Opgaan naar Jeruzalem 1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning #1 Fundament van vrede in Gods Plan

Jeruzalem door de eeuwen

‘Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem’ (Ps. 122:2)

In deze reeks artikelen willen wij kijken naar de rol van de stad Jeruzalem in Gods plan, in verleden en toekomst. En zien wat dat voor ons betekent.

File:Film location of Appointment with Death (1988).jpg

Luchtfoto Jeruzalem Tempelberg + Al Aqsa en Rotskoepel

Jeruzalem door de eeuwen

Jeruzalem is al een zeer oude stad, met een bewogen geschiedenis. Hij is onder deze naam bekend vanaf het midden van de vijftiende eeuw v. Chr., maar al vijfhonderd jaar of meer daar vóór als Salem.
In de Schrift vinden we de eerste vermelding in Genesis 14. Wanneer Abram terugkeert van zijn over winning op de vier koningen uit Mesopotamië, komt Melchisedek ‘de koning van Salem’ hem tegemoet en zegent hem. En Abram geeft hem op zijn beurt een tiende van de buit. Deze Melchisedek is zowel koning als priester, en hij wordt ons in de brief aan de Hebreeën (7:1-3) genoemd als voorbeeld van een eeuwig priesterschap, en als een vooruitwijzing naar het priesterschap van de herrezen Jezus. Dat is nu niet ons onderwerp, maar het spreekt in elk geval van een groot koning.

De naam Jeruzalem betekent ‘fundament (of plaats) van vrede’ (salem = shalom). En ooit zal het werkelijk de stad van vrede zijn, want Jesaja zegt:

“Vanuit Jeruzalem spreekt de HEER… Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is” (Jesaja 2:3-4).

Maar feitelijk is deze stad door de eeuwen heen eerder een bron van oorlog en twist geweest, dan van vrede. En dat zal zo blijven tot dat de grote koning, Jezus Christus, komt om plaats te nemen op de troon van David. Spoedig zal Jeruzalem de grote twistappel zijn waarvan de profeet Zacharia sprak:

“Ik zal van Jeruzalem een beker wijn maken die de omringende volken bedwelmt … Op de dag dat alle volken op aarde tegen Jeruzalem oprukken, zal ik van de stad een zware steen maken waaraan haar belagers zich vertillen” (Zacharia 12: 2-3).

Jeruzalem in Gods plan

Waarom neemt Jeruzalem zo’n grote plaats in, in Gods plan?

Toen God aan Abraham vroeg zijn zoon Isaak te offeren, moest hij dat doen op de berg Moria (Genesis 22:1-2).

“1  Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tot hem: ‘Abraham.’ En hij antwoordde: ‘Hier ben ik.’ 2 Hij zei: ‘Ga met Isaak, uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, naar het land van de Moria, en draag hem daar, op de berg die Ik u zal aanwijzen, als brandoffer op.’” (Ge 22:1-2 WV78)

Toen Abraham duidelijk zijn bereidheid toonde dat te doen, verhinderde een engel hem op het laatste moment Isaak werkelijk te offeren, maar het was een duidelijke voorafschaduwing van een later offer, dat van Jezus Christus. En God had Zelf de plek daarvan aangewezen: daar waar later de tempel zou staan.

Vele eeuwen later, toen koning David Jeruzalem tot zijn hoofdstad had gemaakt, moest hij offers brengen om een einde te maken aan een plaag over het volk. En weer wees een engel van God waar dat gedaan moest worden: op de dorsvloer van een zekere Ornan, een Jebusiet (1 Kronieken 21:18).

“ Nu sprak de engel van Jahwe tot Gad: ‘Zeg aan David, dat hij voor Jahwe een altaar gaat oprichten op de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet.’” (1Kr 21:18 WV78)

Nadat hij die dorsvloer had gekocht, riep David die uit tot “de verblijfplaats van God, de HEER”. Van toen af aan stond hier “voor Israël het brandofferaltaar” (22:1). En hij trof voorbereidingen voor de bouw van de eerste tempel, die zijn zoon Salomo daar uiteindelijk heeft gebouwd (2 Kronieken 3:1).

