Verwarring onder de naties

Meer dan een maand geleden deed Vladimir Poetin wat hij had gezegd niet te zullen doen. Dit bewijst eens te meer dat men niet op de woorden van een mens kan vertrouwen. Men moet altijd zeer voorzichtig zijn wanneer dingen worden ontkend of beloofd.

In de lezing van vandaag (Numeri 14) zien wij ook hoe mensen makkelijk ontevreden geraken en ook al hadden zij het voorheen slechter, dat zij toch nog klagen en een ander hoofd voor hun gemeenschap willen en denken dat ze met het kiezen van een nieuwe leider alles ten goede opgelost zal worden.

Het verleden heeft al meerdere keren bewezen dat een volk een bepaalde leider koos, maar dat deze zo op de verworven macht geilde, dat hij deze macht niet meer wenste af te geven en een dictatuur instelde.

Bepaalde gelovigen denken dat zij als Christen best hun mening niet geven alsook best geen stem uitbrengen als er iemand als leider moet gekozen worden. Het is een gemakkelijke oplossing altijd aan de zijlijn te blijven staan en alles zo maar laten passeren. Maar dan mag men daarna niet klagen dat het verkeerd is uitgedraaid. En dat het wel eens meer verkeerd afloopt is al dikwijls genoeg bewezen.

Wij moeten beseffen dat er in de wereld heel wat mensen zijn die zich teruggetrokken hebben van het Woord van God. Hierdoor doen dezen vaak dingen die anderen schaden. Zelfs zij die beweren christen te zijn, maar niet echt Christus volgen en Gods Geboden niet onderhouden zullen er moeten aan geloven, zoals het Volk van God dit ook moest voelen na hun vlucht uit Egypte.

“41 Maar Mozes zei: ‘Waarom tegen Jahwe’s bevelen ingaan? Dat is tot mislukking gedoemd. 42 Trek de bergen niet in: Jahwe is niet bij u; gij wordt door uw vijanden verslagen. 43 De Amalekieten en de Kanaanieten zullen zich tegen u keren en ge zult vallen door het zwaard. Gij hebt u nu eenmaal van Jahwe afgekeerd en daarom zal Hij u niet bijstaan.’” (Nu 14:41-43 WV78)

Ook al zal er door verkeerde keuzes van mensen wel eens strijd volgen, zal het aan de gelovige er op aan komen op het rechte pad te blijven en te vertrouwen op de Enige Ware God. Ook al zal er veel lijden rondom te zien zijn, en zal men er zelf ook niet van gespaard blijven, zal men als men op God rekent toch niet het allerslechtste krijgen en niet aan hongerdood teniet gaan.

“2  De schatten, door onrecht verkregen, brengen geen baat, maar gerechtigheid redt van de dood. 3 Jahwe laat de rechtvaardige geen honger lijden, maar Hij verzet zich tegen de begeerte van de zondaars.” (Spr 10:2-3 WV78)

Tijdens ons leven moeten wij zeer goed beseffen dat het belangrijk is wie wij mee aan de macht helpen of als leider verkiezen of macht laten hebben. Want uiteindelijk zal het aan het licht komen waar de echte doelstellingen van de leider zijn. En die onrechtvaardige zal er niet voor terugschrikken om geweld te gebruiken om zijn macht te bevestigen en zijn rijk te vergroten.

“6  Zegen rust op het hoofd van de rechtvaardige, maar de mond van de zondaars zit vol onrecht. 7  Het aandenken van de recht vaardige is een zegen, maar de naam van de zondaars zal verrotten. 8  Wie wijs van hart is aanvaardt geboden, maar wie dwaasheid uitkraamt komt ten val. 9  Wie onberispelijk wandelt, hij wandelt veilig, maar wie kronkelwegen gaat wordt ontmaskerd. 10  Wie knipoogt brengt verdriet teweeg en wie dwaasheid uitkraamt komt ten val. 11  Een bron van leven is de mond van de rechtvaardige, maar de mond van de zondaars zit vol onrecht. 12  De haat brengt twist teweeg, maar de liefde bedekt alle zonden. 13  Op de lippen van wie schrander is wordt wijsheid gevonden, op de rug van wie geen verstand heeft komt de stok neer.” (Spr 10:6-13 WV78)

Heel wat mensen zijn vandaag in volle verontwaardiging en verwart. Nog minder dan hun  regeringsleiders weten zij echt wat te doen om zovele moeilijkheden niet over hen heen te laten komen. De burger is echter de speelbal van zij die zij verkozen hebben. En die regeringsleiders van vele landen zien wel het mogelijke gevaar maar weten dikwijls ook niet al te best hoe er onderuit te komen.

