Gedachte voor vandaag: “God vragen tegen de vijanden op te staan” (03 januari)

Vandaag luisteren we naar een gebed en een gepassioneerd lied van David met Psalm 6 & 7.

Geconfronteerd met verschillende problemen zocht David zijn toevlucht en vroeg God om hem te redden van elk van zijn vervolgers (Psalm 7:1-2)

“1  Een klaagzang van David, die hij zong tot Jahwe, om wat de Benjaminiet Kus hem aandeed. (7:2) Heer, mijn God, bij U zoek ik toevlucht, verlos mij van al mijn vervolgers, maak Gij dat ik word bevrijd; 2 (7:3) straks heeft, als een leeuw die zijn prooi grijpt, een mij beet – want er daagde geen redding.” (Ps 7:1-2 WV78)

David vraagt ​​de Adonai, die het oordeel en de rechtvaardiging beval, op te staan ​​in Zijn toorn tegen de ergernis of woede van zijn vijanden. (Psalm 7:6) Hij is zich ervan bewust dat het de Almachtige Elohim is, Hashem Jehovah God, die de volkeren oordeelt en gerechtigheid veroordeelt. (Psalm 7:7-8)

“6 (7:7) Verhef U, Heer, in uw toorn, stuit de stormloop van mijn belagers, grijp in: van u gaat het recht uit 7 (7:8) en de raad der goden omringt U: Gij zult zetelen: hoog boven haar uit. 8 (7:9) Heer, die richter zijt over de volken, doe mij recht, Heer, zowaar als ik recht sta, zowaar als ik mij zonder schuld weet.” (Ps 7:6-8 WV78)

Met de wetenschap dat de Adonai de volkeren beoordeelt, kunnen we, net als David, vragen om ons te rechtvaardigen volgens onze gerechtigheid en integriteit in ons, zoals onze rechtschapenheid en betrouwbaarheid verdient. (Psalm 7:8)

Geconfronteerd met de vele problemen die door onze tegenstanders worden veroorzaakt, kunnen we, net als David, een pleidooi tot God brengen om ons van deze vijanden te verlossen. Zo dat er een einde kan komen aan het kwaad van de goddelozen en de rechtschapenen volhouden, met God als ons schild. (Psalm 7:9-10)

“9 (7:10) Laat het kwaad der verstoorders verdwijnen, verleen de rechtvaardige sterkte: toetst Gij niet hart en geweten, o God die rechtvaardigheid zijt? 10  (7:11) Mijn schild – dat is Gods bescherming, Hij bevrijdt de oprechten van hart;” (Ps 7:9-10 WV78)

Vanuit de Bijbel hebben we de verzekering dat degenen die God als hun schild willen, bereid om dicht bij Hem te komen, zal Hij  ook willen toenaderen en beschermen. Het goddelijk schild onderzoekt geest en hart en is de redder van de oprechte in hart. We mogen uitkijken naar de God Die een rechtvaardig rechter is en een God die elke dag verontwaardigd is. (Psalm 7:11)

“ Doorgrond mij, God, ken mijn hart, toets mij, weet mijn verborgen gedachten,” (Ps 139:23 WV78)

“ En Hij die de harten doorgrondt, weet waar de Geest op zint, want Hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling.” (Ro 8:27 WV78)

“ Maar aan ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest van God doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God.” (1Co 2:10 WV78)

“ En haar kinderen zal Ik slaan met de dood. Dan zullen alle kerken weten dat Ik het ben die nieren en harten doorgrond, en ieder van u zal vergelden naar zijn daden.” (Opb 2:23 WV78)

Als wij zo veel veel weerstand ondervinden voor wat wij geloven is er genoeg reden om door te zetten en aan de Bijbelse waarden en Bijbelse leerstellingen vast te houden. Wegens de vijandschap tegen ons geloof is het eens te meer belangrijk om aan elkaar vast te houden en regelmatig bijeen te komen, het vergaderen niet nalatend. dit met het besef dat waar twee of drie bijeenkomen in Jezus’ naam hij met hen in het midden zal zijn. Zodat zulke bijeenkomsten kunnen bijdragen aan het aansporen, blijven vasthouden in de leer en de gemeenschap van Jezus en zijn apostelen, in het breken van brood en in het brengen van prijzingsliederen en gebeden.

“ Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.’” (Mt 18:20 WV78)

“ Zij legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed.” (Hnd 2:42 WV78)

“ Er brandden talrijke lampen in de bovenzaal waar wij vergaderd waren.” (Hnd 20:8 WV78)

“ Wij moeten niet wegblijven van onze bijeenkomsten, zoals sommigen gewoon zijn te doen; laten we elkaar moed inspreken, en dit te meer naarmate gij de grote dag dichterbij ziet komen.” (Heb 10:25 WV78)

“ of eigenlijk, om bij u en met u de vertroosting te smaken van ons gemeenschappelijk geloof, het uwe zowel als het mijne.” (Ro 1:12 WV78)

Door regelmatig samen te komen kan de gemeente u omringen en geeft zij steeds mogelijkheden om naar hen te komen wanneer in nood. Samen kunnen w dan ook op de meest Rechtvaardig Rechter, ja, een God die elke dag verontwaardiging heeft, vertrouwen.

