Overdenking: Geluk

Wij hechten allemaal veel waarde aan geluk. Tegelijk beseffen wij dat geluk niet komt aanwaaien. Het is niet een gevoel dat je alleen maar even hoeft te pakken en stevig vast te houden. Het kan zo tussen je vingers wegglippen. Er zijn niet voor niets vele boeken over dit thema geschreven.

Wij kennen gelukkige en minder gelukkige perioden in ons leven.
Soms breken ronduit ongelukkige tijden aan. Wanneer het noodlot, bijvoorbeeld in de vorm van een ernstige ziekte je onverwachts treft, dan kan het leven moeilijk worden, erg moeilijk. Want zo’n ziekte komt altijd ongelegen, wij zijn er niet op voorbereid. Wij kunnen ons op dat moment nauwelijks voorstellen dat wij ooit zullen opkrabbelen uit het diepe dal van ellende waarin wij zijn terecht gekomen.
Wat wij ondergeluk verstaan, lijkt ongrijpbaar geworden. Als je ernstig ziek bent, associeer je geluk al gauw met gezondheid. Een normale (en gezonde) gedachte. ‘Een gezond jaar toegewenst’, op hoeveel nieuwjaarskaarten staat deze wens niet gedrukt of geschreven. Staan wij er wel eens bij stil dat er onder kaarten verstuurders ook zieke mensen moeten zitten? Het lijkt alsof achter dat diep gekoesterde verlangen een nog dieper verborgen angst schuil gaat. Laten wij niet denken dat ongeluk alleen gewone mensen treft. Rijke mensen kunnen ook ziek worden. Sommigen zouden maar wat graag al hun geld willen geven om nog slechts één jaar in leven te blijven. Maar die ruil is onmogelijk. Niemand kan door geld zijn leven onbeperkt veilig stellen.

Jezus waarschuwde eens iemand die erg aan zijn erfenis hing:

“Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft” (Luc. 12:35).

Er zijn rijke artiesten die zich staande houden met antidepressiva en drugs. Zich gelukkig voelen en zich staande houden, dat zijn twee totaal verschillende dingen. Geld maakt niet gelukkig. Wel kan het de voorwaarden scheppen om zorgeloos te leven. Stel dat wij het zelf goed hebben en een goede gezondheid genieten. Maar hoe kunnen wij dan gelukkig zijn in de wetenschap dat velen in de wereld gebrek lijden en ziek zijn?

De dood ligt overal op de loer.
De wetenschap kan dit grote probleem niet voor ons oplossen. Er wordt wel eens denigrerend over de angst van gelovigen gesproken, maar wist u dat angst de drijfveer is van alle mensen! Angst voor de dood is het meest basale instinct van de mens. De een lijkt kwetsbaarder dan de ander, maar in wezen zijn wij allemaal diep van binnen heel erg kwetsbaar.
Zonder angst kunnen wij niet leven, want angst behoedt ons voor gevaren. Iemand die zegt dat hij geen angst kent, zou er beter aan doen nog eens goed na te denken. En dat gelovigen angstiger zouden zijn dan ongelovigen is niet perse waar. Alleen, zij zijn zich bewust van de ernst van hun sterfelijkheid. Zij hebben weet van de oorzaak, namelijk de ongehoorzaamheid van de eerste mens. Maar zij geloven ook dat er in liefde geen plaats is voor vrees.

Godskinderen leden ooit onder hun angst voor de dood, maar zij zijn nu van die angst bevrijd!

“Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deelhebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren” (Hebr. 2:14,15).

Voor gelovigen is het goede nieuws ‘bevrijding’.
Bevrijding van de ergste vijand: de dood. Maar dan kunnen wij niet om Jezus heen. Want hij en hij alleen geeft het antwoord op de precaire toestand waarin de onbevrijde mens gevangen zit. Jezus heeft net als wij deel gekregen aan bloed en vlees. Ook hij kende angst voor de dood.

“Hij begon bedroefd en beangst te worden” (Mat. 26:37).

Hierin verschilde hij niet van ons. Het verschil was dat de zondemacht geen vat op hem kreeg, niet één keer! Hij was niet minder mens dan wij, hij was een betermens! Door zijn verzoekingen te overwinnen heeft hij de zonde verslagen! Iemand die groter is (God zelf) heeft deze betere mens van de dood verlost: dat is de betekenis van de opstanding. En allen die met hem zijn verbonden, mogen delen in zijn overwinning, dus ook in die overwinning!

Er bestaat Geluk dat met een hoofdletter moet worden geschreven. Niets of niemand kan ons daarvan scheiden. Alleen God kan ons dat geluk schenken.

“Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn” (Openb.21:1-7).

Als je hierover diep nadenkt, ga je inzien hoe onmetelijk rijk deze belofte is. Wat God de gelovigen aanbiedt, overstijgt alles wat de wereld kan bieden. Deze woorden zijn feitelijk een samenvatting van Gods rijke heilsplan. Ze staan geschreven op Gods ‘nieuwjaarskaart’. God stuurt die kaart niet één maal per jaar, want iedereen kan dagelijks in de Bijbel kennis nemen van Gods grote wens voor de mensen.

