Maar de wijsheid waar moet je haar zoeken? #3 Wanneer het hart naar inzicht keert kan wijsheid een plaats verkrijgen

Wijsheid, waar vind je die en wie heeft ze?

 

“ en breng ze stipt ten uitvoer, want daaruit zal voor de volken uw wijsheid en uw inzicht blijken. Als zij al deze voorschriften horen, zullen ze zeggen: ‘Dat machtige volk is wijs en verstandig.’” (De 4:6 WV78)

“ En u, Ezra, moet naar de wijsheid die God u gegeven heeft, magistraten en rechters aanstellen om recht te spreken over alle bewoners van de provincie aan de overzijde van de Rivier, over allen die de wetten van uw God kennen en allen die ze niet kennen moet u daarin onderrichten.” (Ezr 7:25 WV78)

“ Zo wijs is Hij en zo sterk dat niemand Hem ongestraft kan weerstaan.” (Job 9:4 WV78)

“ uitlegde hoe mysterieus zijn wijsheid is, hoe ondoorgrondelijk zijn doen, dan zou je de lust tot antwoorden vergaan.” (Job 11:6 WV78)

“ ervaring en kracht, Hij doorziet en leidt de dingen.” (Job 12:13 WV78)

“ Maar wijsheid, waar vind je die? Weet iemand waar zij woont?” (Job 28:12 WV78)

“ Koraal en kristal, zij verbleken, een vermogen aan parels weegt niet op tegen de wijsheid.” (Job 28:18 WV78)

“ Ja, waar komt de wijsheid vandaan, weet iemand waar zij woont?” (Job 28:20 WV78)

“27 Hij ziet de wijsheid, kent, begrijpt en doorpeilt haar. 28 Hij zegt tot de mens: ‘Wijsheid? Wijsheid is: God vrezen, het kwaad vermijden.’” (Job 28:27-28 WV78)

“ Grondbeginsel der wijsheid: ontzag voor de Heer; heilzaam inzicht voor wie dit betrachten. Zijn lof zal standhouden voor eeuwig!” (Ps 111:10 WV78)

“ daardoor kan men wijsheid leren en tucht, kan men van zinrijke woorden de zin doorgronden,” (Spr 1:2 WV78)

“ De vrees voor Jahwe is het begin van de kennis; wijsheid en tucht worden door de dwazen versmaad.” (Spr 1:7 WV78)

“ De Wijsheid roept luidkeels, buiten op straat, en zij verheft haar stem op de pleinen.” (Spr 1:20 WV78)

“ en uw oor dan spitst op de wijsheid en uw hart naar het inzicht keert,” (Spr 2:2 WV78)

“ Jahwe immers geeft de wijsheid; uit zijn mond komen kennis en inzicht.” (Spr 2:6 WV78)

“ Wanneer de wijsheid binnentreedt in uw hart en de kennis lieflijk is voor uw ziel,” (Spr 2:10 WV78)

“ om u te redden van de slechte weg, van de man die slinkse taal spreekt,” (Spr 2:12 WV78)

“ Gelukkig de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt,” (Spr 3:13 WV78)

“ Door wijsheid heeft Jahwe de aarde gegrondvest, de hemel heeft Hij bevestigd door inzicht;” (Spr 3:19 WV78)

“5 Doe wijsheid op, doe inzicht op, vergeet niet de woorden van mijn mond en wijk er niet van af. 6 Verlaat de wijsheid niet en zij zal u bewaren; heb haar lief en zij zal u behoeden. 7 Het begin van de wijsheid is: verwerf wijsheid, verwerf inzicht en geef daar zelfs uw hele bezit voor.” (Spr 4:5-7 WV78)

“ De weg van de wijsheid zal ik u leren en u de paden van het recht doen betreden.” (Spr 4:11 WV78)

“ Mijn zoon, schenk uw aandacht aan mijn wijsheid en neig uw oor naar mijn inzicht,” (Spr 5:1 WV78)

