Zomervakantie goede tijd voor Noodzaak tot een effectief Bijbel lezen

Wij hebben prachtig warme dagen achter de rug en wie weet mag deze zomer nog meer aangenaam weer aanbieden.

Vele mensen kunnen nu genieten van hun zomervakantie. Het is een uitstekende tijd om even dit drukke leven van vandaag achter zich te laten om volledig tot rust te komen. Naast het tot rust komen is het ook een ideale tijd om mooie plaatsen te gaan bezoeken en wat cultuur op te snuiven. Eveneens is het een goede tijd om wat achterop liggende lectuur in te halen.

Deze zomerdagen zijn ook het ideale moment om het Licht van God in het hart te laten schijnen.

Hiertoe kan men een hele dikke kluif ter hand nemen. Een Bijbel telt, afhankelijk van de bladspiegel, al snel iets van 1200-1500 pagina’s, en staat vol van zeer uiteenlopende verhalen, gedichten, liederen en spreuken.

Velen denken dat dat Boek der boeken een ouderwets en uit de tijds ding is. Ook al zijn de verschillende delen van de Bijbel te boek gesteld tussen zoiets als 4000 jaar geleden (of wellicht zelfs nog eerder) en globaal 2000 jaar geleden, en dan ook nog in een ander deel van de wereld, heeft dat boek haar waarde in de tijd niet verloren. Alles wat er in staat kan naar vandaag geprojecteerd worden. De in de bijbel neergeschreven woorden hebben hun waarde niet verloren en de wijsheid is nog altijd van toepassing voor ons.

Wel moeten wij toegeven dat de Bijbel wel de taal van zijn tijd spreekt en dat dit wel even wennen kan vragen. Men moet wel met die taal vertrouwd raken, maar dat kan sneller dan men denkt, als men zich er voor open stelt. Hedendaagse vertalingen kunnen hier trouwens toe bij dragen, doordat zeer ouderwetse zinsopbouw en zegswijzen in hedendaagse taal gebracht worden.

Ook al mag de Bijbel heel anders ‘denken’ dan wij in onze moderne westerse cultuur, geven de er in opgetekende verhalen ons mogelijkheden om onze gedachten weg te laten voeren van die drukke wereld waarin wij nu leven. Wij, moderne westerlingen, zijn opgevoed met economie, met wetenschap, met technologie, met meer-beter-groter, met vooruitgang en voortdurende vernieuwing en denken in termen als: wat kost het en wat levert dat dan op, kun je dat logisch beredeneren, hoe werkt het, en wordt je er beter van?

Trouwens hoort men heel dikwijls mensen vragen wat het bijbellezen hun kan opbrengen.

Zij zouden er van versteld raken wanneer ze de Schrift door nemen hoe er zo veel dingen in staan die wij kunnen toepassen in ons dagelijks leven en ons verder vooruit helpen.

Oud betekent: ‘niet meer van deze tijd’, en modern is ‘in’. Onze cultuur draait om ‘gepasseerde stations’ en ‘voortdurend verder moeten’. Voor ons is dat normaal; het zit in ons bloed en we denken er niet eens meer bij na.

Bij het lezen van dat ‘oude boek’ moeten wij beseffen dat het er niet gaat om de nieuwste ideeën (die trouwens vlug al achterhaald kunnen zijn) maar om zaken die blijvend zijn. Ook gaat het niet altijd om dingen die logisch beredeneerd zijn, maar dingen die ons door God Zelf zijn geopenbaard, omdat we ze zelf nooit zouden kunnen beredeneren. Daar staat ‘oud’ voor wijsheid en levenservaring, in plaats van achterhaald en niet meer van deze tijd.

Elke generatie heeft haar eigen tijd en zal de voorgaande als ouderwets aanschouwen. Heden zijn er veel jongeren die denken dat ze niets kunnen leren van die ‘oude zakken’. Zij staan niet open voor vroegere wijsheden. Toch zouden zij beter nu en dan eens aandacht schenken aan de ervaringen van hun grootouders en hun eigen ouders.

Het terug gaan in de tijd kan echt geen kwaad. En met het lezen van de bijbel kan men wel oude verhalen lezen, maar kunnen deze ook de kracht hebben om te vervoeren of ons weg te dragen in een andere wereld. Ideaal in deze periode om zich te ontspannen en te ontsnappen aan de sleur van het leven.

Dat wij vandaag alles  ‘exact’ willen hebben, omdat we van jongs af aan geleerd hebben exact te denken, kan ons wel wat in verwarring brengen, of maken dat wij er echt aan moeten wennen om in die beeldspraak van de Bijbel te komen. Hierbij moeten wij heel hard opletten dat wij geen dingen letterlijk gaan nemen die figuurlijk zijn bedoeld, of alleen maar in poëtische taal staan uitgedrukt.

Doordat er bepaalde priesters of dominees zo veel nadruk op Jezus hebben gelegd, bestaat ook het gevaar dat we teveel nadruk gaan leggen op een uitspraak die, bijvoorbeeld door Jezus, alleen maar zo ‘extreem’ is verwoord om zijn gehoor, bijvoorbeeld de schriftgeleerden van zijn tijd, bewust te provoceren. Ook in dat soort dingen moeten we leren bijbels te denken en moeten wij er op toezien dat wij de, door de dominee, uit zijn context gehaalde teksten weer terug in hun verband gaan plaatsen. Hiertoe moeten wij ook durven eens teruggrijpen naar eerder gelezen fragmenten of bepaalde verzen gaan opzoeken. Hiertoe kunnen de verwijsteksten in de Bijbeluitgave helpen.

