Wonder van openbaring

Het wonder van de openbaring

British Library Add. MS 59874 Ethiopian Bible ...

British Library Add. MS 59874 Ethiopische Bijbel – Matthéüs Evangelie (Ge’ez script) (Foto credit: Wikipedia)

Om de Bijbel “een literair wonder” te noemen gewoon op het bewijs van zijn verenigde boodschap lijkt misschien een gebruik van woorden die het werkelijk wonderbaarlijke van dit literaire werk devalueert. Maar er zijn ook andere indicatoren van bovenmenselijke oorsprong van de Bijbel, niet in het minst het bewijs van vervulde profetie. De mens  gist vaak over de toekomst, maar hij is er niet in geslaagd om de toekomst te kunnen voorspellen met enige mate van nauwkeurigheid – en het minst van al de verre toekomst. Maar de God van de Bijbel biedt juist deze mogelijkheid om gebeurtenissen die zich in de zeer verre toekomst zouden gaan afspelen te voorzeggen als bewijs van Zijn bestaan ​​en van de betrouwbaarheid van Zijn Woord. In de Bijbel worden voorspellingen van de Allerhoogste voorgelegd die vele honderden tot duizenden jaren ver af lagen.

De Schepper God heeft zich zelfs bereid getoond om zich te laten bevragen door de mens. Jesaja bijvoorbeeld mocht ook zo aan God vragen wat er zou komen.

“Zo spreekt Jahwe, de Heilige van Israel, die het ook gevormd heeft: ‘Stelt gij mij vragen over mijn zonen? En geeft gij Mij bevelen over het werk van mijn handen?” (Jesaja 45:11 WV78)

“9 Herinnert u wat vroeger gebeurd is, in de oude tijd, want Ik ben God, niemand anders is God, niemand aan Mij gelijk. 10 Ik verkondig u het einde vanaf het begin, en vooraf wat nog niet is geschied. Ik zeg: Mijn besluit wordt uitgevoerd, en al wat Mij behaagt breng Ik tot stand, 11 die uit het oosten een roofvogel geroepen heb, uit een ver land de man van mijn raadsbesluit. Wat Ik heb gezegd, dat doe Ik gebeuren, Ik vorm een plan en voer het uit.” (Jesaja 46:9-11 WV78)

Zelfs sterkste critici van de Bijbel zullen toegeven dat het Oude Testament al lang bestond  voor de geboorte van Christus. Maar de geschriften van Mozes, van de psalmist en van de profeten bevatten de meest gedetailleerde voorspellingen van het leven en het werk van Jezus. Kijk maar, bijvoorbeeld, in Genesis 3:15 en, vooral, bij Psalm 22 en Jesaja 53, en vraag jezelf eerlijk af hoe je het feit kan verklaren dat zulke duidelijke profetieën over Jezus kwamen te staan in de heilige Hebreeuwse Geschriften van de Joden, wie hem heden nog steeds niet eens herkennen als hun Redder.
Ook is het mogelijk om aan te tonen dat de aanhoudende ellende die over de Joden kwam, maar ook het lot van de leidende naties van de wereld, lang voordat ze gebeurden al werden geschetst, in de profetieën met dikwijls heel bijzondere details (Deuteronomium 28, Ezechiël 26 en Daniël 2 zijn slechts drie voorbeelden van de vele). Toch zijn zulke voorspellingen precies wat we moeten verwachten van de Alwetende Geest van een God die de hele geschiedenis van de mensheid ziet in een ogenblik van de tijd. Hij is de Maker van alles en als Ontwerper heeft Hij daarenboven de eigenschap om ook Alwetend te zijn. Voor Hem kan niets verborgen blijven en heeft Hij zicht op verleden, heden en toekomst.

De door God aangekondigde gebeurtenissen die in de verre toekomst zouden plaats vinden konden velen in verwarring en verbijstering brengen, maar gaf ook dat men zou kunnen inzien welke een enorme eigenschap die Allesziener heeft.

De in de Bijbel opgetekende voorspellingen zijn een duidelijk bewijs van het werkelijk wonderbaarlijke, onthullende karakter van de Bijbel.

Portion of a photographic reproduction of the ...

deel van een fotografische reproductie van de Grote Jesaja Rol gevonden te Qumran. (Foto credit: Wikipedia)

We moeten ook duidelijk zijn over dit belangrijke punt: openbaring, als het goed wordt begrepen als zinvolle mededeling van God aan de mens, is door zijn aard wonderbaarlijk. Zoals elke wonder, gaat openbaring om de uitoefening van Gods macht, Zijn Geest. Het betreft niet iets dat zo maar alleen ‘toevallig’ plaats grijpt in de normale gang van zaken. Alsook betreft het zaken of gebeurtenissen welke veelvuldig buiten de mens liggen. Meestal zijn het gebeurtenissen welke niet haalbaar zijn voor de mens zonder de hulp van God. De Bijbel vertoont al deze kenmerken van een wonder.
De schrijvers herinneren ons voortdurend dat ze de instrumenten van openbaring zijn, en dat zij niet de bedenkers van de boodschap zijn.

