leven van deugd, hoe dan ook geformuleerd. Vaak gaan zulke op­vattingen gepaard met die van zielsverhuizing, reïncarnatie. De ‘ziel’ van de zoeker gaat door een groot aantal stadia van lichamelijk bestaan. Hij bereikt steeds hogere niveaus, zowel van bestaan als van denken en komt tenslotte tot een vorm van volmaaktheid. In die denkwijzen die een godsdienstige grondslag hebben is de onderliggende gedachte ge­woonlijk deze: de ziel is vervreemd geraakt van de god en moet nu de moeizame weg terug zien te vinden. De volmaaktheid die hij zoekt is dan de geestelijke hereniging van zijn ziel met deze god. In een bekend geval is het einde van alle onvol­maaktheid echter simpelweg het einde van alle zoeken en streven en daarom het ‘Nirvana’, het abso­lute niets.

Opvallend is, dat ook het klassieke Griekse denken zulke paden is gegaan. Ook daar achtte men de ziel vervreemd van het volmaakte en diende de mens de weg terug te vinden. Maar waar het oosters denken dat tracht te doen door het uitscha­kelen van de rede, trachtte het Griekse denken dat juist te doen door het in-schakelen van de rede. Dat verklaart althans ten dele het fanatieke streven van de Griekse filosofen om tot scherper inzicht te komen. En daarin ligt dan weer de oorsprong van onze rationele moderne wester­se wereld.

We hebben al gezien dat, voor zover er in zulke denkwijzen aan een god gedacht wordt, deze zich in het geheel niet bekommert om de zoekende mens. Dit volgt uit de gedachte dat de god geen schepper is en de mens dus niet zijn schepping. De mens moet daarom door eigen in­zicht zijn weg terug zien te vinden. Dit geldt zowel voor de rationele als voor de niet-rationele benaderingen. Beide laten zich karakteriseren als: de mens zoekt God, waarbij men voor de niet-godsdienstige filosofieën in plaats van ‘God’ ook ‘wijsheid’ kan invullen. Het is van belang dat men beseft dat dit aspect universeel is; het schijnt als het ware boven elke discussie verheven. Alleen de weg waarlangs het volmaakte bereikt moet worden staat ter discussie. De mens zelf moet de weg vinden die tot het volmaakte leidt, maar alleen diezelfde mens kan zeg­gen wat dat volmaakte is. En daarmee ontstaat een vicieuze cirkel. Het geldt daarom vaak als hoogste wijsheid te menen dat elk op zijn wijze wijs kan zijn en op zijn wijze volmaakt kan worden; dat de waarheid niet bestaat, maar dat er vele waarheden zijn. Dit is feitelijk een argument van zwakte. Omdat niemand kan weten wat waar is, zeggen we dat er geen absolute waarheid is. We zoeken naar iets hoger dan onszelf, maar omdat we dat zelf zouden moeten definiëren komen we er niet uit en kiezen het enige alternatief: we ontkennen dat het bestaat – maar we gaan toch door met zoeken. Wij zijn als blinden op zoek naar licht. De fout ligt uiteraard verder terug: bij de aanname dat we het ware zelf zouden moeten definiëren.

+

Vervolg:

Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht

Gods vergeten Woord 18 Geopenbaarde Woord 3 De ene boodschap

Part of this chapter and next can be found in the English article: Souls and Religions with Nirvana and light

++

Aanvullende lectuur:

 1. Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid
 2. Groeiend Boeddhisme

+++

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Godsdienst, Religie en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

24 reacties op Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god

 1. Pingback: Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht | Broeders in Christus

 2. Pingback: Souls and Religions with Nirvana and light | Broeders in Christus

 3. Pingback: Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 4. Pingback: Leren kennen van Hem die het hart kent | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 5. Pingback: Gods vergeten Woord 18 Geopenbaarde Woord 3 De ene boodschap | Broeders in Christus

 6. Pingback: Gods vergeten Woord 19 Geopenbaarde Woord 4 Het ware licht | Broeders in Christus

 7. Pingback: Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 8. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden | From guestwriters

 9. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat | From guestwriters

 10. Pingback: Gods vergeten Woord 20 Geopenbaarde Woord 5 Onoverbrugbare kloof | Broeders in Christus

 11. Pingback: Vindt er een transfer plaats na de dood? | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: Op zoek naar een God boven alle goden – Questiontime – Vragenuurtje

 13. Pingback: Broeders in Christus 2016 jaaroverzicht | Broeders in Christus

 14. Pingback: 4de Vraag: Wie of wat is God – Questiontime – Vragenuurtje

 15. Pingback: Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 1 Levensadem en ziel | Broeders in Christus

 16. Pingback: Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 2 Scheiding van God | Broeders in Christus

 17. Pingback: Keuze van levende zielen tot de dood – Jeshua-ists

 18. Pingback: Gods vergeten Woord 20 Volk van het Boek 1 Boek van openbaringen | Broeders in Christus

 19. Pingback: Gods vergeten Woord 20 Volk van het Boek 2 Voorbeelden uit het Oude Testament | Broeders in Christus

 20. Pingback: Waar de waarheid te leren | Broeders in Christus

 21. Pingback: De Bijbel haar relevatie over God | Broeders in Christus

 22. Pingback: Aanroepen van Gods Naam | Broeders in Christus

 23. Pingback: Het bewijs van Gods bestaan 1. De weg van veel goden naar geen God | Stepping Toes

 24. Pingback: Onthullende boeken – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.