Ook al lijkt het niet zo op het eerste gezicht, is de Bijbel ook een boek voor vandaag, gevuld met heel wat wijsheden en instructies voor ons leven. Indien wij de er in gestelde instructies en raadgevingen gaan opvolgen zullen wij zien dat het ons leven heel wat makkelijker zal maken.

De Bijbel is wel degelijk een instructieboek, een handboek bij het leven. En dat betekent dat de verhalen die er in staan dus een bedoeling hebben. Dat zijn niet zomaar interessante illustraties van het leven in vroeger tijden: dat zijn wat in de moderne organisatieleer ‘case studies’ heten. Het zijn ook voor ons nog voorbeelden van hoe het wel, of juist niet, moet. Dit in het bijzonder wanneer je een leven met God wilt leven. Want daar kan de mens, ook vandaag nog, voor de keuze staan, om te kiezen welke weg hij wil uit gaan, de weg van de wereld of de weg van God.

Die in de bijbel opgetekende verhalen hebben een bedoeling. Zoals zij vroeger al hun bedoeling niet misliepen, kunnen wij hopen dat vandaag de mensen eveneens veel uit die aangebrachte lessen zullen leren. Het zijn levenslessen die ons niet mogen ontgaan. Als wij nu rustig in de schaduw zitten te lezen kunnen wij onze gedachten door de teksten laten wegvoeren van de plaats waar wij zijn alsook van het moment war wij zijn. Maar vervolgens moet het lezen van die verschillende stukjes per dag, ons aan het denken zetten. Ook al staat er meestal geen nabeschouwing achteraan de gelezen tekst, moeten wij onze gedachten toch de vrije loop laten gaan om over die gelezen tekst na te denken. Hierbij kunnen wij misschien de tekst ook projecteren op ons eigen leven of op gebeurtenissen die wij rondom ons hebben zien gebeuren.

Het is maar door over de gelezen teksten na te denken dat wij tot verdere inzichten gaan komen. Maar wij moeten ook wel tijd durven geven om de tekst tot ons te laten doordringen. Uiteindelijk komt het er ook op aan dat jij als lezer zelf de lessen er in zal gaan ontdekken.
Een hulp hiertoe is dat jij je ook durft verplaatsen naar het verleden. Verder is het zoals bij elk te lezen boek, dat je jezelf in de handen van de auteur moet durven geven en laten meevoeren door wat hij geschreven heeft. Dan pas zal je de tekst van die auteur kunnen volgen en in zijn leefwereld kunnen geraken.

Zo ook met het Boek van God, dat Zijn Woord weer geeft en ons laat weten wat God van ons verlangt en hoe wij het beste kunnen maken van ons leven. Met het gehele boek door te nemen zullen wij een hele goede leidraad voor ons leven kunnen meekrijgen. Hierbij zal u ook komen intezien dat wij best God kunnen dienen op de wijze zoals Hij dat het liefst heeft. In meerdere verhalen, opgetekend in dat Boek der boeken, zal je kunnen merken hoe de mens verkeerd is gegaan, door te denken dat ze het beter wisten dan God, of doordat zij onvoldoende geduld hadden om op God of iemand van Hem te wachten. Meermaals zal u kunnen merken hoe ongeduld een slecht iets was voor velen. Daarom kan u best van in het begin jezelf de tijd gunnen om alles geduldig te laten verlopen en rustig de tijd nemen om hoofdstuk na hoofdstuk van dat grote boek te ‘verteren’.

Bij het doornemen van de bijbel moeten wij er bewust van zijn dat het niet tot doel heeft een geschiedenisboek te zijn en dat voor de er in opgetekende verslagen er niet altijd de noodzaak was om ze in chronologische volgorde weer te geven. Uiteindelijk zal u zien dat alle verhalen een logische plaats en reden hebben om er te zijn.

Wij wensen u in ieder geval veel leesgenot tijdens uw vrije tijd en welverdiende vakantie.

+

Vindt te lezen

 1. Boek der boeken: de Bijbel
 2. Rond de Bijbel of Heilige Schrift
 3. Bijbel
 4. Woord van God
 5. Gospel or Good News – Evangelie of Goede Nieuws

+

Op deze site

 1. De Bijbel als instructieboek
 2. Nut van het lezen van de Bijbel
 3. Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken
 4. Als de tijd ten einde loopt…. 2 Zonen en bastaards

++

Aanvullend

 1. Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel
 2. Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken
 3. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 4. De Bijbel als instructieboek #1 Lezen van de Bijbel (Our World)
 5. De Bijbel als instructieboek #1 Lezen van de Bijbel (Some View on the World)
 6. Effectief Bijbellezen: de Evangeliën

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelonderzoek, Christen zijn, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Levensvragen, Religie, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Zomervakantie goede tijd voor Noodzaak tot een effectief Bijbel lezen

 1. Pingback: Kleine en grote dingen, belangrijke en onbelangrijke zaken – Belgische Broeders In Christus

 2. Pingback: Oude boeken, maatstaven en levenslessen | Broeders in Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.