Redding, vertrouwen en actie in Jezus #1 Bedekking Lijden

Redding, vertrouwen en actie in Jezus

1.     Bedekking van het lijden door het Zoenoffer

De Bijbel zegt dat er lijden zal zijn alsook dat ik zal moeten lijden en dit zal moeten ondergaan. De Bestseller aller tijden geeft ook aan dat ik zal worden vervolgd. Dit gebeurde al en zal nog gebeuren. Wij kunnen niet ontsnappen aan het lijden.

De Bijbel brengt ons echter geen slecht nieuws. Het Boek der Boeken brengt ons de Blijde Boodschap. In het Nieuwe Testament zegt Jezus dat hij de Weg, de Waarheid, en het Leven is.

A detail from the Crusaders' church of Annunci...

Een detail van de Kruisvaderskerk van de Maria-Boodschap "Jeszs wandelt op de zee" (Nazareth, Isarel, 11-12°E) - Detalj kapitela iz križarske crkve Navještenja; "Isus hoda po moru" (Nazaret, 11.-12. st.). - Image via Wikipedia

Als u nu graag van alle pijnen zou verlost willen zijn dan is er nu een mogelijkheid gegeven. Je kunt de pijnen van de hand doen door te verkiezen om de wereld niet te volgen maar op te kijken naar Christus Jezus. Deze Joodse man uit Nazareth is namelijk de voor vele jaren verkondigde Verlosser.

In de eniggeboren zoon van God hebben wij een leider die nooit leiding predikte maar vriendschap en vrede in de liefde van zijn Vader, de Enige Ware God, onderwees. Toen Jezus 12 was en naar de tempel reisde, kon Maria hem niet vinden en toen ze hem uiteindelijk vond na lang zoeken, zei hij, „Wist je niet dat ik in het huis van mijn Vader zou zijn?“ (Lukas 2:49) Nooit eiste Jezus de Hoogste of Almachtige God te zijn. In verscheidene plaatsen in het Nieuwe Testament zegt Jezus, „ik doe niet mijn wil, maar de wil van de Vader.“

Hij volgde de Vader, die hij als Enige God beschouwde. Hij eiste nooit meesterschap, en werd niet echt een leider naar wereldse begrippen. Hoewel wij weten dat hij een leider was en zelfs de grootste die ooit geleefd heeft. Nochtans is zijn oproep niet om heersers of leiders te worden maar om te volgen.

De Joodse Nazareen Jezus riep slechts aanhangers. Jezus gebruikte in het Nieuwe Testament het Griekse woord`akoloutheo’ als noodzakelijke term. Het betekent om een persoon op zijn pad te volgen, in de betekenis van de wijze waarop werd onderwezen, gelopen of gehandeld. In feite vertelde hij Petrus en Andreas hem te volgen zodat hij ze tot vissers van mensen kon maken.

“Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’” (Mattheüs 4:19 NBV)

Wanneer wij ons Christenen noemen zouden wij als aanhangers van Christus, hem niet enkel volledig moeten volgen maar ook zijn opdrachten opvolgen en vissers van mensen moeten zijn. Niettegenstaande al ons lijden, dat verbleekt in het aanschijn van Jezus zijn lijden, zouden wij in het kader van de wet moeten zijn, zodat wij kunnen bereikt worden als die in het kader van de wet zijn.
Of het nu in het kader van de wettigheid van de besnedene is of van de onbesneden. Ook al behoren wij niet tot het Joodse ras kunnen wij gewettigd worden door Jezus Christus. Maar als wij dat willen moeten wij wel volgens dat kader zijn, zonder de wet van God los te laten, maar in het kader van de wet aan de Messias.

“Voor de Joden ben ik als een Jood geworden om hen te winnen. Ikzelf sta niet onder de Joodse wet, maar toch heb ik me eraan onderworpen om hen die er wel onder staan te winnen. En voor hen die niet onder de Joodse wet staan, ben ik als iemand geworden die de wet niet heeft, om hen te winnen. Dit betekent niet dat ik de wet van God heb losgelaten, maar dat ik mij heb onderworpen aan de wet van Christus. Voor de zwakken ben ik zwak geworden om hen te winnen. Ik ben voor iedereen wel íets geworden, om in elke situatie althans enkelen te redden.” (1 Korintiërs 9:20-22 NBV)

Vol geloof in slechts Één God en slechts één Bemiddelaar kunnen wij ons onderwerpen aan hem die zijn leven gaf voor onze zonden. Jezus leed en stierf voor ons, zodat ons lijden voor goed zal kunnen eindigen en wij het Nieuw Leven in het Koninkrijk van God zullen kunnen ingaan.

