Broeders in Christus 2016 jaaroverzicht

2016 leek een zeer donker jaar te zijn op zeer veel vlakken. Overal in Europa bleek het spook van terreur op te dagen en bleef de stroom van immigranten maar over de vele landsgrenzen stromen terwijl bepaalde landen ten oosten van Europa er niet voor terug deinsden om weer ijzeren muren op te trekken en hun grenzen hermetisch af te sluiten. Het leek wel een ernstige verder zetting van wat in 2015 begon te ontsteken.

Terwijl de EU-banken verder bleven bloeden bleek Wall Street te gaan bloeien. Acht jaar na Lehman Brothers is de financiële crisis in Europa nog lang niet verteerd. Door de ‘diefstal’ van Fortis en Dexia Bank zitten wij nu ook met een financiële kater en konden het verlies voor 2016 niet goed maken. Sowieso kost het wat om ons materiaal op het net te krijgen. Ook al zijn het persoonlijke fondsen die wij voor ons predikingswerk gebruiken en wordt ons schrijfwerk en predikingswerk niet vergoed, moeten technici, computers en internetverbinding wel betaald worden. Dit jaar gaven onze werkingskosten nog een negatief van € -3 572,19, maar dat hield ons niet tegen om ijverig voort te doen.

Hier op deze webstek was er wel niet veel beweging. Dat geven wij grif toe. Ook moet het van ons hart dat deze site ook wel meer dan eens gespreksstof op onze bijeenkomsten was. Wij vroegen ons onder meer af of het wel rendeert om al onze Nederlandstalige teksten om te zetten naar het Engels. Zulk een vertaling vraagt meer werk dan een oorspronkelijk artikel te schrijven in één of andere taal. Uiteindelijk werd er besloten om niet meer elk artikel te gaan vertalen naar het Engels.

Wij hebben besloten om de reeks van “Gods vergeten Woord” in het Nederlands voort te zetten, maar hier niet bepaald een Engelse versie naast te plaatsen. Los kunnen er nu en dan toch nog Engelse artikels verschijnen, maar algemeen raden wij onze Engelstalige leden en lezers aan om voor Engelstalige lectuur onze ecclesia site en onze levensstijlmagazines op te zoeken.

statistics-analysis-810026_1280

Het hier eerst voorkomende Engelstalig artikel op de bezoekerslijst voor 2016 was “About founder Dr. John Thomas” met 15 bezichtigingen, gevolgd door “Pluralis Majestatis in the Holy Scriptures” met 12 bezichtigingen.
Het artikel “Not about personal salvation but about a bigger Plan” kon niet meer dan 8 lezers aantrekken, zoals “Devotees and spotters“, één paar ogen meer dan “Souls and Religions with Nirvana and light“.

Voor al dat vertaal en schrijf werk is dat maar een pover resultaat.

De Nederlandse artikelen deden het gelukkig iets beter, maar niet zo veel beter, wat maakt dat er misschien meer op de ecclesia site en andere websites werd gefocust.

Jezus Christus, Messias, Heer, maar niet God” sloeg er in om 234 keer bekeken te worden. ” Het klassieke en al van 2013 op het net staande “Boek der boeken en groot meesterwerk” trok 120 lezers aan. De “Eerste Joods-Romeinse Oorlog” was dan weer goed voor 105 leesbeurten, terwijl het artikel over de Hutterieten goed was voor 101 beurten.

Oorspronkelijk waren wij op MSN en Blogger gestart. Voor onze oudere websites on Blogger behaalde de blogspot Bijbelvorsers voor 2016 toch nog 2 668 bezichtigingen en Our Word (het vroegere Christian World) 172 497 bezichtigingen.

Met de blogspot Our World bereikten wij tot nu toe 150 423 bezichtigingen vanuit de verenigde Staten van Amerika en 55 438 vanuit de tegenpool Rusland.
Oekraïne volgde met 41 817 inzages en Frankrijk met 22 840. Duitsland was goed voor 18 864 inzages, gevolgd door België met 18 424 bezichtigingen. Nederland zorgde voor 10 692 inzages en Singapore voor 6 948 paar ogen. 5 309 bezichtigingen kon Groot Brittannië opbrengen, gevolgd door Polen met 3 849 bezichtigingen.

