Naar uw geloof zal het gebeuren

In het 4de hoofdstuk van Mattheüs konden wij enkele dagen geleden al lezen dat meerdere berichten over Jezus tot in Syrië circuleerden en dat veel mensen naar Jezus toe wilden komen om zijn wonderen te zien.

Er werden allerlei zieken naar Jezus gebracht. Mensen die het slecht hadden, allerlei ziekten en kwellingen hadden, mensen die door demonen bezeten waren, maanzieken en verlamden kwamen allemaal af omdat ze de verhalen rond Jezus geloofden en hun hoop stelden in zijn wonderbaarlijke krachten.

File:Healing of the demon-possessed.jpg

Een middeleeuwse illustratie van Jezus die de door demonen bezeten man uit Gerasene geneest.

In de lezing van vandaag merken we dat sommigen van het volk weggingen,  terwijl anderen Jezus naderden met een door demonen bezeten man, die stom was. (Mattheüs 9:32) Nadat de demon was uitgedreven, sprak de doofstomme man. En de menigte was vol ontzag en zei,

“Nooit in Israël is zoiets gezien.” (Mt 9:33)

Voor de religieuze leiders kon het echt niet dat die Nazarener zo veel mensen naar zich toe trok terwijl hij veel ongelofelijke dingen deed, welke een normaal mens op zich niet zou kunnen doen. Volgens hen kon het niet anders dat deze man allerlei trucjes gebruikte.

De religieuze leiders probeerden ze af te wijzen door te beweren dat hij een soort magie gebruikte. In hoofdstuk 9 van vandaag beweren ze,

“Hij drijft demonen uit door de vorst der demonen” (vers 34).

Het meest uitdagende van al zijn wonderen was voor hen toen hij iemand opwekte die gestorven was. Vers 18 vertelt ons dat

“een heerser kwam binnen en knielde voor hem neer, zeggende: mijn dochter is zojuist gestorven”,

maar hij was zo overtuigd van de krachten van Jezus dat hij zei,

“maar kom en leg uw hand op haar en zij zal leven”.

Zo groot was het geloof van die overste (een leider van de synagoge) dat hij het volste vertrouwen had in de kracht van Jezus.

Terwijl hij op weg was naar de man zijn huis was er een vrouw, die al twaalf jaar lang aan een bloedvloeiing leed, die naar hem toe trad en de zoom van zijn kleed aanraakte, met de gedachte dat ze dan wel genezen zou zijn. (Mt 9:20-21)

“18  Terwijl Hij zo tot hen sprak, kwam er een overste naar Hem toe, wierp zich voor Hem neer en zei: ‘Mijn dochter is zo juist gestorven: maar kom haar de hand opleggen, dan zal zij weer levend worden.’ 19 Jezus stond op en ging met hem mee, vergezeld van zijn leerlingen. 20 Plotseling naderde Hem van achteren een vrouw die al twaalf jaar lang aan vloeiingen leed, en raakte de zoom van zijn mantel aan. 21 Want ze zei bij zichzelf: ‘Als ik alleen maar zijn mantel kan aanraken, zal ik al genezen zijn.’ 22 Maar Jezus keerde zich om, en toen Hij haar zag sprak Hij: ‘Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u genezen.’ En vanaf dat ogenblik was de vrouw gezond.” (Mt 9:18-22 WV78)

De vrouw was genezen en de mensen konden nog over vele andere genezingen horen. Ook over dat meisje dat men dood waande en sommigen de spot dreven met Jezus dat hij haar weer zou laten leven, deed de ronde toen men haar kon zien buiten wandelen.

“23 Toen Jezus in het huis van de overste kwam en de fluitspelers en het misbaar makende volk zag, sprak Hij: 24 ’Gaat heen, want het meisje is niet gestorven maar slaapt.’ Doch ze lachten Hem uit. 25 Toen al dat volk buitengezet was, trad Hij naderbij, greep haar hand en het meisje stond op. 26 Het verhaal hiervan deed de ronde door heel die streek.” (Mt 9:23-26 WV78)

Ook vandaag zijn er heel wat mensen die spotten met diegenen die geloof in Jezus Christus stellen. De toename van spot is zelfs een teken van de nakende tijd der Laatse dagen. Toch is dat geen blind geloof, want wij hebben er alle reden toe om in hem te geloven. Als gezondene van God en voorspreker bij God is hij de meest geschikte persoon om ons bij de Allerhoogste God te verdedigen en verzoeken in onze naam in te dienen. Daarom kunnen wij best als wij tot God bidden ons gebed eindigen met de woorden:

“In naam van Jezus Christus.”

In Jezus hebben wij ook een prachtig vooruitzicht. Het is namelijk zo dat de dood van gelovigen op veel plaatsen wordt beschreven als een slaap. Denk aan wat Paulus schreef,

“Want dewijl wij geloven, dat Jezus gestorven en wederopgestaan is, alzo zal God door Jezus hen, die ontslapen zijn, met zich brengen” (1 Tessalonicenzen 4:14).

Dit is een wonderlijke les – zij die sterven zijn in slaap gevallen – zij gaan over in Gods tijd, en hebben geen enkel besef van voorbijgaande tijd!

Verreweg het grootste wonder van alles zal zijn wanneer Jezus wederkomt en “hen die ontslapen zijn” tot leven wekt. Heb je geloof dat dit zal gebeuren?

Ja!

Wat is de kwaliteit van uw geloof, mijn geloof?

Hoe sterk is uw geloof?

In hoeverre wordt het weerspiegeld in de manier waarop u uw leven leidt?

Geloof moet een actief ingrediënt zijn in elk aspect van ons leven, het zal “naar uw geloof” zijn dat Jehovah zal handelen – en wij zullen deel uitmaken van de heerlijkheid die God voor deze aarde in petto heeft en; zegt de profeet,

“gij zult hem ontmoeten die met vreugde gerechtigheid werkt, zij die u gedenken op uw weg”.

We lezen dit vandaag in Jesaja 64:5. Laten wij samen op weg gaan met een sterk geloof in de gezonden zoon van God. Laten wij ook vreugde vinden in onze gebondenheid onder Christus. Vreugde en geloof gaan samen – ervaar jij dat ook?

+

Lees ook:

Tekenen der Laatste Dagen

Christus in Profetie #10 De psalmen (4)

Toekomstverwachting nog steeds onder vuur

Overdenking: “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij …” (Op. 22:12)

++

Aanvullende lectuur

 1. Gezondene van God
 2. Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn
 3. Op weg naar het eindstation
 4. Bescherming door leven in Christus
 5. Dood
 6. Dood – doden
 7. Geloof
 8. Geloof en Geloven
 9. Zoon van God
 10. Zoon van God – de weg naar God
 11. Zoon van God – Vleesgeworden woord

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bedenking, Christen zijn, Godsdienst, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen, Religie en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Naar uw geloof zal het gebeuren

 1. Pingback: Hoe ver wil je gaan in je geloof – Jeshuaist

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.