De nacht is ver gevorderd 16 Studie 3 Lessen uit het verleden 5 Aanpakken

In de Eerste Joods-Romeinse OorlogDe nacht is ver gevorderd 13 Studie Studie 3 Lessen uit het verleden 2 Joodse opstand van 66 en  De nacht is ver gevorderd 15 Studie Studie 3 Lessen uit het verleden 4 Opstand van 66 spraken wij over de ommekeer die er in het Romeinse Rijk in de tweede helft van de 1° eeuw gekomen was.

De dood van Nero, de laatste keizer van het Julisch-Claudische huis, deed een machtsstrijd ontketenen, waarbij uiteindelijk Vespasianus als soldaat en man van het volk werd verkozen. Het was zijn schoonzoon Cerealis die de opstand van de Bataven onder Julius Civilis onderdrukte.

In 66, werd Vespasianus benoemd om de aan de gang zijnde Joodse opstand in Judea te onderdrukken. De gevechten daar had gedood De vorige gouverneur en gerouteerde Cestius Gallus, gouverneur van Syrië, was daar gedood geworden toen hij probeerde de orde te herstellen. Twee legioenen, met acht squadrons ruiters en tien extra cohorten, werden daarom  onder het bevel van Vespasianus gezonden, terwijl zijn oudste zoon, Titus, uit Alexandrië kwam met een ander.

Gedurende deze tijd werd hij de beschermeling van Flavius ​​Josephus, een Joodse verzetsleider die tijdens de Belegering van Yodfat werd gevangen genomen. Het is die Josephus die voor ons één van de belangrijkste bronnen is van het vroege Christendom.

Uiteindelijk werden duizenden Joden gedood en verwoesten de Romeinen vele steden om de controle over Judea te herstellen. In 70 viel uiteindelijk Jeruzalem en niet zo lang daarna het laatste bolwerk Massada.

The romanticized woodcut engraving of Flavius ...

Geromanticizeerde houtsnede van Flavius Josephus – in William Whiston’s vertaling van zijn werken. (Photo credit: Wikipedia)

Vespasianus wordt herdacht door Josephus, in zijn “Antiquiteiten van de Joden”, als een eerlijke en humane ambtenaar, in tegenstelling tot de beruchte Herodes de Grote, waaraan Josephus alles in het werk stelde om hem te demoniseren. Rabbijn Jochanan ben Zakkai, die zich tijdens het beleg van Jeruzalem de stad had laten uit smokkelen, had Vespasianus de keizerlijke waardigheid voorspeld. Deze rabbijn kreeg het ook gedaan dat de Joodse godsdienst in Israël, maar niet in het verwoeste Jeruzalem, voort mocht blijven bestaan.

Josephus (evenals Tacitus), rapporterend over de beëindiging van de Joodse oorlog, beweerde dat het Vespasianus was die in de Joodse geschriften werd voorspeld  als de messias.

°°°

Hoe pakken we het aan

Wanneer we de lessen uit het verleden hebben gezien en begrepen, welke conclusies trekken we daar dan uit voor onszelf? Wanneer we menen dat we goede redenen hebben om er van uit te gaan dat we leven in de laatste dagen, wat gaan we dan doen? De apostel Paulus had aan de gemeente te Tessalonica geschreven: “Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden verenigd, zeggen we u: verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek” (2 Tessalonicenzen 2:1-2). Maar vooral ook deze waarschuwing:
Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs. (vs 3, NBG’51)
Laat niemand u misleiden. Dat was de waarschuwing die Jezus had gegeven in Zijn rede op de Olijfberg.
Pas op dat niemand jullie misleidt. (Mattheus 24:4)
Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. (vs 11)

Maar wat bedoelt Paulus met die ‘mens der wetteloosheid’? Daarover bestaan veel ideeën, maar in feite gaat het om een normaal, bekend bijbels begrip. Wetteloosheid is in de Bijbel de normale uitdrukking voor iemand die zich niet aan ‘de Wet’ houdt (dus ‘de wet van Mozes’). Wette-loos is daarmee vrijwel identiek met goddeloos. Ook daarover had Jezus gesproken:
Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. (vs 11-12)

Jezus had dus gewaarschuwd niet afvallig te worden van het ware geloof, en Paulus herhaalt dat. Die ‘wetteloze’ is de tegenhanger van ‘de getrouwe’. Wie Jezus’ woorden niet in acht neemt is een ontrouwe, of – in Bijbelse terminologie – een wetteloze. Die zal door zijn ontrouw veroordeeld worden en verloren gaan, in Bijbelse termen: hij gaat zijn ‘verderf’ tegemoet. Die zal zich dan ‘openbaren’. M.a.w. de tijd zal komen dat hij openlijk zal tonen aan welke kant hij staat. In het jaar 70 gebeurde dat doordat degenen die Jezus’ woorden geloofden, tijdig de stad uitvluchtten, terwijl zij die zich koesterden in valse hoop er juist binnentrokken. Daarmee toonden zij aan welke kant zij stonden, en hun keuze bepaalde vervolgens of ze ontkwamen of dat ze met de stad ten onder gingen.

+

Voorgaand: De nacht is ver gevorderd 15 Studie 3 Lessen uit het verleden 4 Opstand van 66

Vervolg: De nacht is ver gevorderd 17 Studie 3 Lessen uit het verleden 6 Wat er van ons wordt verwacht

De Dag is nabij #5 Terugkijken naar verleden

De Dag is nabij #6 Uitzien

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christendom, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

6 reacties op De nacht is ver gevorderd 16 Studie 3 Lessen uit het verleden 5 Aanpakken

  1. Pingback: De nacht is ver gevorderd 3 Studie Studie 3 Lessen uit het verleden 6 Wat er van ons wordt verwacht | Broeders in Christus

  2. Pingback: Gods vergeten Woord 18 Geopenbaarde Woord 3 De ene boodschap | Broeders in Christus

  3. Pingback: De Ekklesia #11 Addendum 2: Een antichrist | Broeders in Christus

  4. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #5 Valse leraren en afvalligen | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

  5. Pingback: Opgeroepen door Jezus – Belgische Broeders In Christus

  6. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.