Gedachte voor vandaag “Bedanken en prijzen voor Gods gerechtigheid” (4 januari)

Wanneer je om je heen kijkt en terugkijkt op het voorgaande jaar, herken je dan hoeveel je werd geleid door de Allerhoogste Heer God en hoe Hij er altijd was om bij je te zijn, ook op die slechte momenten van het jaar?

Hebt u genoeg momenten genomen om de Heer met heel uw hart te danken, de Adonai prijzend voor zijn bereidheid om bij u te zijn en u te allen tijde te helpen?
Hoeveel van ons zijn bereid om overal de Elohim Hashem Jehovah zijn wonderen te vertellen?

Vandaag zien we dat David lof zingt over God, zijn vaste (apart geplaatste of heilige) Naam, en vertelt over al zijn wonderen en prachtige daden. Hij is blij en verheugt zich in Jehovah voor Wie hij Elyon Zijn Naam zingt. Het zal niet de eerste of de laatste keer zijn dat David hardop lof verkondigt en vertelt over al Gods prachtige daden.

“1  Voor de koorleider. Op de wijze van ‘mutlabben’. Een psalm van David. (9:2) Heer, ik wil U met heel mijn hart loven, al uw wonderen wil ik verhalen, 2 (9:3) vreugde dragen, in U mij verblijden, zingen uw naam ter eer, Allerhoogste;” (Ps 9:1-2 WV78)

“ dat mijn stem zich verheft in het danklied, ik de reeks uwer wonderen noem.” (Ps 26:7 WV78)

“ Zo loof ik U, mijn god, in oprechtheid, verheerlijk uw naam ik – voor immer.” (Ps 86:12 WV78)

In het hoofdstuk van vandaag herinnert David ons eraan dat de Adonai voor altijd regeert (Koning is voor altijd tot in eeuwigheid). Hij liet ons weten dat Jehovah Zijn troon voor het oordeel heeft gevestigd en de wereld oordeelt in gerechtigheid, vol liefde en trouw die voor hem uitgaan en de volkeren rechtvaardig regeren.

“7 (9:8) Zo troont Hij voor eeuwig, de Heer, heeft zijn zetel gegrond ten gerichte: 8 (9:9) Hij toch oordeelt de wereld rechtvaardig, richt de volken naar ongekromd recht.” (Ps 9:7-8 WV78)

“ De Heer zal koning zijn in tijd en eeuwigheid; dan zijn de heidenen verdwenen uit zijn land.” (Ps 10:16 WV78)

“(89:15) en de orde des rechts schraagt uw troon, voor U uit gaan genade en waarheid.” (Ps 89:14 WV78)

Ochtend (Psalm 3) of dag na dag (Psalm 5) bracht David, in de vorige hoofdstukken, zijn gebeden voor verlossing door God. Hij vraagt ​​God om genadig voor hem te zijn en zijn ellende te zien van degenen die hem haten. Hij is zich er ook heel goed van bewust dat het aan Die God Die Eén is, moet opkijken, omdat Hij het is die mensen opheft uit de poorten van de dood.

“(9:14) Ontferm U dan over mij, Heer, zie hoe diep mij mijn haters doen bukken, draag mij weg van de drempel des doods,” (Ps 9:13 WV78)

“(9:10) In waarheid betoont zich de Heer een vaste burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.” (Ps 9:9 WV78)

“(38:20) Maar springlevend mijn vijanden, weerbaar, ongeteld die vol arglist mij haten,” (Ps 38:19 WV78)

“(30:4) Jahwe, Gij deed herrijzen mijn leven uit de doden; of Gij mij had herschapen ben ik het graf ontgaan.” (Ps 30:3 WV78)

“ Groot over mij was uw ontferming, Gij, die mijn leven bewaard hebt voor het dodenrijk daar beneden.” (Ps 86:13 WV78)

“(5:4) Heer, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens breng ik het voor U; wachtende zie ik uit.” (Ps 5:3 WV78)

