Taal van de Bijbel onder ogen zien

Indien wij willen over gaan om het Woord van God te begrijpen moeten wij er op toe zien dat wij proberen de Bijbelse taal te verstaan.

Het komt er op aan ons in de plaats te stellen van de Bijbelschrijvers en proberen in hun hoofd te kruipen. Wij moeten erg oppassen dat wij de woorden niet zo maar letterlijk opvatten, maar dat wij de schrijvers hun beeldvorming volgen. Zo kunnen zij over “dagen” spreken terwijl in onze tijd wij het woord “fasen” of “perioden” zouden gebruiken (cfr. Genesis); of “wereld” waarbij het geheel der werelden kan bedoeld zijn (de cosmos) of het “universum” (zie Genesis) maar ook een werelddeel of landstreek (bijv. betreft de zondvloed). zo merkt een professor die naar de Zondvloed kijkt het volgende op:

In 2 Petrus 3 staat dat God de wereld heeft geschapen (Ge), God de wereld (kosmos) in de vloed heeft vernietigd en dat God de wereld zal vernietigen (Ge). Waarom inspireerde God Petrus niet om Ge te gebruiken voor de zondvloed? Cosmos heeft het concept van de georganiseerde wereld. De georganiseerde wereld van 3000 voor Christus was alleen in Sumerië. Egypte, de Indus-beschaving en China werden pas daarna georganiseerd. Er is nog een punt. Japheth is alleen vermeld als levende in de regio van Turkije en voor het opstarten van de maritieme volkeren, Shem was iets meer zuid en oost, en vermeld te zijn in het oostelijke heuvelland. Ham wordt vermeld als de volkeren van Sumerië tot Egypte.

Sommigen denken dat Cush naar de Ethiopiërs verwees, maar het kunnen de Kassieten zijn geweest, een volk in de buurt van Sumerië. Let op, de Bijbel is heel specifiek over waar de mensen woonden, en er wordt geen melding gemaakt van sub-Sahara Afrika, India, China of Europa. Dit duidt opnieuw op een regionale overstroming. Kijk ten slotte naar de werking van de overstroming. Er is slechts één type overstroming die tot een jaar aanhoudt. Het is een vloedgolfvloed, net als in Sumerië. {The Racist Bible door Douglas op Help from Heaven}

Na de zondvloed kwam er “wederopbouw” en moeten wij een duidelijk verschil maken tussen de bouwmethoden in de tijd van Kaïn en Nimrod bijvoorbeeld.

Naast cultuur en geschiedenisboeken zijn een goede concordantie een bijna noodzaak om de Schrift goed te bestuderen. Die concordantie kan ons op het rechte pad houden bij de verschillende Bijbelvertalingen en kan ons verder ook een inzicht geven van de woordvoorkeur van bepaalde vertalers, zodat wij kunnen komen in te zien dat de ene vertaling niet bepaald iets ander hoort te zeggen dan de andere.

Moderne hulpmiddeltjes als de speciale Bijbelsoftware zijn uitstekend om ons vooruit te helpen. Hierbij wordt het dan ook mogelijk zelfs naar de oorspronkelijke betekenis van een woord te gaan zonder eigenlijk de oorspronkelijke taal te moeten kennen.

Ook moeten wij beseffen dat er steeds die menselijke interpretatie is en dat bij tijden er ook bepaalde instanties waren die er baat bij vonden om woorden in een bepaalde vorm te gieten of om van een zelfstandig naamwoord bijvoorbeeld een persoonsnaam te maken. zo kan men als de meest ingrijpende verdraaiing van een Bijbels woord Hasattan vinden of ‘Satan’. De bijbel spreekt over “ra’ah” of slechtheid welke zijn intrede reeds vroeg na het ontstaan van de wereld vond.  God had de eerste mensen (ish en isha) gewaarschuwd betreffend het gevaar indien zij van een welbepaalde boom zouden eten. Aangetrokken door die boom kwam er bij hen een gevoelen op dat door de schrijver van het Ontstaansboek (Genesis) omschreven werd als “de verleiding”. In de boeken van de oudheid wordt er gesproken van de nachash of  ‘verleiding‘ of een Hasatan, wat satan werd maar door velen tot een persoonsaam werd gemaakt voor een duivels figuur “de Satan”. Echter is een satan elke verleider of dwarsbomer, iemand die de gedachten tegen gaat. In die zin noemt Jezus Petrus ook een satan, omdat die apostel Jezus wil tegen houden om verder zijn gang te gaan. Verder in de Geschriften wordt elke “tegenstander van God” als een satan aanschouwd. Het is totaal onschriftuurlijk om van de Nachash of Nahash een karakter te maken, en deze te laten opdraven als een gevaarlijk individu dat in onderaardse regionen zou vertoeven. Men moet die satan die misschien wel een soort duivelse figuur mag wezen niet aannemen als één enkel individu, de duivel Satan of Heilel Ben Shachar of Lucifer.

Door zulk een verdraaiing van woorden zijn er allerlei theorieën tot zelfs valse leerstellingen in het leven gekomen. De ergste is de vervorming of het verdraaien van de woorden “zoon van God”  of “Gods zoon” tot “god de zoon“, wat totaal iets anders is. Maar zo kon men in de vierde eeuw het op een akkoord gooien om de Nazareense rabbi Jeshua met de god Zeus overeen te stemmen [waarvoor de naamsverandering Issou (Heil Zeus) of Jesus/Jezus]. Of men vindt figuren die gaan bewerendat Jezus wel God moet zijn om dat hij zou zeggen “Ik ben het ” of omdat er staat dat hij “Immanuel” of “God met ons zou zijn, welke elke Emmanuel of Immanuel op de wereld dan God zou maken, als men hun gedachtengang door trekt.

Ook rond de geboorte van die mensenzoon die de Koning der Joden zou zijn, heeft men van de chartom of magoi (Gr) en magi (Lat) wijzen en zelfs koningen gemaakt, waarbij er velen zelfs toe overgingen om er 3 Wijzen of “Drie koningen” van te maken.
De chartom wordt dan weer door anderen naar het Griekse exègètai, uitleggers, van exègèsis (uitleg) vertaald als epaoidos, bezweerder, afgeleid van aoidos, zanger (en een voorzetsel epi).

