De Dode Zee of Zoutzee

Een 20 eeuwse kijk op de Dode zee of Zoutzee, met het besef dat in het begin van de 21ste eeuw de onderstaande gegevens niet meer met de huidige werkelijkheid gelijk lopen.

In het vlakke land kon men een water vinden dat enorm zout was. Daarom verkreeg dat wat of de “Zee van het vlakke veld” ook de naam Zoutzee alsook Dode Zee mee, omdat er in de buurt door het zout ook niets kon groeien en als het ware alles dood leek.

In deze Bijbel wordt die zoute waterplas eigenlijk nooit Dode Zee genoemd. Dat gebeurde pas in de 2de eeuw van onze tijdrekening.

De Dode Zee wordt ook wel “Zoutzee” {#Ge 14:3 } en “Zee van het vlakke veld” {#De 3:17 4:49 } genoemd. Al grens ven het land {#Nu 34:12 De 3:17 } heet zij ook “Oostzee.” {#Eze 47:18 Joe 2:20 } Josefus gebruikt de naam Asphaltitis, Pausanias de naam Dode Zee, de Arabieren spreken over Bachr Lût, Zee van Lot.

“ Deze koningen trokken gezamenlijk op naar het dal van Siddim, nu Zoutzee geheten.” (Ge 14:3 WV78)

“ Toen trokken de koningen van Sodom, van Gomorra, van Seboim, en van Bela, ook Soar geheten, ten strijde, en in het dal van Siddim raakten zij slaags met hen,” (Ge 14:8 WV78)

“ de Araba met de Jordaan als grens vanaf Kinneret tot aan de zee van de Araba, de Zoutzee, aan de voet van de hellingen van de Pisga in het oosten.” (De 3:17 WV78)

“ Hij zei: ‘Dit water stroomt door het oostelijk deel van het land naar de Araba, mondt uit in de Zoutzee en maakt het water van de zee gezond.” (Eze 47:8 WV78)

“ De oostgrens loopt tussen Hauran en Damascus, tussen Gilead en Israel langs de Jordaan tot aan de Oostelijke Zee en verder tot Tamar. Dat is de oostgrens.” (Eze 47:18 WV78)

Een verwoeste vijandelijke stad werd met zout bezaaid. {#Ri 9:45 } Dit symboliseert dat die bodem voor altijd woest en onvruchtbaar zou zijn. Men dacht namelijk dat met zout gevulde grond onvruchtbaar is. {#De 29:23 Sef 2:9 } Woest, onvruchtbaar land werd zelfs “zout land” genoemd. {#Jer 17:6 Job 39:6 Ps 107:34 } Zo’n streek in Palestina was het Zoutdal.

De Zoutzee of Dode Zee ligt 25 kilometer ten oosten van Jeruzalem, is 76 kilometer lang, 16 kilometer breed en ongeveer 400 meter onder het niveau van de Middellandse Zee. Het is het diepst aan de noordkant, tussen de monding van de Jordaan en de landtong Lisân, ongeveer 400 voet, en het ondiepste aan de zuidkant, ongeveer 10 voet. Dat zij vroeger groter was, is zichtbaar aan de oevers; maar Josefus overdrijft met z’n 107 km lang en 27 km breed: de rotsen aan de oever laten geen grotere breedte toe.

Het heeft geen uitlaat, en hoewel de Jordaan er voortdurend in stroomt met een gemiddelde van 6 miljard liter water per etmaal en er nog verdere toevoer is uit bronnen en andere dalen, wordt het niveau gehandhaafd door verdamping. Vroeger dacht men dat het water dat ongeveer 26 procent zout bevat, onder de aarde uit de Zee wegstroomde.

Het zoutgehalte van het water verschilt sterk per locatie waaruit men het water neemt. Maar het is overal dodelijk voor alle leven. Er kan niets in bestaan. Van oudsher is dan ook geen schelp of koraal in de Dode Zee aangetroffen; zelfs zeevissen kunnen hier geen ogenblik leven. Langs de oevers vindt men overal zoutafzettingen. Waar bronnen zijn of de oostelijke Wadi’s zoet water aanvoeren, vindt men wel een rijke flora. {#Hoo 1:14 }

“ Een tros hennabloemen uit de tuinen van Engedi is mijn lief voor mij.” (Hoo 1:14 WV78)

Geplaatst in Bijbelcitaten, Geschiedenis, Plaatsen vermeld in de Bijbel, Wereld | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Four Hundred or 430 Years

There is no discrepancy between what is recorded in Exodus xii. 40 and Acts vii. 6. The former, which speaks of 430 years, includes the time right up to the giving of the Law from Sinai, as is made quite plain in the Septuagint Version, which reads:

“Now the sojourning of the children of Israel in the Land of Egypt, and the Land of Canaan, was 430 years “.

