Dagelijkse Gedachte voor de Bijbellezing van de dag: Een waardig gebruik voor Gods Schepping (januari 02)

Velen zullen 2020 ingezet hebben met heel wat goede voornemens.

Of er velen hierbij zullen gedacht hebben aan de precaire noodzaak iets te gaan doen tegen de opwarming van de aarde zal een andere zaak zijn.

De eerste Bijbellezingen van het begin van het jaar brengen ons tot het meesterwerk van de goddelijke Schepper. Op 1 & 2 januari richten wij namelijk onze aandacht op de eerste vier hoofdstukken van het Boek Genesis.

In dat eerste Boek van het Boek der boeken staat vermeld hoe in het begin God de hemel en de aarde maakte. Verder vertelt het verdere ontstaan van al de dingen die wij nu kunnen waarnemen, zoals scheiding van land en water (Genesis 1:6-8; Genesis 1:9-10), licht en donker (Genesis 1:3-5; 14-19).
Zo kunnen we leren dat uit het niets tijd, ruimte en al het leven voortkwam terwijl God het universum tot bestaan ​​sprak. Met de uiting van zijn stem nam de schepping vorm aan en kreeg chaos een ordening. Telkens dat God sprak, kwam door Zijn uiting of door Zijn Woord iets tot ontstaan. (zie: De Wereld tot stand gekomen door het Woord van God)

Door Zijn Woord kwam uit stof en as iets te voorschijn (Genesis 2:19). Zo schiep God ook de eerste man uit de rode aarde (daarom: Adham genaamd), waarvan Hij niet lang daarna uit de eerste man een rib nam om de eerste mannin of vrouw (isha) te scheppen (de mannin Eva) (Genesis 2:20-23).
Het verhaal neemt een tragische wending wanneer het eerste paar de duidelijke instructie van God negeert om de vruchten van de boom van de kennis van goed en kwaad niet te eten. (Genesis 2:8, 15-17; Genesis 3:1-3, 6-7, 11-12, 14-16,17-19) Als gevolg hiervan viel de mensheid van Gods beoogde perfectie. De rampzalige gevolgen van deze beslissende daad worden later ook aangetoond in Kaïns moord op Abel, de vloed van Noach, en de toren van Babel.

Maar vandaag zien we de gevolgen ook in wat er gebeurt met onze aarde, waar een toenemende temperatuur voor meerdere natuurrampen zorgt.
In plaats van zich bij God voegen in het voortdurende werk van de schepping heeft het menselijk ras zich tegen God verzet en gekozen om niet zorgvuldig maar wel hebberig met Gods natuur om te gaan.

God had iets prachtigs (eden) geschapen (Genesis 2:8), te mooi om waar te zijn volgens velen. Volgens anderen zijn de aarde beneden en de hemel boven met al hun inwoners te mooi en te mooi om met rust te worden gelaten. In plaats van te erkennen dat ze de tedere zorg en aandacht nodig hebben die alleen Gods favoriete wezen kan geven, maken ze onzorgvuldig gebruik van wat God hen in leen heeft gegeven.

Zaaddragend gewas op de gehele aarde was in de mens zijn handen gegeven. Alle planten en dieren mocht hij namen geven en beheren.

“29  En God sprak: ‘Hierbij geef Ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan u, en alle bomen met zaaddragende vruchten; zij zullen u tot voedsel dienen. 30 Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan al wat dierlijk leven heeft, geef Ik al het groene gewas als voedsel. Zo gebeurde het.” (Ge 1:29-30 WV78)

“19 Toen boetseerde Jahwe God uit de aarde alle dieren op het land en alle vogels van de lucht, en bracht die bij de mens, om te zien hoe zij ze noemen zou: zoals de mens ze zou noemen, zo zouden ze heten. 20 De mens gaf dus namen aan al de tamme dieren en aan al de vogels van de lucht en aan al de wilde beesten; ….” (Ge 2:19-20 WV78)

Nadat Adam en Eva verkozen om tegen Gods geboden in te gaa, werden ze uit de Tuin van Eden verbannen. We mogen er van uit gaan dat in die Tuin of in het Aards paradijs alles zeer goed was, daar we telkens God horen zeggen dat Hij er op keek en zag dat het goed was. (Genesis 1: 4, 10, 13, 15, 18, 21, 24-25, 27, 31).

