De dood van Judas

Al vroeg in het openbare leven van Jezus was Judas Iskariot een volgeling van deze grote Nazareense meester. Zijn naam betekend eigenlijk ” hij zal geprezen worden”, maar voor deze Judas zou niemand er toe komen hem te prijzen. Zelfs diegenen die hem geld hadden gegeven zagen in hem een verrader die ze goed konden gebruiken om hun doel te bereiken, namelijk het uitschakelen van Jezus Christus.

Judas was de zoon van Simon van Keroith, wat betekende dat hij een Judeeër was. De andere 11 disciplines waren Galileeërs. Het is tegen deze achtergrond dat Judas de penningmeester van de groep werd. Judea en Galilea waren Joodse delen van Israël, ingeklemd tussen Samaria, een land van niet-Joden genaamd Samaritanen.
Politiek gezien stond Galilea onder indirecte controle van de Romeinse verovering door koning Herodes, terwijl Judea, inclusief Jeruzalem, werd bestuurd door de vertegenwoordiger van Rome, Pontius Pilatus.

De Judeeërs waren politiek rebels en religieus ijveriger; hun concept van de Messias was dat van een militaire leider die een leger zou mobiliseren om het Romeinse kolonialisme omver te werpen.
Het gemak waarmee Judas omging met de overpriesters die de betaling van 30 zilveren munten voor zijn verraad mogelijk maakten, hield niet los van het feit dat de geestelijke hiërarchie van Jeruzalem werd gedomineerd door Judeeërs.
Judas had zowel financiële als politieke motivatie voor zijn verraad. Mogelijks wenste Judas een vlugger verloop van wat hij verwachte dat Jezus zou gaan doen, namelijk het heft in eigen handen nemen en de Romeinen verslaan.

Uit sommige teksten bleek al hoe deze man op het geld zag. Hij was ook aangesteld om de ‘kas’ te bewaren en geldzaken te regelen. Met momenten vond hij ook dat anderen hun geld niet deugdelijk besteden en gaf dan daarop commentaar, zoals bij de zalving van Jezus voeten met dure olie.

De opperpriesters zagen in die volgeling van Christus een uitgelezen figuur om hun doel te bereiken. Maar het kan wel wezen dat Judas onvoldoende had nagedacht over de gevolgen van zijn daad. In ieder geval kreeg hij wroeging. Hij betreurde wat hij gedaan had maar moest ondervinden dat hij zijn verraad niet ongedaan kon maken.

“1  Bij het aanbreken van de morgen kwamen alle hogepriesters en oudsten van het volk in vergadering bijeen en spraken over Jezus het doodvonnis uit. 2 Geboeid leidde men Hem weg en leverde Hem uit aan de landvoogd Pilatus.
3 Toen Judas, zijn verrader, zag dat Jezus veroordeeld was, kreeg hij wroeging en bracht de dertig zilverlingen terug bij de hogepriesters en ouderlingen 4 met de woorden: ‘Ik heb misdaan door onschuldig bloed te verraden.’ Maar zij antwoordden: ‘Wat gaat dat ons aan? Dat is uw zaak.’ 5 Toen gooide hij de zilverlingen in de tempel en liep weg. Hij ging heen en verhing zich. 6 De hogepriesters raapten de geldstukken op en zeiden: ‘Wij mogen die niet bij de tempelschat doen, wat het is bloedgeld.’ 7 En zij besloten er het land van de pottenbakker mee te kopen om daar de vreemdelingen te begraven. 8 Daarom kreeg dit stuk land de naam van Bloedakker en zo heet het nog. 9 Aldus ging in vervulling wat de profeet Jeremia gezegd had: Zij namen de dertig zilverlingen, de prijs waarop Hij geschat is, geschat is door zonen van Israel, 10 en gaven die voor de akker van de pottenbakker, zoals de Heer mij opgedragen had.” (Mt 27:1-10 WV78)

We kunnen alzo een man vinden die voorheen zijn eigen omgeving de rug had toegekeerd om Jezus te volgen. Heet was nooit zijn bedoeling geweest dat zijn meester gedood zou worden. Zeker was het niet zijn bedoeling om Jezus te veroordelen op basis van kapitaallasten. Ook was het niet zijn bedoeling om de Messias van Israël aan Pontius Pilatus over te dragen. Wat zijn redenen en fantasieën ook mochten zijn, hij bedoelde alleen die eerste schakel in de keten van wat velen nu ook als de Passie kennen.

Vermoedelijk had hij verwacht dat Jezus zich zou verzetten tegen de soldaten van het Romeinse Rijk en dat dan eindelijk een revolte tegen de verdrukker zou uitbreken. Toen hij eenmaal een glimp had opgevangen van de hele ketting die hij op gang bracht, had hij zelfs spijt van die eerste schakel.
Alles had hij eigenlijk opgegeven, maar nu na zijn verraad verwierf hij een akker met de beloning voor zijn ongerechtigheid die hem zichzelf deed verhangen daar hij geen uitweg meer zag. Velen konden het opgehangen lichaam van deze verrader niet enkel zien hangen, maar ook zien verrotten, zelfs zo dat volgens neergeschreven teksten hij halsoverkop in het midden uiteen viel, en al zijn ingewanden er uit spoten.

“En de zilverlingen in de tempel werpende, verwijderde hij zich; daarop ging hij heen en verhing zich.” (Mt 27:5 NBG51)

“Deze nu heeft een stuk grond verkregen voor het loon zijner ongerechtigheid en voorovergestort, is hij midden opengereten en al zijn ingewanden zijn naar buiten gekomen;” (Hnd 1:18 NBG51)

Er zijn mensen die denken dat er daar tegenstrijdigheid in de bijbel staat. Maar als wij naar de teksten kijken vinden wij betreffende de dood van Judas dat Mattheus zegt:

“Hij ging en hing zichzelf op”;

terwijl de schrijver van de Handelingen van de apostelen aangeeft dat,

“Halsoverkop viel hij als onder in het midden, en al zijn darmen spoten eruit”.

We weten niet hoelang het is verstreken voordat het lichaam werd ontdekt; maar,
iedereen behalve een gewillige ongelovige zou concluderen dat het lang genoeg was om voldoende verderf of corruptie toe te staan ​​voor de zelf opgehangen man om uiteen te vallen met het resultaat dat in Handelingen wordt vermeld.

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bedenking, Bijbelcitaten, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Ontmoeting - Portret - Bijbelse figuren en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.