2e gedachte voor vandaag ‘Prijs Jehovah God die schept en redt’ (16 januari)

De afgelopen dagen hebben we gezien hoe de mens kan worden verleid en in zijn eigen problemen kan verdrinken, maar hoe hij zijn toevlucht tot de Schepper-God kan vinden. Wanneer je, nadat je hebt gezien waar je eigen fouten zijn en bereid bent ze te belijden, kun je bevrijd raken van die zonden en reden vinden om je te verheugen en God te prijzen.

David vraagt ​​de rechtvaardigen om vreugde te zingen voor Adonai, omdat lof past bij de oprechte en bij het aangename en mooie.

“ Verheft, vromen, met jubel de Heer, wel voegt de oprechten een loflied!” (Ps 33:1 WV78)

“(31:12) Door mijn kwellers word ik gehoond, voor mijn naburen ben ik een afschrik, ik wek bij mijn vrienden ontzetting. Wie mij ziet op straat neemt de wijk.” (Ps 31:11 WV78)

“ Een psalm. Een lied voor de sabbatdag. (92:2) Heerlijk is het te loven de Heer, te bezingen uw naam, Allerhoogste,” (Ps 92:1 WV78)

“ Godlof! Een psalm voor onze God: dat is vreugde, dat is feest: wel voegt ons een loflied -” (Ps 147:1 WV78)

“ Ten slotte, broeders, verheugt u in de Heer… U nogmaals hetzelfde te schrijven is voor mij een kleine moeite en u geeft het zekerheid.” (Flp 3:1 WV78)

“ Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u!” (Flp 4:4 WV78)

David vraagt ​​om naar de Allerhoogste te komen, want het woord van de Eeuwige Adonai is oprecht, volmaakt en waar, en al zijn werk wordt gedaan in trouw. Hoewel velen zeggen dat er geen god is of dat het een wrede God zou zijn, moeten we zien dat het de mens is die wreedheid in de wereld brengt en dat God Zijn daden altijd getrouw en juist zijn.
De Elohim Hashem Jehovah houdt van rechtvaardigheid en gerechtigheid. Op dit moment is de aarde niet vol van de liefde van Adonai, maar we kunnen er op een dag zeker van zijn dat de liefde van de Eeuwige (verbondsliefde) zijn loyaliteit de hele aarde zal vervullen.

“3 zingt ter ere van Hem een nieuw lied, paart uw tokkelspel aan de bazuinen. 4 Volstrekt is het woord van de Heer, heel zijn handelen voltrekt zich in waarheid; 5 Hem behaagt de orde des rechts, zijn genade vervult heel de aarde.” (Ps 33:3-5 WV78)

“(40:4) Hij gaf mij een nieuw lied in de mond: de lofzang voor wie onze God is. O, mocht elk dit verstaan in ontzag, op de Heer zich leren verlaten:” (Ps 40:3 WV78)

“ Zingt nu de Heer een nieuw lied, zingt de Heer, aarde alom;” (Ps 96:1 WV78)

“ Een psalm. Zingt voor de Heer een nieuw lied, want wonderen heeft Hij gedaan; triomf heeft zijn hand Hem gebracht, overwinning zijn heilige arm.” (Ps 98:1 WV78)

“ Juich, aarde alom, voor de Heer, zet de zang in, speelt op de snaren,” (Ps 98:4 WV78)

“ Een nieuw lied, God, wil ik U zingen, een psalm bij de tiensnarige harp.” (Ps 144:9 WV78)

“ Zingt een nieuw lied, Jahwe ter eer, zijn lof moet weerklinken van de verste hoeken der aarde; laat ruisen de zee met al wat er leeft, de eilanden en hun bewoners.” (Jes 42:10 WV78)

“ En zij zongen een nieuw lied: Waardig zijt Gij het boek te nemen en zijn zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen gekocht voor God met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie.” (Opb 5:9 WV78)

We moeten weten dat de raad van de Heer voor altijd staat. De doelen van de Eeuwige waren er vanaf het begin der tijden en zullen duren tot het einde der tijden.
De gedachten van Zijn hart en Zijn raadgevingen en ideeën [De plannen van zijn hart] zullen vanaf nu standhouden en voor altijd standhouden.