“ God bezag alles wat Hij gemaakt had, en Hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de zesde dag.” (Ge 1:31 WV78)

Duizenden jaren later kunnen wij zien dat de mens helemaal er niet in geslaagd is om het beter te doen dan God. Hij heeft er een hele gortige soep van gemaakt.

Ook van het maken van een regering heeft hij niet veel goeds gebakken. De vele regeringsvormen die de mens heeft proberen op te bouwen hebben nog nooit werkelijke vrede voor alle mensen kunnen brengen. Maar ook zijn ze er niet in geslaagd de door de mens gecreëerde problemen op te lossen.

Nadat ze tot het bewustzijn waren gekomen dat er iets met de aarde verkeerd aan het lopen was hebben ze al meerdere malen in de recent afgelopen jaren zitten vergaderen om een oplossing te vinden. Erg genoeg zijn ze na de 25ste keer er nog niet in geslaagd om tot een consensus te komen en is het alsof al dat vergaderwerk en de vele betogingen van de jongeren een maat voor niets zijn geweest.

De afgelopen twee decennia zijn conferenties over klimaatverandering enorm sterk gegroeid en veel wetenschappers (o.a. klimatologen) hebben de alarmbel geslagen, hoewel niet veel leiders lijken te willen luisteren en iets willen doen tegen onze vernietiging van de wereld.
Van 2- 13 december 2019 was het al de 25e VN-conferentie over klimaatverandering. De maanden daarvoor waren het vooral de jongeren en gepensioneerden die regelmatig de straat op kwamen om hun stem te verheffen.

Greta Thunberg en haar vader Svante.

Vader Svante en dochter Greta Thunberg die miljoenen mensen met haar strijd voor het klimaat inspireert. – foto AFP

De steun die Svante Thunberg en Malena Ernman hun dochter gaven om op te komen voor het klimaat maakten van Greta Thunberg een ander mens en maakten het mogelijk dat zij als zeer jonge Zweedse milieuactiviste er geen doekjes om hoefde te winden om de waarheid te zeggen en haar boosheid van heel wat mensen aan de politici duidelijk te maken.

Die jonge meid inspireerde heel wat andere jongeren en blijkt een eind te maken aan de tijd waarin ‘kinderen moesten zwijgen wanneer volwassenen praten’. Wij kunnen slechts hopen dat meerdere beleidsvoerders in 2020 wel degelijk gaan luisteren naar de waarheid uit de kindermond. Greta Thunberg in ieder geval, toonde dat kinderen wereldwijd zich zorgen maken over de planeet en zelf het heft in handen willen nemen.

En dat heft in handen nemen is hoog tijd. ook al blijven velen de opwarming van de aarde ontkennen mogen we ons hoofd niet in het zand steken. De gelovigen moeten ook bewijzen dat zij verkiezen Gods geboden op te volgen en daarom dan ook het volledige respect te tonen naar elk levend wezen, zij het plant, dier of mens.

Terwijl wereldwijde temperaturen stijgen in een ongekend tempo, wat droogte en bosbranden veroorzaakt, kunnen we ook de hoeveelheid toegenomen zware en veel schadelijke stormen en de impact op de menselijke gezondheid en economie niet negeren. Zelfs wanneer ze met hun neus in de ‘drek’ worden geduwt, willen veel politici het niet zien, of geven ze de vele fabrieken liever de vrije loop, om zoveel mogelijk geld als ze kunnen, te verdienen, ongeacht de impact op het klimaat.

