Gedachte voor vandaag “Verschillende gaven, maar slechts een Geest” (30 augustus)

In de Bijbellezing voor vandaag spreekt de apostel Paulus de volgelingen van Jezus Christus in Korinthe toe om hen over de geestelijke uitingen niet in onzekerheid laten. Hij herinnert hen er aan hoe zij toen ze nog niet gelovig waren, leefden onder de misleidende invloed van afgoden. (1 Kor. 12:1-2)

Hij geeft aan dat ieder van ons verschillend is en zo ook verschillende taken zal hebben te vervullen.

“4 Er zijn verschillende gaven, maar slechts een Geest. 5 Er zijn vele vormen van dienstverlening, maar slechts een Heer. 6 Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts een God, die alles in allen tot stand brengt.” (1Co 12:4-6 WV78)

Al onze taken horen wij eigenlijk aan Jehovah, God, op te dragen. Alsook moeten wij herkennen dat ieders gaven verschillend zijn, maar worden gegeven door dezelfde Geest en ontplooid door dezelfde God, Die alles in ons allen bewerkt. Zo openbaart de Geest Zich door elk van ons, tot welzijn van de hele gemeente.

Jaloersheid om dat de ene dit of dat mag, hoort niet in een gemeenschap van ware gelovigen. Het moet ons namelijk verheugen dat de een Gods wijsheid onder woorden kan brengen, door de Geest; terwijl een ander blijk van Gods kennis kan geven, door dezelfde Geest.

“7 Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen. 8 Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven, aan een ander een woord van kennis krachtens dezelfde Geest,” (1Co 12:7-8 WV78)

Hierbij moeten wij er van bewust zijn dat wij als broeders en zusters in eenheid verbonden zijn en onze taken mogen vervullen doordat God Zijn gaven uit deelt zoals Hij wil. Ook al  bestaat ons lichaam uit vele delen, vormen al die delen samen één lichaam.

“Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen een geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen een lichaam uit. Zo is het ook met de Christus.” (1Co 12:12 WV78)

Door de doop tot één lichaam samengevoegd zijn we allen doordrenkt met die ene Geest.

“Wij allen, Joden en heidenen, slaven en vrijen, zijn immers in de kracht van een en dezelfde Geest door de doop een enkel lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met een Geest.” (1Co 12:13 WV78)

In dat ene lichaam dat wij vormen moeten wij ons verbonden voelen en ons tot nut maken met die capaciteiten die wij hebben. Elk persoon in de gemeenschap moet als deel van het lichaam voor de andere delen van het lichaam zorgen. Als één deel lijdt, lijden de anderen mee. En als één deel geëerd wordt, zijn de andere delen daar even blij mee als hij.

“24 …. God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het mindere meer eer gaf, 25 opdat er in het lichaam geen verdeeldheid zou zijn en de ledematen eendrachtig voor elkaar zouden zorgen. 26 Wanneer een lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden; wordt een lid geeerd, alle delen in de vreugde.
27  Welnu, gij zijt het lichaam van Christus, en ieder van u is een lid van dit lichaam.” (1Co 12:24-27 WV78)

Eens dat men het doopsel in naam van Christus heeft ondergaan hoort men bij het lichaam van Christus en ieder van die leden is een deel van dat lichaam.  God heeft sommigen in de gemeente een taak gegeven.

Wat onze taak ook moge zijn in de gemeente moet deze met liefde vervuld worden. Zo moeten diegenen die het Woord van God willen doorgeven vast en zeker alle diepe dingen doorgronden en hierbij liefde uitstralen.

“1  Al spreek ik met de tongen van engelen en mensen: als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal. 2 Al heb ik de gave der profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet: als ik de liefde niet heb, ben ik niets.” (1Co 13:1-2 WV78)

Men moet weten dat de liefde geduldig is. Zij is vriendelijk en houd geen jaloersheid in. Zij die de liefde in zich dragen doen niet gewichtig en niet trots, alsook zorgen zij er voor niet te kwetsten. Liefde is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd; zij neemt niemand iets kwalijk; zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid.

Het mooie van liefde is dat zij altijd beschermt. Zij heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. De apostel verteld ons dat aan de liefde nooit een einde komt.

” 4 De liefde is lankmoedig en goedertieren; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij beeldt zich niets in. 5 Zij geeft niet om de schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. 6 Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij. 8  De liefde vergaat nimmer. De gave der profetie zal verdwijnen, tongen zullen verstommen, de kennis zal een einde nemen.” (1Co 13:4-8 WV78)

Tijdens de tijd dat wij hier op aarde zijn moeten wij opgroeien en vele dingen leren. Maar dan komt het er op aan dat er drie dingen zullen zijn die moeten blijven: Geloof, hoop en liefde. Maar de liefde is het voornaamste.

“12 Thans zien wij in een spiegel, onduidelijk, maar dan van aangezicht tot aangezicht. Thans ken ik slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. 13 Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste.” (1Co 13:12-13 WV78)

+

Voorgaande

Eerste gedachte voor vandaag “De wereld is misschien slecht” (16 januari)

Gedachte voor vandaag “Voorbeelden nemen als waarschuwingen” (28 augustus)

Niemand leeft voor zichzelf

Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 5 Gemeenschap

Overdenking: Gemeenschap met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus

++

Aanvullende lectuur

 1. Opgeroepen door Jezus
 2. Als broeders en zusters samen op weg voor een nieuw jaar
 3. Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding
 4. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappenVerzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 5. Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn
 6. Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten
 7. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen
 8. Jezus volgen bevrijdt van faalangst en prestatiedruk
 9. Filippenzen 1 – 2
 10. Die Kerk (2): Die eienskappe van die kerk – prof. WJ Snyman
 11. Samen werken aan een Open Gemeenschap
 12. Kerkelijke herders
 13. Wat levert het mij op?
 14. Begin Academisch Jaar
 15. Kerk met toekomst

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelcitaten, Christen zijn, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Kerkopbouw, Levensvragen, Religie en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Gedachte voor vandaag “Verschillende gaven, maar slechts een Geest” (30 augustus)

 1. Pingback: Gedachte bij de opening van het schooljaar 2021-2022 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.