De verbijstering onder de naties is vandaag de dag opmerkelijk. De VS heeft in zekere mate zijn macht en invloed verloren, terwijl Rusland en China hun macht willen tonen. In Lukas 21 zei Jezus dat zijn terugkeer naar de aarde zou plaatsvinden in een tijd van

“benauwdheid der volken, die in verbijstering verkeren vanwege het ruisen der zee en der golven” (vers 25).

De dreiging van fysiek bulderende zeeën, zoals tsunami‘s, veroorzaakt grote onrust. De aardbevingen en tsunami’s in het gebied van de Stille Oceaan hebben ernstige problemen veroorzaakt, en deze blijven voortduren. Er zijn waarschuwingssystemen, maar deze zullen het bulderen van de zeeën niet stoppen – zij geven slechts een waarschuwing van enkele minuten.

We kunnen echter zien dat de woorden van Jezus passages uit het Oude Testament weerspiegelen en aangeven dat er nog grotere benauwdheden zullen komen. Kijk naar de taal in Psalm 46:

“Wij zullen niet vrezen, al begeeft de aarde het, al worden de bergen in het hart der zee verplaatst, al brullen en schuimen de wateren, al beven de bergen bij haar zwellen … de volken woeden, de koninkrijken wankelen; Hij verheft Zijn stem, de aarde smelt … Kom, aanschouw de werken des HEREN, hoe Hij verwoestingen op de aarde heeft aangericht. Hij doet oorlogen ophouden tot aan het einde der aarde …” (verzen 2,3,6,8,9).

Als gelovigen moeten wij nuchter zijn, maar ook bewust zijn van mogelijke tekenen die wij als mens kunnen waarnemen. Wij zullen niet onderuit kunnen gaan aan wat er voor de mensheid voorzien is. Laten wij daarom naar de woorden van Jezus luisteren, die zei:

“10 … ‘Er zal strijd zijn van volk tegen volk en van koninkrijk tegen koninkrijk; 11 er zullen hevige aardbevingen zijn, en hongersnood en pest, nu hier en dan daar, schrikwekkende dingen en aan de hemel geweldige tekenen.
12 Maar nog voor dit alles geschiedt, zullen zij u vastgrijpen en vervolgen; zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangen zetten, u voor koningen en stadhouders voeren omwille van mijn Naam. 13 Het zal voor u uitlopen op een getuigenis.” (Lu 21:10-13 WV78)

“Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn Naam;” (Lu 21:17 WV78)

“25 Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. 26 De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. 27 Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en grote heerlijkheid. 28 Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt naderbij.’” (Lu 21:25-28 WV78)

Ook al mag er heel wat verwarring zijn dezer dagen, laat er in je hoofd geen verwarring zijn maar een resolute keuze voor de enige goede oplossing. Blijf vertrouwen hebben in God en blijf het Goede Nieuws verder met volle overtuiging verkondigen.

+

Engelstalige versie / English version: Perplexity among the nations

Voorgaand

De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?

De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?

De nacht is ver gevorderd 18 Studie 3 Lessen uit het verleden 7 Conclusie

De nacht is ver gevorderd 19 Studie 4 Wat te doen

De nacht is ver gevorderd 22 Studie 4 Nu actueel: Nut van tekenen

De nacht is ver gevorderd 24 Studie 4 Zorg voor de naaste

De nacht is ver gevorderd 25 Slot

Tekenen der Laatste Dagen

Toekomstverwachting nog steeds onder vuur

Gedachte bij de dagelijkse bijbellezing van 16 december

Kunnen focussen in een hectische tijd

Gedachte voor vandaag: Tijd voor God kunnen plaatsen

Gedachte voor vandaag: Wakker blijven

++

Aanvullend

 1. Fundamentalisme en religie #6 Versplintering
 2. Newsweek vraagt zich af of wij nog onwetend willen houden (Our World) = Newsweek vraagt zich af of wij nog onwetend willen houden (Some View on the World)
 3. Uitkijkend naar 2017 en aankomende tijden
 4. Moeten Christenen over zich heen laten walsen
 5. Voorbereiden op moeilijke tijden die op ons af kunnen komen
 6. Op uitkijk staand op de wachttoren
 7. Waakzaamheid geboden 5 Tekenen opmerkend
 8. Een wachter die het zwaard ziet komen
 9. Tekenen van de laatste dagen wanneer moeilijke tijden zullen komen
 10. Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen
 11. Vrees dat de Grieks-Katholieke Kerk in Oekraïne weer ondergronds zal moeten gaan
 12. Strijd leveren
 13. Nu, als je eender gevecht gaat winnen dan moet je de geest het lichaam laten lopen
 14. Uw strijd ontwikkelt uw sterke punten
 15. Wees liever dan noodzakelijk
 16. Als een vermoeide vogel opgetild door een onverwachte windvlaag
 17. Ontfermer

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bedenking, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen, Religie, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Verwarring onder de naties

 1. Pingback: Perplexity among the nations – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.