“ Zeg tot de wijsheid: ‘Gij zijt mijn zuster,’ en noem de schranderheid uw bloedverwante,” (Spr 7:4 WV78)

“ Zie, de Wijsheid roept, het Inzicht laat zijn stem horen.” (Spr 8:1 WV78)

“11 want de wijsheid is meer waard dan koralen en geen kostbaarheden komen haar nabij. 12  Ik, de Wijsheid, ik woon bij de verstandigheid en ik beschik over weldoordachte kennis.” (Spr 8:11-12 WV78)

“ De Wijsheid heeft zich een huis gebouwd, zeven zuilen heeft zij zich uitgekapt;” (Spr 9:1 WV78)

“ Het begin van de wijsheid is de vrees voor Jahwe, de Hoogheilige kennen is inzicht.” (Spr 9:10 WV78)

“ Zijt gij wijs, dan zijt gij wijs tot uw eigen voordeel; zijt gij een spotter, dan draagt gij zelf de gevolgen.” (Spr 9:12 WV78)

“ Op de lippen van wie schrander is wordt wijsheid gevonden, op de rug van wie geen verstand heeft komt de stok neer.” (Spr 10:13 WV78)

“ In het plegen van een schanddaad vindt een dwaas genoegen, maar in wijsheid de man van inzicht.” (Spr 10:23 WV78)

“ Waar de overmoed komt, komt schande mee, maar de wijsheid woont bij de ootmoedige.” (Spr 11:2 WV78)

“ Naar de maat van zijn inzicht wordt een man geprezen, maar wie verdorven van hart is wordt veracht.” (Spr 12:8 WV78)

“ De dwaas brengt door zijn verwatenheid ruzie teweeg, maar wijsheid hebben zij die zich laten raden.” (Spr 13:10 WV78)

“ Een spotter zoekt wijsheid, maar tevergeefs; een verstandig man verwerft gemakkelijk kennis.” (Spr 14:6 WV78)

“ De wijsheid van een schrander man is dat hij zijn weg kent, maar van het onverstand der dwazen komt bedrog.” (Spr 14:8 WV78)

“ In een schrander hart vindt de wijsheid rust, maar in het gemoed van de dwazen wordt zij onderdrukt.” (Spr 14:33 WV78)

“ De vrees voor Jahwe voedt op tot wijsheid; de deemoed gaat aan de eer vooraf.” (Spr 15:33 WV78)

“ Wijsheid verwerven: hoeveel beter is dat dan goud! Inzicht verwerven: het is te verkiezen boven zilver!” (Spr 16:16 WV78)

“ Wat baat het geld in de hand van een dwaas? Wil hij er wijsheid mee kopen zonder verstand te hebben.” (Spr 17:16 WV78)

“ De verstandige heeft de wijsheid voor ogen, maar de ogen van de dwaas zijn gericht op de grenzen der aarde.” (Spr 17:24 WV78)

“ De woorden uit de mond van een man zijn diepe wateren, een bruisende beek, een bron van wijsheid.” (Spr 18:4 WV78)

“ Wie wijsheid verwerft, heeft zichzelf lief en wie zich door inzicht laat leiden, vindt het geluk.” (Spr 19:8 WV78)

“ Verstand maakt een man lankmoedig en het is zijn glorie, een fout door de vingers te zien.” (Spr 19:11 WV78)

“ De onnozele wordt wijs, als de spotter gestraft wordt, maar als men de wijze onderricht, doet hij kennis op.” (Spr 21:11 WV78)

“ Geen wijsheid, geen inzicht en geen beleid houdt stand tegenover Jahwe.” (Spr 21:30 WV78)

“ Maak u niet moe om rijk te worden en houd ermee op, uw verstand daartoe te gebruiken.” (Spr 23:4 WV78)

“ Spreek niet ten aanhoren van een dwaas, want hij minacht uw verstandige woorden.” (Spr 23:9 WV78)

“ Koop de waarheid en verkoop niet de wijsheid en evenmin de vermaning en het inzicht.” (Spr 23:23 WV78)