The Samaritan Pentateuch has the same reading.

Stephen, in Acts vii., simply says how long the children of Israel were in bondage and evilly entreated by the Egyptians. All this is borne out by Paul, in Galatians iii. 17, where the giving of the Law from Sinai is expressly associated with the 430 years.

+

Read “Hebraikon Chronikon”, by Dr. Thomas.

Geplaatst in Bible Study & Research, History | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

The Lost Ten Tribes

The Ten Tribes are often spoken of as The Lost Tribes of Israel. We do not, however, regard this as appropriate. We believe that the multitudes of Israelites in Russia, Poland, etc., are the descendants of a migration from Assyria, whose communities have grown up to maturity with the growth of the Muscovite nation.

The greater part of the Ten Tribes are evidently regarded by the Prophets as being in the country north from the Holy Land; for they make the exodus of Israel from the North, in their redemption by Messiah, as greatly transcending in celebrity the Exodus of the whole nation from Egypt under Moses.

“Go and proclaim these words toward the north”,

said the prophet,

“and say, Return thou backsliding Israel, saith Jehovah ” (Jer. iii. 12, 13).

“In those days the house of Judah shall walk with the house of Israel, and they shall come together out of the land of the north to the land that I have given them for an inheritance unto your fathers ” (Jer. iii. 18).See also Isa. xlix. 11; Jer. xxxiii. 7, 8; Zech. ii. 6;ix. 13; x. 10.

But we need not adduce more proof to show that the country north of the Promised Land is the great sepulchre in which the tribes are entombed — it is the amplest of the political graves in which the Children of Israel are buried.

Dr. John Thomas.

Geplaatst in History, Portrait - Biblical figures, World | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Apostles all Martyrs

From all we read, it was no mere possibility, but astern and terrible reality, which the lord Jesus referred to, when he said to his Apostles:

“I send you forth as sheep in the midst of wolves” (Matt. x. 16).

Wherever the New Testament refers to the lot of the Apostles, it is to speak of the “wolves” devouring the “sheep”; and as to those whose deaths are not recorded in the Word, tradition supplies the omission.

*

Here is the collective testimony: —

 • Matthew: Slain with the sword in Ethiopia.
 • James (Zebedee): Beheaded at Jerusalem.
 • James (the lord’s brother): Thrown from a pinnacle of the Temple, and beaten to death with clubs.
 • Philip: Hanged against a pillar at Heliopolis, a city of Phrygia.
 • Bartholomew: Flayed alive in Albanopolis, in Armenia.
 • Andrew: Crucified at Patrae, in Armenia.
 • Thomas: Pierced with a lance at Coromandel, in East India.
 • Simon Zelotes: Crucified in Persia.
 • Thaddeus: Shot with arrows.
 • Peter: Crucified head downwards by Nero
 • Matthias: Stoned, and then beheaded.
 • Paul: Beheaded at Rome by Nero.
 • John: Banished to Patmos.

F. G. J.

Geplaatst in Christendom, Christianity, History, Life and Death, Portrait - Biblical figures | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Paul’s wish to be accursed

In Romans ix. 3, Paul says:

“I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen, according to the flesh, who are Israelites”.

This is one of the most difficult passages in the New Testament, as it now stands in the English Version.

An Israelite who admits the claims of Jesus to the Messiahship has proposed the following solution of the difficulty:

Read the second and third verses, omitting the words, ” I could wish that myself were accursed from Christ “; then, afterwards replace them where they belong, and read them as in a parenthesis, with “I did wish” instead of  “I could wish”.

