Een goddelijk Plan #6 De ‘verlossing’ van de Schepping

De verlossing gaat dan ook verder dan die van de individu. En grote geesten uit de tijd van het Oude Testament en het Nieuwe Testament hebben dat ook duidelijk gezien. Als het volk Israël zich in de woestijn heeft misgaan door het maken van het gouden kalf, vraagt Mozes aan God:

“Vergeef toch hun zonde – en zo niet, delg mij dan uit het boek [het ‘boek des levens’] dat Gij geschreven hebt” (Ex. 32:32).

Mozes is zozeer bevreesd voor de verkeerde indruk die een eventuele vernietiging van het volk door God (vgl. vs.10) zou maken op de andere volken, en in het bijzonder op Egypte (vs. 12), dat hij desnoods bereid is zijn eigen heil op te geven, als Gods plan maar voortgang vindt. Ook de apostel Paulus geeft blijk van een dergelijke gezindheid, als hij over zijn volksgenoten zegt:

“Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, verwanten naar het vlees” (Rom. 9:3).

Ook hij zou bereid geweest zijn zijn persoonlijke verlossing op te geven voor die van zijn volksgenoten. Het gaat hun niet om persoonlijk heil. Waar het in de Bijbel om gaat is het tenietdoen van de vloek die in Gen. 3 is uitgesproken over de aarde. We begonnen met te zeggen dat God een consequent plan uitwerkt. Dat plan komt tot een voorlopige vervulling in wat de Bijbel het laatst der dagen noemt. Dit sluit aan bij de boodschap van de profeten van het Oude Testament. Zij heb­ben ook veel te vertellen over de eindfase van Gods plan, aangekondigd als “het laatst der dagen”, of “de dag des Heren”. Vrijwel de gehele profetie van Daniël is gewijd aan deze laatste fase, door de theologie aange­duid als eschatologie. Maar ook hele stuk­ken van Jesaja en Ezechiël spreken daar­over, terwijl vele andere profeten er ten­minste enkele passages aan wijden. Jezus neemt deze draad weer op in zijn zoge­naamde rede op de Olijfberg, waaruit wij al geciteerd hebben (Mattheus 24, Marcus 13, Lucas 21). En Hij werkt de boodschap verder uit in het exegetisch (uitlegkundig) meest mishandelde boek van de Bijbel: Openbaring. Ook daarover komen wij echter nog te spreken (zie hoofdstuk 15, ‘Het Koninkrijk Gods’).

 

Wie de Bijbel leest kan zich eenvoudig niet onttrekken aan de doelgerichtheid van Gods handelen. Het gaat, zoals gezegd, niet alleen om de verlossing van individuen, maar om de vervolmaking van de Schepping als geheel.

“Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schep­ping zelf van de dienstbaarheid aan de ver­gankelijkheid zal bevrijd wor­den… Want wij weten, dat tot nu de ganse schep­ping in al haar delen zucht en in barens­nood is” (Romeinen 8:19-22).

Geen wonder dat Jezus ten aanzien van de Schepping kon zeggen:

“Mijn Vader werkt tot nu toe” (Johannes 5:17).

 

Hier ligt nog een groot verschil met andere religies. Ook bijvoorbeeld met de Islam. Want wie de voorafgaande hoofd­stukken tot zich heeft laten doordringen zal wellicht hebben bedacht dat ook de Islam monotheïstisch is, en dat ook de Islam gezien wordt als een openbaring van een god aan de mens. Maar de god van de Islam is niet bezig met zijn schepping; er is geen plan, en geen band tussen de Schepper en zijn schepselen. Alleen de God van de Bijbel is zo bezig.

– Rudolf Rijkeboer

+

Voorgaande

Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping

++

Vindt ook

 1. Plan van God
 2. Plan van God (Christadelphian world)
 3. Plan van God en wereldvrede
 4. U God houdt de toekomst in handen
 5. God Kijkt toe
 6. Plan van Genade
 7. De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel
 8. Verzoening en Broederschap 6 Geestelijk tabernakel
 9. Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn
 10. Woord zonder boeien vol van kracht

+++

In het Nederlands dit onderwerp besprekende artikelen van anders denkenden

 1. Een geloof voor de laatste strijd
 2. De late regen, zacharia
 3. Tijdslijnen
 4. Christelijk perspectief: ISIS doet alles om Antichristen te zijn
 5. ISIS zal niet rusten voor de Eindtijd is aangebroken

+++

In het Engels gerelateerde artikelen

 1. God’s Economy for His Eternal Purpose
 2. Timing is Everything
 3. God Is Ready, Willing and Able.

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Religie, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

7 reacties op Een goddelijk Plan #6 De ‘verlossing’ van de Schepping

 1. Pingback: Een goddelijk Plan #7 Dwepers en spotters | Broeders in Christus

 2. Pingback: Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing | Broeders in Christus

 3. Pingback: Lam van God #1 Sprekers voor God – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 4. Pingback: Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 5. Pingback: Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 2 Daad van ongehoorzaamheid eerste mens – Jeshua-ists

 6. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: Rosj Hasjana om na te denken wat wij met de wondere schepping van God doen – Jeshuaist

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.