Jezus Christus De Zoon van Adam, de Zoon van God

De boeken van het Nieuwe Testament laten ons zien welk een unieke persoon Jezus Christus is: Toen Paulus hem in een ‘categorie’ moest plaatsen, noemde hij hem:

Man, de Mens.

Jezus zelf noemde zich de ‘Zoon des mensen’; een koninklijke titel die in verband staat met wat in Daniël 7 over hem geschreven staat. Maar dezelfde woorden worden ook gebruikt om aan te duiden dat Jezus de mens bij uitnemendheid is; de waarachtige ‘Mens naar Gods beeld en gelijkenis’. Maar hij is geen schepsel zoals Adam, want hij werd op unieke wijze door God geformeerd in een vrouw, verwekt door de heilige Geest, en niet door een man. De gelovigen in de eerste eeuw zagen dit als de vervulling van de profetie:

Heden heb ik u verwekt, in verband met belofte aan David, van een zoon uit zijn nageslacht, die voor eeuwig zal regeren op zijn troon in Jeruzalem.

Adam had als eerste mens, door God gevormd uit de aardbodem, en daarom zonder menselijke vader, niets in zijn genen waardoor hij van nature geneigd was tot zonde. God onderwees hem welke weg hij moest bewandelen, wilde hij als een ware zoon aan Hem gelijk zijn. Maar Adam had een vrije wil. Het was zijn eigen wil en verantwoordelijkheid te kiezen voor een andere weg, en niet te geloven wat de gevolgen van zijn overtreding zouden zijn. Door het doodvonnis, na zijn keuze zich het ‘God gelijk zijn’ toe te eigenen, zag hij in zijn leven de heerlijkheid niet, die God hem in het vooruitzicht had gesteld, wanneer hij Hem geloofde en gehoorzaamde.
Nadat Adam nakomelingen had verwekt, stierf hij. Deze nakomelingen droegen iets van hem mee in hun leven. Zij kenden niet alleen het woord van God, maar droegen ook de vleselijke gezindheid van hun vader met zich mee. En dat betekende een inwendige strijd, omdat zij steeds opnieuw voor de keuze stonden tussen God en het vlees.

De zwakheid van het vlees was daarbij geen voordeel. Door het proces van verwekking, geboorte en sterven, is dit doorgegaan tot alle mensen die tot nu toe leven, en zal doorgaan totdat Christus terugkomt. Jezus van Nazaret had, evenals Adam, geen menselijke vader, maar wel een menselijke moeder. De schrijvers van het Nieuwe Testament herhaalden keer op keer, dat hij de vervulling was van de beloften aan Abraham en David en, wat het vlees betreft, uit hen voortkwam. Hij was daarom ‘Mens van vlees en bloed‘, die kon falen zoals alle andere mensen. Uit ervaring wist hij wat de gezindheid van het vlees is. Ook in zijn vlees woonden begeerten, die probeerden het te winnen van het verstand. Maar omdat hij God als Vader had, en van hem Zijn heilige Geest ontving, wist hij ook wat de gezindheid van de Geest is. Zijn vaste wil om de Vader in alles te gehoorzamen, betekende voor hem een zware strijd tegen de gezindheid van het vlees, die hem van ‘de vaderen’ was overgeleverd. Omdat de voltooiing van Gods scheppingswerk van hem afhankelijk was, en hij niet mocht falen – wilde Gods voornemen voortgang vinden – waren zijn keuzes moeilijker, en de strijd die hij moest voeren zwaarder dan van alle mensen vóór en na hem. Bovendien werd van hem meer gevraagd dan van alle andere mensen, omdat God hem meer van Zijn Geest gaf dan aan alle andere mensen vóór en na hem. Daarbij kwam dat alles wat hij in zijn leven zou meemaken, vooraf was opgetekend in de Schriften. Hij wist, door het lezen daarvan, dat hij moest lijden en sterven aan een paal; en waaraan hij moest beantwoorden, om in de ware zin de Zoon van God genoemd te kunnen worden. Om te volbrengenen met zich te laten doen wat in de Schriften over hem geschreven stond, vroeg God van hem volkomen gehoorzaamheid aan Zijn woord, tot dat alles zou zijn volbracht. Nadat hij alles had volbracht, ontving hij om reden van zijn volmaakte gehoorzaamheid aan zijn Vader, eeuwig leven uit Zijn hand, en werd hij verhoogd tot Gods troon in de hemel. Waar Adam zichzelf verhoogde en door God werd vernederd tot stof, vernederde Jezus zich tot het stof en werd Hij door God verhoogd boven alle andere schepselen. Waar Adam zich uit schaamte voor God verborg, ontving Jezus een naam boven alle naam, die allen die behouden willen worden, moeten aanroepen.

