Gedachte bij de dagelijkse bijbellezing van 16 december

Jezus, maar ook zijn volgers waarschuwt voor valse leerkrachten die zouden zeggen dat zij de Christus of Messias zijn. En zal er een tijd komen, zei Jezus, dat er allerlei onwaarheden zouden verteld worden over de Christus, of er theorieën zouden verkocht worden waarbij menselijke leerstellingen de overhand halen boven de Bijbelse leerstellingen.

In het Nieuwe Testament horen wij zo spreken over pseudo– of valseleerkrachten en profeten. Er staat geschreven dat veel valse profeten zullen opstaan. Met hun verleidelijke woorden zullen zij handige bedriegers zijn die velen zullen kunnen verleiden. Door die vele valse leerstellingen die zo in het Christendom zijn binnengeslopen zien we ook dat er heel wat Christenen zijn die zich niet zo zeer aan de leer van Christus houden, maar zich helemaal niet gedragen zoals het een kind van God betaamt.  Omdat de ongerechtigheid dan de overhand neemt, zal de liefde van velen verkoelen.

“ Tal van valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij misleiden. Door het hand over hand toenemen van de zonde zal de liefde van de meesten verkoelen.” (Mt 24:11-12 WV78)

We moeten er bewust van zijn hoe Jezus sprak over tijden die zouden gaan komen en welke tekenen er dan zouden kunnen opgemerkt worden. Hierbij kunnen we dan de vraag stellen in hoeverre we nu niet in zulk een tijd van aardbevingen en andere natuurrampen zijn gekomen met uitzonderlijke oorlogen en godsdiensttwisten waarbij velen de gezonde (Bijbelse) leer niet verdragen, maar zich een massa leraars bijeenraapt naar eigen smaak; waarbij men zich de oren en ogen laat strelen.

“ Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Zij zullen zich een menigte leraars aanschaffen naar eigen smaak, die hun naar de mond praten.” (2Ti 4:3 WV78)

Vele mensen zijn erg goedgelovig, niets kwaads vermoedend, maar diegene die de Bijbelse Waarheid zoekt moet alert zijn en steeds uit zijn doppen kijken. We moeten niet zo maar iedereen geloven of lichtgelovig zijn, maar moeten steeds met de Bijbel voor ons onderzoeken wat mensen beweren dat die Bijbel zou zeggen. Ook moeten we nagaan in welke mate predikers en priesters of diegenen die beweren mensen van God of dienaar van God te zijn, hoe dat ze zich gedragen. Velen mogen dan wel beweren “geesten uit God te zijn”, maar aan hun woorden en daden zal men ze kunnen ontmaskeren

We moeten steeds goed op onze hoede zijn want vele valse profeten zijn uitgegaan over de wereld. Hierbij mogen we niet vergeten dat iedere mens die beweert van God te mogen spreken zich ook zodanig zal moeten gedragen op een goddelijke ordentelijke manier. Hij die belijdt dat Jesus Christus in het vlees is gekomen kan men als uit God beschouwen, maar zij die beweren dat het God zou zijn die neergedaald is op aarde, zal men moeten bevragen waarom God zoiets zou doen waar hij zelf tegen zulk een gedachte van incarnatie is. Men moet hen dan ook durven bevragen waarom een God die zegt dat geen mens in leven kan blijven zodra hij Hem zou gezien hebben, dan toch zichtbaar was voor velen zonder dat dezen dood vielen. Ook zou men zulke leraren die beweren dat God Almachtig is en Alwetend bevragen hoe het dan kwam dat indien God Alwetend is en toch Jezus zou zijn, die Jezus meermaals vertelde dat hij bepaalde dingen niet wist omdat het enkel aan God is gegeven om zulke dingen te weten. Ook moet men beseffen dat zij die beweren dat Jezus wel God moet zijn omdat geen enkele mens zou kunnen doen wat hij heeft gedaan, Jezus neerhalen. Daarom moeten we beseffen dat al diegenen die Jesus niet belijden zoals hij is, niet uit God zijn. De Bijbel noemt hen “een Antichrist” En zo zullen er velen zijn.

“ Vrienden, vertrouwt niet elke geest. Onderzoekt de geesten, of ze wel van God komen, want onder hen die tot de wereld zijn uitgegaan zijn veel valse profeten. Hieraan onderkent gij de Geest van God: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus werkelijk mens is geworden, is van God; maar iedere geest, die Jezus neerhaalt, is niet van God, en dat is de eigenlijke ‘antichrist’. Men heeft u gezegd dat hij komen zou, maar hij is reeds in de wereld, nu al.” (1Jo 4:1-3 WV78)

Er waren zulke tegenstanders van God en mensen die zich voordeden volger te zijn van Jeshua, Jezus Christus de Nazareense leermeester, zowel in de tijd van Christus als later, maar eveneens nu in onze tijd. Zulke predikers, dominees of valse leraren zijn uit de wereld; daarom spreken ze naar de wereld, en luistert de wereld eerder naar hen dan naar wat er wit op zwart in de Heilige Schrift staat.

“ Zij horen bij de wereld, daarom ontlenen zij hun leer ook aan de wereld en luistert de wereld naar hen.” (1Jo 4:5 WV78)

Naar we dichter bij de tijd van de Laatste Dagen komen zal het opvallen dat er meer pseudo-christenen en pseudo-leraren en profeten van zich zullen laten horen. Juist zulk een gebeurtenis zal één van de vele tekenen zijn van die komende eindtijd. Daarmee moeten we ten zeerste bewust zijn van wanneer dat laatste uur daar zou zijn of komen.

Dat er nu menig Antichrist is opgestaan; daaruit weten we, dat het laatste uur daar is. ook al komen ze voort uit een gemeenschap die zich Christen noemt maakten ze er toch geen deel van uit en behoren zij eigenlijk niet in de Christenheid. Want hadden ze tot ons behoord, dan zouden ze zich aan de Bijbelse Waarheid hebben gehouden en bij de gemeenschap van hen die onder Christus zijn gebleven. Maar dit is geschied, opdat door hen het duidelijk zou worden, dat niet allen deel uitmaken van ons.

“ Kinderen, het is ‘het laatste uur’. Gij hebt gehoord dat de ‘antichrist’ moet komen. Inderdaad, er zijn nu al vele antichristen opgestaan, en daarom weten wij dat het laatste uur is aangebroken. Zij zijn uit ons midden voortgekomen, maar zij behoorden niet werkelijk tot ons. Hadden zij tot ons gehoord, dan waren zij bij ons gebleven; maar het moest duidelijk worden dat zij geen van allen bij ons horen.” (1Jo 2:18-19 WV78)

++

Lees ook:

 1. Bijbel: enige bron van kennis en openbaring van God
 2. Bijbels geloof en heidense filosofie
 3. Wat wil men zijn: Atheïst, Gelovige in wat?, Jood, Christen of nog iets anders
 4. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 5. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning
 6. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom
 7. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging
 8. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #4 Openbare prediking en Wederdopers
 9. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus
 10. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #6 Volgers van de ware Jezus zijn volgers van Jeshua of Jeshuaisten
 11. Oorlog in kerkenland
 12. Moeten Christenen over zich heen laten walsen
 13. Wordt verlicht met betrekking tot de betekenis van de tijd waarin we nu leven
 14. Is er een komende Eindtijd
 15. Dr. Visser bekijkt de eindtijd
 16. Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning
 17. Wereld waarheen? #3 De Wortelscheut van David
 18. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 19. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 20. Zoon van God – vleesgeworden woord
 21. Voortekenen voor Jezus wederkomst
 22. Messiaanse tijd
 23. De Wederkomst en de eindtijd #1 Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan
 24. De Wederkomst en de eindtijd #2 Blik op de nabije toekomst
 25. De wederkomst en de eindtijd #3 Let op de Vijgeboom
 26. De Wederkomst en de eindtijd #4 De komende toorn
 27. De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel
 28. De Wederkomst en de eindtijd #6 De Dagen van Noach en Lot
 29. De nacht is ver gevorderd 22 Studie 4 Nu actueel: Nut van tekenen
 30. Toename van aardbevingen
 31. Laatste dagen omroepers
 32. Newsweek vraagt zich af of wij nog onwetend willen houden
 33. Hoe de Satan vandaag rond toert
 34. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen
 35. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad
 36. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde
 37. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders
 38. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #5 Valse leraren en afvalligen
 39. Addendum 1: de leer van de “antichrist”
 40. De Ekklesia #11 Addendum 2: Een antichrist
 41. Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen
 42. Tekenen van de laatste dagen wanneer moeilijke tijden zullen komen
 43. Wereld waarheen? #4 Het Lied van de Serafs
 44. Lucas 21, 25-36 toegelicht door Augustinus
 45. Blijf waakzaam nu einde nabij komt
 46. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 47. Visie op Jezus’ wederkomst van invloed op vraag hoe met deze aarde omgaan
 48. Als de tijd ten einde loopt …… Vragen naar het goede

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bedenking, Christendom, Christenheid, Drie-eenheid, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Religie, Wereld, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

9 reacties op Gedachte bij de dagelijkse bijbellezing van 16 december

 1. Pingback: De gedachte van vandaag: “Geen stilte zodat iedereen zal weten dat er slechts één Allerhoogste Heerser is over de hele aarde” (17 februari) | Broeders in Christus

 2. Pingback: Als de tijd ten einde loopt … 3 Dat zijn toch geen goden #2 Afgoden in het Nieuwe Testament | Broeders in Christus

 3. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #10 Uitzending om redding te verkondigen – Belgische Broeders In Christus

 4. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Een wachter die het zwaard ziet komen – Some View on the World

 6. Pingback: Gedachte voor vandaag: Wakker blijven | Broeders in Christus

 7. Pingback: Voorbereiden op moeilijke tijden die op ons af kunnen komen – Belgische Broeders In Christus

 8. Pingback: Waakzaamheid geboden 5 Tekenen opmerkend | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Verwarring onder de naties | Broeders in Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.