Euchomen, the original word, translated “could wish” in the Common Version, is the imperfect middle, and is rendered by “I was wishing”, “I wished”, or ” I did wish”.
This accords with what we have said above. Paul imprecated a wish upon himself — a past action — while he was in an unconverted state — another thing in the past; but when enlightened, neither all Israelites, “nor any other created thing”, could induce him to wish himself accursed again.

Dr. John Thomas.

Geplaatst in Bible Study & Research, Thought & Reflection | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Apostelen allen martelaren

Van alles wat we lezen, was het niet zomaar een mogelijkheid, maar een achteruitgaande en vreselijke realiteit, waarnaar de heer Jezus verwees, toen hij tegen zijn apostelen zei:

“Ik zend u uit als schapen te midden van wolven” (Matt. X. 16).

Waar het Nieuwe Testament ook verwijst naar het lot van de apostelen, is het om te spreken over de “wolven” die de “schapen” verslinden; en wat betreft degenen wier dood niet in het Woord is opgetekend, voorziet de traditie in de weglating.

*

Hier is het collectieve getuigenis: –

 • Mattheüs: met het zwaard gedood in Ethiopië.
 • Jakobus (Zebedeüs): onthoofd in Jeruzalem.
 • Jakobus (de broer van de heer): vanaf een top van de tempel neergegooid, en doodgeslagen met knuppels.
 • Filip (Filippus): opgehangen tegen een pilaar in Heliopolis, een stad in Phrygië.
 • Bartholomeüs: levend gevild in Albanopolis, in Armenië.
 • Andreas: gekruisigd in Patrae, in Armenië.
 • Thomas: Doorboord met een lans bij Coromandel, in Oost-India.
 • Simon de Zeloot: gekruisigd in Persia.
 • Thaddeüs: neergeschoten met pijlen.
 • Peter (Petrus): Gekruisigd hoofd naar beneden door Nero
 • Matthias: gestenigd en vervolgens onthoofd.
 • Paulus: Onthoofd in Rome door Nero.
 • Johannes: verbannen naar Patmos.

F. G. J.

+

Original English version / Engelse originele versie: Apostles all Martyrs

Geplaatst in Christendom, Christenheid, Geschiedenis, Levensvragen, Ontmoeting - Portret - Bijbelse figuren | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Thou Whited Wall

In reading the account of Paul’s appearance before the ” higher powers “, we must keep in mind the commands and promise of Christ to his Apostles on such occasions (Luke xxi. 14, 15), that when brought before kings and rulers for his name’s sake, they were

” not to meditate before what ye shall answer; For Iwill give you a mouth and wisdom “. Of Paul, Jesus expressly stated : ”

he is a chosen vessel unto me, tobear my name before the Gentiles, and kings, and thechildren of Israel ” (Acts ix. 15).

Clearly, therefore, the authority of Jesus was as manifest through the ” mouth ” of Paul in calling this unrighteous ” High Priest ” a ” whited wall ” (Acts xxiii. 3) as when he himself denounced the Scribes and Pharisees as ” whited sepulchres ” (Matt, xxiii. 27).

Evidence also shows that Ananias was not the legitimate High Priest, which explains Paul’s words in Acts xxiii. 5.
It is interesting to note that Josephus says that Ananias met with a violent death, showing that Paul’s prophecy:

” God shall smite thee ” (Acts xxiii. 8),

was duly fulfilled (” Wars ” ii. xviii. 9).

Geplaatst in Jesus Christ Jeshua Messiah, Thought & Reflection | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

In moeilijke tijden

Vandaag blijken heel wat mensen met moeilijkheden te zitten, voornamelijk teweeggebracht door het coronavirus Covid-19 en de daarbij gaande opgelegde maatregelen met haar vele beperkingen.

De Belgische Broeders in Christus of Belgische Christadelphians hebben het de laatste maanden ook niet zo makkelijk gehad. Voor de coronacrisis was er het wegvallen van de ecclesiaruimte te Leuven, waar die prachtige ruimte werd omgebouwd tot een Starbucks en een Kentucky Fried Chicken restaurant. Het betekende een zoektocht naar een nieuwe gebedsruimte, die we tot nog toe niet gevonden hebben. Sinds maart vorig jaar zijn de mogelijke vergaderruimten niet meer bereikbaar en hebben de Christadelphians wereldwijd verkozen om virtuele diensten te houden, met niet weinig succes. Ook bij ons valt het op dat onze zondagdienst nu door veel meer families worden bij gewoond. Het is nu voor ouderen, zieken en heel jonge families met kleine kinderen nu heel wat makkelijker om even vrij te maken voor een Bijbelstudie of voor een eredienst.