“8 (5:9) Leid mij door uw gerechtigheid, Heer, ten spijt van wie mij belagen; bewerk dat ik uw weg kan gaan. 9 (5:10) In hun mond is elk woord onoprecht, want bederf huist bij hen van binnen; een gapend graf is de keel van wie vleierig glad met de tong zijn. 10 (5:11) Tref hen met vergelding, o God, laat hen struikelen over hun plannen; om al wat zij begingen: stoot toe! Tegen u is hun rebelleren.” (Ps 5:8-10 WV78)

“8  (6:9) Komt mij met uw verraad niet te na! Want de Heer heeft mijn schreien gehoord. 9 (6:10) Hij heeft acht op mijn smeken geslagen, mijn gebed – de Heer neemt het aan. 10 (6:11) Hoe smadelijk verslagen weldra mijn vijanden alle te zamen: in een oogwenk met schande op de aftocht!” (Ps 6:8-10 WV78)

We kunnen er zeker van zijn dat onze Adonai een bolwerk is voor de onderdrukten, een hoge toren in tijden van problemen. Voor degenen die God kennen, van Hem houden, Zijn Naam gebruiken en verkondigen, is er voldoende reden om Hem te vertrouwen, want Jehovah heeft nooit degenen verlaten die Hem zoeken.

“9 (9:10) In waarheid betoont zich de Heer een vaste burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. 10 (9:11) Die uw naam kennen bouwen op U, nooit begeeft Gij, Heer, die U zoeken.” (Ps 9:9-10 WV78)

“ Gij, mijn schutse, ontheft mij van druk, bevrijding schept Gij rondom mij.” (Ps 32:7 WV78)

“(59:10) Op u blijf ik zien, o mijn sterkte, een vaste burcht heb ik: God.” (Ps 59:9 WV78)

“16 (59:17) Laat mij van uw macht mogen zingen, van uw goedheid een morgenlied, jubelend: een vaste burcht zijt Gij mij, in het uur van mijn nood mij een toevlucht. 17 (59:18) O mijn sterkte, voor U zij mijn harplied: ‘een vaste burcht heb ik: God. Hij is de God die mij aanneemt.’” (Ps 59:16-17 WV78)

Laten we daarom lof zingen voor Adonai, die in Sion woont. Laten we, zoals David ook Jehovah Zijn daden onder de volken verkondigen.

“(9:12) Zingt uw psalmen tot eer van Jahwe, die zijn woonstede heeft op de Sion, boodschapt onder de volken zijn daden.” (Ps 9:11 WV78)

+

Voorgaand

Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken

Overdenking: David: Geloof leren door beproeving

Geloof in God nodig om te slagen

Relatie met God gaat twee kanten op

Gedachte voor vandaag: “Vijanden beschaamd en enorm ontmoedigd makend” (03 januari)

Engelse versie / English version: Today’s thought “Thanksgiving for God’s Justice” (January 04)

++

Aanvullende lectuur

 1. Donkere tijden, droge plekken, hijgende harten, dorstigen, neergeworpenen en geduld
 2. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 3. Een sacrament aan de kant van de weg
 4. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 5. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden
 6. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed
 7. Christelijke Overdenking: God dankend bij het denken aan mensen
 8. Bid om God te danken
 9. Zingen over moeilijkheden en lijden ook noodzakelijk in kerkgemeenschap
 10. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 11. Begrijpend Zingen – Psalm 1
 12. Begrijpend zingen: Psalm 55: Werp uw bekommernis op Jehovah God
 13. Begrijpend zingen: Psalm 56: Vertrouwen op God
 14. Vinden om gelukkig te zijn

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bedenking, Gebed, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

5 reacties op Gedachte voor vandaag “Bedanken en prijzen voor Gods gerechtigheid” (4 januari)

 1. Pingback: Gedachte voor vandaag “Overtreding wordt vergeven” (15 januari) | Broeders in Christus

 2. Pingback: 2e gedachte voor vandaag ‘Prijs Jehovah God die schept en redt’ (16 januari) | Broeders in Christus

 3. Pingback: Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 6: Het bewijs van Gods bestaan (6) De persoonlijke ervaring (slot) | Stepping Toes

 4. Pingback: Herfst, Leven en dood, genade, wedergeboorte en heiliging – Some View on the World

 5. Pingback: Met Thanksgiving Day aanzet tot feestelijke dagen – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.