Jezus Christus is de oorzaak van het heil voor anderen. Zoals allen die uit Adam werden geboren, zijn onderworpen aan de dood, omdat allen zonder uitzondering zondigen, ontvangen allen die geloven in Jezus, en dezelfde gezindheid van zelfverloochening tonen, de toegang tot eeuwig leven. Zo werd het proces van geboorte en dood doorbroken. De mens die de toegang tot de boom van leven werd ontzegd, krijgt in Christus Jezus weer toegang. Hij is de levensboom, waarvan wij eten mogen, zodat wij niet in eeuwigheid sterven, maar eeuwig leven zullen ontvangen bij zijn komst uit de hemel.

J.K.D.

Uit het boek Adam & Christus (pagina 189 en 190)

+

Voorgaande

Een goddelijk Plan #4 Beloften

Betreffende Christus # 1 Een god of de God, een mensenzoon en zoon van God

Het begin van Jezus #12 Gezalfd na Johannes de Doper

Hosanna Zoon van David

De Verlosser 3 Zijn menselijke kant

Niemand leeft voor zichzelf

Verlossing #6 Deel hebben aan zijn offer

De Falende mens #2 Vrije keuze

De Voltooiing van de schepping 1 Beproeving – Op weg naar volmaaktheid

++

Vindt ook te lezen:

 1. Alle dingen zijn van God
 2. Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 1 Ontstaan en plaatsing eerste mens
 3. Een Boom van kennis wordt een Boom van moraal
 4. Fundamenten van het Geloof: 7. Zonde. Overtreding van Gods wil
 5. Zondigen omdat men zondaar is
 6. Een vrije keuze voor iedereen
 7. Niet goddelijkheid van Christus toch
 8. Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam
 9. Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed
 10. Meer dan Tien dingen die we moeten weten over Jezus
 11. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 12. Zoon van God
 13. De gezindheid van Christus
 14. Christus in profetie
 15. Christus in Profetie #5 De Knecht in Jesaja (5) Verhoging van de Knecht
 16. Jezus de gezonden afgezant van God
 17. Jezus de heer
 18. Jezus de zoon
 19. Zoon van God — vlees geworden woord
 20. Zoon van God – de weg naar God

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Ontmoeting - Portret - Bijbelse figuren en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

10 reacties op Jezus Christus De Zoon van Adam, de Zoon van God

 1. Pingback: Fundamenten van het Geloof 11 Christus, de door God gezonden Verlosser | Stepping Toes

 2. Pingback: Overdenking: God berispt wie hij liefheeft, straf elke zoon waar hij van houdt | Broeders in Christus

 3. Pingback: Overdenking voor vandaag: Al of niet luisterend naar de mensenzoon Jezus en de Waarheid opzoekend | Broeders in Christus

 4. Pingback: De weg van God of de weg van de wereld? – Belgische Broeders In Christus

 5. Pingback: Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden – Belgische Broeders In Christus

 6. Pingback: Overdenking: Ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor allen… | Broeders in Christus

 7. Pingback: De wereld van Lucas #2 Geschiedschrijver en evangelist | Broeders in Christus

 8. Pingback: Een Bijbels antwoord op uw vraag naar aanleiding van ons geloof dat Jezus niet God was van in het begin | From guestwriters

 9. Pingback: Fundamenten van het Geloof 14 De komst van Christus in heerlijkheid | Stepping Toes

 10. Pingback: Vierders van de geboorte van een god – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.