De gedachte van vandaag: “Geen stilte zodat iedereen zal weten dat er slechts één Allerhoogste Heerser is over de hele aarde” (17 februari)

Soms hebben we de indruk dat God zich stil wil houden, maar Hij heeft steeds oor en oog voor hen die naar Hem toe willen komen.

In de tweede Bijbel lezing van vandaag, de psalm van Asaf [Levitische muzikant, een afstammeling van Gershon, ten tijde van David; 1 Chr. 06:39; 15:17; 2 Chr. 5:12] vinden we de schrijver die God vraagt ​​niet langer stil te zijn. Er wordt gevraagd Zijn vrede niet te bewaren, maar ook om niet stil te zijn. (Psalm 83:1)

Asaf schreef de psalm in een tijd dat Gods vijanden opschudding veroorzaakten en degenen die Jehovah God haatten, opstonden! (Psalm 83:2) Veel mensen waren aan het samenspannen, maakten opschudding tegen Gods volk, samenzweerderig tegen degenen die Jehovah koesterde. (Psalm 83:3) Zij maakten zich op om Gods uitverkoren volk aan te vallen [L opkomen tegen; Psalm 2:1] het maken van geheime plannen [samenzwering Psalm 83:2] tegen Gods gekoesterde schat.

We kunnen lezen dat in die oude tijden ook allianties werden gesloten tegen Gods volk (Psalm 83:5-8). Tegenwoordig smeden verschillende mensen ook samen tegen liefhebbers van God en jutten mensen tegen elkaar op. Maar ze moeten sterk zijn en hun God vertrouwen die boven alle andere goden staat. Onze God is namelijk de Meest Soevereine, Bron van alles, Alwetend, Allemaal in staat om te doen en overal te zijn, de machtigste van allemaal.

“ Eert de Heer {Jehovah}, gij geslachten der volken, eert de Heer om zijn glorie en macht,” (Ps 96:7 WV78)

“ Wie is dan de koning der ere? de Heer {Jehovah}, machtig en triomfant! de Heer {Jehovah}, triomfant in de strijd!” (Ps 24:8 WV78)

“ Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen Jahwe {Jehovah} hem en zei: ‘Ik ben God almachtig, richt uw schreden naar Mij en gedraag u onberispelijk.” (Ge 17:1 WV78)

“(83:19) weten zij dat slechts Gij – wiens naam is de Heer {Jehovah} – over heel de aarde ten troon zit.” (Ps 83:18 WV78)

“(4:22) Men zal u uit de gemeenschap van de mensen stoten en u zult gaan leven met de dieren op het veld; men zal u gras te eten geven als een rund en u zult nat worden door de dauw uit de hemel. Zo zullen er zeven tijden over u heengaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste beschikt over het menselijk koningschap en het kan geven aan wie Hij wil.” (Da 4:25 WV78)

“ Hij zei: ‘Dat zijn de twee met olie gezalfden, die mogen staan voor de Heer van de gehele aarde.’” (Zac 4:14 WV78)

In deze wereld houden velen ervan om de weilanden of weiden daarvan voor zich te nemen die tot de enige ware God behoren. (Psalm 83:12-13)

“(83:13) die riepen: ‘wij trekken aan ons die weidegebieden van God!’ (83:14) Mijn God, maak hen tot dwarrelend stof, tot kaf in de greep van de wind! (83:15) Als een bosbrand, verterend het woud, als het vuur dat blakert de bergen,” (Ps 83:12-14 WV78)

De psalmschrijver vraagt ​​zijn hemelse Vader om ze te maken als wervelend stof, ze weg te blazen als een amarant, ze te verspreiden als kaf voor de wind [waardeloos en zonder substantie] (Psalm 83:13-14) We moeten weten dat ze als wortelloze mensen zijn en als zodanig niet zo sterk zijn als ze op het eerste gezicht lijken.
God zal hen achtervolgen met Zijn storm en hen angst aanjagen met [het geweld van] Zijn storm. (Psalm 83:15) Door Zijn woedende winden te sturen om hen te achtervolgen, hen achterna te zitten en hen angst aan te jagen, zal de Adonai hen voor altijd beschamen en ontzetten. (Psalm 83:18) We zullen gaan zien hoe God hun gezichten met schaamte en schande zal bedekken.
Hij zal hen laten vernederen en laten vergaan (Psalm 83:15-16,17-18).

Zij en de hele wereld zullen gaan erkennen dat er slechts één goddelijke schepper is.
Ook wij kunnen God vragen dat Hij iedereen die niet voor Hem is en degenen die meerdere goden (zoals de Drie-eenheid) aanbidden, zal laten weten dat Hij alleen – wiens naam Jehovah is – El Elyon is, de Allerhoogste, de Allermachtigste Elohim Heerser over geheel de aarde (Psalm 83:18)

“15 (83:16) zo Gij: jaag hen voort in uw storm, gesel hen uiteen met uw vlagen, 16 (83:17) maak Gij hun verschijnen te schande: merken zullen zij, Heer, wie Gij zijt! 17 (83:18) En vernederd, reddeloos verslagen, met verijdelde hoop op de aftocht, 18 (83:19) weten zij dat slechts Gij – wiens naam is de Heer – over heel de aarde ten troon zit.” (Ps 83:15-18 WV78)

13 Maak ze als wervelende distels,* mijn God,als kaf dat wordt weggeblazen door de wind. 14 Zoals een vuur het woud verbrandt, zoals een vlam de bergen verschroeit,+ 15 laat zo uw orkaan hen achtervolgenen uw storm hun angst aanjagen.16 Bedek* hun gezicht met oneer,zodat ze uw naam zoeken, o Jehovah.
17 Mogen ze voor altijd beschaamd en angstig zijn,
mogen ze te schande gemaakt worden en omkomen.

18 Mogen de mensen weten dat u, wiens naam Jehovah is,+ u alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde.+ (NWV Psalm 83:13-18)

+

Voorgaande

Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid

Wonder van openbaring

Om te onthouden (of niet te vergeten): God is!

Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 6 Soevereine God

Gods vergeten Woord 12 Schepping 4 De Schepper zelf

הוה Schepper van hemel en aarde en alles er op en eraan

De Voltooiing van de schepping 2 Goden van licht en duisternis

God is een verhaal #2 Voorgangers niet gediend met een Enige God

Gedachte bij de dagelijkse bijbellezing van 16 december

Gedachte bij de Bijbellezing van 27 december: Elihu verklaart de majesteit van God

Bijbellezing van Vandaag geeft aan hoe God er voor zorgde dat men zich zou herinneren hoe Hij voor Zijn volk zorgde

Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #6 Constantijn de Grote

Engelse versie / English version: Today’s thought “No silence so that everyone will know that there is only one Supreme Ruler all over the earth” (February 17)

++

Aansluitend

 1. Is daar een veroorzaker van alles
 2. De zoeker naar God en wereldse schatten
 3. Kan men God zoeken en ervaren
 4. Op zoek naar een God boven alle goden
 5. Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 1 Veel goden
 6. Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten
 7. 4de Vraag: Wie of wat is God
 8. God versus goden
 9. Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 2 Een Enkelvoudig Geestelijk Opper Wezen
 10. Idioot zijn om te geloven?
 11. Geloof en Geloven
 12. Geloven en geloof
 13. Wat betreft Waarom geloven in God?
 14. Geloof Vertrouwen voor het ongeziene
 15. De Taal van de Bijbel: Elohim. Meer dan God alleen
 16. De Schepper God wil gevonden worden
 17. Als je beseft dat God bestaat
 18. Geloof voor God aanvaardbaar
 19. Bestaat er een God Die zich om ons bekommert?
 20. Bekommerende God
 21. Geloof in God
 22. Fundamenten van het Geloof: De goedertierenheid van God
 23. Is er een verbinding tussen God en mens?
 24. Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging
 25. Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven
 26. Alles aan de Ene onderworpen
 27. Bijbelgezegden over God
 28. Hashem השם, Hebreeuws voor “de Naam”
 29. Archeologische vondst omtrent de Naam van God YHWH
 30. God over zijn Naam יהוה
 31. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 32. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam
 33. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 34. Gebruik van Jehovahs naam
 35. Belangrijkheid van Gods Naam
 36. Jehovah Voornaamste Hooggeplaatste
 37. Rond God de Allerhoogste
 38. Begrijpend Zingen: Psalm 8: Heerschappij mens en luister
 39. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 40. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 41. De Enige Ware God
 42. Drie-eenheidsleer een menselijke dwaling
 43. Heilige drievuldigheid of drie-eenheidIs God Drie-eenheid
 44. Constantijn, een wrede sociopaat die de gelovigen in een Godmens aan zijn zijde brengt en een christelijke kerk schept
 45. Geloof in slechts één God
 46. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 47. God meester van goed en kwaad
 48. Bereshith 2:4-14 Adem en leven plaatsing door de Elohim God
 49. Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging
 50. Aanwijzingen voor de Eenheid en Eenvoud te vinden
 51. Een Naam voor een God #1 Belangrijkheid Persoon
 52. Verzoend met God
 53. Relatie tot God
 54. Vertrouwen op God
 55. God komt ons ten goede
 56. God Helper en Bevrijder
 57. God is positief
 58. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 59. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 60. Geeft God er echt om?
 61. Relatie met God
 62. Begrijpend Zingen: Psalm 8: Heerschappij mens en luister
 63. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 64. Zuiverheid en verantwoordelijkheid van leden en leiders in een gemeenschap

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bedenking, Christendom, Christenheid, Drie-eenheid, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Levensvragen, Religie, Trinitarisme, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

8 reacties op De gedachte van vandaag: “Geen stilte zodat iedereen zal weten dat er slechts één Allerhoogste Heerser is over de hele aarde” (17 februari)

 1. Pingback: Today’s thought “No silence so that everyone will know that there is only one Supreme Ruler all over the earth” (February 17) – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 2. Pingback: In Naam van God – Belgische Broeders In Christus

 3. Pingback: Manifestering van Jehovah God – Belgische Broeders In Christus

 4. Pingback: Liefde voor God brengt voorkeur om Gods Wil te doen – Belgische Broeders In Christus

 5. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid – Belgische Broeders In Christus

 6. Pingback: Rosj Hasjana om na te denken wat wij met de wondere schepping van God doen – Jeshuaist

 7. Pingback: Jezus Jood Christen of Moslim – Questiontime – Vragenuurtje

 8. Pingback: Zacharia: de profeet van Israëls herstel #6 De Koning, Jehovah van de legermachten – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.