167 562 blogspot toeschouwers gaven de voorkeur voor de Google Chrome applicatie terwijl 135 464 Firefox gebruikers, de 37 066 Internet Explorer wijd overtroffen, dit terwijl het Windows besturingssysteem het meest gebruikte was 287 639 gebruikers tegenover 65 144 Macintosh en 12 111 Unix gebruikers. Linux zorgde voor 10 238 lezers.

Toen MSN er mee stopte brachten wij de ecclesia site over naar Multiply om  naderhand, toen dat het ook voor bekeken zag, over te stappen op WordPress.

Het was in 2011 dat wij naast de ecclesia site ook van start gingen met Broeders in Christus op WordPress.  Dat jaar sloegen wij er in om 714 bezichtigingen te krijgen voor 145 geplaatste teksten. 2012 bracht ons 6 397 bezichtigingen, gevolgd door het meest succesvolle jaar voor deze site tot nu toe, met 6 909 bezichtigingen door 4 022 bezoekers voor toch ook maar weinig artikelen, namelijk 43 publicaties. Dit werd gevolgd door slechts 27 artikels voor 2014 die 4 485 bezichtigingen opleverden van 3 095 bezoekers. 2015 bracht dan 4 459 bezichtigingen voor 46 artikels welke 3009 bezoekers wisten aan te trekken.

In 2016 geven wij toe dat wij te laks waren bij het enorme tijdsgebrek. Voor deze site konden wij slechts genoeg tijd vinden om maar 32 artikels te plaatsen, waarvoor wij  2 599 mensen zagen langskomen om on 3 670 bezichtigingen aan te bieden.

Algemeen moeten wij stellen dat de weinige bezoekers ook niet veel animo gaf om regelmatig hier publicaties te voorzien. Het mag echter geen vicieuze cirkel worden. Wij beloven dan ook plechtig om voor 2017 er voor te zorgen dat hier meer Nederlandse publicaties zullen verschijnen. Want betreft Nederlandse artikelen over God op heet net is het maar pover gesteld. Het viel ons op dat enkele niet trinitarische bloggers van het net zijn verdwenen het afgelopen jaar. Spijtig, want één bood zeer boeiend leesmateriaal aan dat nu helemaal niet meer te bezichtigen is op WordPress.

Wij gaan echter door met op WordPress het gedachtegoed van de Broeders in Christus te publiceren en Nederlandstalige artikelen te publiceren. Daarnaast hebben wij ook drie nieuwe Nederlandstalige websites te water gelaten.

De voorbije jaren was Marcus Ampe belaagd door enorm veel haatmail. Zijn persoonlijke brievenbus en die van de Belgische Christadelphians liep over van zeer onchristelijke brieven. Met waarschuwingen maar ook met verwensingen van eeuwige foltering in een hellevuur zagen wij dit niet met lede ogen aan, maar ook met de huidige stand van zaken omtrent de geloofsbeleving in het algemeen en de bevraging van mensen rond geloof en kerk, vonden wij het opportuun om op de kar te springen om mensen meer informatie te geven over God en hen er op te wijzen dat wij naar God moeten zoeken en eens wij Hem hebben gevonden ook de juiste keuze moeten maken om Hem te dienen zoals God het ook verlangt.

Met de vele aanslagen van ISIS besteden de media meer aandacht aan religie, Moslim cultuur en begonnen meer jongeren ook onderling meer vragen te stellen aan  hun klasgenoten met een ander geloof dan het hunne.

Wat op viel is dat veel mensen bepaalde geloofsgroepen helemaal niet kennen en dat er een angst  werd gecreëerd door het niet kennen van bepaalde geloofsgroepen en door vele misverstanden.

In Vlaanderen was de kerkbeleving al op een zeer laag pitje beland, maar nu deden de media al de moeite om religie in een slecht daglicht te stellen. Velen deden alsof religie de oorzaak is van al het huidige leed. Nochtans als zij zouden kijken naar het meest voorkomende geweld, zouden zij zien dat politieke terreurdaden meer voorkomen dan religieuze terreurdaden.

De afgelopen maanden besteedden de media extra aandacht aan allerlei fenomenen rond geloof en filosofische benadering van leven tegenover de levensvisie van geloofsgemeenschappen en hun verheerlijking van hun god, God  of goden. Het viel daarbij op dat als men het over het Christelijk geloof had over slechts een beperkte groep gelovigen had die zich bezig hield met een drievuldige god terwijl men de christenen verzweeg die de God van Abraham aanbidden. Om die reden en om de onduidelijkheid weg te werken die door de media werd geschapen werden drie Nederlandstalige websites gecreëerd.

