Verwonderde leerlingen verzocht om niet bevreesd te zijn en te gaan prediken

Vorig weekend was het Shavuot of vijftigdagenfeest terwijlvele anderen dit komende weekend Pinksteren vieren.

Vijftig dagen na Pesach was het de tijd van de pelgrimage of tijd om op te trekken naar de Tempel in de Heilige Stad. Overal kon men dan mensen zien van allerlei windstreken. Terwijl velen zich op de straten en pleinen bevonden en ideeën met elkaar wisselden, waren de apostelen samen gekomen om zich schuil te houden. Angst was over hen meester geworden, want wat zou het zijn als het volk tegenover de volgers van Jeshua of Jezus, hetzelfde zouden reageren als zij enkele weken daarvoor ook hadden gedaan.

Nochtans was die eerste week na Jezus dood hen heel klaar voor ogen gebleven. De overpriesters met de oudsten waren na het ontdekken van het lege graf samen gekomen om te overleggen en hadden de soldaten opdracht gegeven rond te bazuinen dat Jezus apostelen zijn lichaam hadden weg genomen.

“6 Hij is niet hier. Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft; komt zien naar de plaats waar Hij gelegen heeft. 7 Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen: Hij is verrezen van de doden, en nu gaat Hij u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien. Dat had ik u te zeggen.’ 8 Terstond gingen zij weg van het graf, met vrees en grote vreugde, en haastten zich het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen. 9 En zie, Jezus kwam hen tegemoet en zeide: ‘Weest gegroet.’ Zij traden op Hem toe, omklemde zijn voeten en aanbaden Hem. 10 Toen sprak Jezus tot hen: ‘Weest niet bevreesd. Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien.’

11  Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkelen van de bewakers naar de stad en berichtten aan de hogepriesters alles wat er was voorgevallen. 12 Dezen hielden een bijeenkomst met de oudsten en na overleg gaven ze aan de soldaten een flinke som geld, 13 met de opdracht: ‘Zegt maar: Zijn leerlingen zijn Hem in de nacht komen stelen terwijl wij sliepen.” (Mt 28:6-13 WV78)

“16  De elf leerlingen nu begaven zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had. 17 Toen zij Hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden. 18 Jezus trad nader en sprak tot hen:

‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. 19 Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en 20 leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.’” (Mt 28:16-20 WV78)

Jezus maakte niet enkel kenbaar dat hij macht van zijn hemelse Vader had gekregen, maar verzocht zijn leerlingen de opdracht die hij tot dan ook had uitgevoerd verder te zetten. Daar in Galilea was het misschien de keer dat

‘hij aan meer dan 500 broeders tegelijk verscheen’ (1 Kor. 15:6).

Waarom had Jezus zijn discipelen bijeengeroepen?

Om ze een interessante missie te geven:

‘Maak discipelen van mensen uit alle volken’ (Matth. 28:18-20).

De discipelen die Jezus’ woorden hadden gehoord, gingen de eerste christelijke gemeente vormen. De belangrijkste missie van die gemeente was dus meer discipelen van Christus te maken.

In deze tijd zijn er wereldwijd tienduizenden gemeenten van ware christenen die dezelfde belangrijke missie hebben. Zij die beweren Christen te zijn, horen Jezus Christus leer niet enkel op te volgen, zij moeten eveneens gehoor geven aan zijn oproep om de Blijde Boodschap verder te verkondigen.

Op die dag dat zij samen zaten was eer een enorm keerpunt. Want op een bepaald ogenblik was er een ferm geluid en verschenen er als het ware “vlammen” over de hoofden van de apostelen.

“1  Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. 2 Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. 3 Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. 4 Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf.” (Hnd 2:1-4 WV78)

Hun angst leek plotseling overwonnen te zijn en daar gingen zij naar buiten om zo veel mogelijk mensen aan te spreken en te overtuigen van wat hun meester leraar had gedaan en waar wij verder naar mogen uit kijken.

De apostelen hadden nu vrijmoedigheid van spreken gekregen en treuzelden niet meer om vrijmoedig over de opstanding van hun meester te praten.

“29 Mannen broeders, ik mag wel vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij gestorven en begraven is; we hebben immers zijn graf bij ons tot op deze dag. 30 Welnu, omdat hij een profeet was en wist, dat God hem een eed gezworen had, dat Hij een van zijn nakomelingen op zijn troon zou doen zetelen, 31 zei hij met een blik in de toekomst over de verrijzenis van Christus, dat Hij niet is overgelaten aan het dodenrijk en dat zijn lichaam het bederf niet heeft gezien. 32 Deze Jezus heeft God doen verrijzen en daarvan zijn wij allen getuigen. 33 Verheven aan Gods rechterhand heeft Hij de beloofde heilige Geest van de Vader ontvangen en Deze uitgestort, zoals gij ziet en gij hoort. 34 David immers is niet ten hemel opgestegen, maar toch zegt hij zelf: De Heer heeft gesproken tot mijn Heer: Zit aan mijn rechterhand, 35 totdat Ik uw vijanden als een voetbank voor uw voeten heb gelegd. 36 Voor heel het huis van Israel moet dus onomstotelijk vaststaan, dat God Hem en Heer en Christus heeft gemaakt, die Jezus, die gij gekruisigd hebt.’” (Hnd 2:29-36 WV78)

Vandaag de dag moeten wij ook die vrijmoedigheid aan de dag brengen en durven uit te gaan om over die opstanding van Jezus te praten. Vooral dezer dagen rond die feestdagen van Joden en Christenen is het een ideale gelegenheid om hierover te praten.

Laat dus uw tong vrijmoedig spreken!

Laat overtuiging komen tot velen dat God die Jezus uit Nazareth, die aan een paal is opgehangen, gestorven en na drie dagen uit de doden is gewekt, om als Heer+, Voornaamste Leider+ en Redder+ tot God Zijn rechterhand verhoogd,+ te worden en als Christus te worden aangesteld.

Die Pinksterdag kan aanzien worden als een beginpunt van de ontwikkeling van het Christendom of de christenheid. Wij moeten er nu voor zorgen dat het niet op een doodlopend spoor uitloopt.

+

Voorgaand

Redding, vertrouwen en actie in Jezus #7 Adverteren

Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal

Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen

Gods vergeten Woord 24 Getuigen 3 De opdracht om te prediken

Doeners en priesterschap

Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking

++

Vindt ook te lezen

 1. Positie en macht – Geschiedenis van het Christendom 1. De vroege dagen van het Christendom
 2. Eerste Eeuw van het Christendom
 3. Jezus volgen
 4. Gospel of Evangelie – het Goede Nieuws
 5. Stilstaan of uitvliegen
 6. Schijnbaar onmogelijke opdracht
 7. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken
 8. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappenOm de noodzakelijke prediking te verwezenlijkenGoed Nieuws brengen met en door voorbeeld
 9. Goede Nieuwsbrengers
 10. Verkondigen
 11. Door verkondiging ook geruster
 12. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 13. De hoge roeping van God in Christus Jezus
 14. Roeping een dynamisch begrip en blijvende bron van kracht
 15. Roeping is antwoorden op Gods liefde
 16. Je roeping niet missen
 17. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen
 18. Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #3 Verkondigen van het Goede Nieuws
 19. Christadelfiaanse geloofspunten #10 Uitzending om redding te verkondigen
 20. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt

 

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Christendom, Christenheid, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Kerkopbouw en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Verwonderde leerlingen verzocht om niet bevreesd te zijn en te gaan prediken

 1. Pingback: Richten op wat zich voor ligt | Broeders in Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.