De hemelse wijsheid

“ De hemelse wijsheid”. Spreuken 8-9.

“ Vraag; wat zal Ik u geven?”

Zo sprak God tegen de kersverse koning Salomo in een droom.

Wat wil men vragen of krijgen

Wat zou jouw antwoord geweest zijn? Lang leven, gezondheid, rijkdom, overwinning op de vijand?

Salomo vroeg om geen van deze dingen, maar besefte dat het allerbelangrijkst dat hij kon vragen was wijsheid, om Gods volk rechtvaardig te richten. God vond dat een heel verstandig antwoord en gaf hem wijsheid, en geen klein beetje ook! 1 Koningen 4:29-30, 34. Hier was het goede fundament waarop het koninkrijk van Israël gebouwd kon worden en waardoor God door alle volken geprezen kon worden.

Wanneer wij dan in de dagelijkse lezingen het boek Spreuken weer oppakken, worden wij met Gods wijsheid geconfronteerd en niet die van mensen, al zouden wereldse mensen misschien toegeven dat veel van de spreuken een uiting van gezond verstand zijn. Waar het in feite om gaat is een keus maken tussen twee wegen; je luistert óf naar Vrouw Wijsheid, óf naar Vrouw Dwaasheid.Spr.1:20-23; 9:13-17. Allebei roepen zij vanaf de hoogten der stad de voorbijgangers toe, en wij weten helaas aan wie de meeste mensen luisteren. Bij onze doop hebben wij voor wijsheid gekozen, de smalle weg die naar het leven leidt. Wij hebben ontdekt en ervaren dat deze wijsheid kostbaarder is dan goud, zilver of juwelen.

Begin der wijsheid

Het begin der wijsheid is de vreze des HEREN- Psalm 111:10, Spr.1:7. Vreze hier betekent niet zozeer bang zijn als ontzag en eerbied hebben. Deze houding vinden wij o.a. in Psalm 119, waar de schrijver hijgt naar Gods inzettingen om inzicht te krijgen- vv.129-131.

Goddelijke vrees

Maar de vreze des HEREN houdt ook in, dat wij het kwade moeten haten en ons daarvan moeten wijken– Job 28:28, Spr.8:13. Dat brengt ons onvermijdelijk in conflict met mensen die de andere weg gekozen hebben. Onze Heer zei Zelf:

“Meent niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde: Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.” (Matt.10:34).

Zijn luitere boodschap van bekering en eerlijkheid bracht tweedracht, zoals Hij verder uitlegt- Matt.10:35. En dat weten wij ook uit ervaring. De Spreuken zijn bedoeld dan om ons op de goede pad te houden en wijsheid te geven voor allerlei situaties die in ons leven kunnen voorkomen. Zij zijn ook bedoeld om ons dichter bij God te brengen:

“De vreze des HEREN is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand. Want door mij worden uw dagen vermeerdeerd, worden jaren van leven u toegevoegd.” (Spr.9:10-11).

Jezus gaat een stapje verder:

“Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.” (Joh.17:3).

Deze hemelse wijsheid geldt dus niet slechts voor nu maar voor de eeuwigheid.

Enkele voorbeelden

Laten wij nu een paar voorbeelden bekijken in de andere lezingen voor vandaag. In Numeri zien wij eerst Mirjam en Aäron die kritiek op Mozes hadden, omdat hij met een Ethiopische vrouw getrouwd was. Mozes had zoveel kritiek al van het volk gekregen, het laatste wat hij nu kon gebruiken was een aanval van zijn eigen broeder en zuster. In dit context lezen wij:

“Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem” (Num.12:3).

God was niet blij met de houding van Mirjam en Aäron, en Mirjam was degene die moest boeten met een tijdelijke melaatsheid. Het is duidelijk dat  het niet boterde tussen haar en die nieuwe vrouw- jaloersheid, misschien. In ieder geval handelde zij niet uit wijsheid en toonde zij een vleselijk denken.

Geloof tegenover ongeloof

In het volgende hoofdstuk (Numeri 13) komen wij de twaalf verspieders tegen. Tien van hen komen terug na veertig dagen met een verslag, dat vrees en ongeloof het volk inboezemt –Numeri 13:31-33. Daartegenover zijn de andere twee van overtuigd dat dat met Gods kracht geen probleem moet zijn-Numeri 14:6-9. Tien verspieders redeneren uit menselijk standpunt; twee uit Gods standpunt. Het volk luistert naar de tien en als straf moeten zij nog veertig jaar in de woestijn gaan ronddolen totdat allen die morden gestorven zijn. Maar Jozua en Kaleb mogen het land wel in, al vraagt dat veel geduld. Zij hadden God leren kennen, zij geloofden zijn belofte en herinnerden zich aan al de grote wonderen die God gedaan had.

Als wij nu naar Lucas gaan, dan zien wij hoe de 12 discipelen van Jezus het niet zoveel beter afbrachten.  Judas Iskariot koos uiteindelijk voor vrouw Dwaasheid en heeft de zondeloze Zoon van God voor dertig zilverlingen verkocht. In feite volgde hij in het spoor van de gewelddadigen, waarvoor Salomo waarschuwde- Spr.1:10-14. Judas had al lang de gemeenschappelijke geldbuidel voor zichzelf gebruikt, maar hij heeft niet kunnen genieten van dat stuk land dat hij daarmee gekocht had. En dan hebben wij Petrus, die de waarschuwing van zijn Heer niet wil accepteren, maar volhoudt dat hij Jezus nooit en te nimmer zal verloochenen- Luc.22:31-34. En wij weten hoe dat afgelopen is. Hij bedoelde het goed maar besefte zijn eigen zwakheid niet. Maar het ging ook niet best met de andere tien, want Jezus moest hen een les in nederigheid geven, om te laten zien wat het betekent de eerste te zijn-

Wijsheid van de wereld

vv.24-27. Voorrang zoeken, dat is de wijsheid van de wereld, de wijsheid van de Farizeeën en schriftgeleerden. Jezus liet het goede voorbeeld zien, want toen heeft Hij de voeten van de twaalf gewassen. Hij waardeerde toch hun trouw aan Hem, al snapten zij vaak niet waar Hij het overhad, en heeft hen verzekerd dat zij in het Koninkrijk heersers zullen zijn. Vv.28-30.

Één van hen, Jakobus, heeft de hemelse wijsheid aldus beschreven: “ rein, vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol ontferming en goede vruchten, onpartijdig, ongeveinsd.” En dan, “gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.” (Jak.3:17-18). Velen van de spreuken van Salomo hebben met vrede en vredestichten te maken. Gods wijsheid is in feite niets anders dan de liefde en die liefde zien wij op zijn mooist in het offer van onze Heer. Als wij wijs zijn, zullen wij in het  brood en de wijn op tafel de nodige aansporing vinden om door te gaan op de weg van verstand en inzicht, uitziende op de dag, wanneer wij

“ten volle zullen kennen, zoals wij zelf gekend zijn.”

Chris Tarry

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bedenking, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.