Gods vergeten Woord 11 Schepping 3 Andere ontstaansverhalen

Andere ontstaansverhalen

Een 19e-eeuwse poging om de kosmogonie of een verklarend model voor de vorming en ontwikkeling van het universum te visualiseren, welke beschreven is in de Prosa Edda.

Deze denkwijze is niet exclusief voor het Mesopotamië van die tijd. Oosterse opvat­tingen spreken soms van een oerei. Als het ei openbarst komt daaruit een god die de helften van de eierschaal tot hemel en aarde maakt. Bij de Grieken begon alles met ‘Chaos’ (het ongeordende); hieruit ontstonden de ‘Aarde’ en de ‘Afgrond’ en de ‘Liefde’. De Aarde bracht de ‘Hemel’ en de ‘Zee’ voort. Uit het huwelijk van Hemel en Aarde ontstond onder andere ‘Tijd’. In een volgende gene­ratie ontstonden dan tenslotte de eigenlijke goden, die hun voorgangers verdreven en de heerschappij overnamen. Ook hier zien we dat de oorsprong ligt in vergoddelijkte begrippen, deels abstract van aard en deels oermaterie. Pas later ontstaan de goden die aanbeden worden. Deze goden zijn zelf geen scheppers. De heerschappij is door strijd verkregen. Ook in de Noors-Germaan­se mythologie vindt men dergelijke elemen­ten terug. Tevens vindt men hier evenals in de Grieks-Romeinse mythologie op de ach­ter­grond iets als een noodlot dat uiteinde­lijk de loop van de geschiedenis en het lot van schepping en schepselen bepaalt, waar­aan zelfs de goden zich niet kunnen ont­trekken.

Al deze verhalen ademen de geest van speculatief menselijk denken. De mens stelt zich goden voor als hijzelf, alleen beter of machtiger. Zoals hij een begin heeft moeten ook de goden dat hebben. En als hij verder terug probeert te denken komt hij op oerbegrip­pen, abstracties die niet werkelijk wezens zijn. De goden hebben hun heerschappij moeten veroveren, soms door listen en lagen. Ze zijn, net als in het meest primitieve animisme (het geloof dat alle plaatsen en zaken in de natuur beschouwd kunnen worden als bezield door ‘geesten’), nog steeds verbonden met natuurbegrippen als hemel, zee, aarde, onweer, aardbeving, enz. Alleen heersen ze nu daarover, of hanteren ze deze natuur­ver­schijnselen in plaats van die dingen te zijn. Dit verklaart ook hun meervoudig aantal. Er is dus geen wezenlijk verschil tussen zulke opvattingen en een primitieve natuurgodsdienst. Er wordt ons geen werkelijke verklaring geboden voor het hoe en waarom van het ontstaan van de wereld, het leven op aarde, het doel daar­van, of de maatstaven die wij moeten aan­leggen. En dat geldt ook nu nog. Hoewel het godsdienstig denken buiten de Bijbel zich steeds verder heeft losgemaakt van de natuur, heeft het zich niet fundamenteel gewijzigd. En wel omdat het geheel uitgaat van speculatief denken.

– Rudolf Rijkeboer

*

Aanvullende nota’s:

 • Nammu of Nan Mu, Namma, Nana of Nina is in de Mesopotamische mythologie de Sumerische scheppingsgodin wier cultus een hoogtepunt kende rond 3500 v.Chr.. Zij werd vooral vereerd in Ur en trad in meerdere hymnen, mythen en epen op. Ten slotte werd ze met Ninhursag gelijkgesteld. Haar kleindochter heet Inanna of Innini en deze kent zo’n duizend jaar later haar cultushoogtepunt. Maar die wordt op haar beurt voorbijgestoken door de nieuwe cultus van Isjtar, een Semitisch-Akkadische godin.
  Nana is de Moedermaagd van Attis en naamgenote van de Noordelijke Nana. In Anatolië heette zij Anna, in Sumer Inanna. In Oud-Sumerisch is Nana het woord voor Maan.
 • Moeder van alle goden, Goddelijke Moeder of Moeder Gods is een gepersonifieerd concept waarmee in archaïsche mythologieën het principe van het allerhoogst genererend vermogen dat zich in de natuur en in de kosmos laat gelden werd aangegeven.
 • In de Noordse of algemeen Germaanse mythologie die tot aan de kerstening in het grootste gedeelte van Europa gold, werd een god beschouwd als een regulerende drijfkracht: Oudnoords regin, gen. pl. ragna = heersende macht. Deze krachten en machten doordringen de hun toebedeelde plaatsen in de 9 werelden, maar beïnvloeden ook de menselijke psyche. Onder de categorie van drijfkrachten vielen niet alleen de Asen en Wanen, maar ook natuurgeesten zoals de Alven, en bovendien lagen er oeroude entiteiten aan de basis van de hele schepping, die Thursen en Joten werden genoemd en waaruit de goden en de werelden zelf voortkwamen. De opperste macht werd aan de oppergod Odin of Wodan toebedacht, al had hij zelf ook begin en eind in een macrokosmische beschouwing. Hij was vooral uit op het vermeerderen van zijn kennis, zelfs als hij daarvoor letterlijk of figuurlijk moest strijden.
 • De voor-christelijke Germanen gebruikten het onzijdige woord als aanduiding voor het godsbegrip nog tot na de kerstening. In het Oudnoords voerde men er daarna, rond het jaar 1000, ook een mannelijk woord voor in, maar dat was enkel van toepassing op de christelijke God.

+

Voorgaand: Gods vergeten Woord 10 Schepping 2 Schepper en Schepping

Vervolg: Gods vergeten Woord 12 Schepping 4 Eigenlijke Schepper

++

Aanvullende lezing:

 1. Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen
 2. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 3. Stemt de Bijbel overeen met de wetenschap
 4. Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging
 5. Het universum makende Woord van God
 6. Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken
 7. יהוה Schepper van hemel en aarde en alles er op en eraan
 8. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 9. De Wereld tot stand gekomen door het Woord van God
 10. Begin van leven op aard: schepping of evolutie
 11. Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis
 12. Fragiliteit en actie #1 Ongehoorzaamheid van Geschapene
 13. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten
 14. Schepping geschenk van God
 15. Elk schepsel is een goddelijk woord omdat het God verkondigd
 16. EO-directie: ‘Wij geloven in God als Schepper’

+++

 • #GenderConfuseMe?: Pope Francis Says People Who Transition Are Opposing “God’s Order of Creation” (worldofwonder.net)
  The true custody of creation does not have anything to do with the ideologies that consider man like an accident, like a problem to eliminate. God has placed man and woman and the summit of creation and has entrusted them with the earth. The design of the Creator is written in nature. If we fail in this responsibility, if we do not take care of our brothers and of all creation, destruction advances.
 • These 24 Inventions May Look Sketchy, But They’re Actually Pretty Brilliant (viralnova.com)
  The story of how an invention comes to be is often a simple one. One day, a light bulb will just turn on in an inventor’s head, and they suddenly find themselves making one of the most creative contraptions in history. One thing leads to another, and they find themselves swimming in money thanks to what they did to change the world.
 • Big Bang or No Big Bang? Both Theories Point to God. (judeochristianchurch.com)
  One of the biggest misconceptions that people on both sides of the debate hold, whether theists or atheists, is that science runs contrary to religion. The reality is this: true science at its core is not only lockstep with the Bible, it’s also encouraged.
 • The Big Bang From Whoa To Go! (davidreneke.com)
  Long before discovering the established phenomenon of the red shift, and its logical consequence of describing our universe as an expanding one, scientists used Einstein’s theory of general relativity to extrapolate back in time. They came to the striking conclusion that the universe had actually emerged from a single, unbelievably small, dense, hot region (the Hot Big Bang Model of the universe). George Gamow formally proposed the model in 1948, after a lengthy discussion on other models of the universe by a number of scientists (e.g. Albert Einstein, 1917; William de Sitter, 1917; Alexander Friedmann, 1922; George Lemaiyre, 1927, etc.). Lemaitre is credited for introducing the idea of the “primeval atom”, where galaxies originated as fragments ejected by the explosion of this atom.
 • Big Bang ‘evidence’ proven wrong as scientists disgraced (theglobaldispatch.com)
  “Unfortunately, we have not been able to confirm that the signal is an imprint of cosmic inflation,” researcher Jean-Loup Puget said in the statement.Stephan's Quintet photo NASA, ESA, and the Hubble SM4 ERO TeamThe BICEP2 telescope merely detected ordinary interstellar dust in space—not primordial gravitation waves.