“Ik heb immers niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader die Mij gezonden heeft. Hij heeft Mij opgedragen wat Ik moet zeggen en verkondigen.” (Johannes 12:49 WV78)

Dit wonderwerk, meestal aangeduid als inspiratie, komt tot krachtdadige werkelijkheid als mensen het lezen. Door de woorden tot zich te nemen kan deze Schriftuurlijke tekst wonderen doen in de innerlijke mens. Bij het lezen kan dat woord neergetekend door mensen zich tot de lezer richten als het Woord van God. Bij het doornemen van de vele bladzijden van de Bijbel kan de Kracht van Gods Woord dieper tot de ‘ziel van de mens’ door dringen. Want of door dromen, visioenen, profeten, apostelen, of engelachtige boodschappers, wordt de Geest van God voorgesteld als de drijvende Kracht achter het bericht. Dit vooral, verklaart waarom de Bijbel ons zoveel te vertellen heeft dat ons als menselijke wezens zulk een inzicht en wijsheid kan opleveren welk we gewoon anders niet zouden kunnen opdoen en niet weten te vertellen. Het is het wonder van de openbaring die de dingen van God in de arena van het menselijk begrip brengt.

De Bijbel is het woord van God in druk.

+

Dit is een vervolg in de reeks over de Heilige Schrift, waaronder de artikelen:

Een Engelse versie van dit hoofdstuk kan gevonden worden in het 1ste deel van / English readers can find this chapter as 1st part of: Miracles of revelation and of providence

Vervolg: Wonder van voorzienigheid

++

 1. Boek der boeken de Bijbel
 2. Woord van God
 3. Rond God de Allerhoogste
 4. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 5. Schepper en Blogger God 8 Een Blog van een Boek 2 Heilig Maker van de Geschriften
 6. Schepper en Blogger God 9 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie
 7. Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus
 8. Onzeker over relevantie Bijbel
 9. Nut van het lezen van de Bijbel
 10. Studiedag over de Vreugdebode van het Evangelie
 11. Jesaja profeet en boodschapper van God
 12. Voorspellingen van de Eniggeboren zoon
 13. Het begin van Jezus #9 Een kwestie van Toekomst
 14. De Dag is nabij #2 Bruikbare informatie

In English you can find:

 1. Does He exists?
 2. The wrong hero
 3. A God between many gods
 4. Unsure about relevance Bible
 5. A Living Faith #1 Substance of things hoped for