Op zoek naar God (Looking for God) (Jimdo website)
Op zoek naar God (Looking for God) (Jimdo website)

Op Zoek naar God” als opener van de triptiek heeft als doel voor te leggen hoe de mens het eigenlijk in zich heeft geplant dat er een “Zoeken naar God” of het zoeken naar het “Verhevene” in hem is van nature.

Als mens komt het er op aan om ons leven te ordenen maar ook omdat te plaatsen in het daglicht van de Schepper van dit leven.

Voor haar eerste bestaansjaar sloeg die website er in om 406 bezichtigingen te genereren met 219 gebruikers in 260 sessies.

Na het "Op zoek naar God" komt het op aan om God te vinden, waarbij het 2de luik van de triptiek hulp wil bieden om "De weg naar God" te vinden.

Na het “Op zoek naar God” komt het op aan om God te vinden, waarbij het 2de luik van de triptiek hulp wil bieden om “De weg naar God” te vinden.

Het tweede luik van de triptiek wil de mensen aan tonen dat er een mogelijkheid is om God te vinden. Met als titel  “De Weg naar God” wist de site 986 bezichtigingen van 357 bezoekers te vergaren.

In het Engels staat hiertegenover ook een website die zich meer focust op die “Weg naar God“, namelijk de gezondene van God die ook geboekt staat als de loskoperMessias“.  Die Verlosser, de Kristos of Christus, is de Messias naar wie de hele wereld zou moeten uitkijken, want het is een man die zijn leven gegeven heeft voor alle mensen. “Messiah for all” wil dan ook iedereen bereiken en laten zien waarom het zo belangrijk is om Jezus of Jesus Christus, als Messias te erkennen en hem te aanvaarden als “De Weg naar God.”

m4a-2015ma05Die Engelstalige websiteMessiah for all” sloeg er in om 1 716 bezichtigingen te krijgen in haar ontstaansjaar 2015 and 1 849 voor 2016).

Deze site die het op zich neemt om over de relatie van de mens met God te spreken kon in haar eerste jaar 135 bezoekers aantrekken die er voor zorgden dat van de 58 gepubliceerde artikelen deze website 237 werd bekeken.

Welkomstwoord van "Relating to God" aan Nederlandstalige lezers met een uitnodiging voor de Nederlandstalige triptiek te bezoeken.

Welkomstwoord van “Relating to God” aan Nederlandstalige lezers met een uitnodiging voor de Nederlandstalige triptiek te bezoeken.

De Engelse website “Relating to God” brengt al de drie elementen van de Nederlandse triptiek naar voren en heeft naast de Weebly website een WordPress blog.

God vinden” (Finding God) behaalde 601 bezichtigingen van 398 bezoekers.

Met “C4A” or “Christ for all” (dat 128 bezichtigingen kreeg) en C4U (Christ for you + Christadelphians for you) zouden mensen toch een betere indruk moeten krijgen van wie die Jezus eigenlijk is. Al die websites willen ook duidelijk de ware figuur van Jezus Christus voor leggen. Niet de figuur die vele mensen van hem gemaakt hebben maar wel de persoon die in de Heilige Schrift beschreven staat, wordt in al die websites naar voor gebracht.

De Broeders in Christus uit België stonden verder ook in voor twee levensstijl magazines en het overzichtplatform van boeiende artikelen van Gastsprekers.

Die twee ‘lifestyle magazines’ hun jaaranalyse gaf het volgende resultaat:

 1. From Guestwriters: in 2014: 3 124 bezichtigingen van 1 847 bezoekers; 2015: 4 333 bezichtigingen van 2 764 bezoekers; 2016: 7 782 bezichtigingen van 4 927 bezoekers
 2. Stepping Toes got in 2013 2212 bezichtigingen van 1 353 bezoekers; in 2014: 5 318 bezichtigingen van 3 838 bezoekers; 2015: 3 201 bezichtigingen van 2 433 bezoekers; 2016: 2 651 bezichtigingen voor weinige gepubliceerde artikelen (45) welke 731 bezoekers konden bereiken.

Zoals u kan zien hebben wij in ieder geval niet stil gezeten en hebben wij ons handen vol gehad met de verscheidene websites en reacties die zij teweeg brachten.