Ook annno 2018 zijn er nog gelovigen die beweren dat wij op een platte aardschijf wonen en er van overtuigd zijn dat NASA ons met valse beelden ons het tegendeel wil doen geloven. – 15e-eeuwse adaptatie van een T-O kaart. Dit soort middeleeuwse Mappa mundi toont slechts de bereikbare kant van de bolvormige Aarde, omdat men dacht dat niemand een klimaatzone bij de equator naar de andere helft van de Aarde kon oversteken.

Het zijn die woordveranderingen of pogingen om vroeger nog ongekende woorden om te zetten in een andere taal die tot misvattingen hebben geleid, dikwijls door dat men zich niet kon verplaatsen in de beeldspraak of zegswijzen van de vroegere schrijvers. Met de jaren is er door de meerdere vondsten en verhoogde oude talen kennis meer duidelijkheid gekomen. Maar het zijn bepaalde groepen die een enge kijk zijn gaan vormen, door bijvoorbeeld te zeggen dat slechts één bepaalde Bijbelvertaling de juiste is (de King James Bible of Authorised King James Version) of dat men al die Bijbelvertellingen letterlijk moet nemen en zo moet inzien dat de aarde in zes 24 uur dagen zou gemaakt zijn. Die creationisten die weigeren in te zien dat het niet om zulke korte zes dagen gaat maar over zeven fasen die meerdere jaren in beslag hebben genomen, maken dat door het ontkennen van het bestaan van oerdieren of prehistorische dieren zoals dinosaurussen, er veel jongeren gaan afhaken als zij dan door de wetenschap genoeg getuigenissen voorgelegd krijgen van zulk een bestaan. Zo kan men ook een groeiende groep van Platte aarde gelovigen vinden, die bij hoog en laag beweren dat de aarde niet rond zou zijn maar een plaat vlak met eindhoeken. In juni 2016 was er zelfs een Platte Aarde conferentie waar men overtuigend bewijs zou hebben naar voorgebracht voor het bestaan van een samenzwering van alle ruimtevaartorganisaties die ons al decennia lang bij de neus zouden nemen met gephotoshopte plaatjes van de Aarde uit de ruimte. Die hele Flat Earth-beweging vormt een nieuw gevaar voor het ware geloof en is weer eens een teken aan de wand hoe mensen zich graag laten leiden door menselijke fantasieën en niet bereid zijn om voldoende Bijbelse kennis te willen opdoen.

Door onvoldoende de denkwijze van de Hebreeuws schrijvers te willen volgen en door onvoldoende de verschillende Bijbelpassages te vergelijken komen vele mensen tot de verkeerde vaststellingen en vallen zij makkelijk ten prooi van de vele filosofen die de vroegere wereld maar ook onze hedendaagse wereld rijk is.

In het verleden hebben ook verscheidene kerkgemeenschappen ook goed gebruik gemaakt van bepaalde filosofische gedachten en van gaande praktijken en tradities, alsook beseffende hoe mensen graag van het mysterieuze houden en maar al te graag de schuld op iemand anders werpen en zo de duivel of Satan als de boosdoener houden. Met zulk een figuur kon de Kerk de mensen ook onderdrukken en bang maken met eeuwige foltering in een hel.

platte aarde

De eerste uitgesproken platte-aarde-aanhangers haalden Bijbelpassages aan als bewijs. Deze vierkante badkuip-aarde uit 1893 is gelardeerd met citaten uit Bijbelboeken als Exodus, Jesaja en Openbaring.

+

Lees verder ook:

 1. Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger
 2. Bijbel op de eerste plaats #3/3
 3. Betrouwbare woord
 4. Wees bij het lezen van de Bijbel u bewust van het taaleigen
 5. Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen
 6. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 7. Effectief Bijbellezen: Woordgebruik – Boek Genesis
 8. Effectief Bijbellezen: De Taal van de Bijbel en Wijzen uit het Oosten
 9. Van chaos naar ordelijkheid
 10. Bron(nen) van kwaad
 11. Wie brengt het Kwaad over ons
 12. Begrippen satan en duivel in de Bijbel
 13. Duivel, Satan, Lucifer, Demon, Goed en Kwaad en God
 14. Satan of duivel
 15. Bestaat er iets als engelen en kunnen die zondigen
 16. Lucifer
 17. Is een Demon een op zijn eigen bestaande geest?
 18. Gevallen engelen en hun verblijf
 19. Dienende geesten 4 Gevallen engelen
 20. God meester van goed en kwaad
 21. Naamsverandering voor het behoud van vrede
 22. Hoofdbronnen van afwijkende gedachten
 23. Oorzaak lijden en dood
 24. Hel – graf
 25. Hemel en Hel
 26. Hellevuur 

+++

Gerelateerd

 1. Schriftbetrokkenheid
 2. Bybelstudie: Bundel 18, Lesing 01, Job 1-2
 3. Jezus Christus is God: “Immanuël noemen, dat betekent: God is met ons” (Mattheüs 1:23) ╰⊰¸¸.•* Dutch
 4. Koningen, Priesters & Schapen
 5. Fundamentalisme: De kunst van het God onder de duim hebben.
 6. Aarde plat of rond? Complottheorieën komen altijd uit
 7. Platteaarde-gelovige bereikt hoogte van 572 meter in zelfbouwraket
 8. Top secret: de aarde is plat
 9. De mensen die anno 2017 nog steeds geloven dat de aarde plat is
 10. Opposing Spirit Adversary: Satan
 11. Why Stories About Satan Are Still in Fashion
 12. How To Recognize The Antichrist #3, Anti-country
 13. Throwing off Satan’s Yoke Is Liberating
 14. How Satan Works
 15. Did the Medieval Church Teach a Flat Earth?
 16. Flat Earth Manifesto (Revised)
 17. The Devil Made a Power Point Presentation | Feedback Friday!
 18. Faith abates reason at Edmonton’s first Flat-Earth International Conference
 19. Intelligent Discourse: Alan Alda talks Flat Earth on The View
 20. Flat Earth Brings Up Many Questions
 21. The Earth is Flat / Hobbits are Real
 22. 200 Proofs Earth is Not a Spinning Ball (English)
 23. What is the “Flat earth society”?
 24. What do Flat Earthers and Climate Alarmists have in common? Survey says: Millennials!
 25. I’m A “Conspiracy Theorist” And I Do Not Buy Into The Flat Earth Thing, Here Is Why
 26. The Earth is Flatter than a Pancake
 27. How the Southern Stars Work on Flat Earth
 28. The North Star And Heliocentricity
 29. Discworldian physics. And the beginning of the end times.
 30. Have You Been Lied To?
 31. God revealed the EXACT location of Hell!!!
 32. Ask yourself….. Is the World Flat?
Geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelonderzoek, Geschiedenis, Wereld | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Psalm 59 David in grote moeilijkheden #2 Waarom de ene keer wel en de andere keer niet

