Een Aandachtige Toehoorder

“Wat de onderdrukten zochten hebt Gij, Heer, verstaan; Gij hebt hun moed gesterkt, aandachtig toegehoord.” (Ps 10:17 WV78)

Wij mogen er op aan dat minder begoeden of  armen niet voor altijd vergeten zullen worden, en dat er alle hoop is voor zachtmoedigen en hen die bereid zijn zich in te spannen om volgens de leer van Jezus Christus nederig te leven.

“(9:19) niet voorgoed blijft de arme vergeten, wat de nederigen hebben gehoopt is niet voor altijd verloren.” (Ps 9:18 WV78)

Ook al zijn er nu al heel wat die met trots regeren, zal er een punt komen dat Jezus als vorst zal regeren in een rijk waar de nederigen zullen mogen vertoeven.

“Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.” (Mt 5:5 WV78)

“de ootmoedigen beerven het aardrijk, laven zich aan de volheid des vredes.” (Ps 37:11 WV78)

In het Onze Vader bidden wij voor een Rijk dat zal komen. Wij vertrouwen er op dat dat komende Koninkrijk een van vrede zal zijn, waar zij die Gods geboden opgevolgd hebben heerlijk tezamen zullen kunnen wonen. Want zij die onder Christus zijn en zijn God liefhebben vinden vreugde in de wet van Jehovah terwijl die geboden van God hen vele  dagen en jaren van goed leven en vrede zullen geven.

“1  Mijn zoon, vergeet mijn lering niet en laat uw hart mijn geboden bewaren, 2 want lengte van dagen, jaren van leven en vrede: dat brengen zij u in overvloed.” (Spr 3:1-2 WV78)

“En de gerechtigheid brengt vrede voort, rust en veiligheid zijn haar vruchten.” (Jes 32:17 WV78)

“De gerechtigheid breekt door in zijn dagen, de vrede komt tot vervulling: totdat geen maan er meer is.” (Ps 72:7 WV78)

“Grote vrede ervaart wie uw wet eert; voor hem ligt er geen steen des aanstoots.” (Ps 119:165 WV78)

“Hadt gij maar geluisterd naar mijn geboden, dan was uw vrede als een rivier geweest, en uw welzijn als de golven der zee,” (Jes 48:18 WV78)

Daarom is het niet slecht om tot Jehovah God te bidden, Zijn Naam te prijzen en voor altijd zo’n bereidwillige geest te hebben en Hem met het hele hart te dienen.

“Jahwe, God van onze vaderen, van Abraham, Isaak en Israel, laat deze gezindheid in het hart van uw volk altijd voortduren en houd hun harten op U gericht.” (1Kr 29:18 WV78)

Aan de geboden, richtlijnen en voorschriften van God houdend, kunnen wij goede vooruitzichten hebben.

“‘Wat deze tempel betreft die gij laat bouwen: als gij u richt naar mijn wetten, mijn voorschriften ten uitvoer brengt, al mijn geboden onderhoudt en ernaar leeft, dan zal Ik voor u het woord gestand doen dat Ik tot uw vader David gesproken heb;” (1Kon 6:12 WV78)

Het is op die beloften van God aan Abraham, David en meerdere profeten dat wij kunnen hopen en uitzien naar dat Beloofde Land en het Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God.

Als wij in alle nederigheid ons gebed richten tot De Enige Ware God, de Elohim Hashem Jehovah, de OpperkoningDie het hart toetst, zal Hij gehoor geven aan ons.

“Het offer van de zondaars is Jahwe een gruwel, maar het gebed der rechtschapenen is Hem welgevallig.” (Spr 15:8 WV78)

“Want de ogen van de Heer zijn gericht op de rechtvaardigen en zijn oren gewend naar hun smeken. Maar zijn gelaat keert zich tegen hen die kwaad doen.” (1Pe 3:12 WV78)

Laat ons daarom niet in verzoeking komen en het kwade van ons afschudden. en indien dat moeilijk is durf God te vragen om je niet te laten misleiden, maar te verlossen van het kwade.

“En leid ons niet in bekoring, maar behoed ons voor het kwaad.” (Mt 6:13 WV78)

Want Hij Die bereid is te luisteren, Hem behoort alle Kracht, Macht en Heerlijkheid toe, in eeuwigheid,

Amen

+

Voorgaande

Besef van nietigheid, uitkijkende naar een door God aangestelde vorst en zijn Koninkrijk

Een koning wiens troon vast staat sinds eeuwen

Overdenking: “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij …” (Op. 22:12)

Gedachte voor vandaag “Bedanken en prijzen voor Gods gerechtigheid” (4 januari)

We zijn meer dan overwinnaars

++

Aansluitend

 1. Plan van God (Broeders in Christus)
 2. Plan van God (Belgische Christadelphians)
 3. Plan van God en wereldvrede
 4. Koninkrijk van God (Belgische Christadelphians)
 5. Koninkrijk van God (Jeshuaist focus)
 6. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 7. Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning (Our World)Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning
 8. Heer, leer ons bidden #2 Gods Naam Geheiligd – een Komend Koninkrijk volgens Wil van God
 9. U God houdt de toekomst in handen
 10. Zoekt eerst het Koninkrijk van God – lied
 11. Lering over het Koninkrijk der Hemelen was een van de belangrijkste lessen van Jezus
 12. Israël en Gods koninkrijk hand in hand
 13. Het Koninkrijk Gods is bij u
 14. Commotie Nederlandstalige tekst van het Onze Vader
 15. Gebed voor Dagelijks Brood
 16. Heer, leer ons bidden #4 Betreft verzoeking en verlossing van het kwade
 17. Wees niet verstrikt
 18. Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 7 Verzoeking
 19. Niet bang voor beproevingen die op ons afkomen
 20. Christadelfiaanse geloofspunten #18 Koninkrijk van God – Beloning voor trouw en bestraffing voor ontrouw
 21. Christadelfiaanse geloofspunten #21 Missie van het komend Koninkrijk

+++

kkrijk_streamer_2-3

kkrijk_streamer_1-2

Gerelateerd

 1. De wil en de gedachten van de Heer kennen
 2. De hemel en het koninkrijk van God (deel 1)
 3. De hemel en het koninkrijk van God (deel 2)
 4. De hemel en het koninkrijk van God (deel 3)
 5. De hemel en het koninkrijk van God (deel 4)
 6. Onvoltooid – Wat is jouw rol in het grote verhaal van God? (Richard Stearns)
 7. Hartstocht. Op zoek naar wat echt is – Hans van der Lee
 8. Sta Mij Toe!
 9. We moeten weer naar buiten met ons geloof

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bedenking, Bijbelcitaten, Christen zijn, Gebed, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

3 reacties op Een Aandachtige Toehoorder

 1. Pingback: Bidden tot een Onzichtbare God | Broeders in Christus

 2. Pingback: Geen vrees om vol vertrouwen tot God te bidden – Belgische Broeders In Christus

 3. Pingback: Jezus tot God biddend – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.