God wil een volk op aarde scheppen dat vrij zal zijn van zonde, dood en verdriet. God wil een gelukkig volk zien. Feitelijk gaat Gods goede nieuws nog veel dieper: het grootste geluk is namelijk het kennen van God. Zo drukt de apostel Johannes het uit:

“Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U gezonden heeft” (Joh. 17:3).

Wát mooi wanneer een geldwolf tot dit geweldige inzicht komt!
Ik denk aan de rijke Zacheüs. Hij zou nooit zijn veranderd als hij niet Jezus had leren kennen!

“Kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig” (Luc. 19:8).

Let wel: dit was geen groots gebaar van een filantroop, zo goed was hij niet — het was een daad van geloof. Zijn geloof in Jezus! Hij zal lang niet alles over Jezus hebben geweten. Wie doet dat trouwens wel! Het was ook nog niet nodig, dat kwam later wel. Ook Zacheüs heeft geleerd dat de enige ware God op wonderbaarlijke wijze Jezus heeft doen geboren worden (Luc. 1:35). En hij heeft geleerd dat

“God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was” (2 Cor.5:19).

Deze mens heeft nooit bekering nodig gehad, zijn opdracht was om de duivel (allegorische taal voor de zondemacht) van zijn troon te stoten. Gelukkig (!) is het hem gelukt, volledig. Daarom kan de apostel Paulus schrijven:

“Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?
God zij dank door Jezus Christus, onze Here!” (Rom.7:24,25).

Alleen op die manier kon hij de mens worden die God had bedoeld, de tweede Adam, de nieuwe mens. En allen die met hem zijn verbonden door geloof en doop, zijn vernieuwde mensen, kinderen van God die straks mogen delen in die grote geestelijke erfenis waarvan het eenentwintigste hoofdstuk van het boek Openbaring getuigt.

Gods kinderen hebben weliswaar ooit geleden onder angst voor de dood, maar het is even waar dat zij nu van die angst zijn bevrijd.

In Lucas 13:35 vinden wij de woorden van de heer Jezus:

Baruch HaBa S’Hem Adonai,

Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.

Het Hebreeuwse woord ‘baruch’ betekent ‘gezegend’ of ‘gelukkig’. Het is niet geluk zoals de wereld het ziet. Het is geluk dat diep verankerd is in Gods woord, in zijn beloften van heil. De heer Jezus verwijst in deze tekst naar zijn tweede komst. Zijn komende verschijning betekent geluk en blijdschap. In de eerste plaats voor zichzelf!

Baruch HaBa.
Eindelijk zal de tijd zijn aangebroken dat de Messiaanse vredevorst de gezegende toestand op aarde tot stand zal brengen, die God altijd al voor ogen stond. Natuurlijk zal dat geluk niet op de allereerste dag van het duizendjarige rijk volledig worden gerealiseerd; onder de heilzame leiding van Jezus Christus zal veel puin moeten worden geruimd. Maar het uitoefenen van zijn heerschappij zal onweerstaanbaar leiden tot de schepping van een mondiaal paradijs.
In de tweede plaats voor allen die hem toebehoren. Zij zullen ook baruch zijn. Want zij mogen delen in zijn geluk. Vrij zijn van beproeving en strijd, wat zal dat een vreugde zijn! Zij mogen bijdragen aan de grote Wederopbouw van de samenleving die nu nog gebouwd is op onrecht en valse hoop.
In de derde plaats voor het nu nog ongelovige Israël. God heeft zijn oude verbondsvolk nooit verstoten, al denken velen van wel. Wat mooi dat zelfs in deze tijd, de tijd die vooraf gaat aan de terugkeer van Jezus Christus, sommige Joden in Israël al tot het inzicht komen dat Jezus inderdaad hun Messias is. Zij waren geëmigreerd naar ‘hun’ land en ontdekken nu dat zij door hun nieuwe geloof anders zijn dan hun volksgenoten. Een vervreemdende ervaring! Ongetwijfeld gepaard gaande met pijn en verdriet. Maar eens zal ‘heel Israël’ tot bekering komen. Hun ogen zullen worden geopend.

“Zie uw huis wordt aan u overgelaten. Maar ik zeg u, u zult mij niet meer zien tot het ogenblik komt dat u zegt:

Gezegend Hij die komt in de naam van Adonai”.

Wat zal een gelukkiger gevoel geven dan het besef dat Jezus de Gezegende is!
In de vierde plaats voor de hele wereld, de goyimwereld. Want allen zullen hun knieën buigen voor Adonai. De mensen zullen dan inzien dat het geluk dat zij nastreefden in wezen een leeg leven was. Uiteindelijk zal de wereld, althans degenen die tot bekering komen, begrijpen dat ware vrede en het werkelijk geluk alleen door de Almachtige God kan worden geschonken.

De nieuwe wereld zal gelukkig zijn.

Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God.
Gelukkig jullie die nu honger hebben, want je zult verzadigd worden.
Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen.
Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen.

Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult treuren en huilen. Lucas 6:20,21,24 (NBV)

M.R.

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bedenking, Christen zijn, Christenheid, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen, Religie, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Overdenking: Geluk

  1. Pingback: Als de tijd ten einde loopt…. 2 Zonen en bastaards | Broeders in Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.