Niemand leeft voor zichzelf

De schrijvers van de boeken van het Nieuwe Testament, tonen telkens hoe Christus niet zichzelf heeft behaagd, door een hoge plaats met eer en macht onder de mensen te zoeken, maar

“Zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen”;

ja zelfs heeft

“Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood” (Fil.2:7 en 8).

Hij heeft dus niet voor zichzelf geleefd, maar voor zijn God en Vader, Die hem met een bepaald doel in de wereld had gezonden, namelijk om de wereld te behouden (Joh. 3:16 en 17).

“16 Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.” (Joh 3:16-17 WV78)

Zijn levensdevies was:

“Hier ben ik, om Uw wil, o God, te doen” (Hebr.10:7).

En zoals God de wereld liefhad, zo heeft Zijn eniggeboren zoon de wereld liefgehad en zich voor haar overgegeven. In Romeinen 5 kunnen we zien dat Christus voor ons deed wat andere mensen niet konden doen:

“God bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is (Rom. 5:8).

In de bovenzaal, op de avond voor zijn marteldood, benadrukte Jezus dat zijn volgelingen elkaar moesten liefhebben:

“Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad,heb ook ik U liefgehad, blijft in Mijn liefde … Dit is Mijn gebod, dat u elkaar liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. Niemand heeft groter liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden” (Joh. 15:9-17).

Later in zijn gebed liet hij zien dat hij verlangde naar een sterke eenheid in geloof en liefde tussen God en hemzelf enerzijds en hemzelf en zijn discipelen anderzijds. Maar die laatste eenheid vraagt ook om onderlinge eenheid tussen de leden van zijn gemeente. In hoofdstuk 6 van de brief aan de Romeinen vervolgde Paulus, na zijn woorden over het sterven van Christus voor zondaren, dat wij mensen met hem moeten sterven, om een nieuw en ander leven te kunnen leiden dan dat van de mensen in de wereld.

Wie zich laat onderdompelen in het bad van wedergeboorte is

“met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen” (Rom. 6:4).

Dit nieuwe leven wordt gekenmerkt door liefde voor God en de naaste. Een liefde waarvan Paulus schreef dat zij niet alleen ongeveinsd moest zijn, maar ook zichzelf niet zoekt (1 Kor. 13:4-7). Wie die liefde heeft, verlangt ernaar God te behagen en het goede te zoeken voor zijn of haar naaste, in het bijzonder broeders en zusters in het geloof, tot opbouw van de gemeente.

“Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was”,

vermaande hij (Fil. 2:5). Jezus wist dat hij het eigendom was van zijn Vader in de hemel, en dat Hij hem verwekt had om een verloren mensheid te verlossen uit zonde en dood. Hij wilde de Knecht zijn, waarvan God door Jesaja had gesproken. In die nederigheid en zelfverloochening was Hij bereid te sterven voor anderen. Maar van de mensen voor wie hij gestorven is, wordt ook verwacht dat zij bereid zijn te sterven. Niet altijd letterlijk, maar wel op symbolische wijze, om daarmee aan te geven dat zij dood zijn voor de begeerten van het vlees, zodat zij niet meer leven voor zichzelf, maar voor God. Paulus schreef aan de Galaten:

“Wie Christus Jezus toebehoren hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd” (5:24)

en:

“Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is: niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven” (2:20)

en in 2 Kor. 5:14 en 15:

“De liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven,maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt”.

In dat leven moeten wij steeds meer gelijkvormig worden aan Christus, zodat wij niet voor onszelf leven, maar ook bereid zijn ons voor anderen te geven, zodat zij het heil zullen mogen zien dat God beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. Paulus schreef aan de Galaten verder onder andere:

“… dient elkaar door de liefde” (5:13 en 14);

Laten wij niet moe worden goed te doen … voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten” (6:9 en 10);

“helpt terecht in een geest van zachtmoedigheid … verdraagt de moeilijkheden van elkaar; zo zult u de wet van Christus vervullen” (6:1 en 2).

In de eerste brief aan de Korinthiërs, waar hij schreef over liefde die zich zelf niet zoekt, zei hij op andere wijze:

“Niemand zoeke het zijne, maar wat van de ander is… zoals ook ik (Paulus) allen in alles ter wille ben, niet om mijn eigen belang te zoeken, maar dat van zeer velen, opdat zij behouden worden” (1 Kor. 10:24-33).

Dat is het doel dat God had met de verwekking van Zijn Zoon; dat is wat Christus zocht in zijn leven; dat is wat de apostelen dreef, en dat is wat ook van ons wordt gevraagd: het belang van anderen zoeken, zodat zij behouden worden. Dan wordt werkelijkheid wat Paulus schreef:

“Want niemand onzer leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf; want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here.Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven,wij zijn des Heren” (Rom. 14:7-8)

en

“Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing, want ook Christus heeft Zichzelf niet behaagd…” (15:2 en 3).

Wie dat kunnen, brengen de vruchten van de Geest voort in hun leven met Christus:

“liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Gal. 5:22).

De eigenschappen van Christus’ leven worden dan zichtbaar in ons. Dan zijn wij niet onderling verdeeld, maar gericht op dat ene heil, dat ons allen is beloofd, en elkaars noden en behoeften daarbij, in een ernstig pogen dat heil te ontvangen. Paulus schreef over zijn bede voor zijn lezers:

“De God nu van de volharding en de vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar (het voorbeeld van) Christus Jezus, opdat u eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Here Jezus Christus mag verheerlijken”. (Rom. 15:5 en 6)

J.D

+

Voorgaande

Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 2 Jezus en de Wet

Gods vergeten Woord 19 Geopenbaarde Woord 4 Het ware licht

De Verlosser 3 Zijn menselijke kant

Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God

Het begin van Jezus #10 Een Heraut kondigt aan

Hij zag hem liggen

Zichzelf redden kon hij niet

Verlossing #9 De enige weg

Zelfverloochening en witwassen door doop

Overdenking: Gemeenschap met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus

De Ekklesia #7 De vrijwillige toetreding

De Ekklesia #8 Doop als wedergeboorte

De Ekklesia #10 Addendum 1: een moderne theocratie?

De nacht is ver gevorderd 24 Studie 4 Zorg voor de naaste

Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #4 Volgelingen van Jezus

++

Aanverwante lectuur

 1. Fundamenten van het Geloof 5: De mens, geschapen naar Gods beeld en als Zijn gelijkenis
 2. Jy moet jou naaste liefhê soos jouself
 3. Slag om waardigheid in zuivere natuur
 4. Christus in Profetie #2 De Knecht in Jesaja (2) Behoefte aan Verlossing
 5. Christus in Profetie #4 De Knecht in Jesaja (4) Heilbezorger, Knecht en Messias
 6. Christus in Profetie #6 De Knecht in Jesaja (6) Gezalfde voorzegd
 7. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 8. Filippenzen 1 – 2
 9. Wat is wedergeboorte
 10. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken
 11. De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen
 12. Kinderen van God – aangehaald in de Geschriften
 13. Onze houding naar anderen belangrijk om te overtuigen
 14. Obama benadrukt ‘wet’ dat religies samenbindt
 15. Wrok verwerpen

+++

Verder te raadplegen lectuur

 1. Love! #BJbibleproject 3: Ahavah
 2. Joshua 1:10-18 My eenheid met die Here beteken eenheid met sy volk
 3. Die oproep tot kerklike eenheid
 4. 1 Korinthiërs: 1 Kor.1:10-17 Ware eenheid in Christus teenoor skeuringe
 5. Kerk sonder grense.  Kerk sonder kern?

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Kerkopbouw, Levensvragen en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

9 reacties op Niemand leeft voor zichzelf

 1. Pingback: Elkaar Liefhebben van God geleerd | Broeders in Christus

 2. Pingback: Hoe leest u? – Wat leest u?: Alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Jezus Christus De Zoon van Adam, de Zoon van God | Broeders in Christus

 4. Pingback: Als de tijd ten einde loopt … 5 De weinigen die behouden worden | Broeders in Christus

 5. Pingback: Het nieuwe verbond in het evangelie en de koninkrijkstijdperken | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Één zijn met Jezus zoals Jezus één is met God | From guestwriters

 7. Pingback: Overdenking: Wie is dan de betrouwbare en verstandige dienaar … ? | Broeders in Christus

 8. Pingback: Gedachte voor vandaag “Verschillende gaven, maar slechts een Geest” (30 augustus) | Broeders in Christus

 9. Pingback: Naar het einde van het jaar 2022 gaand | Broeders in Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.