  BICEP2 researcher Brian Keating acknowledged the inaccuracy of his team’s original statements, saying, “We are effectively retracting the claim.”

  “It’s disappointing,” Keating admitted. “It’s like finding out there’s no Santa Claus.”

  BBC News described the “quashed claim” as “painful.”

  Astronomers using the BICEP2 telescope at the South Pole announced the discovery of “primordial gravitational waves” from the universe’s beginning. Proponents of the secular model of origins eagerly touted the discovery as “smoking gun” evidence for the universe’s rapid inflation during the Big Bang.

 • Big Bang Blunder: Scientists Retract Alleged Proof of Universe’s Beginnings (christiannews.net)
  Paul Steinhart, a professor of Physics at Princeton University, noted the “serious flaws” in the astronomers’ research. He further argued that the current inflationary model for the origin of the universe is fundamentally “unfalsifiable” and therefore “untestable.”“No experiment can rule out a theory that allows for all possible outcomes,” he wrote in an article for Nature. “Hence, the paradigm of inflation is unfalsifiable. … [T]here exists a spectrum of other models which produce all manner of diverse cosmological outcomes. Taking this into account, it is clear that the inflationary paradigm is fundamentally untestable, and hence scientifically meaningless.Cosmic inflation plays an integral role in the Big Bang model, so the current lack of testable evidence for it presents a challenge for secular scientists. Brian Thomas, science writer for the Institute for Creation Research, says now would be “a good time for secular scientists to take a hard look at their biases and presuppositions.”
 • Scientists discover black hole so big it contradicts growth theory (themalaysianinsider.com)

  Scientists said this black hole was formed about 900 million years after the Big Bang.

  But with measurements indicating it is 12 billion times the size of the Sun, the black hole challenges a widely accepted hypothesis of growth rates.

  +The creation of supermassive black holes remains an open topic of research. However, many scientists have long believed the growth rate of black holes was limited.

  Black holes grow, scientific theory suggests, as they absorb mass. However, as mass is absorbed, it will be heated creating radiation pressure, which pushes the mass away from the black hole.

  “Basically, you have two forces balanced together which sets up a limit for growth, which is much smaller than what we found,” said Bian.

  The black hole was discovered a team of global scientists led by Xue-Bing Wu at Peking University, China, as part of the Sloan Digital Sky Survey, which provided imagery data of 35% of the northern hemisphere sky.

 • Top Figures in Merina Mythology (glitternight.com)
  Covering the myths and deities of the various peoples of Madagascar is a pretty sizeable job to undertake. I decided to use the same approach I’m using with the Americas and take things on a tribe-by-tribe basis.
  +
  The primordial sea-beast who lived on the Earth when it was nothing but endless ocean. For untold years Itrimobe enjoyed its solitary subaquatic existence. Eventually it grew bored and set out to examine the parameters of the world it lived in. It swam down all the way to the bottom of the sea, then swam upward as far as it could go and at last poked its head out into the air and sunlight.

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Geschiedenis & Gebeurtenissen, Religie, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

10 reacties op Gods vergeten Woord 11 Schepping 3 Andere ontstaansverhalen

 1. Pingback: Other stories about the beginning of times | Broeders in Christus

 2. Pingback: Gods vergeten Woord 12 Schepping 4 De Schepper zelf | Broeders in Christus

 3. Pingback: De wetenschap dat God bestaat | Stepping Toes

 4. Pingback: Gods vergeten Woord 13 Schepping 5 Een God die het ter harte gaat | Broeders in Christus

 5. Pingback: 2de vraag: Wat of waar is het begin – Questiontime – Vragenuurtje

 6. Pingback: Is daar een veroorzaker van alles | From guestwriters

 7. Pingback: Het begin van alles – Jeshua-ists

 8. Pingback: Van chaos naar ordelijkheid – Jeshua-ists

 9. Pingback: Lets look – Br Andrew's Muses

 10. Pingback: Bijbel en Wetenschap – Geloof en onderzoek een wetenschappelijke benadering | Stepping Toes

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.