Gedachte voor vandaag 26 mei: Er voor zorgen dat we Gods Woord van de waarheid op de juiste manier leren, uitleggen en toepassen

Er zijn heel wat mensen die beweren gelovig te zijn. Maar in wat en wie geloven zij?

Er zijn heel wat Christenen die beweren in God te geloven. Maar als wij navraag doen over hun god, komen wij te horen dat zij in een heel andere god geloven dan in de God van de Bijbel. Eveneens zijn er heel wat mensen die eigenlijk het geld als hun godheid nemen zonder dat ze er besef van hebben. Zij lopen mee met de wereld en houden er aan om alle tradities mee te doen. Zo zijn het deze maand eerste en plechtige communiefeesten die de klok zwaaien. Verder zijn er nog andere feesten in mei die al of niet gelinkt worden aan een geloof in een god en in goddelijke moeders en heiligen.

In de Bijbellezing van vandaag kunnen wij kijken naar de eerste christenen die door de apostel Paulus aangemoedigd worden om sterkte zijn door Jezus’ liefde en kracht voor hen. Hij vraagt hen ook om wat ze samen met veel andere mensen van hem hebben geleerd ook weer toe te passen en aan te leren aan anderen.

“1  En gij, mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus. 2 De leer die gij in het bijzijn van vele getuigen van mij hebt gehoord, geef die door aan betrouwbare mannen, bekwaam om op hun beurt anderen te onderrichten.” (2Ti 2:1-2 WV78)

Dat verder aanleren is iets wat door veel christenen over het hoofd wordt gezien. Als wij het geleerde weer leren aan betrouwbare mensen dan kunnen zij het zelf óók weer aan anderen leren, en kan zo het geloof verder over heel de wereld groeien.

In ons leven mogen wij nooit vergeten dat Jezus Christus, de zoon van God is, die uit de dood is opgestaan, en dat hij die mens was, geboren uit de familie van David, die als leidsman de weg heeft geopend naar God. In die Bijbelse kennisgeving ligt het goede nieuws dat zij aan de mensen horen te vertellen zoals Paulus dat ook deed.

“8  Houd Jezus Christus in gedachten, Davids nazaat, die uit de dood is opgestaan. Zo luidt de boodschap die ik verkondig” (2Ti 2:7-8 WV78)

Als christenen moeten wij ook willen dat anderen ook worden gered door Jezus Christus en het heerlijke eeuwige leven zullen kunnen verkrijgen.

“Daarom ben ik bereid alles te verdragen ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij het heil verwerven in Christus Jezus en eeuwige heerlijkheid.” (2Ti 2:10 WV78)

Als christenen moeten wij ons uiterste best doen om God goed te dienen. Hierbij moeten wij  zorgen dat we ons niet hoeven te schamen voor het werk dat we hebben gedaan en nog verder zullen leveren. In alles wat we doen moeten wij er voor zorgen dat we Gods Woord van de waarheid op de juiste manier leren, uitleggen en toepassen.

“14  Houd niet op de gelovigen dit alles in herinnering te brengen en bezweer hen bij God woordentwisten te vermijden die nergens toe dienen dan tot verderf van de hoorders. 15 Doe uw best uzelf deugdelijk te betonen voor God, als een arbeider die zich niet hoef te schamen; spreek het woord van de waarheid rechtuit. 16 Mijd het profaan en hol geredeneer; zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven” (2Ti 2:14-16 WV78)

Laten wij tijdens ons leven herinneren dat  het fundament van ons geloof door God is gelegd en laten wijd dat rotsvast laten liggen terwijl we maar al te goed beseffen dat Jehovah de mensen kent die bij Hem horen.

“19  Maar de grondsteen, door God gelegd, ligt vast, en hij draagt het opschrift: De Heer kent de zijnen, en: Laat ieder die de naam des Heren noemt, ver blijven van ongerechtigheid.” (2Ti 2:18-19 WV78)

Jehovah, God kent de harten van de mensen en ziet wie er werkelijk bij Hem hoort.

“Maar Jahwe zei tot Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen of zijn rijzige gestalte; hem wil ik niet. Want God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar Jahwe naar het hart.’” (1Sa 16:7 WV78)

“Heel het gedrag van een mens mag in zijn eigen ogen rechtschapen zijn, maar Jahwe toetst de harten.” (Spr 21:2 WV78)

“Ik Jahwe, doorgrond hart en nieren, Ik vergeld ieder naar zijn gedrag. naar de vrucht van zijn werk.” (Jer 17:10 WV78)

“Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.” (Mt 5:8 WV78)

Met de kennis van Gods zoon hebben wij als Broeders in Christus over gegeven aan die zoon om bij hem te horen en om zo volledig tot volledig mens te worden onder Gods genade.

Wij hebben ons over gegeven aan Jezus om ten dienste te staan van hem en zijn hemelse Vader, zodat deze ons goed kan gebruiken voor een mooie taak.

“Wie zich van ongerechtigheid gereinigd heeft, zal dus in het huis van zijn meester zulk een edel gebruiksvoorwerp zijn, geheiligd, nuttig, voor elk goed doel geschikt.” (2Ti 2:21 WV78)

Geschikt zijnde voor elke taak die Hij ons wil geven, moeten wij ons dan ook ter beschikking stellen om dat nodige werk te doen en ons niet bezig te houden met de dingen waar jonge mensen over het algemeen naar verlangen en zaken te doen die slechts tijd weg nemen van ons.

“Vermijd de fouten van de jeugd. Streef naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede, samen met allen die de Heer in oprechtheid aanroepen.” (2Ti 2:22 WV78)

Ons best doende om eerlijk en trouw te zijn, vol liefde en vrede omgaand met de mensen rondom ons, om ze ook zo ver te krijgen dat zij werkelijk van de enige Ware God zullen gaan houden.

+

Voorgaande

Gedachte voor vandaag 18 maart 2022: God kent ieders gedachten en bekijkt de woorden op de tong

Voorbeeld van hem die zijn leven gaf voor velen

Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente

++

Lees ook

 1. Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God
 2. Leren kennen van Hem die het hart kent
 3. Het bewijs van Gods bestaan 1. De weg van veel goden naar geen God
 4. De Enige Ware God
 5. Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen
 6. Schijnbaar onmogelijke opdracht
 7. Verscheidene Verbondakkoorden 9 Op het hart geschreven
 8. Een schatkamer in huis #1 Mens te vergelijken met een huis
 9. De Leidsman van geloof
 10. Fundamenten van het Geloof 5: De mens, geschapen naar Gods beeld en als Zijn gelijkenis
 11. Fundamenten van het Geloof 14 De komst van Christus in heerlijkheid
 12. Fundamenten van het Geloof 15 De Rechter en zijn oordeel
 13. Doopsel en bloedvergieten ter vergeving
 14. Christenen
 15. Religieuze feesten in mei 2016
 16. Feestdagen, consumeren en besparen
 17. Ontdopen gaat verder in België, een keerpunt om stil bij te staan
 18. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging
 19. Willem J. Ouweneel wil ware volgers van de echte Jezus niet als christenen erkennen
 20. Het pad en de roep van Christus
 21. Het feest van de huidige geldgod
 22. Een vergadering omtrent aan te houden gedrag en te houden handelingen

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bedenking, Christen zijn, Christendom, Christenheid, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Kerkopbouw, Levensvragen, Religie, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.