Verlossing #3 Het onvolmaakte dieroffer

File:Goat sacrifice Louvre K238.jpg

Hermes leidt een geit naar de offerplaats.

Omdat het offer diende om voor een onvol­maakte overtreder in de plaats te komen, moest het zelf ‘volmaakt’ zijn, dwz. zon­der lichamelijk gebrek. Maar dit alles was slechts symboliek. De offers ontleenden hun betekenis aan dat ene offer waarop al die offers zagen. De Israëliet met inzicht zou hebben begrepen dat een dier, hoe ‘gaaf’ ook, nooit in staat zou kunnen zijn de plaats van een mens in te nemen. Alleen een vol­maakt mens zou daar toe in staat zijn. En dus constateert de schrijver van de brief aan de Hebreeën:

“Door die offeranden werden ieder jaar de zonden in gedachtenis gebracht; want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren of bokken zonden zou weg­nemen” (Hebr. 10:3-4).

De schrijver betoogt dat het onvolmaakte van de dieroffers blijkt uit het feit dat zij telkens weer herhaald moesten worden, zonder dat zij kennelijk tot een definitieve oplossing leidden.

“Want daar de wet slechts een schaduw heeft der toekomstige goederen, niet de gestalte dier dingen zelf, is zij nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offeran­den, die onafgebroken gebracht worden, degenen, die toetreden, te volmaken. Immers, zou anders het offeren daarvan niet opgehouden zijn, doordat degenen, die de dienst verrichten, na eenmaal gereinigd te zijn, generlei besef van zonden meer hadden?” (Hebr. 10:1-2)

Om de zonden werkelijk “weg te nemen” was de offerdood nodig van een vol­maakt mens. En dat is de oplossing die we in het Nieuwe Testament vinden, waar ons het leven en de dood van die ene, Jezus Christus, worden voorgesteld. Deze oplossing is volledig in overeenstemming met de leer van het Oude Testament.

+

Voorgaande:

Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing

Verlossing #2 De Bijbelse oplossing

Fragiliteit en actie #15 Lossen of Verlossen

Redding, vertrouwen en actie in Jezus #1 Bedekking Lijden

Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen

Volgende: Het paaslam

Engelse versie / English version: Salvation # 3 The imperfect animal sacrifice

++

Aanvullend

 1. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens
 2. Vergieten van Bloed, een Oud en een Nieuw Verbond
 3. Een Messias om te Sterven
 4. 14 Nisan een dag om te herinneren #4 Een Gedood Lam
 5. Divine service (16-10-2013): “The way to salvation/ Die weg na verlossing”

+++

Advertisements

About Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
This entry was posted in Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Verlossing #3 Het onvolmaakte dieroffer

 1. Pingback: Redemption # 3 The imperfect animal sacrifice | Broeders in Christus

 2. Pingback: Verlossing #4 Het Paaslam | Broeders in Christus

 3. Pingback: Verlossing #5 Het volmaakte offer | Broeders in Christus

 4. Pingback: Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 5. Pingback: Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 6. Pingback: Na 2020 jaar – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s