“(7:12) God, de rechtvaardige rechter, maar een God die kan toornen – altijd.” (Ps 7:11 WV78)

Laten we daarom zeker zijn om de Juiste Persoon te volgen en Jehovah als onze Rots te nemen. Hij is uiteindelijk de Enige en Ware God Die een stevige vesting aanbiedt en voor ware verlossing kan zorgen.

“(18:3) De Heer is mijn steenrots, mijn burcht, gevaren doet Hij mij ontkomen: mijn God, mijn beschuttende rots, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn verheffing.” (Ps 18:2 WV78)

Wat God betreft, tegenover alle anderen is Zijn Weg werkelijk volmaakt. Zijn Woord wordt constant beproefd. Zij die hun toevlucht nemen bij Hem kunnen er op aan dat Hij zal optreden als een stevig schild.

“(18:31) Hij, God – volmaakt is zijn weg; onvermengd is het woord van de Heer. Hij is schild voor wie bij Hem schuilen.” (Ps 18:30 WV78)

Zij die Jehovah liefhebben, haten het kwaad en staan klaar voor anderen en zeker voor hun medegelovigen. Samen vertrouwen ze er op dat God hen bevrijdt uit de hand van de goddelozen en dat ook al mogen het regelmatig donkere dagen lijken, er licht zal komen aan het eind van de tunnel.  Daar zullen de rechtvaardigen dan ook blijdschap voor de oprechten in het hart mogen vinden

“10 Schuwt, zo gij de Heer kiest, het kwade! Die het leven hoedt van zijn getrouwen redt hen ook uit de greep van de bozen. 11 Er daagt voor de rechtvaardigen licht, vreugde wacht de oprechten van hart.” (Ps 97:10-11 WV78)

Laten we tot God bidden om voor hen die goed zijn, en voor hen die oprecht zijn in hun harten, ook goed te doen en vrede te brengen.

“ Heer, geef dan uw ware volk voorspoed: dat zijn zij die oprecht zijn van hart;” (Ps 125:4 WV78)

We kunnen erop rekenen dat de Elohim, als Hij niet toegeeft, Zijn zwaard zal slijpen en zal reageren, nadat Hij zijn dodelijke wapens heeft voorbereid.

“12 (7:13) Is een mens onbekeerlijk, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog – Hij legt aan, 13 (7:14) richt op hem zijn dodelijk wapen, maakt zijn pijlen tot schichten van vuur.” (Ps 7:12-13 WV78)

Laten we niet stoppen om de Enige Ware God te aanbidden, zelfs wanneer anderen willen dat we andere goden aanbidden en ons laten deelnemen aan heidense feesten.

Elke dag moeten we de Enige Allerhoogste prijzen,
God boven alle goden, voor Zijn gerechtigheid. Laten we onze stem verheffen en durven zeggen

Ik loof en prijs de naam van Adonai Elyon!

“10  (7:11) Mijn schild – dat is Gods bescherming, Hij bevrijdt de oprechten van hart; 11 (7:12) God, de rechtvaardige rechter, maar een God die kan toornen – altijd.” (Ps 7:10-11 WV78)

“(7:18) Loven mag ik de Heer om zijn gerechtigheid, psalmzingen bij de harp ter ere van zijn naam: de Heer – de Allerhoogste.” (Ps 7:17 WV78)

+

Voorgaande

Gedachte voor vandaag: “Vijanden beschaamd en enorm ontmoedigd makend” (03 januari)

++

Aanvullend

 1. Meeslepen of laten verleiden
 2. rechtvaardigen
 3. Beter een arme die in oprechtheid wandelt
 4. Moed voor het dagelijkse leven
 5. Het is niet proberen maar vertrouwen
 6. God wil u gunst betonen
 7. God te vertrouwen schuilplaats, veiligheid en geborgenheid
 8. God mijn schutting, mijn hoop voor de toekomst
 9. God liefhebbenden gerechtvaardigd
 10. Opgetekend in je hoofd wat is neergetekend
 11. Opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist
 12. Elohim’s keuze in de wereld

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bedenking, Christadelphian, Christenheid, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Levensvragen, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

6 reacties op Gedachte voor vandaag: “God vragen tegen de vijanden op te staan” (03 januari)

 1. Pingback: Een Vader die te vertrouwen valt | Broeders in Christus

 2. Pingback: Fundamenten van het Geloof 15 De Rechter en zijn oordeel | Stepping Toes

 3. Pingback: Bidden tot een Onzichtbare God | Broeders in Christus

 4. Pingback: Voldoende redenen om tot God te bidden – Belgische Broeders In Christus

 5. Pingback: Bidden naar Gods Wil – Belgische Broeders In Christus

 6. Pingback: Recht en gerechtigheid zeer belangrijke begrippen – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.