Taal van de Bijbel onder ogen zien

Indien wij willen over gaan om het Woord van God te begrijpen moeten wij er op toe zien dat wij proberen de Bijbelse taal te verstaan.

Het komt er op aan ons in de plaats te stellen van de Bijbelschrijvers en proberen in hun hoofd te kruipen. Wij moeten erg oppassen dat wij de woorden niet zo maar letterlijk opvatten, maar dat wij de schrijvers hun beeldvorming volgen. Zo kunnen zij over “dagen” spreken terwijl in onze tijd wij het woord “fasen” of “perioden” zouden gebruiken (cfr. Genesis); of “wereld” waarbij het geheel der werelden kan bedoeld zijn (de cosmos) of het “universum” (zie Genesis) maar ook een werelddeel of landstreek (bijv. betreft de zondvloed). zo merkt een professor die naar de Zondvloed kijkt het volgende op:

In 2 Petrus 3 staat dat God de wereld heeft geschapen (Ge), God de wereld (kosmos) in de vloed heeft vernietigd en dat God de wereld zal vernietigen (Ge). Waarom inspireerde God Petrus niet om Ge te gebruiken voor de zondvloed? Cosmos heeft het concept van de georganiseerde wereld. De georganiseerde wereld van 3000 voor Christus was alleen in Sumerië. Egypte, de Indus-beschaving en China werden pas daarna georganiseerd. Er is nog een punt. Japheth is alleen vermeld als levende in de regio van Turkije en voor het opstarten van de maritieme volkeren, Shem was iets meer zuid en oost, en vermeld te zijn in het oostelijke heuvelland. Ham wordt vermeld als de volkeren van Sumerië tot Egypte.

Sommigen denken dat Cush naar de Ethiopiërs verwees, maar het kunnen de Kassieten zijn geweest, een volk in de buurt van Sumerië. Let op, de Bijbel is heel specifiek over waar de mensen woonden, en er wordt geen melding gemaakt van sub-Sahara Afrika, India, China of Europa. Dit duidt opnieuw op een regionale overstroming. Kijk ten slotte naar de werking van de overstroming. Er is slechts één type overstroming die tot een jaar aanhoudt. Het is een vloedgolfvloed, net als in Sumerië. {The Racist Bible door Douglas op Help from Heaven}

Na de zondvloed kwam er “wederopbouw” en moeten wij een duidelijk verschil maken tussen de bouwmethoden in de tijd van Kaïn en Nimrod bijvoorbeeld.

Naast cultuur en geschiedenisboeken zijn een goede concordantie een bijna noodzaak om de Schrift goed te bestuderen. Die concordantie kan ons op het rechte pad houden bij de verschillende Bijbelvertalingen en kan ons verder ook een inzicht geven van de woordvoorkeur van bepaalde vertalers, zodat wij kunnen komen in te zien dat de ene vertaling niet bepaald iets ander hoort te zeggen dan de andere.

Moderne hulpmiddeltjes als de speciale Bijbelsoftware zijn uitstekend om ons vooruit te helpen. Hierbij wordt het dan ook mogelijk zelfs naar de oorspronkelijke betekenis van een woord te gaan zonder eigenlijk de oorspronkelijke taal te moeten kennen.