Tegen de geselecteerde leerlingen zei Jezus: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem.” (Markus 1:17-18 NBV). Maar dat is wat elke Christen ook zou moeten doen indien hij die naam waardig wil zijn.

“zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen.’ En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem.” (Lukas 5:10-11 NBV)

Tegen zijn twaalf apostelen zei hij met hem te blijven maar dat hij een helper zou uitsturen zodat ook zij verder de Boodschap van het Goede Nieuws zouden kunnen gaan uitdragen.

Jezus is diegene die de mensen roept, maar God geeft de leiding. Jezus is ook diegene die er ten volle van bewust is hoe ver de wereld van de waarheid is afgedwaald en hoe nodig het is om de mensen terug op het rechte pad te brengen. Hij gaf zijn volgelingen het goede voorbeeld. Jezus roept ook de mensen op om hem te volgen en geeft hen onderwijs. Ook durft hij zijn leerlingen de zee op te sturen in het ongewisse en in de stormen. Regelmatig hadden zij ook angsten moeten trotseren maar het was hun vorming om later zelfs in overzeese gebieden te gaan en daar verkondigende mensen te lanceren die in het donker waren en tot God moesten getrokken worden.

“Hij stelde twaalf van hen aan als apostel; ze moesten hem vergezellen, en hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. {-(3:14) Hij stelde twaalf van hen aan als apostel Andere handschriften lezen: ‘Hij stelde twaalf van hen aan’.}” (Markus 3:14 NBV)

“Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.” (Lukas 10:2 NBV)

“Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.” (Johannes 14:6 NBV)

Wij moeten op Jezus vertrouwen en hem volgen die enige uniedirectionele weg is om tot de ingang van de smalle poort te geraken. En wij moeten er zelf voor zorg dragen dat wij die nauwe poort zullen kunnen doorgaan om in het Koninkrijk van God binnen te treden, want de poorten van de dood zijn ons onthuld in de Heilige Schrift en in ons dagelijks leven vol ervaringen van pijn en smart.

“Zijn de poorten van de dood aan jou getoond, de deuren van het diepste donker – heb je die gezien?” (Job 38:17 NBV)

“Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.” (Mattheüs 7:14 NBV)

Laten wij dankbaar zijn voor de Genade Gunst waardoor wij werden gered en dat wij het waardevol maken in alle bescheidenheid door ons Geloof.

“Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.” (Efeziërs 2:8-9 NBV)

“In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade” (Efeziërs 1:7 NBV)

“Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig.” (Romeinen 5:1-2 NBV)

 

*

Vervolg: Vertouwen in Jezus Christus

English version: Salvation, trust and action in Jesus #1 Suffering covered by Peace Offering

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

13 reacties op Redding, vertrouwen en actie in Jezus #1 Bedekking Lijden

 1. Pingback: Redding, vertrouwen en actie in Jezus #2 Te Doen | Broeders in Christus

 2. Pingback: Een Naam voor een God #9 Vals geloof gevoed door vrees « Christadelphian Ecclesia

 3. Pingback: A Messiah to die « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 4. Pingback: Een Messias om te Sterven « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 5. Pingback: Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: Een Messias om te Sterven | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 8. Pingback: Verlossing #3 Het onvolmaakte dieroffer | Broeders in Christus

 9. Pingback: Zingen over moeilijkheden en lijden ook noodzakelijk in kerkgemeenschap | From guestwriters

 10. Pingback: Overdenking: “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij …” (Op. 22:12) | Broeders in Christus

 11. Pingback: Fundamenten van het Geloof 12 Verzoening met God door het offer van Christus | Stepping Toes

 12. Pingback: Uitkijkend naar 14-15 Nisan, Pascha of Pesach op 15 april 2022 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 13. Pingback: Geloof in een vervolmaking van de mens en zijn omgeving – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.