Aan een betere opstanding deelhebben

Geloof heeft te maken met “dingen die men niet ziet”. Die staan tegenover het zichtbare, het tastbare – het stoffelijke, dat wij wel kunnen zien, aanraken, koesteren, bezitten, verlangen – en hetgeen wij nu zijn – ons aanzien, de eer die wij ontvangen, de macht en de invloed die wij hebben. De menselijke begeerte doet ons hiernaar verlangen, en houdt onze gedachten gericht op wat wij graag in de wereld willen zijn, doen en hebben; op ons aards bestaan, het nu.

Het Evangelie plaatst ons voor een keuze. Want het is een geestelijke boodschap, die spreekt van het niet stoffelijke, van wat er nog niet is, van verandering van ons leven van binnenuit, van een voorbeeld in Christus Jezus, van toekomstige heerlijkheid. Ons aardse leven en het geestelijke leven dat God van ons vraagt, staan vaak op gespannen voet met elkaar. We leven in het heden en willen graag onmiddellijk waar we naar verlangen. De schrijver van de brief aan de Hebreeën toont in hoofdstuk 11 hoe mensen tot het geloofsinzicht kwamen, dat het nu niet zaligmakend is; dat de beloning die de wereld biedt uiteindelijk niet bevredigt, omdat deze tijdelijk is, beperkt tot ons leven nu, maar dat de beloning die God geeft eeuwig is. Immers

“wie tot God komt,moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken” (6).

Dat stelde hen zelfs in staat het huidige leven niet te achten, maar het in de dienst van God te geven. Gelovende dat Hij over de dood heen zal schenken wat Hij heeft beloofd: leven in Zijn nabijheid. Gelovende dat alles dat wij nu kunnen zijn, ervaren en verkrijgen niet opweegt tegen de eeuwige heerlijkheid die God schenkt.

De schrijver spreekt enkele malen over de erfenis. Niet wat iemand ontvangt na dat zijn vader is gestorven: zijn land, vee en huis, maar wat God heeft beloofd aan wie volhardt in geloof en heilige toewijding aan Hem, zonder iets voor zichzelf te zoeken in de wereld. Zelfs in een tijd van beproeving niet het behoud van dit sterfelijke leven.

Noach werd door zijn geloof

“erfgenaam van de gerechtigheid die aan het geloof beantwoordt” (7).

Abraham vertrok uit een veilige, welvarende stad

“naar een plaats die hij als erfenis zou ontvangen” (8).

Maar daar gekomen woonde hij er als vreemdeling, wachtend op de

“de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is” (10).

Een andere samenleving, waarin wij in heel andere omstandigheden zullen leven dan nu. De schrijver voegt er aan toe:

“als zij gedachtig waren geweest aan het vaderland, dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren” (15).

Maar deden zij niet, omdat zij dààr niet naar verlangden,maar naar wat God beloofde, en wat hij

“een beter, dat is een hemels vaderland” (16)

noemt. De nieuwe samenleving, die God op aarde tot stand zal brengen. Maar zij wisten dat deze samenleving niet zou komen tijdens hun leven. Zij keken over de dood naar de toekomst, in de stellige overtuiging dat God in staat is hen op te wekken en te geven wat Hij hen beloofde. Het hoogtepunt in deze vroege geschiedenis is de overweging die opkwam bij Abraham, toen hij overdacht wat God met hem voorhad, toen Hij hem vroeg Isaak te offeren:

“Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaak ten offer gebracht, en hij, die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren, hij, tot wie gezegd was: Door Isaak zal men van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwogen, dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken, en daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken terugontvangen” (17-19).

De dood was voor hem niet het einde. Het was een tijdelijk teruggeven van het leven aan God, in het sterke geloof dat God, nu of in een verre toekomst, zal doen wat Hij heeft gezegd, ook al is degene aan wie Hij zijn beloften gaf gestorven.

De woorden aan het eind van deze perikoop laten zien, dat allen die de schrijver noemde al lang zijn vergaan tot stof. Zij blijven daar liggen tot het door God bepaalde moment, waarop zij zullen worden gewekt uit hun doodsslaap. Niet om het oude leven weer op te nemen, zoals degenen die door de profeten en Jezus werden opgewekt. Zij kregen alleen het tijdelijke leven terug, verlost van de ziekte waaraan zij waren gestorven, maar met het vooruitzicht dat zij op zekere dag opnieuw zouden moeten sterven.
De opwekking van Lazarus (Joh. 11) is zowel voorproef, als bewijs van de opstanding tot eeuwig leven op de jongste dag. Ondanks het dringende verzoek om naar de zieke Lazarus te komen, ging Jezus niet direct, maar enkele dagen later. Toen hij er dan eindelijk was en Lazarus al vier dagen dood en begraven was, zei zij enigszins teleurgesteld:

“Here, indien Gij hier geweest was, zou mijn broeder niet gestorven zijn” (21).

Het geloof van Martha was ongetwijfeld groter dan hier misschien blijkt. Want zij wist van de opwekkingen die Jezus had verricht, en de woorden die hij na de tweede wonderbare spijziging sprak (Joh. 6). Als hij dus een of twee dagen eerder was geweest, had Jezus haar broer nog kunnen opwekken. Maar nu was het volgens haar te laat

“het is al de vierde dag”.

En daarom kon zij niets anders zeggen dan:

“Ook nu weet ik, dat God U geven zal al wat Gij van God begeert” (vers 22).

Het was dus een beproeving van haar geloof en geduld. Een strijd tussen persoonlijk verdriet om het gemis van haar broer, en haar geloof in zijn opstanding op de jongste dag. Tot wie wilde zij behoren? Tot degenen die haar doden uit de opstanding terugontvangen? Of tot degenen die van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan betere opstanding deel mochten hebben”? (Hebr. 11:35).
Zij kende het geloof van Lazarus, en zij geloofde dat hij, op het door God bepaalde moment, uit de doden zou opstaan:

“Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de jongste dag” (24).

Maar dat was niet voldoende. Jezus wilde weten of, wellicht aan het licht brengen dat, dit niet zomaar een vage uitspraak was. Geloofde Martha echt dat Jezus eeuwig leven kan schenken op grond van geloof in hem?

“Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft u dat?”

En daarop antwoordde zij:

“Ja, Here, ik heb geloofd, dat U bent de Christus, de Zoon van God, Die in de wereld komen zou” (25 en 26).

Op grond van dat geloof riep Jezus Lazarus uit het graf. Niet als beloning, of om Martha een plezier te doen, of omdat hij haar verdriet van dat moment niet kon verdragen. Natuurlijk voelde hij met haar mee, maar het ging hem om de dood als zodanig, die uiteindelijk alle mensen opslokt en gevangen houdt. Het is zijn taak hen daarvan te bevrijden. Hij deed dit daarom als bewijs van de macht die hij van zijn Vader kreeg, om straks allen die in geloof gestorven zijn, voor eeuwig te bevrijden uit de kerker van de dood.

Lazarus is later weer gestorven. Ongetwijfeld was zijn geloof verdiept na de kruisiging en opstanding van de Here Jezus, zodat hij des te meer en beter kon uitzien naar die betere opstanding in de toekomst. Een opstanding – of verandering wanneer wij leven bij de komst van Christus – die een definitief einde maakt aan alle beproeving in dit leven. Alles wat wij in navolging van de Here moeten ervaren, wil de echtheid van ons geloof blijken en God rechtvaardig zijn op de dag van het oordeel.

J.D

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Godsdienst, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

7 reacties op Aan een betere opstanding deelhebben

  1. Pingback: Fundamenten van het Geloof 6: Beproeving van het geloof | Stepping Toes

  2. Pingback: Fundamenten van het Geloof 9 De hoop op eeuwig leven door opstanding uit de doden | Stepping Toes

  3. Pingback: Fundamenten van het Geloof 11 Christus, de door God gezonden Verlosser | Stepping Toes

  4. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #4 Over dood en hoop – Belgische Broeders In Christus

  5. Pingback: Een stille week | From guestwriters

  6. Pingback: Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden – Belgische Broeders In Christus

  7. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.