Gedachte bij de Bijbellezing van 27 december: Elihu verklaart de majesteit van God

In de eerste bijbellezing van vandaag, vrijdag 27 december, luisteren naar Elihu die over de gebeurtenissen in de natuur praat en Job toespreekt alsof deze de grootsheid en majesteit van God niet zou kennen.

Vele stemmen gingen deze dagen op te zeggen dat God geboren zou zijn en dat wij zijn geboortedag vieren op 25 december. Maar God heeft nooit een geboorte gehad. Hij heeft altijd bestaan. De Enige Ware God is een eeuwige God, die geen begin en geen einde of dood heeft.

Vele christenen verwijzen dan wel naar Jezus, maar ook voor hem is 25 december niet zijn geboorte dag. Vreemd kan men zeggen dat men dan wel zijn geboortedag viert, maar dat heeft alles te maken met de Rooms Katholieke Kerk, die die dag ter ere van de god van het licht opeiste voor zichzelf en zo meer heidenen tot hun geloof wenste binnen te halen.

Zij, met vele anderen zouden beter luisteren naar Elihu en andere sprekers in de Schrift die het hebben over Diegene Die wel alle macht over licht en donker heeft, alsook over alle weeromstandigheden, zij het vrieskou of zengende hitte.

Niet enkel heeft God zich met Zijn Woord geopenbaard en duidelijk gemaakt dat alle dingen zijn gevormd voor Zijn glorie, maar laat Zijn Woord ons ook weten dat elk wezen in het geschapene de Hand van De Soevereine Maker kan herkennen.

Samenlevingen hebben goden uitgevonden waarvan ze denken dat ze alles beheersen. In de oudheid dachten mensen (of hoopten) dat ze, door het juiste te doen of te zeggen, de god zouden kunnen overtuigen om regen te sturen wanneer het nodig was of de schadelijke hagel te stoppen voordat hun daken instorten. Deze heidense aanbidders zijn niet ver weg in hun denken; ze hebben gewoon de verkeerde god.

Elihu vraagt ​​Job aandachtig te luisteren naar het gebrul van Gods stem, het gerommel dat uit Zijn mond komt.
Hij zegt dat het naar de aarde is gestuurd. (Job 37:2-3)
Alsof Job het niet zou weten, vraagt ​​Elihu hem om Gods wonderen te overwegen en vertelt hem welke wonderwerken God al niet doet, zoals het laten regenen op aarde, vorst, sneeuw en ijs geven (Job 37:6,9-10).

Voor veel dingen die in de natuur gebeuren, hebben we geen verklaring. Veel wetenschappers hebben door de jaren heen verschillende theorieën gepresenteerd.

Wat de meerderheid van de mensen niet ziet, is dat De Goddelijke Maker alles onder controle heeft en rondom God een ontzagwekkende majesteit is.
De glorie van God wordt verklaard door alles wat we om ons heen in de natuur kunnen zien.

Al in het eerste hoofdstuk van de Schrift wordt verteld hoe God de aarde niet alleen maar heeft geschapen, maar dat Hij deze voor de mens heeft voorzien, met hemellichamen en stromende waters tot zijn nut. Op meerdere plaatsen in het Boek der boeken wordt verder die Grootheid El Shaddai, Die een onzichtbare God is, toegelicht.

“6  God sprak: ‘Er moet een uitspansel zijn tussen de wateren, een afscheiding tussen het ene water en het andere.’ 7 En God maakte het uitspansel; Hij scheidde het water onder het uitspansel van het water erboven. Zo gebeurde het.” (Ge 1:6-7 WV78)

“1  Voor de koorleider. Een psalm van David. (19:2) De hemel verkondigt de majesteit Gods, het zwerk meldt het werk zijner handen. 2 (19:3) De dag heft zijn roep tot de dag, de nacht aan de nacht zegt de mare. 3 (19:4) Geen spreken verluidt er, geen woorden, geen taal voor het oor te verstaan; 4 (19:5) maar hun maning vaart over het aardrijk, tot het einde der wereld hun aanroep. En Hij schiep daar een tent voor de zon. 5 (19:6) Hij verschijnt: als een bruidegom die zijn bruidsvertrek uit komt getreden, een held stralend – zo wil hij zijn baan gaan.” (Ps 19:1-5 WV78)

“ Voor de koorleider. Met gittit-begeleiding. Een psalm van David. (8:2) Heer, onze God, hoe vol macht is uw naam wijd en zijd op de aarde; gelijk Gij uw majesteit doet verschijnen hoog aan de hemel,” (Ps 8:1 WV78)

“19  Want wat een mens van God kan weten, is in feite onder hen bekend; God zelf heeft het hun geopenbaard. 20 Van de schepping der wereld af wordt zijn onzichtbaar wezen door de rede in zijn werken aanschouwd, zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid. Daarom zijn zij niet te verontschuldigen.” (Ro 1:19-20 WV78)

Velen kunnen ElShaddai niet vinden, Degene die groot is in macht en gerechtigheid, en die geen overvloedige gerechtigheid onderdrukt.
Mensen zouden beter bang zijn voor Hem Die de Schepper en Onderhouder van alles is, en voor Hem Die niet alle wijzen van hart beschouwt.  De luchten vertonen allerlei kleuren en soms is er zelfs goudglans waar te nemen. Moeilijkheid voor veel mensen is dat ze de God Die bedekt is met geduchte majesteit, de Almachtige, meestal niet begrijpen. Ze willen Hem toch zo graag in vakjes indelen en een gezicht geven, alsook menselijke trekjes. Toch is Hij groot van kracht en recht; groot in gerechtigheid. Het komt er op aan dat de mensen Die Enige Ware God komen te erkennen, aanvaarden en aanbidden in alle oprechtheid.

“22 wat dan, als de Gouden Glans uit het Noorden komt, de Allerhoogste, God, vreeswekkend van majesteit? 23 Deze Almachtige, onbereikbaar voor ons en oppermachtig, is niettemin de rechtvaardigheid zelf die nimmer het recht tiranniseert. 24 Daarom dienen alle mensen Hem te eerbiedigen, zien alle mensen hoog tegen Hem op.” (Job 37:22-24 WV78)

+

Voorgaande

Begrijpend Zingen: Psalm 8: Wat is de mens…?

Gebed na het lezen van Psalm 8

++

Aanvullende lectuur

  1. Bijbel en Wetenschap: Schepping, intelligent design, evolutie (6) De Boodschap van de Bijbel zelf
  2. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
  3. Leven in dankbaarheid opent glorie van God

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Religie, Wereld, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

3 reacties op Gedachte bij de Bijbellezing van 27 december: Elihu verklaart de majesteit van God

  1. Pingback: Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 3: Het bewijs van Gods bestaan (3) De Natuur als mechanisme | Stepping Toes

  2. Pingback: De gedachte van vandaag: “Geen stilte zodat iedereen zal weten dat er slechts één Allerhoogste Heerser is over de hele aarde” (17 februari) | Broeders in Christus

  3. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.