Het universum makende Woord van God

“1 IN HET BEGIN schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de Geest van God zweefde over de wateren. 3  Toen sprak God: ‘Er moet licht zijn!’ En er was licht. 4 En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis;” (Genesis 1:1-4 WV78)

“Gij alleen zijt Jahwe. Gij hebt de hemel en de hemel der hemelen geschapen, met heel het leger der sterren, de aarde met alles wat er zich op bevindt, de zeeen met al wat erin is. Gij geeft leven aan alles, en heel het leger der sterren is U onderworpen.” (Nehemia 9:6 WV78)

“en dan spant Hij de noorderhemel uit boven de diepte, en Hij laat de aarde drijven op het niets;” (Job 26:7 WV78)

“zijn stormwind blaast de zee terug en Hij doorsteekt het kronkelend serpent.” (Job 26:13 WV78)

“1  Van David. Een psalm. Van de Heer is de aarde en al wat zij draagt, de wereld en wie haar bevolken: 2 want Hijzelf heeft haar op de zeeen gesteld, op de stromen heeft Hij haar gegrondvest.” (Psalmen 24:1-2 WV78)

“Door zijn woord zijn de hemelen gemaakt, door zijn ademtocht heel hun heir;” (Psalmen 33:6 WV78)

“aan Hem hoort de zee want Hij schiep haar, en het land, dat zijn handen formeerden.” (Psalmen 95:5 WV78)

“(102:26) Gij hebt voormaals de aarde gegrondvest, de hemel is werk uwer handen;” (Psalmen 102:25 WV78)

“5 Die de hemelen schiep in zijn wijsheid, tot in eeuwigheid is zijn genade, 6 die de aarde op de wateren neerliet, tot in eeuwigheid is zijn genade,” (Psalmen 136:5-6 WV78)

“Hij vormde de aarde door zijn kracht, bracht in zijn wijsheid de wereld tot stand, spande kundig de hemel.” (Jeremia 10:12 WV78)

“Weet gij het niet of hebt gij het niet gehoord? Jahwe is een God van eeuwigheid, hij heeft de verste hoeken der aarde geschapen. Hij wordt niet moe noch uitgeput, zijn inzicht is niet te doorgronden.” (Jesaja 40:28 WV78)

“Ik, die het licht vormt en de duisternis schept, die vrede maakt en onheil schept, Ik, Jahwe, ben het die dit alles doet.” (Jesaja 45:7 WV78)

“Mijn hand heeft de grondvesten der aarde gelegd, mijn rechterhand de hemelen uitgespreid; ik roep hen toe en ze staan paraat.” (Jesaja 48:13 WV78)

“Gij zoudt Jahwe, uw Maker, vergeten, die de hemelen heeft gespannen en de aarde gegrondvest. Gij zoudt aanhoudend beangst zijn, heel de dag door, voor de woede van de verdrukker, als maakt hij zich op om u te vernietigen! Waar blijft de verdrukker met zijn woede?” (Jesaja 51:13 WV78)

“1  In het begin was het Woord en het woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in het begin bij God. 3 Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is.” (Johannes 1:1-3 WV78)

“Toen zij dit hoorden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en baden: Heer, Gij zijt het, die hemel en aarde, de zee en alles wat daarin is, gemaakt hebt,” (Handelingen 4:24 WV78)

“49 De hemel is mij een troon, de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor een huis zult gij dan voor Mij bouwen, zegt de Heer, of wat zal mijn rustplaats zijn 50 Heeft mijn hand dat alles niet gemaakt?” (Handelingen 7:49-50 WV78)

“’Mannen, wat gaat ge nu beginnen? Ook wij zijn mensen, juist als gij. Wij brengen u de Blijde Boodschap dat gij u af moet keren van deze waardeloze goden en u wenden tot de levende God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en de zee en alles wat daarin is.” (Handelingen 14:15 WV78)

“De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Hij die de Heer is van hemel en aarde, woont niet in door handen gemaakte tempels.” (Handelingen 17:24 WV78)

“en de volvoering van het geheim in het licht te stellen. Het was van eeuwigheid verborgen in God, de schepper van het heelal,” (Efeziërs 3:9 WV78)

“En elders: In het begin, o Heer, hebt Gij de aarde gegrondvest en de hemel is het werk van uw handen.” (Hebreeën 1:10 WV78)

“Geloof doet ons zien, dat het heelal tot stand is gekomen door Gods woord, zodat het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare.” (Hebreeën 11:3 WV78)

“Ik ben de Alfa en de Omega, zegt God de Heer, Hij ‘die is en die was en die komt,’ de Albeheerser.” (Openbaring 1:8 WV78)

*

 

Voorgaande post:

יהוה Schepper van hemel en aarde en alles er op en eraan

Uitdagende vordering 1 Wiens Woord

Gods vergeten Woord 2 Verloren Wetboek 1 Wie heeft nog belangstelling

Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper

Het begin van Jezus #2 Aller Begin

Nederlands:

Het heelal geschapen door een Meesterwerker, de Enige Ware God, Schepper vanhemel en aarde (Foto credit: Wikipedia)

++

Aanvullende lectuur:

 1. Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging
 2. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen
 3. De Wereld tot stand gekomen door het Woord van God
 4. Begin van leven op aard: schepping of evolutie
 5. Wat betreft Waarom geloven in God?
 6. Schepping geschenk van God
 7. Johannes evangelie en het Woord Logos
 8. Fragiliteit en actie #1 Ongehoorzaamheid van Geschapene
 9. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten
 10. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #1 Luisteren naar de Souvereine Maker
 11. EO-directie: ‘Wij geloven in God als Schepper’
 12. Schoonheid van de natuur
 13. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 14. Stemt de Bijbel overeen met de wetenschap
 15. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 16. Draagbare Tempel
 17. Wie brengt het Kwaad over ons

+++

 • Because He Is God (birdchirp.wordpress.com)
  The doctrine of creation is the doctrine that reminds us that God is utterly transcendent, completely free, and absolutely sovereign. It is the doctrine of creation that reminds us that God is God. His ways are not our ways — and He can work in ways that are worlds beyond our understanding and comprehension. God can do what He chooses to do — because He is God.
 • Sloganeering (efcgraceblog.wordpress.com)
  Slogans may be good for making those agree with you smile but they are worse than ineffective with those who differ; it will drive them further from the faith.  They are also prone to being understood, as I understand my friend’s slogan, in ways you least want.   It isn’t only gays who read that Adam & Steve comment as “I hate gays.”
 • Monday, 9 February 2015 : 5th Week of Ordinary Time (First Reading) (petercanisiusmichaeldavidkang.com)
  God said, “Let the waters below the sky be gathered together in one place and let dry land appear. And so it was. God called the dry land ‘Earth’, and the waters gathered together He called ‘Seas’. God saw that it was good. God said, “Let the earth produce vegetation, seed-bearing plants, fruit trees bearing fruit with seed, each according to its kind, upon the earth.”
 • Because He Is God (authorrubengarza.wordpress.com) > Originally posted on Redbird’s Roost
  God created everything out of nothing. That means that God is radically, completely, totally different from everything else that exists. The doctrine of creation is the doctrine that reminds us that God is utterly transcendent, completely free, and absolutely sovereign.
 • Breath of Life – Prayerful Tuesday (aquietwalk.com)
  Genesis tells us that air is the first gift God gave to the earth. I mean it says so right there in the second verse, “a wind from God swept over the face of the waters” and then in chapter 2 God brings man to life by breathing into his nostrils, breath is life.  Without air we don’t live.  Breath, ruach, spirit, is the palpable presence of God in our lives.
 • Westminster Shorter Catechism – Lord’s Day 6 (garyware.me)
  The work of creation is, God’s making all things of nothing, by the word of his power

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelcitaten, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

14 reacties op Het universum makende Woord van God

 1. Pingback: Gods vergeten Woord 11 Schepping 3 Andere ontstaansverhalen | Broeders in Christus

 2. Pingback: 3e vraag: Bestaat er een Goddelijke Schepper – Questiontime – Vragenuurtje

 3. Pingback: Is daar een veroorzaker van alles | From guestwriters

 4. Pingback: Van chaos naar ordelijkheid – Jeshua-ists

 5. Pingback: Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 1 Ontstaan en plaatsing eerste mens – Jeshua-ists

 6. Pingback: Scheppers ster verbinding tussen hemel en aarde – Jeshua-ists

 7. Pingback: Wat is het geslacht van God – Questiontime – Vragenuurtje

 8. Pingback: Het Geschreven Woord: Charis – Gebruik en verklaring van een sleutelwoord in de grondtekst – Jeshuaisten / Jeshuaists

 9. Pingback: De Taal van de Bijbel: Elohim. Meer dan God alleen – Jeshuaisten / Jeshuaists

 10. Pingback: Begrijpend zingen: Psalm 19 De hemelen vertellen Gods eer – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 11. Pingback: Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 4: Het bewijs van Gods bestaan (4) Het heelal als toevalstreffer | Stepping Toes

 12. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #15 Koninkrijk van God en een Volk om trots op te zijn – Belgische Broeders In Christus

 13. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #21 Missie van het komend Koninkrijk – Belgische Broeders In Christus

 14. Pingback: De Adem van God tot bestaan, leven en tot relatie brengend – Jeshuaisten / Jeshuaists

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.