Vervolg van Psalm 59 David in grote moeilijkheden #1 Red mij van mijn vijanden

Waarom redde God Petrus, maar Jakobus niet?

Paulus overleefde verscheidene pogingen hem te vermoorden. Meteen al in Damascus beraamden de Joden een plan hem te doden. Zij bewaakten dag en nacht de stadspoorten, maar net als David ontsnapte Paulus, toen de broeders hem in een mand over de muur lieten zakken (Handelingen 9:23-25). Paulus overleefde dit, evenals vele andere hachelijke momenten. En toch werd ook hij uiteindelijk ter dood gebracht – tijdens de regering van Nero, een paar jaar nadat het verhaal van Handelingen eindigt.

Waarom de ene keer wel en de andere keer niet?

Waarom redde God Paulus van al die eerdere aanslagen op zijn leven, maar niet van die van Nero? Misschien kunnen wij inzien waarom. Na zijn bekering in Damascus, liet Jezus Paulus door middel van Ananias weten:

“Deze is Mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en [de] kinderen van Israël” (Handelingen 9:15).

Paulus was uitgekozen om voor de Here een taak te verrichten. Als hij in Damascus was gestorven, had hij daar niet eens mee kunnen beginnen. Het is in de Handelingen heel duidelijk dat Jezus de gebeurtenissen leidde, toen het evangelie vanuit Jeruzalem over de gehele Griekse wereld werd verspreid. Dat zien we tijdens Paulus’ tweede reis door Klein-Azië. Zij

“werden door de Heilige Geest verhinderd het woord in Asia te spreken” (Handelingen 16:6).

Daarna

“poogden zij naar Bitynië te reizen, maar de Geest van Jezus liet het hun niet toe” (Handelingen 16:7).

Uiteindelijk

bevonden zij zich in Troas, aan de kust. Waarom daar? Waar moest hij heen?

Toen kreeg Paulus in de nacht een visioen:

“Er stond een Macedonisch man, die hem toeriep: ‘Steek over naar Macedonië en help ons’” (Handelingen 16:9).

Dat was dus het plan van Jezus met Paulus: Hem in Europa laten prediken!

Enkele jaren later ging Paulus naar Jeruzalem, waar hij werd gearresteerd. De Joden wilden hem onmiddellijk ter dood brengen, maar hij kreeg de kans te getuigen.

“En de volgende nacht stond de Here bij hem en zei: Houd moed, want zoals u te Jeruzalem van Mij getuigd hebt, moet u ook te Rome getuigen” (Handelingen 23:11).

En zo, ondanks de inspanningen van Joden en heidenen, en ondanks een schipbreuk, bereikte Paulus Rome, zoals Jezus hem had gezegd. Blijkbaar werd Paulus bewaard zolang hij werk voor de Heer te doen had, en hij overleefde vele gevaren en vele pogingen om hem te doden.

En toen hij uiteindelijk door Nero ter dood werd gebracht, was zijn werk gedaan. Paulus zelf schijnt in ieder geval gedacht te hebben dat dit zo was. Want hij schreef vanuit zijn gevangeniscel in Rome aan Timoteüs:

“Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans van rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad” (2 Timoteüs 4:6-8).

Het is dus redelijk te veronderstellen, dat God al die tijd met Paulus was. Hij redde hem van de dood zolang hij nog werk te doen had; maar toen Paulus had gedaan waarvoor Hij was uitgekozen, liet God toe dat hij werd geofferd. En misschien is dat ook het antwoord op de vraag waarom Petrus uit de hand van Herodes werd gered, maar Jakobus niet.

Het gebed van Jezus en zijn redding

En dan hebben wij uiteraard het voorbeeld van de Here Jezus. Vaak was zijn leven in gevaar. Al tijdens de eerste dagen van zijn dienst probeerden de Joden Hem te doden. Meerdere keren lezen wij woorden als deze:

“Zij trachtten Hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan Hem, want zijn ure was nog niet gekomen” (Johannes 7:30).

Net als Paulus, redde God Jezus van de pogingen Hem te doden omdat Hij nog werk te doen had, en

‘zijn tijd nog niet was gekomen’.

Maar uiteindelijk kwam voor Jezus wèl de tijd om te sterven. En, zoals David vóór hem, bad Jezus om verlossing. Maar Hij wist dat Hij afhankelijk was van zijn Vader in de hemel:

“Vader, indien U wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!” (Lucas 22:42).

Jezus liet het definitieve besluit aan God over. En God verliet zijn Zoon om te sterven, net zoals hij Jakobus verliet om te sterven, en net zoals hij Paulus uiteindelijk verliet om te sterven. Had God gefaald?

Kon Hij Hem niet redden? Nee, Hij faalde niet. Want Hij redde Jezus wel! Hij wekte Hem op uit de dood:

“God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden” (Handelingen 2:24).

En wij?

Juist omdat Jezus uit de dood werd opgewekt, is Hij onze Redder geworden.

Het is zijn taak ons van de dood te redden. Niet dat wij niet zullen sterven als wij in Hem geloven, maar wij zullen dan net als Hij worden opgewekt. Daarom keek Paulus uit naar die

“krans van rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here … mij zal geven … (en) ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad”.