Tijdens de coronaperiode stonden wij niet stil. Ook al vonden er geen diensten plaats in levenden lijve, gingen de diensten online nog intensiever door dan voor corona.
Vele van onze leden hielden zich ook bezig met opvang van daklozen, vluchtelingen, bejaarden en diegenen die in quarantaine weren en hulp nodig hadden, voor verzorging of boodschappen. Ook hielpen wij mee bij kaartjes zendingen om ouderen in de zorgtehuizen op te fleuren en hielden baksessies voor het zorgpersoneel zo dat zij ook eens lekker verrast konden worden.

Naast ons trimestrieel tijdschrift kwamen er nu nog andere zendingen bij die onze factuur, die al erg in het rood stond nog verder in het rood duwde. Tijdens onze diensten doen wij wel nooit ophalingen, maar door mensen in levende lijve te zien konden sommigen toch al bepaalde kosten vergoeden. Nu is dat wel wat uitgebleven en zitten wij op erg veel zwart zaad (of in de rode cijfers).

In deze tijden vol van beperkingen langs meerdere kanten, hebben wij de moed bijeengeraapt om ons toch nog beter te profileren en mensen proberen te bereiken die ons nog niet kennen net als nog onvoldoende op de hoogte zijn van de naderende tijden waarbij wij hoopvol uitkijken naar de terugkomst van Jezus Christus, die het licht en het leven is. Sinds 1 februari brengen wij als Belgische Broeders in Christus nog een WordPress platform waar wij ons werk verder kunnen toelichten en de Blijde Boodschap verder kunnen uitsturen via het internet.

Het is niet bepaald onze gewoonte om achter geld te vragen, maar dit maal willen wij toch nog eens beroep doen op uw welwillendheid om ons werk mee verder te helpen voortzetten.

Ook al zijn het geen florissante tijden willen wij hoop brengen en mensen laten zien dat er veel betere tijden in aantocht zijn. Graag blijven wij dan ook verder het Goede Nieuws verkondigen. En U kan ons daarbij helpen

°°°

Financiële steun is steeds welkom op Argenta Bank: BE37 9730 6618 2528 met melding: “Werking Belgische Christadelphians” of “Steun voor Belgische Christadelphians“.

*Donatie voor de werking van geloofsverkondiging via PayPal*

Vindt verder ook de Verwelkoming en uitnodiging tot de WordPress site van de Broeders in Christus.

++

Aanvullende artikelen

 1. Opbouw van een ecclesia en verbonden kosten
 2. Onkosten
 3. Bijdrage of contributie
 4. Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België
 5. Op weg naar een nieuw seizoen
 6. Bij de opening van het seizoen 2018-2019
 7. 2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #1
 8. 2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #2
 9. 2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #3 Virtuele bijeenkomsten
 10. Kerkgebeuren voor 2020
 11. Start tijdens tijden vol beperkingen
 12. Kan er niet wat extra geld gedrukt worden

+++

Aanverwante lectuur

 1. Een kerkdienst zonder kerkgangers?
 2. De HEER regeert – ook tijdens de corona-crisis
 3. ‘Geef Mij je angst!’ – over Jezus en de corona-storm
 4. Kerkdienst met poes
 5. Corona-dienst
 6. Kerkdiensten
 7. ‘Krijgen we ze weer terug?’
 8. Oordeel niet te makkelijk over mensen die nog niet naar de kerk komen
 9. Vroom ijdel gebruik van de naam des HEREN
 10. Alleen de Náám al!
 11. Eeuwigheidszondag
 12. Bijzondere Top 2000 kerkdienst in de Vredeskerk
 13. Bonifatiuskerk Vries gaat ook online met Kerst
 14. Top 2000 kerkdienst gaat online door
 15. Achtergrond: Wie neemt de voorsprong tijdens en na de coronacrisis?
 16. Feest op afstand
 17. Toenemende verwarring over aantal zangers in de kerk
 18. Geen zin want zelf zoveel te doen
Geplaatst in Aankondiging, Broeders, Christadelphian, Christen zijn, Geschiedenis, Kerkopbouw, Levensvragen | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