Ook moeten wij beseffen dat er steeds die menselijke interpretatie is en dat bij tijden er ook bepaalde instanties waren die er baat bij vonden om woorden in een bepaalde vorm te gieten of om van een zelfstandig naamwoord bijvoorbeeld een persoonsnaam te maken. zo kan men als de meest ingrijpende verdraaiing van een Bijbels woord Hasattan vinden of ‘Satan’. De bijbel spreekt over “ra’ah” of slechtheid welke zijn intrede reeds vroeg na het ontstaan van de wereld vond.  God had de eerste mensen (ish en isha) gewaarschuwd betreffend het gevaar indien zij van een welbepaalde boom zouden eten. Aangetrokken door die boom kwam er bij hen een gevoelen op dat door de schrijver van het Ontstaansboek (Genesis) omschreven werd als “de verleiding”. In de boeken van de oudheid wordt er gesproken van de nachash of  ‘verleiding‘ of een Hasatan, wat satan werd maar door velen tot een persoonsaam werd gemaakt voor een duivels figuur “de Satan”. Echter is een satan elke verleider of dwarsbomer, iemand die de gedachten tegen gaat. In die zin noemt Jezus Petrus ook een satan, omdat die apostel Jezus wil tegen houden om verder zijn gang te gaan. Verder in de Geschriften wordt elke “tegenstander van God” als een satan aanschouwd. Het is totaal onschriftuurlijk om van de Nachash of Nahash een karakter te maken, en deze te laten opdraven als een gevaarlijk individu dat in onderaardse regionen zou vertoeven. Men moet die satan die misschien wel een soort duivelse figuur mag wezen niet aannemen als één enkel individu, de duivel Satan of Heilel Ben Shachar of Lucifer.

Door zulk een verdraaiing van woorden zijn er allerlei theorieën tot zelfs valse leerstellingen in het leven gekomen. De ergste is de vervorming of het verdraaien van de woorden “zoon van God”  of “Gods zoon” tot “god de zoon“, wat totaal iets anders is. Maar zo kon men in de vierde eeuw het op een akkoord gooien om de Nazareense rabbi Jeshua met de god Zeus overeen te stemmen [waarvoor de naamsverandering Issou (Heil Zeus) of Jesus/Jezus]. Of men vindt figuren die gaan bewerendat Jezus wel God moet zijn om dat hij zou zeggen “Ik ben het ” of omdat er staat dat hij “Immanuel” of “God met ons zou zijn, welke elke Emmanuel of Immanuel op de wereld dan God zou maken, als men hun gedachtengang door trekt.

Ook rond de geboorte van die mensenzoon die de Koning der Joden zou zijn, heeft men van de chartom of magoi (Gr) en magi (Lat) wijzen en zelfs koningen gemaakt, waarbij er velen zelfs toe overgingen om er 3 Wijzen of “Drie koningen” van te maken.
De chartom wordt dan weer door anderen naar het Griekse exègètai, uitleggers, van exègèsis (uitleg) vertaald als epaoidos, bezweerder, afgeleid van aoidos, zanger (en een voorzetsel epi).

Ook annno 2018 zijn er nog gelovigen die beweren dat wij op een platte aardschijf wonen en er van overtuigd zijn dat NASA ons met valse beelden ons het tegendeel wil doen geloven. – 15e-eeuwse adaptatie van een T-O kaart. Dit soort middeleeuwse Mappa mundi toont slechts de bereikbare kant van de bolvormige Aarde, omdat men dacht dat niemand een klimaatzone bij de equator naar de andere helft van de Aarde kon oversteken.

Het zijn die woordveranderingen of pogingen om vroeger nog ongekende woorden om te zetten in een andere taal die tot misvattingen hebben geleid, dikwijls door dat men zich niet kon verplaatsen in de beeldspraak of zegswijzen van de vroegere schrijvers. Met de jaren is er door de meerdere vondsten en verhoogde oude talen kennis meer duidelijkheid gekomen. Maar het zijn bepaalde groepen die een enge kijk zijn gaan vormen, door bijvoorbeeld te zeggen dat slechts één bepaalde Bijbelvertaling de juiste is (de King James Bible of Authorised King James Version) of dat men al die Bijbelvertellingen letterlijk moet nemen en zo moet inzien dat de aarde in zes 24 uur dagen zou gemaakt zijn. Die creationisten die weigeren in te zien dat het niet om zulke korte zes dagen gaat maar over zeven fasen die meerdere jaren in beslag hebben genomen, maken dat door het ontkennen van het bestaan van oerdieren of prehistorische dieren zoals dinosaurussen, er veel jongeren gaan afhaken als zij dan door de wetenschap genoeg getuigenissen voorgelegd krijgen van zulk een bestaan. Zo kan men ook een groeiende groep van Platte aarde gelovigen vinden, die bij hoog en laag beweren dat de aarde niet rond zou zijn maar een plaat vlak met eindhoeken. In juni 2016 was er zelfs een Platte Aarde conferentie waar men overtuigend bewijs zou hebben naar voorgebracht voor het bestaan van een samenzwering van alle ruimtevaartorganisaties die ons al decennia lang bij de neus zouden nemen met gephotoshopte plaatjes van de Aarde uit de ruimte. Die hele Flat Earth-beweging vormt een nieuw gevaar voor het ware geloof en is weer eens een teken aan de wand hoe mensen zich graag laten leiden door menselijke fantasieën en niet bereid zijn om voldoende Bijbelse kennis te willen opdoen.