God had voor een paradijs voor de mensheid gezorgd. De mens werd in een prachtige omgeving geplaatst waar alles in balans was. Maar omdat de mens zijn eigen wil wenste te volgen en zo tegen God inging, werd alles uit evenwicht gebracht. De mens wilde zijn zoals God en God gaf hem de gelegenheid om te laten zien dat hij de wereld beter kon regelen dan God.
Maar de mens bleek nutteloos te zijn zonder God.

Dat is een van de grootste lessen uit de bijbel en de geschiedenis die we moeten onthouden.

We moeten weten dat het nog niet te laat is! We kunnen nog steeds aan een betere plek werken dan na al die jaren. Hoewel we moeten onthouden, zoals het in de Bijbel is geschreven, dat we nog steeds de fouten van de vorige 4 generaties bij ons zullen moeten dragen.

“ Gij zult u voor hen niet ter aarde buigen en hun geen goddelijke eer bewijzen; want Ik, Jahwe uw God, Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse God die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen, tot het derde en vierde geslacht,” (Ex 20:5 WV78)

Laten we voor onze kinderen niets verder uitstellen om te streven naar een beter klimaat. een betere levensomgeving voor elk levend wezen.
Degenen die in God geloven, moeten ook proberen anderen volgens Gods wetten te laten leven, de schepping respecteren en als zodanig geen natuurlijke goederen verspillen en zorgen voor de ecologische voetafdruk door die dingen te gebruiken die God in de eigen omgeving biedt.

+

Een zelfde onderwerp behandelend in het Engels / Treating the same subject in English:

Today’s thought “Allowed to have dominion over the universe” (January 02)

+

Voorgaande

יהוה Schepper van hemel en aarde en alles er op en eraan

Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper

Gods vergeten Woord 13 Schepping 5 Een God die het ter harte gaat

Gods vergeten Woord 14 Schepping 6 De Schepping als doel en garantie

Fragiliteit en actie #1 Ongehoorzaamheid van Geschapene

Betreft de Mens

De Falende mens #1 Voor en na zondvloed

De Falende mens #2 Vrije keuze

Een goddelijk Plan #1

Een goddelijk Plan #2 Onvolmaakte Schepping

Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk

Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping

++

Paul De Grauwe: ‘Klimaatcrisis overheerst nu echt het debat’

Italiaanse scholieren lopen tijdens een klimaatstaking rond met een grote foto van Greta Thunberg. Foto: AFP

Aanvullende lectuur

 1. Gedachte voor 2 januari 2018
 2. Is daar een veroorzaker van alles
 3. Het begin van alles
 4. De Wereld tot stand gekomen door het Woord van God
 5. Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging
 6. Van chaos naar ordelijkheid
 7. Begin van leven op aard: schepping of evolutie
 8. Bijbel en Wetenschap – Geloof en onderzoek een wetenschappelijke benadering – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (1)
 9. Bijbel en Wetenschap: Schepping, intelligent design, evolutie (6) De Boodschap van de Bijbel zelf
 10. Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (2)
 11. Fundamenten van het Geloof 5: De mens, geschapen naar Gods beeld en als Zijn gelijkenis
 12. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen
 13. Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 1 Ontstaan en plaatsing eerste mens
 14. Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 2 Daad van ongehoorzaamheid eerste mens
 15. De Schepper achter eerste levende wezens
 16. Voorziening van leven
 17. Bereshith 2:4-14 Adem en leven plaatsing door de Elohim God
 18. Bereshith 2:15-25 v 18-25 Een Hulp voor de man of een Vrouw in het vizier
 19. Oorsprong van het kwaad
 20. Bereshith 3:1-6 Het bedrog
 21. Wie brengt het Kwaad over ons
 22. Bron(nen) van kwaad
 23. Een Boom van kennis wordt een Boom van moraal
 24. Bereshith 3:14-19 De Vervloeking – 2de vonnis
 25. Bereshith 3:20-24 Moeder van al wat leeft + Cherubs en verjaging uit de Gan Eden
 26. Bereshith 3:20-24 Moeder van al wat leeft en gevolgen van haar keuze
 27. EO-directie: ‘Wij geloven in God als Schepper’
 28. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 29. Schepping geschenk van God
 30. De mens als God
 31. Mogelijkheid tot wereldwijde voedselcrisis
 32. Christen houding tegenover het milieu
 33. Slag om waardigheid in zuivere natuur
 34. Niet aangevreten oogst en bulkvoorziening
 35. Copenhagen roert menig hart
 36. De Europese Unie – de Milieu-uitdagingen en uw stem