How Judas Died

A man who obtained a field with the reward of his iniquity

“And he cast down the pieces of silver in the temple, and departed, and went and hanged himself.” (Mt 27:5 AV)

“Now this man purchased a field with the reward of iniquity; and falling headlong, he burst asunder in the midst, and all his bowels gushed out.” (Ac 1:18 AV)

There is no contradiction between Matthew (xxvii·5) and Acts (i. 18) concerning the death of Judas. The former says:

” he went and hanged himself “;

and the latter says that,

” falling headlong, he burst as under in the midst, and all his bowels gushed out “.

We are not informed how long elapsed before the body was discovered; but, anyone except a willing unbeliever would conclude that it was long enough to allow of sufficient corruption for the self-hanged man to drop with the result stated in Acts.

F.G.J.

+++

Related

 1. J is for Jesus Christ, Joseph of Arimathea and Judas Iscariot
 2. The Last Supper and Jesus is Arrested
 3. Judas Iscariot: Apostle to the Reprobate
 4. The Betrayal of Judas
 5. Judas Betrays Jesus
 6. Iscariot
 7. The Betrayer
 8. A Traitorous Kiss: Devotion for Wednesday in Holy Week April 8, 2020
 9. The Fate of Judas
 10. Judas, Betrayal, and the Despair of Love
 11. 7 More Good Lessons from 7 More Bad Bible Characters (Pt. 2: Judas)
 12. The Greed of Judas and the Prodigality of Mary
 13. Day 111: A question of values
 14. Betrayal
 15. Judas Iscariot was a traitor.
 16. Matthew 26: Judas Iscariot
 17. John 17 – 18: The Son of Perdition Identified?!
 18. Overcoming the Temptation to Betray Jesus
 19. The Irrelevant Repentance of Judas
 20. Doomed for Destruction
 21. Who Replaced Judas Iscariot
Geplaatst in History, Life and Death, Portrait - Biblical figures | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

De dood van Judas

Al vroeg in het openbare leven van Jezus was Judas Iskariot een volgeling van deze grote Nazareense meester. Zijn naam betekend eigenlijk ” hij zal geprezen worden”, maar voor deze Judas zou niemand er toe komen hem te prijzen. Zelfs diegenen die hem geld hadden gegeven zagen in hem een verrader die ze goed konden gebruiken om hun doel te bereiken, namelijk het uitschakelen van Jezus Christus.

Judas was de zoon van Simon van Keroith, wat betekende dat hij een Judeeër was. De andere 11 disciplines waren Galileeërs. Het is tegen deze achtergrond dat Judas de penningmeester van de groep werd. Judea en Galilea waren Joodse delen van Israël, ingeklemd tussen Samaria, een land van niet-Joden genaamd Samaritanen.
Politiek gezien stond Galilea onder indirecte controle van de Romeinse verovering door koning Herodes, terwijl Judea, inclusief Jeruzalem, werd bestuurd door de vertegenwoordiger van Rome, Pontius Pilatus.

De Judeeërs waren politiek rebels en religieus ijveriger; hun concept van de Messias was dat van een militaire leider die een leger zou mobiliseren om het Romeinse kolonialisme omver te werpen.
Het gemak waarmee Judas omging met de overpriesters die de betaling van 30 zilveren munten voor zijn verraad mogelijk maakten, hield niet los van het feit dat de geestelijke hiërarchie van Jeruzalem werd gedomineerd door Judeeërs.
Judas had zowel financiële als politieke motivatie voor zijn verraad. Mogelijks wenste Judas een vlugger verloop van wat hij verwachte dat Jezus zou gaan doen, namelijk het heft in eigen handen nemen en de Romeinen verslaan.

Uit sommige teksten bleek al hoe deze man op het geld zag. Hij was ook aangesteld om de ‘kas’ te bewaren en geldzaken te regelen. Met momenten vond hij ook dat anderen hun geld niet deugdelijk besteden en gaf dan daarop commentaar, zoals bij de zalving van Jezus voeten met dure olie.

