Geloven in God


Want wie tot God komt, moet geloven,
dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken
(Hebreeën 11:6, NBG’51)
*

Veertig jaar geleden geloofden nog bijna vier op de vijf landgenoten op een of andere manier in God; in 2006 was dat globaal drie op de vijf: geen dramatische teruggang. (Vandaag in 2019 zal het eerder 1 op vijf zijn voor zekeren en 2 op vijf voor de twijfel gevallen.)

Het percentage dat er van overtuigd is dat er geen God bestaat, was en is laag. Maar terwijl in 1966 nog de helft een concreet beeld had van God, is dat nu nog maar een op de vijf. De rest is wel van mening dat er een of andere hogere macht moet zijn, maar heeft daar geen concrete voorstelling van, of heeft op dit punt gewoon geen mening. Met andere woorden: God is bezig in de mist te verdwijnen. En van die mensen voor wie God dus een wat wazig begrip is, valt op dat een derde geen Bijbel bezit en nog eens 40 % er wel een bezit maar daar niet in leest. Dat klinkt als iemand die geen spoorboekje bezit, of dat nooit raadpleegt, en dan klaagt dat hij de treinenloop zo ondoorzichtig vindt. Ervaringen uit het buitenland bevestigen overigens dit beeld. Maar ook het omgekeerde blijkt waar: zeer ‘orthodoxe’, zelfs fundamentalistische christenen blijken vaak maar een zeer beperkte Bijbelkennis te hebben. En maar al te vaak blijken ze dan ook nog erg slecht over hun geloof te hebben nagedacht. En dan lopen ze en masse te hoop wanneer ze menen dat hun geloof of hun ‘rechten’ zijn geschonden.

De Bijbel vertelt ons dat God de Schepper is van hemel en aarde, en van het leven op deze aarde, inclusief de mens. En diezelfde Bijbel vertelt ons ook dat God van de mens verlangt dat hij Hem dient en gehoorzaamt, en dat God de mens aan het eind van zijn leven verantwoordelijk houdt voor de mate waarin hij dat heeft gedaan. Omdat God de schepper is, heeft de mens tegenover Hem geen rechten: als God dat zou verkiezen, zou Hij naar volkomen willekeur kunnen handelen, en niemand van ons zou Hem daarvoor ter verantwoording kunnen roepen:

“Hij zegt immers tegen Mozes:

‘Ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn
ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken.’

Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid, niet van de wil of de inspanning van de mens.” (Romeinen 9:14-16 NBV)

Maar gelukkig voor ons handelt God niet naar willekeur. Hoewel wij allen Zijn geboden overtreden, en daarmee alleen maar de dood verdienen, heeft Hij een plan opgesteld en tot uitvoer gebracht om ons desondanks leven te kunnen schenken. En Hij heeft Zijn Zoon geschonken om dat plan te kunnen verwezenlijken. Dat alleen al zou voor ons voldoende reden moeten zijn voor een onvoorwaardelijk vertrouwen op Hem:

“Zal Hij, die Zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken?” (Romeinen 8:32 NBV)

God heeft dat verlossingsplan in werking gesteld, en ons daarvan op de hoogte gesteld door middel van Zijn Woord, de Bijbel. Maar dan komen er mensen die er aan twijfelen of die Bijbel wel betrouwbaar is, of dat wel een boodschap van God Zelf is, of dat niet alleen maar ideeën van mensen zijn. In sommige theologische kringen geldt dat zelfs als een demonstratie van wetenschappelijk inzicht. Of er komen mensen die menen dat bepaalde belanghebbende partijen de historische waarheid over Christus hebben achtergehouden, dat de werkelijkheid anders is dan we in de Bijbellezen (het ‘Judas-evangelie’!), dat de kerk van de eerste eeuwen de verkeerde geschriften tot Gods Woord zou hebben verklaard. Maar wat zeg je dan eigenlijk? Je zegt dan dat je gelooft in een God, die wil dat mensen Hem gehoorzamen, en die de mensen aan het eind van hun leven daarvoor verantwoordelijk gaat houden, en dat hun eeuwig heil afhangt van dat oordeel. Maar tegelijkertijd zeg je dat we geen betrouwbare bron bezitten waarin we kunnen nagaan wat God nu eigenlijk precies van ons wil, dat God ons die niet gegeven heeft.

Alsof God zou zeggen:

Ik ga je aan het eind verantwoordelijk houden, maar je moet zelf maar uitzoeken waarvoor; dat vertel Ik er niet bij.

Op zo’n moment zou je je ernstig moeten afvragen in wat voor God je eigenlijk gelooft.
En of je eigenlijk wel in God gelooft, zoals je beweert.

De gedachte dat we over het goddelijke niets zeker kunnen weten, stamt van de beroemde Griekse filosofen, zoals Plato. Maar die waren ook niet van mening dat dit goddelijke zich met de mensen bemoeide, of ze ergens verantwoordelijk voor zou houden.
De God van de Bijbel zegt dat laatste wel, maar maakt tegelijkertijd ook duidelijk dat wij niet in onzekerheid hoeven te verkeren over Zijn wil, of over de betrouwbaarheid van Zijn Woord: Hij waakt daarover (Jer 1:12, NBG’51) zodat het ons op betrouwbare wijze is overgeleverd (Hebr 2:3, NBG’51). Maar wie een beetje van dit wil combineren met een beetje van dat, is niet modern en wetenschappelijk bezig; hij is gewoon iemand die meegaat met de mode van de dag, die bereid is met alle winden mee te waaien zolang die maar ‘van deze tijd’ zijn. Maar in feite is hij gewoon iemand die niet goed heeft doorgedacht. En per saldo is hij eigenlijk iemand die niet echt in God gelooft.

R.C.R

+

Voorgaande

Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid

Geïnspireerd Woord

Gods vergeten Woord 10 Schepping 2 Schepper en Schepping

Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht

De Bijbel haar relevatie over God

Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal

Kroniekschrijvers en profeten #4b Vroege of Grote Profeten

++

Aanvullende lectuur

 1. Betrouwbare Woord
 2. Bijbel – Enige bron van kennis en openbaring van God
 3. Bijbel baken en zuiverend water
 4. Woord van God
 5. Woord zonder boeien vol van kracht
 6. Want het is geen leeg woord
 7. Bijbel verzameld Woord van God
 8. Bijbelboodschap voor ons
 9. Boek der boeken: de Bijbel
 10. Boek in onze handen
 11. Kijk op het Boek der boeken en het Schrift
 12. Optekening van gebeurtenissen in een speciaal verzamelwerk
 13. Overtuigd door de Schriften
 14. Complexiteit, organisatie en precisie bewijzen intelligente Ontwerper
 15. Video Waarom zou ik geloven in God
 16. Waarheid van mens of van God
 17. 3e vraag: Bestaat er een Goddelijke Schepper
 18. Op zoek naar een God boven alle goden
 19. Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 1 Veel goden
 20. Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten
 21. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 22. 4de Vraag: Wie of wat is God
 23. God, Jezus Christus en de heilige Geest
 24. Heilige-Drievuldigheid of Drie-Eenheid
 25. Is God Drie-eenheid
 26. Drie-eenheidsleer een menselijke dwaling
 27. Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 1 Een scheppend Wezen om aanbeden te worden
 28. Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 2 Een Enkelvoudig Geestelijk Opper Wezen
 29. Kan men God zoeken en ervaren
 30. Idioot zijn om te geloven
 31. Geloof
 32. Geloof in God
 33. Geloven en geloof
 34. Kerk en geloof
 35. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 36. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor
 37. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 38. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 39. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 40. God versus goden
 41. Geloof in slechts één God
 42. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 43. Heilige-Geest – Werkzame Kracht van God
 44. Jehovah- Voornaamste Hooggeplaatste
 45. God – Helper en Bevrijder
 46. God is positief
 47. De Enige Ware God
 48. Antwoord op Vragen van lezers: God die zegt “Wij”
 49. Jehovah Wiens Naam heilig is
 50. Geloof voor God aanvaardbaar
 51. Ware religie
 52. Wat de Bijbel zegt omtrent Geloof
 53. Zoon van God dé Weg naar God
 54. Bestaat er een god die zich om ons bekommert?
 55. De Schepper God wil gevonden worden
 56. Rond God de Allerhoogste
 57. El Shaddai Die verscheen voor Abraham
 58. Eigenheden aan God toegeschreven
 59. God komt ons ten goede
 60. Gods hoop en onze hoop
 61. Gods redding
 62. Gods beloften
 63. Bekommerende God
 64. Jehovah mijn Sterkte
 65. Afstraling van Gods heerlijkheid
 66. Beloften van God
 67. Plan van God
 68. Plan van God en wereldvrede
 69. Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven
 70. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens
 71. Relatie tot God
 72. Relatie met God
 73. Looft Jehovah
 74. Gezondene van God
 75. Hoop op een man
 76. Jezus de gezonden afgezant van God
 77. Hij die komt
 78. Jezus – de Heer
 79. Jezus – de Zoon
 80. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 81. Jezus Christus is in het vlees gekomen
 82. Rond Jezus
 83. Zoon van God
 84. Jesus Christus
 85. Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1
 86. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 87. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1
 88. Jezus moest sterven
 89. Antwoord op Vragen van lezers: Was Jezus schijndood
 90. Zoenoffer
 91. Het zoenoffer
 92. Godsdienstbeleving
 93. Godsdienstbeleving van Christenen
 94. Woorddienst of aanbiddingsdienst
 95. Tijd door de Maker gegeven
 96. Ademen om les te geven
 97. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 98. Doop en Geloof
 99. Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn
 100. Naam gebruikers

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bedenking, Bijbel of Heilige Schrift, Christen zijn, Christendom, Christenheid, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Levensvragen, Religie, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

14 reacties op Geloven in God

 1. Pingback: Als de tijd ten einde loopt …… Vragen naar het goede | Stepping Toes

 2. Pingback: Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 2: Het bewijs van Gods bestaan (2) | Stepping Toes

 3. Pingback: Zending van Met Open Bijbel April 2020 | Broeders in Christus

 4. Pingback: Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 4: Het bewijs van Gods bestaan (4) Het heelal als toevalstreffer | Stepping Toes

 5. Pingback: Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 5: Het bewijs van Gods bestaan (5) De toets | Stepping Toes

 6. Pingback: Liefde voor God brengt voorkeur om Gods Wil te doen – Belgische Broeders In Christus

 7. Pingback: Wie zijn verlangen opvolgen – Belgische Broeders In Christus

 8. Pingback: Hoe ver wil je gaan in je geloof – Jeshuaist

 9. Pingback: Bestaat er iets als Christelijk fundamentalisme | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: Niet “de Moslims” maar de fundamentalisten zijn een probleem | From guestwriters

 11. Pingback: Een Bijbels antwoord op uw vraag naar aanleiding van ons geloof dat Jezus niet God was van in het begin | From guestwriters

 12. valeredebrabandere zegt:

  – Lees mijn “het absoluut ontologisch godsbewijs”dat een bevredigend bewijs iis…

  Like

 13. Pingback: Angst en verlossing van het kwaad – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.