Dus, evenals David, Petrus, Paulus en Jezus, kunnen wij op de Here vertrouwen als onze Verlosser. Net als David mogen wij God prijzen om zijn liefde voor ons:

Ik echter bezing uw sterkte, ‘s morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want U was mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.
Mijn sterkte, U wil ik psalmzingen;want God is mijn burcht, mijn goedertieren God. (Psalm 59:17-18)

Red mij van mijn vijanden, o mijn God

D.D.

+

Voorgaande

Begrijpend Zingen: Psalmen 56-59

Psalm 59 David in grote moeilijkheden #1 Red mij van mijn vijanden

Geplaatst in Bedenking, Begrijpend Zingen, Bijbelonderzoek, Geschiedenis, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Psalm 59 David in grote moeilijkheden #1 Red mij van mijn vijanden

Red mij van mijn vijanden en beveilig mij

In Begrijpend Zingen komen de psalmen 56-59 aan de orde. Het is de moeite waard in deze overdenking wat dieper in te gaan op Psalm 59. David bevindt zich in grote moeilijkheden, zelfs fysiek gevaar, want hij bidt:

“Red mij van mijn vijanden, o mijn God;

beveilig mij voor hen die tegen mij opstaan; red mij van de bedrijvers van ongerechtigheid, en verlos mij van de mannen des bloeds. Want zie, zij loeren op mijn leven; sterken willen op mij aanvallen” (vs. 2-4a).

Volgens het opschrift in vers 1, verwijst hij naar een gebeurtenis die in 1 Samuël 19 wordt beschreven.

Saul probeerde David te doden en had mannen naar het huis van David gestuurd, om hem in de gaten te houden: “En Saul zond boden naar het huis van David om het te bewaken en hem ‘s morgens te doden. Maar Mikal, de vrouw van David, deelde hem mee:

Indien u vannacht uw leven niet weet te redden, zult u morgen ter dood gebracht worden” (1 Samuël 19:11).

David beschrijft deze mensen in de verzen 7 en 8 van de psalm als rondlopende honden:

“Des avonds komen zij terug, zij huilen als honden en lopen de stad rond. Zie, zij smalen met hun mond; zwaarden zijn op hun lippen, want – wie hoort het?”v>

De toestand van David en zijn gebed

De meesten van ons zullen niet zo gemakkelijk kunnen voelen wat David ervoer. Wie is zich werkelijk zo bewust geweest van gevaar voor eigen leven? Ja, wij lopen risico’s. Wij kunnen een dodelijk verkeersongeluk krijgen, of tijdens het skiën door een lawine bedolven worden. De kans is klein, maar het kan.

David bevond zich echter niet in een zelfgekozen situatie. Het ging bij hem om de vijandschap van anderen. Daar kunnen ook wij mee te maken krijgen. Wij hoeven niet ver te gaan – in tijd of plaats – om mensen te vinden die gevaar lopen of liepen hun leven te verliezen. Nog maar 70 jaar geleden was dit land bezet. In zo’n situatie kon u opzettelijk worden gedood, als u zich verzette, of gewoon zomaar, omdat de bezetter wraak voor iets wilde nemen. En als u Jood was, waren uw kansen om te overleven wel heel erg klein.
In Iran loopt ook nu ieder die christen wordt, grote kans zijn leven te verliezen. Hoewel wijzelf nog in relatieve veiligheid leven, is de mogelijkheid om, zoals David, de dood onder ogen te moeten zien altijd aanwezig. En wie weet wat voor veranderingen er nog gaan plaatsvinden, als de wereld – in de aanloop naar de wederkomst van Christus – een onrustiger en gevaarlijker plaats zal worden.
Maar David bidt tot God om verlossing van hen die hem willen doden:

“Red mij!
Beveilig mij! Verlos mij!”>

David zegt dat hij niets verkeerds heeft gedaan om zo vijandig behandeld te worden; dus vraagt hij God hem te rechtvaardigen. Hij vraagt God op te staan en iets te doen om hem te helpen, zodat zijn vijanden inzien dat hij onschuldig is. Hij gebruikt het beeld van honden, die in de nacht door de stad lopen (vs. 6-7). Hun mond is vol belediging en bedreiging. Maar David voelt zich veilig in zijn bescherming door God. Hij zegt dat God hen uit lacht (vs. 9); dat God zijn sterkte en zijn burcht is (vs. 10), en hem de overwinning zal geven (vs. 10). David vraagt drie dingen van God. Ten eerste hen niet te vernietigen (vs. 12) – omdat de mensen dan snel zouden vergeten wat er was gebeurd – maar hen tot een voorbeeld te stellen, zodat anderen hier iets van zouden leren. Ten tweede dat hun zonde wordt bestraft (vs. 13), om het rechtvaardige oordeel van God te tonen. En hij herinnert vooral aan de zonde van hun mond: het (ver)vloeken en liegen. Dat is naar Davids mening erger dan de fysieke bedreiging van zijn leven. En ten derde, dat de regering van God zal worden gezien door alle mensen (vs. 14). Vooral dat laatste laat zien dat David hier aan meer denkt dan alleen die gebeurtenis in 1 Samuël 19.

Vermoedelijk schreef hij deze psalm toen hij inmiddels koning was geworden.
Hij overdacht deze gebeurtenis als een eerder moment in zijn leven. Hij begint met zijn bede van toen

– “red mij” –

maar dan past hij, als vertegenwoordiger van het volk Israël, deze principes toe op de hele natie, en vraagt of God hen wil redden van hun vijanden. Hij gebruikt uitdrukkingen als

“mijn volk” (vs. 12),
“om al de heidenen te straffen” (vs. 6),>

en

“opdat zij gewaarworden, dat God heerst in Jakob, tot aan de einden van de aarde” (vs. 14).>

In de verzen 15-16 komt het beeld van die honden weer terug, maar met een klein verschil: nu grommen en brommen zij alleen nog maar, alsof zij nu onderworpen zijn. Daarna zien wij het vertrouwen van David op God, die zijn sterkte en zijn burcht is.
In vers 11 was David zeker dat God hem zou gaan redden; maar in vers 17 prijst hij God, omdat hij hem heeft gered. De toekomende tijd is nu verleden tijd geworden. En hij zingt deze lofzang:
“Mijn sterkte, U wil ik psalmzingen; want God is mijn burcht, mijn goedertieren God” (vs. 18).

