Gods vergeten Woord 18 Geopenbaarde Woord 3 De ene boodschap

Uit het feit dat de Bijbel het geopenbaarde Woord van God is, volgt onmiddellijk al een belangrijke conclusie: die boodschap moet een eenheid zijn. Latere openbaring kan de vroegere nooit tegenspreken, ook al zijn die woorden eeuwen later gesproken of op schrift gesteld. De boodschap is één. Dat betekent in het bijzonder dat we geen tegenspraak hoeven te verwachten tussen het OT en het NT; mensen die dat er in proberen te lezen hebben de essentie niet begrepen. Onze Bijbel is opgedeeld in een Oude Testament en een Nieuwe Testament, dwz. de boeken van het Oude Verbond (‘testament’ betekent in feite ‘verbond’) en de boeken van het Nieuwe Verbond. Maar het gaat om één plan, niet twee. Het Christendom is daarom ook geen andere godsdienst dan het oorspronkelijke Jodendom; het is slechts het volgende stadium in Gods plan.

Nederlands:

Nederlands: “Het Nieuwe Testament, dat is, Het nieuwe verbond onzes Heeren Jesu Christi. Na der Grieckscher waerheyt in Nederlandsche sprake grondlick ende trauwlick overghezett”, Emden, Gellius Clemasius (Gilles van der Erven), 1556, in 12o (Photo credit: Wikipedia)

Helaas wordt het Oude Testament vaak niet meer gele­zen. Maar wie alleen het Nieuwe Testament leest weet weliswaar precies wat Gods oplossing is, maar niet waarvoor dat een oplossing is, of waarom het juist zo moest. Het is daarom ook zinloos om in het Nieu­we Testament naar nieuwe uitgangs­punten te zoeken. De kern van de bood­schap ligt in het Oude Testament. Dat geldt zelfs voor het taalgebruik. Een goed begrip van de sleutelwoorden van het Nieuwe Testament steunt niet zozeer op een goede kennis van de betekenis van eerste-eeuws Grieks als op een goede kennis van de betekenis van Oudtestamentische begrippen die aan het Nieuwtestamentisch Grieks ten grondslag liggen. De neiging van sommige theologen om in het Nieuwe Testament de weerslag te zien van bepaalde Grieks-filoso­fische ideeën is daarom ook weinig meer dan het reeds genoemde misverstand dat de Bijbel de weerslag is van menselijk denken, maar dan in een wetenschap­pelijk jasje.

+

Voorgaande:

Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god

Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht

Vervolg: Gods vergeten Woord 19 Geopenbaarde Woord 4  Het ware licht

++

Aanvullend:

 1. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #4 Volgelingen van Jezus
 2. De nacht is ver gevorderd 16 Studie 3 Lessen uit het verleden 5 Aanpakken
 3. Judaisme & Katholicisme Universele ‘kerken’
 4. Tot het Joodse of het Christelijk geloof behorende
 5. Messiaanse en andere Joden moeten gesprek aangaan met Christenen

+++

Advertisements

About Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
This entry was posted in Bijbel of Heilige Schrift, Godsdienst, Woord van God and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Gods vergeten Woord 18 Geopenbaarde Woord 3 De ene boodschap

 1. Pingback: Gods vergeten Woord 19 Geopenbaarde Woord 4 Het ware licht | Broeders in Christus

 2. Pingback: In case you find contradiction between Old and New Testament | Broeders in Christus

 3. Pingback: The true light in recorded words | Broeders in Christus

 4. Pingback: Gods vergeten Woord 20 Geopenbaarde Woord 5 Onoverbrugbare kloof | Broeders in Christus

 5. Pingback: Een goddelijk Plan #1 | Broeders in Christus

 6. Pingback: Na 2020 jaar – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s