“ doch zijn beraad staat voor eeuwig, zijn besluiten geslacht op geslacht.” (Ps 33:11 WV78)

“ liet zijn geboden niet los, ik bewaarde ze diep in mijn hart.” (Job 23:12 WV78)

“ In het hart van een man gaan veel plannen om, maar wat Jahwe besluit, dat komt tot stand.” (Spr 19:21 WV78)

“(40:6) Hoe ontelbaar, Heer onze God, zijn de wonderen die Gij verricht hebt, uw bestemmingen om onzentwille; uw grootheid is onvergelijkelijk: wilde ik die onthullen met woorden, het was boven de macht van mijn taal.” (Ps 40:5 WV78)

“(92:6) Hoe groots is uw schepping, o Heer, hoe grondeloos zijn uw gedachten,” (Ps 92:5 WV78)

“ Te groots voor mij, God, uw gedachten, te machtig daarvan de som,” (Ps 139:17 WV78)

“ Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen niet mijn wegen, zo luidt de godsspraak van Jahwe,” (Jes 55:8 WV78)

Gezegend [gelukkig, voorspoedig en begunstigd door God] is de natie wiens God de Allerhoogste Heer is, samengesteld door de mensen die Hij heeft gekozen als Zijn eigen erfdeel.

“ Gelukzalig Jahwe’s volk, het godsvolk, de stam die als zijn erfdeel Hij koos.” (Ps 33:12 WV78)

Jehovah kijkt neer vanuit de hemel en ziet alle mensenzonen. Niemand kan aan zijn ogen ontsnappen.
Vanuit zijn woonplaats kijkt hij naar alle bewoners van de aarde. Hij die de harten van allen vormt, die al hun daden onderscheidt, is Degene naar wie we moeten kijken en lof brengen.

“13 De Heer ziet uit de hemelen neder, heeft elk mensenkind in het oog; 14 zijn aandacht gaat, vanwaar Hij zetelt, over al wat de aarde bevolkt; 15 aller harten heeft Hij geformeerd, van een ieder doorgrondt Hij het handelen:” (Ps 33:13-15 WV78)

Veel mensen kunnen op God wachten en hopen dat Hij hun hulp en hun schild zal zijn. Ze kunnen Hem vertrouwen en hebben een goede reden om hun hart te verheugen in Hem, omdat ze vertrouwen op Die heilige Naam die aan Slechts Eén toebehoort. Ze kunnen vragen, zoals David deed, om Zijn liefhebbende goedheid op hen te laten rusten,
terwijl ze proberen hun best te doen om volgens de Wet van God te leven en op Hem te wachten.

“20 Ons hart wacht de komst van de Heer: ‘onze hulp en ons schild dat is Hij!’ 21 Onze diepste vreugd rust in Hem, ons vertrouwen in zijn naam hoogheilig. 22 Uw genade, Heer, zij over ons, gelijk wij U hoopvol verbeiden.” (Ps 33:20-22 WV78)

“ dat mijn vijand niet roept: ‘nu heb ik hem in mijn macht!’, mijn belagers niet juichen omdat ik aanvang te wankelen.” (Ps 13:5 WV78)

“ de Heer is mijn sterkte, mijn schild, op Hem is mijn diepste vertrouwen. Hulp gewerd mij – mijn hart is herleefd; ik mag met mijn lied Hem weer loven.” (Ps 28:7 WV78)

“ De mannen van Efraim zullen zijn als helden, hun hart verheugd als van wijn; hun zonen zullen het zien en zich verheugen en hun hart zal jubelen om Jahwe.” (Zac 10:7 WV78)

“ Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen.” (Joh 16:22 WV78)

“ Ook op de dagen van vreugde, op de feesten en bij nieuwe maan moet gij bij uw brandoffers en slachtoffers op de trompetten blazen. Zij zullen de aandacht van God op u vestigen. Ik ben Jahwe, uw God.” (Nu 10:10 WV78)

“16  Weest altijd blij. 17 Bidt zonder ophouden. 18 Dankt God voor alles. Dit is het wat God van u verlangt in Christus Jezus.” (1Th 5:16-18 WV78)

+

Engelse versie / English version: 2nd thought for today “Praise Jehovah God Who Creates and Saves” (January 16)

Voorgaande:

Gedachte voor vandaag “Overtreding wordt vergeven” (15 januari)

Eerste gedachte voor vandaag “De wereld is misschien slecht” (16 januari)

Relatie met God gaat twee kanten op

Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken

Gedachte voor vandaag “Bedanken en prijzen voor Gods gerechtigheid” (4 januari)

++

Aansluitende lectuur

 1. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 2. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid
 3. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #3 Behaging in Volhouding
 4. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #1 Luisteren naar de Souvereine Maker
 5. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 6. Bereid zijn toegang te krijgen tot vreugde in het aangezicht van tegenspoed
 7. God mijn schutting, mijn hoop voor de toekomst
 8. Vreugde is niet in dingen, het is in ons
 9. De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen
 10. Bewijs de Heer die hem toekomt
 11. Looft Jehovah
 12. Zingen over moeilijkheden en lijden ook noodzakelijk in kerkgemeenschap
 13. Aanbiddingsmuziek en opzweping in kerken
 14. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 15. Begrijpend Zingen – Psalm 1
 16. Looft Jehovah en bezingt Hem met melodieën
 17. Ek sal u prys, o Jehovah, met my hele hart

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bedenking, Christen zijn, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.