+++

Verder gerelateerde artikelen

struisvogel

 1. De weerzinwekkendheid van klimaatverandering (Leo Tolstoj, Oorlog en Vrede).
 2. De transitie naar klimaatneutraliteit zal technologisch zijn of niet zijn
 3. Waarom moet Nederland CO2-uitstoot terugdringen?
 4. Geen tijd meer voor uitstelgedrag
 5. VDS Audiocolumn 3: Klimaatverandering vraagt om realisme: het huidige beleid is waanzin
 6. Een argument voor veganisme
 7. De natuur dwingt de mensheid tot een ander, gezonder consumptiepatroon @nrc #ipcc #landbouwtransitie @eu
 8. boosheid
 9. Vanwege de ‘ontkenners’ zie ik mij nu gedwongen ook alle ruimte te maken voor bescherming van bossen en oerwouden @nrc #klimaatverdrag #klimaatverandering #ontkenners @eu
 10. ‘Diepgaande veranderingen’ als de wereld werk gaat maken van het #klimaatakkoord van Parijs @nrc @eu
 11. Orkaan bezorgde weervrouw Helga van Leur nachtmerries
 12. Zeearend Victor brengt slinkende Alpen gletsjers in beeld
 13. Milieu obstakels: “maar vlees is zo lekker”
 14. Milieu obstakels: “groen leven is moeilijk vol te houden”
 15. ‘Toch is dat uit evolutionair oogpunt niet zo vanzelfsprekend’ @fd #evolutiebiologie #klimaatverandering
 16. Verstandig besluit van Estland @trouw #duurzaamheid #klimaatverandering
 17. De hele herfst 5 minuten per dag douchen: gaan we door? – getuigt hoe veel mensen voor iets kiezen dat niet zo goed is voor het milie om dat ze hun zelfvoldoening graag willen bevredigen. Ook kan je daar zien hoe mensen toch zo graag een excuus vormen en dan zeggen dat ze toch al zoveel andere dingen doen en dus dat ene dingetje, al hoewel ze weten dat het slecht is, toch maar doen. Ze vinden het dan ““gewoon zo onwijs fijn/lekker/leuk” waardoor ze er dan “echt niet mee stoppen” kunnen.
 18. Ja, en?
 19. Greta Thunberg: ‘2019 in vijf woorden? Ons huis staat in brand’
 20. Paul De Grauwe: ‘Klimaatcrisis overheerst nu echt het debat’

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bedenking, Christen zijn, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Levensvragen, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

8 reacties op Dagelijkse Gedachte voor de Bijbellezing van de dag: Een waardig gebruik voor Gods Schepping (januari 02)

 1. Pingback: Het grote verzuim voortgezet in 2020 | From guestwriters

 2. Pingback: Verlossing Niet enkel voor Christadelphians – Belgische Broeders In Christus

 3. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #17 Koninkrijk van God – Gehoorzamen en ongehoorzamen opgeroepen voor Jezus zijn rechterstoel – Belgische Broeders In Christus

 4. Pingback: Het Klimaatrapport en belangrijke taak voor Christenen | From guestwriters

 5. Pingback: Bij klimaatveranderingen toch hoopvol leven als Christen | From guestwriters

 6. Pingback: Rosj Hasjana om na te denken wat wij met de wondere schepping van God doen – Jeshuaist

 7. Pingback: Verhaal van hoop – verdriet en troost – Some View on the World

 8. Pingback: God sprekend door de bladzijden van de Schrift | Broeders in Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.