Opgaan naar Jeruzalem 1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning #2 Verwoesting en herstel

Opgaan naar Jeruzalem
1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning

Verwoesting en herstel

Israël (blauw) en Juda (geel) ca. 830 v.Chr. volgens de Bijbel

Israël (blauw) en Juda (geel) ca. 830 v.Chr. volgens de Bijbel

Na de dood van Salomo ging het bergafwaarts. Zijn zoon ontbrak het aan wijsheid en het rijk werd in tweeën gesplitst, Israël (of Efraïm) in het noorden en Juda (later Judea) in het zuiden. Maar de beloofde koning zou stammen uit het huis van David en dus bleef Jeruzalem in bezit van Juda. Het noordelijke rijk verviel onmiddellijk tot afgoderij en werd tenslotte door God overgeleverd aan de Assyriërs. Juda was echter niet veel beter en werd ruim een eeuw later (587 v. Chr.) eveneens weggevoerd, maar dan naar Babel.
Juda had gemeend veilig te zijn vanwege de aanwezigheid van Gods tempel in Jeruzalem, dat die hen als een soort talisman zou beschermen. Eeuwen daarvóór, in de tijd van de hogepriester Eli, had het volk geprobeerd de ark te gebruiken als zo’n talisman (1 Samuël 4:1-3), maar het had niet geholpen en God had het heiligdom te Silo, waar hij gestaan had, door de Filistijnen laten verwoesten. Nu had Jeremia ze gewaarschuwd dat ook de tempel hen niet kon beschermen tegen de gevolgen van hun ontrouw, maar dat Jeruzalem en de tempel als Silo zouden worden verwoest (Jeremia 7: 1-15).

“1  Dit woord van Jahwe kwam tot Jeremia: 2 Ga naar het huis van Jahwe en verkondig daar in de poort deze boodschap: Luister naar het woord van Jahwe, mannen van Juda, die door deze poort gaat om u voor Hem neer te buigen. 3 Dit zegt Jahwe van de machten, Israels God: Beter uw leven, dan laat Ik u wonen op deze plaats. 4 Vertrouw niet op de valse leus: ‘Dit is de tempel van Jahwe, de tempel van Jahwe, de tempel van Jahwe!’ 5 Maar beter uw leven, behandel elkaar rechtvaardig, 6 verdruk geen vreemdeling, weduwe of wees, vergiet geen onschuldig bloed op deze plaats en loop niet achter andere goden aan, tot uw eigen verderf. 7 Dan laat Ik u wonen op deze plaats, in het land dat Ik aan uw voorvaderen gegeven heb voor altijd. 8 Maar gij vertrouwt op valse, waardeloze leuzen. 9 Gij steelt, gij moordt, ge pleegt echtbreuk, ge zweert vals, ge offert aan de baals en loopt achter andere goden aan, die gij nooit hebt gekend. 10 En dan durft ge in dit huis dat mijn naam draagt nog voor mij verschijnen en zeggen: ‘We zijn veilig!’ Maar ondertussen blijft ge al die wandaden bedrijven. 11 Is het huis dat mijn naam draagt, in uw ogen soms een rovershol? In mijn ogen beslist niet – godsspraak van Jahwe -. 12 Ga eens naar de plaats in Silo, waar Ik vroeger mijn naam heb gevestigd, en kijk wat Ik daarmee gedaan heb om de wandaden van Israel, mijn volk. 13 Welnu, omdat gij dergelijke dingen doet – godsspraak van Jahwe -, omdat ge niet luistert, ofschoon Ik voortdurend tot u heb gesproken, niet antwoordt, ofschoon Ik heb geroepen, 14 daarom zal Ik met dit huis dat mijn naam draagt en waar ge zo op vertrouwt met de plaats die Ik aan uw vaderen gegeven heb, hetzelfde doen als Ik met Silo gedaan heb. 15 Ik verstoot u, zoals Ik met uw broeders, met heel Efraim, heb gedaan.” (Jer 7:1-15 WV78)

En dat gebeurde. Vijftig jaar later mochten ze echter weer naar huis terugkeren en konden zij beginnen de tempel weer te herbouwen. Maar omdat er veel tegenstand was, duurde het twintig jaar voor zij daarmee gereed waren. De stadsmuren bleven echter nog in puin liggen en pas ca. 80 jaar later lukte het Nehemia die te herstellen. Intussen had de priester Ezra voor het herstel van de eredienst gezorgd. Toch bleef het volk onderworpen aan een reeks wereldmachten: Medo-Perzië, Griekenland, Rome.

De lang gekoesterde hoop op een herstel van Gods rijk en het koningschap ging niet in vervulling. Maar dat had de profeet Daniël al bekend gemaakt. God had, in antwoord op zijn gebed om Jeruzalem en het volk te herstellen, geopenbaard dat het nog lang zou duren voordat hun zonden werkelijk verzoend zouden worden, en dat de stad nog een nieuwe verwoesting onder de Romeinen tegemoet zou gaan. (Daniël 9:24-27, de profetie van de 70 weken).

“24 Voor je volk en voor je heilige stad is een duur van zeventig weken vastgesteld om aan de misdaad een eind te maken, om de zonde te doen verdwijnen en om de ongerechtigheid uit te boeten, om eeuwige gerechtigheid te brengen, om het zegel te drukken op de openbaringen van de profeten en om het hoogheilige te zalven. 25 Prent dit goed in je hoofd: Vanaf het ogenblik waarop het woord gesproken werd over de terugkeer uit de ballingschap en de herbouw van Jeruzalem tot aan het optreden van de gezalfde vorst zullen er zeven weken verlopen; eenmaal herbouwd met pleinen en wallen zal de stad tweeenzestig weken lang zo blijven. Maar in de benarde tijd 26 na die tweeenzestig weken zal een gezalfde gedood worden zonder dat iemand hem opvolgt. De stad en de tempel zullen verwoest worden door het leger van een vorst, die komt en zijn einde zal vinden in een vloed van rampspoed. Maar tot aan het einde zal er volgens het besluit een verwoestende oorlog woeden. 27 Met velen zal die vorst een vast verbond aangaan gedurende een week. Op de helft van die week zal hij een einde maken aan de slacht – en spijsoffers en op de vleugel van de tempel de gruwel der verwoesting plaatsen totdat de vernietiging, waartoe besloten is, zich aan de vernieler voltrekt.’” (Da 9:24-27 WV78)

+

Voorgaande

Opgaan naar Jeruzalem 1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning #1 Fundament van vrede in Gods Plan

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Geschiedenis & Gebeurtenissen, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

5 reacties op Opgaan naar Jeruzalem 1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning #2 Verwoesting en herstel

  1. Pingback: Opgaan naar Jeruzalem 1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning #3 De komst van de Messias en het hemelse Jeruzalem | Broeders in Christus

  2. Pingback: Opgaan naar Jeruzalem 2: Abraham en Isaak | Broeders in Christus

  3. Pingback: Gedachte in deze coronacrisis periode: Wees Sterk – Some View on the World

  4. Pingback: Opgaan naar Jeruzalem 4 De koningin van Seba | Broeders in Christus

  5. Pingback: Zacharia: de profeet van Israëls herstel #4 Levende wateren – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.