“ Toen begon Salomo met de bouw van Jahwe’s tempel in Jeruzalem op de berg Moria, waar Jahwe verschenen was aan David, zijn vader, op de plaats die David daarvoor bestemd had, de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet.” (2Kr 3:1 WV78)

David vervulde hiermee de bepaling in de wet van Mozes dat er uiteindelijk in het land maar één plaats van eredienst mocht zijn (Deuteronomium 12:10-14).

“10 Maar als gij de Jordaan over zijt en u vestigt in het land dat Jahwe uw God u in eigendom geeft, zal Hij zorgen dat uw vijanden u met rust laten, zodat gij er veilig kunt wonen. 11 Naar de plaats die Jahwe uw God uitkiest om er zijn naam te vestigen, moet gij dan alle gaven brengen die ik u voorschrijf, uw brandoffer en slachtoffers, uw tienden en andere bijdragen, evenals de bijzondere gaven die gij aan Jahwe belooft. 12 Dan moet gij feestvieren voor Jahwe uw God met uw zonen en dochters, met uw slaven en slavinnen en met de levieten binnen uw poorten; want zij hebben geen stuk grond en geen eigendom zoals gij. 13 Brandoffers moogt ge niet op iedere willekeurige heilige plaats opdragen, 14 maar alleen op de plaats die Jahwe uw God bij een van uw stammen uitkiest. Daar moet gij uw brandoffers brengen en daar moet gij ook al het andere volbrengen wat ik u voorschrijf.” (De 12:10-14 WV78)

Dat vereiste een groot tempelcomplex en tal van tempeldienaren, om voor alle Israëlieten hun offers te slachten, wanneer zij daar tijdens de drie grote jaarlijkse feesten naartoe zouden opgaan. Salomo

“besteeg de troon van de HEER en volgde zijn vader David als koning op” (1 Kronieken 29:23),

en de ‘Gouden Eeuw’ van Israël brak aan. Salomo ontving bijzondere wijsheid van God om de tempelbouw te volbrengen en na zeven jaar was die gereed. Veertig jaar lang was Gods Koninkrijk op aarde voor de mensen zichtbaar, en heel de aarde kwam naar Jeruzalem om naar de wijsheid van Salomo te horen.

In een later artikel zullen wij nog terugkomen op het bezoek van de koningin van Scheba.

+

Vindt ook:

De nacht is ver gevorderd 8 Studie 2 Schrik of troost 4 De wereld rond Israël

De Ekklesia #4 De troon van David en De gezalfde des Heren

Vervolg

Opgaan naar Jeruzalem 1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning #2 Verwoesting en herstel

Opgaan naar Jeruzalem 1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning #3 De komst van de Messias

++

Aaanvullend

  1. Melchisedek
  2. Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Geschiedenis & Gebeurtenissen, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Plaatsen vermeld in de Bijbel en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

6 reacties op Opgaan naar Jeruzalem 1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning #1 Fundament van vrede in Gods Plan

  1. Pingback: Opgaan naar Jeruzalem 1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning #2 Verwoesting en herstel | Broeders in Christus

  2. Pingback: Opgaan naar Jeruzalem 1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning #3 De komst van de Messias en het hemelse Jeruzalem | Broeders in Christus

  3. Pingback: Opgaan naar Jeruzalem 2: Abraham en Isaak | Broeders in Christus

  4. Pingback: Opgaan naar Jeruzalem 4 De koningin van Seba | Broeders in Christus

  5. Pingback: Het Geschreven Woord: Shalom: vrede – Jeshuaisten / Jeshuaists

  6. Pingback: De vier dimensies van Christus’ liefde – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.