“ Voor een dwaas is de wijsheid te verheven en hij doet in de poort zijn mond niet open.” (Spr 24:7 WV78)

“ Iets dergelijks zijn kennis en wijsheid voor uw ziel: als gij ze vindt, is er toekomst voor u en wordt uw hoop niet afgesneden.” (Spr 24:14 WV78)

“ Wie zich op zijn eigen hart verlaat, is een dwaas; wie in wijsheid wandelt, wordt gered.” (Spr 28:26 WV78)

“ Een man die de wijsheid liefheeft, verblijdt zijn vader, maar wie met ontuchtige vrouwen omgaat, verkwist zijn vermogen.” (Spr 29:3 WV78)

“ De roede en de terechtwijzing brengen wijsheid bij, maar een losbandige jongeman doet zijn moeder schande aan.” (Spr 29:15 WV78)

“ ik heb geen wijsheid geleerd en ik ken ook niet de wetenschap van de Hoogheilige.” (Spr 30:3 WV78)

“ Zij opent haar mond en zij spreekt wijsheid; van haar tong komen lieflijke lessen.” (Spr 31:26 WV78)

“ Aan iemand die Hem bevalt, schenkt God wijsheid, kennis en blijdschap. Maar een zondaar laat Hij moeizaam sparen en vergaren om het dan over te dragen aan iemand die Hem bevalt. Ook dat is ijdel en grijpen naar wind.” (Pre 2:26 WV78)

“11  Wijsheid is beter dan bezit, iedereen die de zon ziet heeft daar baat bij. 12 Wijsheid en geld geven beide beschutting. Maar de wijsheid heeft dit voor; ze houdt hen die haar bezitten in leven.” (Pre 7:11-12 WV78)

“ Een wijze staat door zijn wijsheid veel sterker dan een heel stadsbestuur.” (Pre 7:19 WV78)

“ Wie is werkelijk wijs en wie kent de verklaring der dingen? Wijsheid doet het gezicht stralen en neemt de harde trekken weg.” (Pre 8:1 WV78)

“15 Nu was er een arme man die zo wijs was, dat hij het stadje had kunnen redden. Maar niemand schonk aandacht aan die man, want hij was arm. 16 Daarom zeg ik: wijsheid mag meer waard zijn dan kracht, de wijsheid van een arme telt niet mee en naar zij n woord wordt niet geluisterd.” (Pre 9:15-16 WV78)

“18 Wijsheid is meer waard dan wapens. Ja, maar een fout kan veel goeds bederven. 10:1  Een dode vlieg bederft de beste parfum. Een beetje dwaasheid kan heel wat wijsheid te niet doen.” (Pre 9:18-10:1 WV78)

“ Daarom zal Ik opnieuw wonderen doen voor dit volk, het ene na het andere. Dan gaat de wijsheid van zijn wijzen te niet en het verstand der verstandigen verdwijnt.” (Jes 29:14 WV78)

“ (9:22) Dit zegt Jahwe: De wijze moet niet roemen op zijn wijsheid, de sterke niet roemen op zijn kracht, de rijke niet op zijn rijkdom.” (Jer 9:23 WV78)

“ Hoor! Jahwe roept tot de stad. Wie uw naam vreest wordt gered. Luister! Er komt een tuchtroede en gij weet wie die gezonden heeft!” (Mic 6:9 WV78)

 

*

 

Voorgaande

Maar de wijsheid waar moet je haar zoeken? #1 Steenkool – zilvermijn & Boek Spreuken

Maar de wijsheid waar moet je haar zoeken? #2 Wat is wijsheid?

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelcitaten, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Levensvragen en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Maar de wijsheid waar moet je haar zoeken? #3 Wanneer het hart naar inzicht keert kan wijsheid een plaats verkrijgen

  1. Pingback: Gedachte voor vandaag 23 maart: Vrees of ontzag voor Jehovah is het begin van wijsheid | Broeders in Christus

  2. Pingback: Exhortation – Exhortatie of uiteenzetting – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.