Als de tijd ten einde loopt … 3 Dat zijn toch geen goden #3 Afgoden in onze tijd

Dat zijn toch geen goden

Heeft ooit een volk goden verruild – en dat zijn toch geen goden! -maar mijn volk heeft zijn Eer verruild voor wat geen baat brengt. (Jer. 2:11, NBG’51)

Afgoden in onze tijd

Ook in onze tijd kunnen we twee soorten ‘afgoderij’ identificeren. Weliswaar zullen in onze westerse maatschappij weinigen nog knielen voor een beeld waar ze redding van verwachten, althans buiten een context van zogenaamde christelijke ‘heiligen’ (in de Bijbel is de term ‘heiligen’ de aanduiding van de levende gelovigen). Maar in feite is alles waar een mens redding van verwacht, anders dan van de God van de Bijbel, een afgod. Dat kan geld zijn, een alles omvattend pakket verzekeringen, macht, contacten met invloedrijke mensen, politieke invloed, noem maar op. Velen hebben hun eigen variant, maar het komt uiteindelijk allemaal neer op een gebrek aan vertrouwen in God, dat die hen zal redden. Dat is dus de moderne variant van dat eerste of dat tweede gebod van de tien geboden.
De andere soort komt overeen met dat gouden kalf:

‘dit is uw God, o Israël’.

We dienen wel de God van de Bijbel (zeggen we), maar vullen daar vervolgens een eigen opvatting van die God voor in. We modelleren God naar onze eigen smaak, met behulp van intellectuele redeneringen: de voorstelling in de Bijbel is (zeggen we) gekleurd door de schrijvers en dus niet betrouwbaar.
Maar gelukkig kunnen wij nu veel beter dan de mensen van toen beredeneren wat er achter deze beelden moet steken (zeggen we), en wat die schrijvers dus eigenlijk hadden moeten schrijven. En toevallig komt dat ook volledig overeen met hoe wij zelf menen dat het moet zijn. Dus dan moet dat wel juist zijn. En op grond van zulke excuses wordt er geselecteerd wat wel en wat niet waar moet worden geacht, en wordt alles geschrapt wat ons niet bevalt en dat wij dus als ‘niet meer van deze tijd’ beschouwen.

Maar onder de streep komt dat er toch op neer dat er een andere Jezus wordt verkondigd dan de Schrift heeft gedaan, of dat wij een andere Geest of een ander evangelie aannemen dan wij feitelijk ontvangen hebben. En wie zo’n ander evangelie verkondigt, met een andere christus, kan dan toch alleen maar behoren tot die pseudoprofeten en pseudoleraars waar Jezus en de apostelen over spraken. Want zo’n op grond van eigen ideeën en voorkeur samengestelde ‘christus’ is nu precies die ‘pseudochristus’ of ‘antichristus’ waarvoor we gewaarschuwd zijn.

Johannes schrijft in zijn eerste brief:

“Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat er een antichrist zal komen. Nu al treden er veel anti-christen op, en daardoor weten we dat dit het laatste uur is” (1 Joh. 2:18).

Hij spreekt duidelijk van zijn eigen tijd. En hij heeft het over valse leraars:

“Er zijn veel dwaalleraren (planoi) in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden. Dat nu is de verleider (planos), de antichrist!”

Waar hij hier zo fel tegen ageert is een toenemende neiging de goddelijkheid van Jezus tot in het extreme te willen benadrukken, wat dan echter onvermijdelijk ten koste gaat van de bijbelse leer dat de overwinning over de zonde alleen kon worden behaald door een mens die God volmaakt zou dienen, en die dan vervolgens toch bereid zou zijn desondanks te sterven, en daarmee het vonnis over de zonde te ondergaan. Want dat was toch de leer die God aldoor Jesaja had verkondigd in zijn profetieën over de ‘Knecht des HEREN’ (vgl.Hand. 8:35). En dan, zegt Johannes, heb je het over een andere christus dan die welke de Schrift verkondigt, een surrogaat-christus (antichristos), die ons niet zou hebben kunnen redden omdat hij vanuit zo’n positie de overwinning niet had kunnen behalen. Die leer berustte dan ook niet op de Schrift maar, geheel volgens de Griekse traditie, op intellectuele speculatieve redenering.
Maar zijn waarschuwing geldt ook voor onze ‘eindtijd’. Want in de eeuwen die volgden hebben kerkleiders deze speculatieve redeneringen toch verder uitgewerkt. Zij hebben daar felle ruzies over gevoerd, en hun rivalen zo nodig uit de kerk gezet. En de overwinnaars van die machtsstrijd (want dat was het bovenal) hebben vervolgens tot in onze dagen hun stempel gedrukt op het christelijke denken. Want onze cultuur is bovenal ‘Grieks’ van aard, en nog steeds slaan wij intellectuele redeneringen hoger aan dan de ‘simpele’ taal van de Schrift:

“de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij [Paulus] prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid” (1 Kor. 1:22-23, NBG’51).

Theologisch denken is nog steeds een vak voor specialisten, en dient vooral niet in handen te vallen van de ‘simpele’ gelovige, die daar niet voor is opgeleid. En de grote massa van die gelovigen vindt het ook eigenlijk wel goed zo. Maar in werkelijkheid geldt daarvoor meer dan ooit Paulus’ woord in zijn afscheidsbrief aan zijn leerling Timoteüs:

“Er komt een tijd dat de mensen de heilzame [Grieks: iets datje ‘gezond’ houdt] leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hen naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels” (2 Tim. 4:3-4).

Ook hier is het duidelijk: zulke leraren (didaskaloi) zijn dwaalleraren (pseudodidaskaloi, eigenlijk ‘schijnleraren’). Voor de ware gelovige is er daarom maar één weg:

terug naar de Schrift zelf.

RCR

+

Voorgaand

Als de tijd ten einde loopt…. 1 Alles wat vroeger is geschreven #1

Als de tijd ten einde loopt…. 2 Zonen en bastaards

Als de tijd ten einde loopt 3 Dat zijn toch geen goden #1 Afgoden in het Oude Testament

Als de tijd ten einde loopt … 3 Dat zijn toch geen goden #2 Afgoden in het Nieuwe Testament

+++

Aanverwante lectuur

 1. Onwetendheid, wettigheid en zondigheid
 2. Zuiverheid en verantwoordelijkheid van leden en leiders in een gemeenschap
 3. Wie zijt Gij, Here?
 4. 4de Vraag: Wie of wat is God
 5. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 6. Helden en heiligen
 7. Een vergadering omtrent aan te houden gedrag en te houden handelingen
 8. Kruisen en Iconen stukslaan
 9. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij
 10. Misleid door valse opwekkingen
 11. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 12. Al of niet verenigen

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Christendom, Christenheid, Drie-eenheid, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Als de tijd ten einde loopt … 3 Dat zijn toch geen goden #3 Afgoden in onze tijd

 1. Pingback: In afzonderingstijden Terug naar de Schrift zelf | Broeders in Christus

 2. Pingback: Als de tijd ten einde loopt … 5 De weinigen die behouden worden | Broeders in Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.