Het predikingswerk is echt noodzakelijk in deze donkere tijden en wij willen hiertoe ook ons steentje bij dragen. Om die reden hebben wij het Goede Nieuws langs die vele platformen trachten te verspreiden en hopen wij in de toekomst nog meer mensen te bereiken en hen de Weg naar God te tonen, in de hoop dat meer mensen Jezus Christus ook zullen gaan aan nemen als de Weg naar God.

Mogen wij hopen u hier en op onze andere websites nog verder in de toekomst meermaals te mogen terug vinden.

WordPress Fireworks for Annnual report

Wij wensen u een gezegend 2017 toe en kijken uit om u ook eens in levende lijve te mogen ontmoeten.

*

Vindt een veel uitvoeriger verslag en overzicht van onze bezigheden en resultaten van onze webpublicaties / In English you may find a more thorough analysis for the previous year:

Analytics for our Christadelphian websites – 2016

+

Voorgaande

Broeders in Christus 2015 in review

Een gezin wordt niet zo maar sterk

Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god

++

Aanverwante lectuur

 1. Hartjes in de koffie: dit was december
 2. Jaaroverzicht 2016
 3. De beste films van 2016
 4. Beëindiging MSN Spaces brengt overstap mee naar WordPress
 5. Change of the Microsoft Network Spaces
 6. Vind ons in het vervolg meer op WordPress sites
 7. Find more articles on our WordPress site in the future
 8. 200ste artikel op Ecclesia website
 9. Geloofstwijfel, geloofsafval en kerk in moeilijkheden
 10. Faalangst, en angst voor het onbekende
 11. Rellen en Oude Geschriften
 12. Tegenstroom voor Terreur of omringende angst
 13. Op weg naar 2014-2015
 14. Britten: gelovig maar weinig praktiserend
 15. Overzicht voor het jaar 2015 #1 Dreiging en angst
 16. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is
 17. AD: Nederlander lichtgewond bij aanslag Brussel Airport
 18. Five years on WordPress
 19. Financial mishmash
 20. SOPA & PIPA More good things thrown away than bad things
 21. Notification and news feed for Facebook users
 22. De getuigen bij Pauw zijn bekende uit dezelfde hoek
 23. Kan men zoeken naar God en ervaren
 24. Evolutieleer hoeft zoeken naar God niet in de weg te staan

+++

Verder aanverwante artikelen / Further related articles

 1. Religie
 2. Wie is.. God?
 3. Symposium over God, seks en politiek
 4. God, seks en politiek
 5. Anarchie
 6. ‘God als product’
 7. Amir Menasheof: “Geloven is iets problematisch om over te praten.”
 8. Roomsch-Catholijke Catechismus (1847)
 9. De Ierse mennonieten: eenvoud en simpel geluk
 10. Ben ik een goed persoon?
 11. Symposium: Tradition & Modernity in Ets Haim
 12. De Passie van de Jezus – Een muzikale fruitmand
 13. Pasen 2016
 14. The righteous mind (Jonathan Haidt) – Deel 4 – Moraliteit verbindt en verblindt
 15. Liefde en seks, vrouwen lezen in Tenach, Bijbel en Koran.
 16. Aanslag Orlando uiting van giftige mannelijkheid
 17. Wim van Rooy over de Islam
 18. Vanaf maandag: Rot op met je religie
 19. Interreligieuze dialoogmiddag in het Nationaal Holocaust Museum.Uittreders en intreders op zoek naar ware ik
 20. What Does Jesus Say About Himself?
 21. Identity Crisis – message about God’s people Israel and the tribes
 22. Who Needs Religion?
 23. Messianische vs. Trinitarische Juden

+++

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Aankondiging, Christadelphian, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Kerkopbouw, Publikaties, Religie en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

6 reacties op Broeders in Christus 2016 jaaroverzicht

 1. Pingback: De haat van IS voor Christenen | From guestwriters

 2. Pingback: Vlaamse Broeders Googlesite opgepoetst – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: Voor hen die met vele vragen zitten | Broeders in Christus

 4. Pingback: Start tijdens tijden vol beperkingen – Belgische Broeders In Christus

 5. Pingback: Mondigheid niet laten verloren gaan | Marcus Ampe's Space

 6. Pingback: Is er wel belang voor persoverzichten – of Krijgt frustratie mij klein – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.