De opperpriesters zagen in die volgeling van Christus een uitgelezen figuur om hun doel te bereiken. Maar het kan wel wezen dat Judas onvoldoende had nagedacht over de gevolgen van zijn daad. In ieder geval kreeg hij wroeging. Hij betreurde wat hij gedaan had maar moest ondervinden dat hij zijn verraad niet ongedaan kon maken.

“1  Bij het aanbreken van de morgen kwamen alle hogepriesters en oudsten van het volk in vergadering bijeen en spraken over Jezus het doodvonnis uit. 2 Geboeid leidde men Hem weg en leverde Hem uit aan de landvoogd Pilatus.
3 Toen Judas, zijn verrader, zag dat Jezus veroordeeld was, kreeg hij wroeging en bracht de dertig zilverlingen terug bij de hogepriesters en ouderlingen 4 met de woorden: ‘Ik heb misdaan door onschuldig bloed te verraden.’ Maar zij antwoordden: ‘Wat gaat dat ons aan? Dat is uw zaak.’ 5 Toen gooide hij de zilverlingen in de tempel en liep weg. Hij ging heen en verhing zich. 6 De hogepriesters raapten de geldstukken op en zeiden: ‘Wij mogen die niet bij de tempelschat doen, wat het is bloedgeld.’ 7 En zij besloten er het land van de pottenbakker mee te kopen om daar de vreemdelingen te begraven. 8 Daarom kreeg dit stuk land de naam van Bloedakker en zo heet het nog. 9 Aldus ging in vervulling wat de profeet Jeremia gezegd had: Zij namen de dertig zilverlingen, de prijs waarop Hij geschat is, geschat is door zonen van Israel, 10 en gaven die voor de akker van de pottenbakker, zoals de Heer mij opgedragen had.” (Mt 27:1-10 WV78)

We kunnen alzo een man vinden die voorheen zijn eigen omgeving de rug had toegekeerd om Jezus te volgen. Heet was nooit zijn bedoeling geweest dat zijn meester gedood zou worden. Zeker was het niet zijn bedoeling om Jezus te veroordelen op basis van kapitaallasten. Ook was het niet zijn bedoeling om de Messias van Israël aan Pontius Pilatus over te dragen. Wat zijn redenen en fantasieën ook mochten zijn, hij bedoelde alleen die eerste schakel in de keten van wat velen nu ook als de Passie kennen.

Vermoedelijk had hij verwacht dat Jezus zich zou verzetten tegen de soldaten van het Romeinse Rijk en dat dan eindelijk een revolte tegen de verdrukker zou uitbreken. Toen hij eenmaal een glimp had opgevangen van de hele ketting die hij op gang bracht, had hij zelfs spijt van die eerste schakel.
Alles had hij eigenlijk opgegeven, maar nu na zijn verraad verwierf hij een akker met de beloning voor zijn ongerechtigheid die hem zichzelf deed verhangen daar hij geen uitweg meer zag. Velen konden het opgehangen lichaam van deze verrader niet enkel zien hangen, maar ook zien verrotten, zelfs zo dat volgens neergeschreven teksten hij halsoverkop in het midden uiteen viel, en al zijn ingewanden er uit spoten.

“En de zilverlingen in de tempel werpende, verwijderde hij zich; daarop ging hij heen en verhing zich.” (Mt 27:5 NBG51)

“Deze nu heeft een stuk grond verkregen voor het loon zijner ongerechtigheid en voorovergestort, is hij midden opengereten en al zijn ingewanden zijn naar buiten gekomen;” (Hnd 1:18 NBG51)

Er zijn mensen die denken dat er daar tegenstrijdigheid in de bijbel staat. Maar als wij naar de teksten kijken vinden wij betreffende de dood van Judas dat Mattheus zegt:

“Hij ging en hing zichzelf op”;

terwijl de schrijver van de Handelingen van de apostelen aangeeft dat,

“Halsoverkop viel hij als onder in het midden, en al zijn darmen spoten eruit”.

We weten niet hoelang het is verstreken voordat het lichaam werd ontdekt; maar,
iedereen behalve een gewillige ongelovige zou concluderen dat het lang genoeg was om voldoende verderf of corruptie toe te staan ​​voor de zelf opgehangen man om uiteen te vallen met het resultaat dat in Handelingen wordt vermeld.

Geplaatst in Bedenking, Bijbelcitaten, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Ontmoeting - Portret - Bijbelse figuren | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen