Oude boeken, maatstaven en levenslessen

Oude boeken met verhalen, liederen en gedichten

Als wij het Boek der boeken ter hand nemen, kunnen wij bij het lezen van de verhalen ons laten weg voeren als bij het lezen van een roman. Ook de gedichten en liederen hebben die kracht welke men ook bij wereldse gedichten en liederen kan terug vinden.

In die oude boeken komt men ook levenslessen tegen. Hiervan kan men denken dat die van de vroegere tijden zijn en niet meer toepaspaar zijn voor vandaag. Maar daar moeten wij beseffen dat die levenslessen nog steeds hun waarde hebben voor vandaag.

Andere maatstaven

Ook al mogen er mensen zijn die vinden dat het ouderwetse koek is en dat die verhalen in de Bijbel niet betrouwbaar zouden mogen heten. Maar wij mogen er op aan, dat die verhalen in de vroegere tijden zijn opgetekend voor de mensen te vertellen wat er allemaal met hun medemensen was gebeurd. Men kan stellen dat het het journaal was van die tijd. Gebeurtenissen werden in eenvoudige taal opgesteld zodat ze makkelijk verder konden verteld worden.

Er waren de herauten die het nieuws verder verspreiden, maar ook de profeten die mensen waarschuwden voor nog te komen zaken. Mensen konden naar hen luisteren en hun verhalen al of niet voor waarheid aannemen. Dat is nog zo gebleven voor vandaag. Heden kan men die verhalen niet geloven of naar waarheid tot zich laten komen en ze laten dienen als levensles.

Geen vervalsing van feiten

De afgelopen tijd is er heel wat te doen rond valse berichten die de ronde deden. Her en der kon men ‘vals nieuws’ vinden. Er waren zelfs politici, zoals Donald Trump die er hun handelsmerk van maakten. die ‘nieuws’ verspreiders hanteerden heel andere maatstaven en ethische waarden dan de auteurs van de vroegere tijden.

De Bijbel zelf hanteert andere maatstaven dan diegene die door vele mensen vandaag gehanteerd worden. Die maatstaven die zij gebruikten zijn ze wel betrouwbaar. Het is namelijk zo dat de Bijbel de werkelijkheid namelijk niet vervalst. De schrijvers doen zelfs geen moeite om hun eigen zwakheden en fouten te verbergen.

Ook al doen de schrijvers niet grote uiteenzettingen om zo wetenschappelijke en historische boeken te schrijven, brengen zij wel ‘in het kort’ of in eenvoudige taal duidelijkheid over het gebeuren in de natuur zo wel als onder de mensen. Zij presenteren die feiten alleen zo als nodig is om de lessen duidelijk te maken. Daarbij is het dan gerust mogelijk dat in één verhaal feiten lijken te ontbreken die dan wel in een ander verhaal verteld worden. Zo kan men de indruk hebben dat er een verhaal is waar delen aan ontbreken (en de rest dan schijnbaar onjuist of zelfs onlogisch aan elkaar lijkt te zijn gekoppeld), of waar gebeurtenissen elkaar veel sneller lijken op te volgen dan in werkelijkheid is gebeurd, of zelfs waarin dingen ons worden gepresenteerd in een andere volgorde dan waarin ze in werkelijkheid hebben plaatsgevonden. Dat heeft alles te maken met die ‘handboek’-functie, want nogmaals: het is geen geschiedenisboek!

Doorzichtigheid van feiten

De Bijbel overbrugt een enorm lange periode. Indien wij in dat boek dan de uitvoerige geschiedenis van al die volkeren zouden te verwerken krijgen, zouden wij te maken hebben met een reeks van enorm dikke boeken.

Wanneer ons alles verteld zou worden, zouden we door de bomen het bos niet meer zien (en het boek is toch al zo dik). Vaak doen moderne handboek- schrijvers dat overigens ook allemaal; alleen zeggen zij dat er dan altijd duidelijk bij. Omdat ze anders op hun vingers worden getikt door hun collega’s.

Veel controverses over de betrouwbaarheid van bepaalde ‘feiten’ die de Bijbel zou leren, komen daarom in werkelijkheid voort uit een onjuiste opvatting over wat het ons nu echt wil vertellen. En dan roept de één dat de Bijbel dus niet onfeilbaar is, omdat dat vermeende ‘feit’ niet klopt met wat we intussen wetenschappelijk weten, terwijl de ander stug volhoudt dat het wel waar moet zijn, want de Bijbel liegt niet. En geen van beide vraagt zich af of het boek eigenlijk wel dat wil zeggen wat zij er beiden in lezen. Want we stellen sneller de Bijbel zelf ter discussie, dan onze eigen interpretatie daarvan.

Eerst zien en dan geloven

Velen zeggen “eerst zien en dan geloven”. Datgene dat al lang gepasseerd is kunnen wij niet meer zien maar wel bekijken. Bekijken in het licht of kader van toen en in het licht van vandaag.

Vandaag kan men een heel andere ethiek vinden dan toendertijd, wanneer de schrijvers zich nog strikt aan de normen en waarden van hun tijd wensten te houden. Maar vandaag is de mens zo wat ontspoord en kan men vragen stellen bij de normen en waarden die de vele auteurs van nieuwsberichten hanteren.

Alles veranderd constant, en daar moeten wij ook rekening mee houden. Als wij iets lezen over een tijd moeten wij proberen ons naar die tijd te verplaatsen. Dan kunnen wij een beter inzicht krijgen waarom bepaalde mensen zo handelden.

Ook moeten wij rekening houden met de wijze van optekenen. Doorheen de boeken van de Heilige Schrift zien wij daar ook een evolutie. De wijze van optekening in de twee laatste grote delen is totaal anders van concept dan de voorgaande delen.

In die laatste delen van de bijbel zien wij ook hoe het enthousiasme van de schrijvers totaal anders is en dat dit een weerslag geeft in de manier van schrijven. Het zijn enthousiaste nieuwsschrijvers die voelen dat zij onderdeel zijn van iets wat de voorgaande schrijvers luidkeels hadden verkondigd. Maar nu beseften zij dat zij deel konden uitmaken van die aangekondigde periode.

Met de evangeliën komen wij werken te lezen van nieuwsgierige, en energieke jongelingen, die waren ingegaan op de uitnodiging van een meester leraar, die ongelofelijke dingen deed. Zij konden getuigen zijn van wat die man allemaal kon zeggen, maar ook doen. Zij waren getuigen van wonderen, en vonden ook dat anderen hier over moesten komen te horen. Met de optekeningen van die korte openbare levensloop van hun meester, kunnen wij nu die verslagen ter hand nemen, en al of niet geloven.

Betrouwbare verslaggeving

Zoals wij vandaag allerlei dingen in het nieuws horen en in de kranten, of op het internet, kunnen zien en horen,  komt het er op aan wat wij als waar willen aan nemen. Opvallend hierbij is wel dat er vandaag heel wat jongeren zijn die veel vlugger ‘opgemaakte’ of ‘vervalste berichten’ willen geloven, daar zij ze op het internet kunnen zien, dan dat zij zouden geloven wat er in de bijbel staat. Nochtans kon datgene wat er in de bijbel vermeld staat meer dan eens tegen gesproken worden of kon er, indien het valse berichtgeving was, dit ontmanteld worden. Toch is er geen tegenspraak opgetreden, noch in de Bijbelse boeken, noch in de wereldse geschriften, waar men gerust verdere uitleg van de vele gebeurtenissen kan vinden.

Zoals het politieke gebeuren of het sociale leven in het verleden een invloed had op de gebeurtenissen, is dat vandaag nog zo. Het verschil met de krant is dat de Bijbel nog een andere dimensie wil toevoegen aan het gebeuren. Het wil aantonen welk een weerslag de gebeurtenissen in het dagelijks leven van de mens hebben, op het geestelijke, en mee de toekomst van een volk bepalen. Datgene wat men vandaag beslist, zal gevolgen hebben voor datgene wat morgen gebeurd.

Al die menselijke gebeurtenissen, toont de bijbel aan, hebben hun weerklank op het geestelijk leven en de toekomst van de mens.

De bijbel brengt ons een boek zonder propaganda. Ook kunnen wij heden niet zien wat er werkelijk aan de gang was, brengen de bijbelschrijvers de verslagen naar best vermogen en in alle eerlijkheid. Zo brengt de Bijbel ons een goede betrouwbare verslaggeving van ooggetuigen, eerlijke mensen die er werkelijk bij waren en ook anderen in dat neiuws wilden laten delen.

Hun geest wordt echter niet door andere mensen gestuurd, maar door dé Hand van Boven. Onder geestelijke genade wisten die door God gekozen mannen op te tekenen wat volgens God belangrijk is om aan de mensen duidelijk te maken wat Zijn Plan is en hoe zij zich daarin moeten gedragen en hun weg moeten vervolgen.
Dankzij hen hebben wij nu de ideale boeken om ons verder door dit leven te leiden.

+

Voorgaande

Zomervakantie goede tijd voor Noodzaak tot een effectief Bijbel lezen

De Bijbel als instructieboek

Gods vergeten Woord 24 Getuigen 5 Een getuigende Heer en getuigende dienaren

Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 2 God op de eerste plaats

Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 5 Leven naar de Bijbel

Vindt ook te lezen

 1. Woorden in de Wereld
 2. Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel
 3. Boek der boeken
 4. Kijk op het Boek der boeken en het Schrift
 5. Onthullende boeken
 6. Bijbel
 7. Rond de Bijbel of Heilige Schrift
 8. Woorden gesproken door de Eeuwige tot de mensheid
 9. Wanneer een Kerk gelooft dat de hele Schrift van God komt
 10. Zuivere woorden in een Boek van Hem die nabij is
 11. Woord van God
 12. Waarom wij in de Bijbel moeten geloven
 13. Heeft Bijbel voor de mens van vandaag nog betekenis
 14. Bijbel, helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest ter onderricht
 15. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 16. De Bijbel als instructieboek #1 Lezen van de Bijbel
 17. De Bijbel als instructieboek #2 Effectief Bijbellezen
 18. De Bijbel als instructieboek #3 De Taal van de Bijbel
 19. Symboliek in de Heilige Schrift
 20. Lezen wat er staat geschreven
 21. Bijbelse verhalen in vijfhonderd ton ijs
 22. Noodzaak om de Schrift weer kenbaar te maken
 23. Verspreiding van Gods woord steeds meer op digitale wijze
 24. Plan van God
 25. Plan van God en wereldvrede

++

Aansluitend

 1. Wetenschap: God of afgod 1 Wat zijn wetenschap en Bijbel en hun raakvlakken
 2. Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken
 3. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 4. Effectief Bijbellezen: de Evangeliën
 5. Opgeroepen door Jezus

+++

Gerelateerd

 1. ‘Waarheid?’ 21-11-’21
 2. Cyber-vakantielectuur: 2 #mustread boeken over impact van desinformatie en fake news, de wondere wereld van factchecking
 3. Kritisch om gaan met bronnen
 4. Eerst zien en dan geloven
 5. interpretatie
 6. Ook Etienne Vermeersch mag zich vergissen
 7. Historische betrouwbaarheid van de Bijbel | Ruben Jorritsma
 8. Het belang van betrouwbare informatie in 1 beeld samengevat
 9. De Quran, troost en advies – 06 – Nieuws of fake news?

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelonderzoek, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Levensvragen en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.