Verlossing uit de dood

David werd gered. Het lukte hem te vluchten; en hoewel hij werd ontdekt greep God in (1 Samuël 19:11-124). God verhoorde zijn gebed. In dat verband kunnen wij ook denken aan anderen die van de dood werden gered. Petrus bijvoorbeeld, die werd gevangengezet:

“En omstreeks die tijd liet (Herodes) Jakobus, de broeder van Johannes, ter dood brengen met het zwaard; en toen hij zag, dat dit de Joden welgevallig was, ging hij voort en nam ook Petrus in hechtenis (Handelingen 12:1-3).

Herodes doodde Jakobus, en hij zette Petrus in de gevangenis, want hij was van plan ook hem te doden. Maar voordat hij de kans had dat te doen, kwam een engel en bevrijdde Petrus:

“En Petrus … zei: Nu weet ik waarlijk, dat de Here zijn engel uitgezonden heeft en mij gerukt heeft uit de hand van Herodes en uit al wat het volk van de Joden verwachtte” (Handelingen 12:11).

Waarom redde God Petrus, maar Jakobus niet?

+

Voorgaande

Begrijpend Zingen: Psalmen 56-59

Geplaatst in Bedenking, Begrijpend Zingen, Bijbelonderzoek, Levensvragen | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Begrijpend Zingen: Psalmen 56-59

Wees mij genadig, o God … Red mij van mijn vijanden

In uw kerkelijk liedboek staan waarschijnlijk bovenaan of onderaan elk lied – of soms ook in een apart register – de naam van de auteur en/of componist, de naam van de melodie, en eventueel nog andere gegevens, die ons helpen de woorden en de muziek beter te waarderen. Ook bij vele psalmen in de Bijbel staan bovenaan – meestal als vers 1 van de psalm – gegevens die ons iets vertellen van de achtergrond en stijl van de psalm.

Neem, bijvoorbeeld, de psalmen 56 t/m 59: de auteur was David; het zijn psalmen “voor de koorleider”. Dat wil zeggen geschreven om opgenomen te worden in de erediensten van het volk Israël, onder leiding van de Korachieten, die de verantwoordelijkheid hadden voor muziek en zang. Daarbij staat ook nog vermeld:

“Een kleinood”,

waarmee waarschijnlijk een psalm tot overdenking (of “tot lering”, 60:1) wordt bedoeld. Maar staat er iets over de muziek?

Uit de tijd van David is weinig bekend van de muziek: geen notatie, alleen nog de namen van sommige melodieën, en af en toe de vermelding van de instrumenten voor de begeleiding – bijvoorbeeld

“Bij snarenspel” (54:1; vgl. 57:9).

Van Psalm 56 is de naam van de melodie bekend:

“Op de wijze van: De duif op verre terebinten”.

Waar slaat dat op?

Joodse commentatoren menen dat de woorden betrekking hebben op de toestand van Gods volk, toen zij uit het land verdreven werden. Er zou hier zelfs een weerklank kunnen zijn van de vorige psalm:

“O, had ik vleugelen als een duif … ver zou ik heenvlieden” (55:7).

Na zoveel eeuwen is de betekenis niet meer met zekerheid vast te stellen. Maar in ieder geval moet dit in die tijd een bekende melodie zijn geweest. Hetzelfde geldt voor de psalmen 57-59, waar boven staat:

“Op de wijze van: Verderf niet”.

Waar makkelijker achter te komen is, zijn de omstandigheden waarin David zich bevond. Daarbij helpen ons de verwijzingen naar andere Bijbelpassages. Zo verwijst in mijn Bijbel een kanttekening bij 56:1 naar 1 Samuël 21:10,11; bij 57:1 naar 1 Samuël 22:1; 24:3; en bij 59:1 naar 1 Samuël 19:11. Het is de moeite waard deze passages op te zoeken; dan begrijpen wij waarom David het steeds over zijn benauwdheden heeft:

“Zij loeren op mijn leven … Ik echter bezing uw sterkte” (59:4,17).

Willen wij deze psalmen begrijpend zingen? Dan slaan wij de inleidende woorden niet over, maar zoeken steeds de achtergrond daarvan op!

J.M.

+

Vindt ook

 1. Psalm 59 David in grote moeilijkheden #1 Red mij van mijn vijanden
 2. Psalm 59 David in grote moeilijkheden #2 Waarom de ene keer wel en de andere keer niet

 

Geplaatst in Bedenking, Begrijpend Zingen, Bijbelonderzoek | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

No more automatic notifications on Christadelphians Facebook Timeline

Perhaps you experienced it yourself already for your own publications. We only noticed it very late.

WordPress gave following message

Facebook no longer supports Publicize connections to Facebook Profiles, but you can still connect Facebook Pages. Please select a Facebook Page to publish updates to.

Because of not being able any more to automatically publish a notice of a new article on this and on our ecclesia site, we are obliged to bring such notices from now on on the Facebook pages: Christadelphians and Christadelphia.

In case you would love to hear every time something is published on this site, you are best to subscribe on this site by the WordPress facility: “Follow” or to subscribe by e-mail by

Volg per email – Email Subscription

Klik om op dit blog in te schrijven en ontvang een bericht bij een nieuwe publicatie. – Click to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

May we hope to find you as a regular reader?

Beginning of the Christadelphian Facebook page – 2016/07/11

Geplaatst in Announcements and Statements, Christadelphian | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Geen automatische meldingen meer op Christadelphians Facebook Tijdlijn

Van WordPress ontvingen wij volgende melding over Facebook

Facebook no longer supports Publicize connections to Facebook Profiles, but you can still connect Facebook Pages. Please select a Facebook Page to publish updates to.

Wij zijn niet bepaalde echte sociale media gebruikers en lieten dar meldingen van nieuwe artikelen automatisch plaatsen. sinds dat nu niet langer op ons eigen Christadelphian Facebook Profiel en Dataline gaat, willen wij u vriendelijk verzoeken om u best hier op WordPress zelf op de meldingen te abonneren.

Het Christadelphian Facebook Profiel blijft wel nog bestaan maar voor de medingen van nieuwe publicaties zal u terecht moeten op de Facebook pagina’s: Christadelphia en Christadelphians. Wij hopen dat u deze pagina’s aantrekkelijk zal vinden en er regelmatig zal komen naar kijken.

Facebook Christadelphia Page 2016/07/14

Geplaatst in Aankondiging, Christadelphian | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Concerning Christ #2 Divine source, connection and divine human being

We can speak about a person being divine or looking up at some one. In ancient times people spoke about highly placed persons in honour and with respect for their position and called them “god“. As such we hear about angels being called god, but also people, like Moses, Pharaoh, or mythical figures like Baal, Zeus, Apollo and others, even today we hear people calling their idols gods, like Maradonna, George Clooney, a.o., but nobody is going to think they are the real True God divine Creator of heaven and earth.

Too many people do forget that “god” is not a name but a title, given to higher placed people or to beings, people wanted to worship, which are not The God Almighty, the divine Creator.

Illustration of various deities associated with polytheistic pantheons from William Cooke’s The Pantheon – or, fabulous history of the heathen gods, goddesses, heroes, &c.

Concerning Christ Jesus, we must know that he has taken a very special place in the pantheon of gods. Born from the tribe of King David Jeshua, who is better known as Jesus, was human as to the substance of which he was made (man of flesh and blood); but divine as to the source from which he came; the Spirit from which he derived his wisdom; and the pattern of the character which he possessed.

In the Scriptures we do find about him, that he was sent by God:

Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same; that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil; (Heb. 2:14).

For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me. (John 6:38).

And the child grew, and waxed strong in spirit, filled with wisdom: and the grace of God was upon him. (Luke 2:40).

And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth. (John 1:14

Jeshua, or Jesus was already promised by the Almighty God, in the garden of Eden, but only came into existence many centuries later, when he was born in 4 BCE. Being created in a special way, his mother not having had sex with a man, got pregnant by the Power of God (the Holy Spirit), made it that there is a special connection between Jesus and the Father that does not exist between God and other men.

Jesus and the Father were one by the Spirit, which, proceeding from the Father, embraced them both. God was thus in Christ, and Christ was thus the manifestation of God: which things cannot be said of any other man.

Proof:

I and my Father are one. (John 10:30).

Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Shew us the Father? Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? the words that I speak unto you I speak not of myself: but the Father that dwelleth in me, he doeth the works. (John 14:9-10).

To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them; and hath committed unto us the word of reconciliation. (2 Cor. 5:19).

And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. (1 Tim. 3:16)

In this world we do find in Christendom the majority taking Jesus as their god, thinking he is an incarnated god. Such an incarnation would be an act of a happening which God does not like at all, so why would He do it with Himself? God coming to earth would also make God to be a very strange Being not to trust, because God knows everything, though Christ Jesus said he did not know when he would be returning (something very important) nor who would be seated next to him. (In case Jesus is God he would not have told the truth or would not be an all-knowing god). In Scriptures is also said God does not tell lies and that man cannot see God and live, though many saw Jesus and did not die. Jesus also told he can not do anything without God who is his heavenly Father. From Scriptures we also know that God cannot die, so when Jesus would be God than He would have faked His death, which also would have no use at all, and certainly not when we are still suffering after such a debacle or theatrical scene.

If Jesus is God why would he not tell so? We can ask

Was Jesus a God co-equally and co-eternally distinct from the Father, as Trinitarianism teaches?

Answer:

The man Christ Jesus, begotten of the Father and endowed immeasurably with His spirit, was distinct from the Father, though one with Him in the sense expressed in the last answer. But as to co-equality and co-eternity, these are ideas that owe their existence to the speculations and disputations of Church theologians in the third and fourth centuries. They do not belong to the New Testament system of doctrine concerning Christ. This system teaches that the divinity in Christ was the Father who fills heaven and earth by His Spirit. Christ disowned co-equality with the Father; and co-eternity is impossible in a son.

Proof:

“Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God.” (Ps 90:2)

“But the LORD {Jehovah} is the true God, he is the living God, and an everlasting king: at his wrath the earth shall tremble, and the nations shall not be able to abide his indignation. {true … : Heb. God of truth } {living God: Heb. living Gods } {everlasting … : Heb. king of eternity } (Jer 10:10)

“No man hath seen God at any time; the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him.” (Joh 1:18)

I am one that bear witness of myself, and the Father that sent me beareth witness of me. (John 8:18).

Believe me that I am in the Father, and the Father in me: or else believe me for the very works’ sake. (John 14:11).

Ye have heard how I said unto you, I go away, and come again unto you. If ye loved me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father: for my Father is greater than I. (John 14:28).

But I would have you know, that the head of every man is Christ; and the head of the woman is the man; and the head of Christ is God. (1 Cor. 11:3).

And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all. (1 Cor. 15:28).

+

Dutch version / Nederlandse versie: Betreffende Christus # 2 Goddelijke bron, verband en goddelijk mens

Preceding: Concerning Christ #1 A god or the God, a son of man and son of God

Geplaatst in Christendom, Jehovah Yahweh God - English articles, Jesus Christ Jeshua Messiah, Portrait - Biblical figures, Trinity | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Betreffende Christus # 2 Goddelijke bron, verband en goddelijk mens

We kunnen spreken over iemand die goddelijk is of naar iemand opkijkt. In de oudheid spraken mensen over hooggeplaatste personen in eer en met respect voor hun positie en noemden ze ‘god‘. Als zodanig horen we over engelen die god worden genoemd, maar ook mensen, zoals Mozes, farao of mythische figuren zoals Baal, Zeus, Apollo en anderen; zelfs vandaag horen we mensen hun idoelen of afgoden goden noemen, zoals Maradonna, George Clooney, a.o ..

Te veel mensen vergeten dat ‘god‘ geen naam is maar een titel, gegeven aan hoger geplaatste mensen of aan wezens die mensen wilden aanbidden, die niet de God Almachtige, de goddelijke Schepper zijn.

Illustratie van verschillende goden in verband met polytheïstische pantheons van William Cooke’s The Pantheon – of, fantastische geschiedenis van de heidense goden, godinnen, helden, & c.

Met betrekking tot Christus Jezus moeten we weten dat hij een heel speciale plaats heeft ingenomen in het pantheon van goden. Geboren uit de stam van koning David Jeshua (Jesjoea), die beter bekend staat als Jezus, was een mens met betrekking tot de substantie waarvan hij was gemaakt; maar goddelijk over de bron waaruit hij kwam; de Geest waaraan hij zijn wijsheid ontleende; en het patroon van het personage dat hij bezat.

In de Schrift vinden we over deze gezondene van God (dus niet de nedergedaalde God) wel:

“Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel,” (Heb 2:14 NBV)

“want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft.” (Joh 6:38 NBV)

“Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem.” (Lu 2:40 NBV)

“Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.” (Joh 1:14 NBV)

Jeshua, of Jezus, was al beloofd door de Almachtige God, in de Hof van Eden, maar kwam pas vele eeuwen later tot stand, toen hij werd geboren in 4 vGT. Op een speciale manier gecreëerd, zijn moeder die geen seks met een man heeft gehad, zwanger is geraakt door de Kracht van God (de Heilige Geest), heeft het gemaakt dat er een speciale verbinding is tussen Jezus en de Vader die niet bestaat tussen God en andere mannen.

Jezus en de Vader waren één door de Geest, die, voortkomend uit de Vader, hen allebei omhelsde of omsloot. God was dus in Christus en Christus was aldus de manifestatie van God: dingen welke niet kunnen gezegd worden van een andere mens.

Bewijs

“en de Vader en ik zijn één.’” (Joh 10:30 NBV)9 Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? 10 Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij.” (Joh 14:9-10 NBV)

“Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.” (2Co 5:19 NBV)

“Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit.” (1Ti 3:16 NBV)

In deze wereld vinden we in het christendom de meerderheid die Jezus als hun god neemt, denkend dat hij een geïncarneerde god is. Zo’n incarnatie zou een handeling van een gebeurtenis zijn die God helemaal niet leuk vindt, dus waarom zou hij het met Zichzelf doen? God die naar de aarde komt, zou God ook in een heel vreemd wezen maken, om niet te vertrouwen, omdat God alles weet, hoewel Christus Jezus zei dat hij niet wist wanneer hij terug zou keren (iets heel belangrijks) noch wie naast hem zou zitten. In de Schrift wordt ook gezegd dat God geen leugens vertelt en dat de mens God niet kan zien en leven, hoewel velen Jezus hebben gezien en niet zijn gestorven. Jezus zei ook dat hij niets kan doen zonder God die zijn hemelse Vader is. Uit de Bijbel weten we ook dat God niet kan sterven, dus wanneer Jezus God zou zijn dan zou Hij Zijn dood hebben vervalst, wat ook helemaal geen nut zou hebben, en zeker niet wanneer we nog steeds lijden na zo’n debacle of theatrale scène.

Als Jezus God is, waarom zou hij het dan niet vertellen? We kunnen de vraag stellen

Was Jezus een God gelijkelijk en co-eeuwig verschillend van de Vader, zoals het Trinitarisme leert?

Antwoord:

De mens Christus Jezus, verwekt door de Vader en onmetelijk begiftigd met Zijn geest, was verschillend van de Vader, hoewel hij één met Hem was, in de zin uitgedrukt in het laatste antwoord. Maar wat betreft co-gelijkheid en co-eeuwigheid, dit zijn ideeën die hun bestaan ​​te danken hebben aan de speculaties en disputaties van kerktheologen in de derde en vierde eeuw. Ze behoren niet tot het Nieuwe Testamentische leerstelsel met betrekking tot Christus. Dit systeem leert dat de goddelijkheid in Christus de Vader was die hemel en aarde vult met Zijn Geest. Christus verwerpt gelijkwaardige gelijkheid met de Vader; en co-eeuwigheid is onmogelijk in een zoon.

Bewijs:

“Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had gebaard – u {Jehovah} bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.” (Ps 90:2 NBV)

“Maar alleen de HEER {Jehovah} is werkelijk God, hij is de levende God, de eeuwige koning. Door zijn woede beeft de aarde, tegen zijn toorn houden volken geen stand.’” (Jer 10:10 NBV)

“Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. {-(1:18) de enige Zoon, die zelf God is, die Andere handschriften lezen: ‘de enige Zoon, die’. } (Joh 1:18 NBV)

“Wel, ik getuig over mezelf, en de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij.’” (Joh 8:18 NBV)

“Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet.” (Joh 14:11 NBV)

“Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik.” (Joh 14:28 NBV)

“Ik moet u echter nog het volgende zeggen. Christus is het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus.” (1Co 11:3 NBV)

“En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren.” (1Co 15:28 NBV)

+

Engelse versie / English version: Concerning Christ #2 Divine source, connection and divine human being

Voorgaande:

Betreffende Christus # 1 Een god of de God, een mensenzoon en zoon van God

++

Uitvoeriger artikels

 1. Jezus de Zoon
 2. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 3. Jezus Christus is in het vlees gekomen
 4. Gezondene van God
 5. Christus Jezus: de zoon van God
 6. Zoon van God dé Weg naar God
 7. Vertrouwen in Jezus Christus
 8. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 9. Hij die zit aan de rechterhand van Zijn Vader
 10. Priesterschap van Christus
Geplaatst in Christendom, Drie-eenheid, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Ontmoeting - Portret - Bijbelse figuren, Trinitarisme | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Concerning Christ #1 A god or the God, a son of man and son of God

In our world there are a lot of people who have contrasting thoughts about the figure they call Christ. We may find several people who say God does not exist and as such Christ does not exist. Though those people are forgetting that Christ Jesus was a political figure, born in 4 BCE. Even when one does believe that God does not exist this justifies not the idea that Jesus Christ would not have existed. First of all, people should know, Jesus is not God the Divine Creator. Secondly Jesus Christ was a man of flesh and blood who many people could see. (Remember no man can see God and live. Exodus 33:20)

Jesus was seen by hundreds of people. Lots of people came to see him from close by and more people came to hear about his preaching and his miracles. What was so special about that man is that he was born in the line of King David and as a simple man of flesh and blood, could talk very well and could do very special things, even unbelievable things, like changing water in wine, making people to hear, see and walk again.

Jesus was a man who became declared to be the son of God, by the heavenly Father and Divine Creator Almighty God. But also ordinary man recognised he must be the son of God.

And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. (Matt. 3:17).

Say ye of him, whom the Father hath sanctified, and sent into the world, Thou blasphemest; because I said, I am the Son of God? (John 10:36).

Nathanael answered and saith unto him, Rabbi, thou art the Son of God; thou art the King of Israel. (John 1:49).

And when the centurion, which stood over against him, saw that he so cried out, and gave up the ghost, he said, Truly this man was the Son of God. (Mark 15:39).

And I saw, and bare record that this is the Son of God. (John 1:34)

Jesus, being a man of flesh and blood, was so special because he was a sent one from God who managed not to do wrong or not to sin. He like us was a man also, made in all things like unto ourselves, yet without sin. In the book of books the bible we read about him:

Ye men of Israel, hear these words; Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know: (Acts 2:22).

For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; (1 Tim. 2:5).

Be it known unto you therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins: (Acts 13:38).

Wherefore in all things it behoved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. (Heb. 2:17)

You may wonder how Jesus Christ could be both man and the Son of God.

Answer:

Because he was begotten of a human virgin-mother by the power of the Spirit of God, and not by a human father. Mary (or Miriam), a damsel descended from David, and betrothed to Joseph, also a descendant of David, was his mother; and God was his father. So that on his father’s side he was the Son of God, and on his mother’s side he was the son of David, and, therefore, a man partaking of David’s nature, which was the nature common to all.

 

Proof:

But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. (Matt. 1:20).

And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee: therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. (Luke 1:35).

The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. (Matt. 1:1).

But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law, (Gal. 4:4).

And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. (Philip. 2:8).

For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities; but was in all points tempted like as we are, yet without sin. (Heb. 4:15)

 

+

Dutch version / Nederlandse versie: Betreffende Christus # 1 Een god of de God, een mensenzoon en zoon van God

Geplaatst in Jehovah Yahweh God - English articles, Jesus Christ Jeshua Messiah, Portrait - Biblical figures, Religion, Trinity | Tags: , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Betreffende Christus # 1 Een god of de God, een mensenzoon en zoon van God

In onze wereld zijn er veel mensen die tegenstrijdige gedachten hebben over de figuur die zij Christus noemen. We kunnen verschillende mensen vinden die zeggen dat God niet bestaat en dat Christus daarom niet bestaat. Hoewel die mensen vergeten dat Christus Jezus een politieke figuur was, geboren in 4 vGT. Zelfs als iemand gelooft dat God niet bestaat, rechtvaardigt dit niet de idee dat Jezus Christus niet zou hebben bestaan. Allereerst moeten mensen weten dat Jezus niet God is, de Goddelijke Schepper. Ten tweede was Jezus Christus een man van vlees en bloed die veel mensen konden zien. (Vergeet niet dat niemand God kan zien en kan leven Exodus 33:20)

Jezus werd door honderden mensen gezien. Veel mensen kwamen hem van dichtbij bekijken en meer mensen kwamen om te horen over zijn prediking en zijn wonderen. Wat zo speciaal aan die man was, was dat hij in de lijn van koning David werd geboren en als een eenvoudige man van vlees en bloed heel goed kon praten en heel speciale dingen kon doen, zelfs ongelooflijke dingen, zoals het veranderen van water in wijn, dove mensen laten horen, blinden laten zien, gebrekkigen laten lopen.

Jezus was een man waarvan gezegd werd dat hij de zoon van God zou zijn. Zelfs door de hemelse Vader en de Goddelijke Schepper, de Almachtige God werd dat gezegd. Maar ook de gewone man erkende dat hij de zoon van God moest zijn.

“En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’” (Mt 3:17 NBV)

“hoe kunt u mij, door de Vader geheiligd en naar de wereld gezonden, dan beschuldigen van godslastering wanneer ik zeg dat ik Gods Zoon ben?” (Joh 10:36 NBV)

“‘Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van Israël!’ zei Natanaël.” (Joh 1:49 NBV)

“Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: ‘Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.’” (Mr 15:39 NBV)

“En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God is.’” (Joh 1:34 NBV)

Jezus, een man van vlees en bloed, was zo bijzonder omdat hij een gezant was van God die het voor elkaar kreeg om niet verkeerd te doen of om niet te zondigen. Hij was, zoals wij,  ook een man, gemaakt in alle dingen zoals aan onszelf, maar zonder zonde. In het boek der boeken, de bijbel lezen we  over hem:

“Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht.” (Hnd 2:22 NBV)

“Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,” (1Ti 2:5 NBV)

“U moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij hem is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt; iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak kon krijgen,” (Hnd 13:38 NBV)

“Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden.” (Heb 2:17 NBV)

U vraagt zich misschien af hoe Jezus Christus zowel mens als de Zoon van God kan zijn.

Antwoord:

Omdat hij verwekt werd door een menselijke maagd-moeder door de kracht van de Geest van God, en niet door een menselijke vader. Maria (of Miriam), een jonkvrouw afstammeling van David, en verloofd met Jozef, ook een nakomeling van David, was zijn moeder; en God was zijn vader. Zodat hij van vaders kant de Zoon van God was, en aan zijn moeders kant was hij de zoon van David, en daarom een man die deel had aan de natuur van David, wat de natuur was die iedereen kent.

Bewijs

“Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest.” (Mt 1:20 NBV)

“De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.” (Lu 1:35 NBV)

“Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.” (Mt 1:1 NBV)

“Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet,” (Ga 4:4 NBV)

“heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood-de dood aan het kruis.” (Flp 2:8 NBV)

“Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde.” (Heb 4:15 NBV)

+

Engelse versie / English version: Concerning Christ #1 A god or the God, a son of man and son of God

Geplaatst in Drie-eenheid, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Ontmoeting - Portret - Bijbelse figuren, Religie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties