Gedachte voor vandaag 23 maart: Vrees of ontzag voor Jehovah is het begin van wijsheid

Vandaag beginnen wij in onze dagelijkse Bijbellezingen met het lezen van de Spreuken van Salomo waarin wel veel botte tegenstellingen worden weergegeven.

In dat boek vol spreuken leren wij dat er een goede manier van leven en een verkeerde manier van leven is, maar dat er geen middenweg is. We zullen in dit Boek der Spreuken vergelijkingen vinden met de gelijkenissen van Jezus die we in Lukas lezen, en waarvan sommige zijn ontwikkeld uit de Spreuken van Salomo.

Er zijn heel wat zegswijzen die onze aandacht zouden moeten krijgen in die verzameling van Oude Boeken, welke wij de Bijbel noemen. Die Bestseller aller tijden, het Boek der boeken brengt heel wat wijsheid naar voren die ons ten goede kan komen.

Ook al mag men door de levenservaring wijsheid opdoen, is de leesstof uit de Heilige Schrift één van de beste leermeesters om ware wijsheid te verwerven.Maar bij zulke een lezing hoort een bepaalde houding bij. Hierbij is het ontzag of achting met eerbiedige bewondering, groot respect voor God een belangrijke factor.

In het Boek Spreuken springt vers 7 eruit om onze aandacht op te eisen.

“Laat de wijze horen en toenemen in geleerdheid, en hij die begrijpt, de leiding verkrijgen, om een spreekwoord en een gezegde te verstaan, de woorden der wijzen en hun raadselen. De vreze voor Jehovah is het begin der kennis, dwazen verachten wijsheid en onderwijzing.” (verzen 5-7).

In deze context betekent “vrezen” “ontzag” – het ontzag voor wat God moet zijn! Met deze opening kunnen wij te verstaan krijgen dat het ontzag voor Jehovah een eerste punt is om tot inzicht te komen.

Tegen de mensen zei Jehovah God dat ware wijsheid er in ligt om ontzag voor Hem te hebben! Door God te leren kennen zal men ook inzicht in Zijn werken krijgen en kennis kunnen verwerven.

“De vrees voor Jahwe is het begin van de kennis; wijsheid en tucht worden door de dwazen versmaad.” (Spr 1:7 WV78)

“Hij zegt tot de mens: ‘Wijsheid? Wijsheid is: God vrezen, het kwaad vermijden.’” (Job 28:28 WV78)

“Grondbeginsel der wijsheid: ontzag voor de Heer; heilzaam inzicht voor wie dit betrachten. Zijn lof zal standhouden voor eeuwig!” (Ps 111:10 WV78)

“Het begin van de wijsheid is de vrees voor Jahwe, de Hoogheilige kennen is inzicht.” (Spr 9:10 WV78)

“De vrees voor Jahwe voedt op tot wijsheid; de deemoed gaat aan de eer vooraf.” (Spr 15:33 WV78)

“Om te besluiten, nu je alles hebt gehoord: vrees God en onderhoud zijn geboden; daar komt voor een mens alles op aan.” (Pre 12:13 WV78)

Vol bescheidenheid moeten wij diep ontzag voor God hebben en ons houden aan Zijn Wetten. Want dat is het belangrijkste voor elk mens.

Kunnen wij proberen onze geest wijd genoeg open te stellen om de Schepper te visualiseren?

Nee, dat is onmogelijk! De tijd komt, zoals David tweemaal visualiseerde en uitdrukte in Psalm 8,

“O Jehovah, onze Heer, hoe majesteitelijk is uw naam op de gehele aarde” (verzen 1,9).

Als wij “wijsheid verachten” en blind zijn voor de “onderwijzing” die Gods woord bevat, zullen wij er niet bij zijn op de dag dat Gods “naam” “majesteitelijk … op de ganse aarde” zal zijn.

Salomo merkt vervolgens op dat

“dwazen wijsheid en onderricht verachten”.

Bijna iedereen vandaag de dag zou geschokt zijn te beseffen dat God hen als “dwazen” ziet, omdat zij de realiteit van Gods bestaan en de “wijsheid en onderricht” in zijn woord verachten, en in plaats daarvan de voorkeur geven aan de “wijsheid” (!?) van TV en video’s en moderne “actie” romans die beschrijvingen bevatten van goddeloze manieren van leven.

Salomo zegt,

“Hoor, mijn zoon, de onderwijzing van uw vader en verzaak de onderwijzing van uw moeder niet, want zij zijn een sierlijke krans voor uw hoofd” (verzen 8,9).

“Een sierlijke krans”!

Poëtische woorden die gezond denken beschrijven. Het resultaat voor ons vandaag zijn gezonde manieren van denken en handelen. En dat gezond verstand om kennis en wijsheid te verwerven begint al van kleins af, bij de gehoorzaamheid naar ouders en grootouders en vervolgens naar leerkrachten, mensen die mee willen werken aan de opbouw van kennis. Zij mogen niet lichtzinnig met hun taak om gaan en kinderen moeten hen het volle respect geven.

Maar wij moeten wel voorzichtig zijn met menselijke slimheid en egocentrisme die het geluid van ware wijsheid afgestompt hebben. Om werkelijk de zin van het leven te “zien” – moeten wij het zien zoals God het ziet!

Laten we ons verstand gebruiken om wijs te denken en te handelen in elke situatie. De bron van wijs denken begint met het opnemen van Gods woord en het deel te laten uitmaken van de manier waarop we denken.

In vers 23 lezen we,

“Indien gij u omkeert naar mijn terechtwijzing, zie, Ik zal mijn geest over u uitstorten; Ik zal u mijn woorden bekendmaken”.

Hoe wonderbaarlijk! Het geeft echt een doel aan ons leven; want

“de verstandigen horen en worden wijzer, en wie begrijpt, wordt geleid …” (vers 5).

Laten we ervoor zorgen dat we dit elke dag zoeken: als we dat niet doen, zal dat betekenen, zoals we lezen in vers 27-29,

“wanneer de schrik u treft als een storm … wanneer benauwdheid en angst komen … Dan zullen zij Mij aanroepen, maar”,

zegt God,

“Ik zal niet antwoorden … Omdat zij de kennis haatten en de vreze voor Jehovah niet verkozen”.

+

Voorgaande

Waar de waarheid te leren

Kennis en wijsheid door een Oud Boek

De Bijbel als instructieboek

Gods vergeten Woord 15 Schepping 7 Vreze des Heren

Maar de wijsheid waar moet je haar zoeken? #1 Steenkool – zilvermijn & Boek Spreuken

Maar de wijsheid waar moet je haar zoeken? #2 Wat is wijsheid?

Maar de wijsheid waar moet je haar zoeken? #3 Wanneer het hart naar inzicht keert kan wijsheid een plaats verkrijgen

In de hand #4 Angst voor de wereld

++

Aanvullend

  1. Liefde voor God brengt voorkeur om Gods Wil te doen
  2. Geloof in een Boek van God
  3. Geloof in een liefde smedend Boek
  4. Geloof in een te interpreteren Boek
  5. Hoe leest u? – Wat leest u?: “Blijft … uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die … zowel het willen als het werken in u werkt”
  6. Overdenking: De vertrouwelijke omgang van God is met wie Hem vrezen (Psalm 25:14)

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bedenking, Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelonderzoek, Christen zijn, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Gedachte voor vandaag 23 maart: Vrees of ontzag voor Jehovah is het begin van wijsheid

  1. Pingback: Gedachte voor vandaag 24 maart: Dwazen in de wereld die wijsheid en onderricht verachten | Broeders in Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.