De Ekklesia #11 Addendum 2: Een antichrist

Addendum 2: een antichrist? 1)

Een bijzonder populair idee is dat vlak voor Christus’ wederkomst een ‘antichrist’ zal opstaan, die de wereld zal regeren en de gelovigen zwaar vervolgen. Deze idee steunt voornamelijk op een tweetal hoofdstukken in Openbaring (12 en 13). Hierover kan het volgende worden gezegd. In de betrokken hoofdstukken komt het woord antichrist om te beginnen helemaal niet voor. Het woord komt uitsluitend voor in twee van de drie brieven van Johannes. Daarin zegt Johannes duidelijk dat die antichrist reeds is opgetreden in zijn dagen. Hij spreekt daarbij duidelijk over een bepaalde vorm van valse leer die in zijn dagen opgang deed. We hebben daar al over gesproken in Addendum 1 bij hoofdstuk 7 (‘de Verlosser’). De macht waar de bedoelde hoofdstukken in Openbaring over spreken heeft ook niets te maken met een macht in de laatste dagen. We kunnen deze met voldoende zekerheid identificeren als de universele kerk van de middeleeuwen, die de ware gelovigen fel vervolgd heeft. Dan is er nog een andere passage die gewoonlijk wordt geciteerd om de idee van een antichrist in de laatste dagen te steunen, en dat is 2 Tess. 2:3-4:

“Want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.”

Deze passage slaat echter op de Romeinse macht die na de verovering van Jeruzalem in het jaar 70 haar vaandels en veldtekenen opstelde in de tempel om daaraan te offeren. Zo wilden zij duidelijk maken dat ook de ‘God van de Joden’ moest buigen voor de Romeinse macht. De passage slaat op de ondergang van de Joodse staat en is daarmee een herhaling van wat Jezus gezegd had in zijn rede op de Olijfberg:

“Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn [nl. de christenen daar], vluchten naar de bergen” (Matt. 24:15-16).

Dit is een alleszins afdoende uitleg van Paulus’ woorden in zijn brief aan de gemeente te Tessalonika. Paulus herhaalt simpelweg de waarschuwing van zijn Heer, nl. dat de tempel verwoest zou worden en dat Jeruzalem als centrum van de christelijke wereld zou wegvallen voordat Jezus zou wederkomen. Wie de woorden wil laten slaan op onze tijd vergeet dat er nu geen tempel is te Jeruzalem, en dat die er ook niet komen zal, totdat Hij gekomen is van wie gezegd is:

“Ja, hij zal de tempel des Heren bouwen en hij zal met majesteit bekleed zijn en als heerser zitten op zijn troon” (Zach. 6:13).

Een meer uitgebreide behandeling van dit onderwerp vindt u in het in de voetnoot aangeduide boek.

 

 

Er is dus geen enkele aanleiding om vóór de wederkomst van Christus nog de komst van een satanische macht te verwachten. Toch schuilt er een groot gevaar in de hardnekkigheid van dit idee. Dat gevaar is dat als Christus zich met grote macht manifesteert in Jeruzalem, tijdens de oorlog in Israël, waar wij eerder over gesproken hebben, de mensen zullen uitroepen: ‘daar heb je de antichrist’. Zij zullen dan tegen Hem optrekken en Hem ‘veroordelen’ zoals eens de Joden deden die Hem niet herkenden als hun Messias. Maar wie zijn Schrift kent zal te dien tijde weten wat er aan de hand is.

 

 

1)   Een goede behandeling van de gebeurtenissen die ons nog te wachten staan, is te vinden in het boek “Uitzicht op de toekomst” van D.A.Hale, eveneens uitgegeven door de broeders in Christus.

 

+

Voorgaande:

 1. De Ekklesia #1 De uitgeroepenen
 2. De Ekklesia #2 De Gemeente van het Oude Verbond
 3. De Ekklesia #3 Het koninkrijk
 4. De Ekklesia #4 De troon van David en De gezalfde des Heren
 5. De Ekklesia #5 Gods getuigen
 6. De Ekklesia #6 Bad der Wedergeboorte
 7. De Ekklesia #7 De vrijwillige toetreding
 8. De Ekklesia #8 Doop als wedergeboorte
 9. De Ekklesia #9 Daad van geloof
 10. De Ekklesia #10 Addendum 1: een moderne theocratie?
 11. Addendum 1: de leer van de “antichrist”
 12. Eerste Joods-Romeinse Oorlog
 13. De nacht is ver gevorderd 15 Studie 3 Lessen uit het verleden 4 Opstand van 66
 14. De nacht is ver gevorderd 16 Studie 3 Lessen uit het verleden 5 Aanpakken

++

Aanvullende lectuur

 1. Wie zijt Gij, Here?
 2. Misleid door valse opwekkingen
 3. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 4. De Meest gehate familie in America – inleiding tot vervolg
 5. De Wederkomst en de eindtijd #1 Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan
 6. De wederkomst en de eindtijd #3 Let op de Vijgeboom

+++

Verder verwante lectuur:

 1. Gesucht: Das dreiköpfige Monster aus der Apokalypse
 2. The Comparison of the Seals, Trumpets, and Bowls of Wrath of Revelation
 3. Antichrist: Deconstructing Phallocentrism.
 4. Triumph: The Beast Rises to Power
 5. Are These Deceptions Pointing to the Rise of the Antichrist?
 6. The Antichrist of Alice A. Bailey
 7. Alice A. Bailey, The Mark of the Beast, And 666
 8. Pope Francis urges world leaders to listen to the cry of the earth
 9. The Antichrists Are Coming
 10. Europe Ready for Antichrist | Understanding the Times broadcast
 11. The Calculation of the Mark of the Beast
 12. Hero of Humanity – Our Hope in Darkness
 13. Warnings about the last days and the secret doctrines of antichrist – by Jeff Wingo
 14. “But of that day and hour, no one knows.” [ Matt 24:36] [Part One]

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Geschiedenis & Gebeurtenissen, Godsdienst, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Kerkopbouw, Religie, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

7 reacties op De Ekklesia #11 Addendum 2: Een antichrist

 1. Pingback: Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente | Broeders in Christus

 2. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 3. Pingback: De Taal van de Bijbel: De antichrist – Jeshuaisten / Jeshuaists

 4. Pingback: Als de tijd ten einde loopt …… Vragen naar het goede | Stepping Toes

 5. Pingback: Gedachte bij de dagelijkse bijbellezing van 16 december | Broeders in Christus

 6. Pingback: Als de tijd ten einde loopt … 3 Dat zijn toch geen goden #2 Afgoden in het Nieuwe Testament | Broeders in Christus

 7. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #13 Koninkrijk van God na vernietiging van wereldse machten gegeven aan Zijn uitverkoren zoon – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.