+++

 • Do You Feel “Fogged In”? (ourdailybread101.wordpress.com)
  Imagine you are in a plane, ready for take-off on the runway. The pilot has come on the intercom and announced there’s a delay because of fog. You glance out your window. It looks so gloomy and dark. You wonder if the sun is shining.
 • Finding Your Way when Human Reasoning Won’t Do (ourdailybread101.wordpress.com)
  When we read a command in the Bible, whether we understand it or not, we ought to obey it. The Bible is not first and foremost a book to be explained, it is a book to be believed and obeyed.
 • Van Til’s An Introduction To Systematic Theology (withalliamgod.wordpress.com)
  The Bible, according to Reformed theologian and apologist Cornelius Van Til, is an absolute authoritative revelation source to which the whole interpretation of life ought to be based. Van Til’s An Introduction To Systematic Theology (1979) merged God-centered Reformed theology with presuppositional apologetic methodology.
 • My Shock About the Lectionary (that’s this calendar that tells us what scripture to read on what day) (revforreal.wordpress.com)
  So when I joined the ELCA (Lutheran) church (there will be later posts on why and how this came about later) at age 17 one of the things that I thought was so cool was this thing called the “Revised Common Lectionary” the idea that you could go into any church that is Lutheran, Catholic and other Protestant denominations and all be reading the same scripture and hearing a sermon on it no matter where you are in the world! Super cool, right?! For some reason I was under the impression as a young adult that this has got to be some ancient practice from the church…this calendar had been happening for centuries being taught to Christians in this order…right?!
 • The One and Only God (ourdailybread101.wordpress.com)
  David’s words sound like He desperately desires God’s word.  But most of us approach it with a mild interest, knowing that we Should be better at reading the Bible.
  God is a jealous God. Now, that may sound like a bad attribute. But to God it is a holy attribute. You see, I have no right to be jealous of another preacher because I am not the only preacher in the world. I do not own preaching. On the other hand, there is only one God.
 • Got Questions? Wrestling with the Bible, Week 3 (revjillhoward.wordpress.com)
  The Bible- most of us have read some of it or grew up hearing stories from it, and I’m hoping that all of us have been comforted by its verses at some point in our lives.  I know that many of us find it a mystery and are challenged or even confused by the Bible.  The Bible has unfortunately been used as a weapon against groups of people.  It has been used to spark debates about how we are to live our lives, what should be taught in schools, and what kinds of choices people should be making.  I’d venture to say that in many ways, it has done more harm than good.
 • The Truth Of The Bible (familyties8.wordpress.com)
  Since the church began in A D 33, there have been a lot of false doctrines mixed up in the truth of the gospel and it makes it hard for people to see through the maze, unless they use the Bible only.  Some of the false doctrines are so far removed from the Bible that there is no semblance at all to it…in fact some doctrines are the direct opposite.
 • God Requires Man to Study His Word (ourfathershavetoldus.wordpress.com)
  We need to study God’s Word for two purposes:  1. To show ourselves approved unto God (private life) and 2. To be a workman for God who is not ashamed (public life).  Please take note that the private life come first.  We should, therefore, take time to personally study God’s Word every day.  Bible studies and Sunday Schools are good things, but they should be building upon our private studying not become the foundation or end of our study.  In other words, if we are only studying God’s Word at church or with other people, we are not showing ourselves approved unto God.
 • Desperate For God’s Word by Chris Reed (everydaylccyouth.wordpress.com)
 • God Commands Man Not to Add or Take Away From His Word (ourfathershavetoldus.wordpress.com)
  We believe God commands man not to add or take away from His Word and doing so brings destruction.
  +
  Proverbs 30:5-6 says that Every Word from God is pure, and that we should not add to His Words.  A Biblical translation that is a preservation of God’s Word will translate every Hebrew, Aramaic and Greek word.  The Authorized Version is the only one that does so.

 

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

17 reacties op Wonder van openbaring

 1. Merrill Q. Cohen zegt:

  Ontwerp van een eschatologie De toekomst van mens, wereld en universum in in Gods handen. Wij zijn benieuwd naar zijn toekomst. Dat gaat niet over de vraag wie Hij dan zal zijn, maar over de vraag hoe Hij zal handelen in de tijden die zullen komen. Eens zal God alles en in allen zijn. Hoe het traject eruitziet tussen nu en die (verre?) horizon, dat zouden we graag willen weten. Zonder hoop kunnen we niet leven. Hoop is juist het vertrouwen op God aan die einder. In het vorige deel is een basis gelegd vanuit verbond en koninkrijk. Daarop kan nu worden voortgebouwd in het onderwijs over de laatste dingen, de eschatologie. Wat er met ons persoonlijk zal gebeuren én hoe God met deze wereld tot zijn doel kan komen, ligt verborgen in het geheim, wachtend op de openbaring van Jezus Christus. Niet alles is ons meegedeeld, maar toch kunnen wij de contouren zien van Hem die is en die was en die komt.

  Like

 2. Pingback: Wonder van voorzienigheid | Broeders in Christus

 3. Pingback: Uitdagende vordering | Broeders in Christus

 4. Pingback: Miracles of revelation and of providence 1 Golden Thread and Revelation | Broeders in Christus

 5. Pingback: Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God | Broeders in Christus

 6. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat | From guestwriters

 7. Pingback: Kijken naar verleden, heden oftoekomst | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Opbouw van verleden naar toekomst | From guestwriters

 9. Pingback: Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: Fundamenten van het Geloof 2: De levende en waarachtige God | Stepping Toes

 11. Pingback: Bestaan en moeilijke herkenning van het Hoogste Godheidswezen – Jeshuaist

 12. Pingback: Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 2: Het bewijs van Gods bestaan (2) | Stepping Toes

 13. Pingback: Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 3: Het bewijs van Gods bestaan (3) De Natuur als mechanisme | Stepping Toes

 14. Pingback: De gedachte van vandaag: “Geen stilte zodat iedereen zal weten dat er slechts één Allerhoogste Heerser is over de hele aarde” (17 februari) | Broeders in Christus

 15. Pingback: Zending van Met Open Bijbel April 2020 | Broeders in Christus

 16. Pingback: Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 4: Het bewijs van Gods bestaan (4) Het heelal als toevalstreffer | Stepping Toes

 17. Pingback: Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 5: Het bewijs van Gods bestaan (5) De toets | Stepping Toes

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.