Door onvoldoende de denkwijze van de Hebreeuws schrijvers te willen volgen en door onvoldoende de verschillende Bijbelpassages te vergelijken komen vele mensen tot de verkeerde vaststellingen en vallen zij makkelijk ten prooi van de vele filosofen die de vroegere wereld maar ook onze hedendaagse wereld rijk is.

In het verleden hebben ook verscheidene kerkgemeenschappen ook goed gebruik gemaakt van bepaalde filosofische gedachten en van gaande praktijken en tradities, alsook beseffende hoe mensen graag van het mysterieuze houden en maar al te graag de schuld op iemand anders werpen en zo de duivel of Satan als de boosdoener houden. Met zulk een figuur kon de Kerk de mensen ook onderdrukken en bang maken met eeuwige foltering in een hel.

platte aarde

De eerste uitgesproken platte-aarde-aanhangers haalden Bijbelpassages aan als bewijs. Deze vierkante badkuip-aarde uit 1893 is gelardeerd met citaten uit Bijbelboeken als Exodus, Jesaja en Openbaring.

+

Lees verder ook:

 1. Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger
 2. Bijbel op de eerste plaats #3/3
 3. Betrouwbare woord
 4. Wees bij het lezen van de Bijbel u bewust van het taaleigen
 5. Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen
 6. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 7. Effectief Bijbellezen: Woordgebruik – Boek Genesis
 8. Effectief Bijbellezen: De Taal van de Bijbel en Wijzen uit het Oosten
 9. Van chaos naar ordelijkheid
 10. Bron(nen) van kwaad
 11. Wie brengt het Kwaad over ons
 12. Begrippen satan en duivel in de Bijbel
 13. Duivel, Satan, Lucifer, Demon, Goed en Kwaad en God
 14. Satan of duivel
 15. Bestaat er iets als engelen en kunnen die zondigen
 16. Lucifer
 17. Is een Demon een op zijn eigen bestaande geest?
 18. Gevallen engelen en hun verblijf
 19. Dienende geesten 4 Gevallen engelen
 20. God meester van goed en kwaad
 21. Naamsverandering voor het behoud van vrede
 22. Hoofdbronnen van afwijkende gedachten
 23. Oorzaak lijden en dood
 24. Hel – graf
 25. Hemel en Hel
 26. Hellevuur 

+++

Gerelateerd

 1. Schriftbetrokkenheid
 2. Bybelstudie: Bundel 18, Lesing 01, Job 1-2
 3. Jezus Christus is God: “Immanuël noemen, dat betekent: God is met ons” (Mattheüs 1:23) ╰⊰¸¸.•* Dutch
 4. Koningen, Priesters & Schapen
 5. Fundamentalisme: De kunst van het God onder de duim hebben.
 6. Aarde plat of rond? Complottheorieën komen altijd uit
 7. Platteaarde-gelovige bereikt hoogte van 572 meter in zelfbouwraket
 8. Top secret: de aarde is plat
 9. De mensen die anno 2017 nog steeds geloven dat de aarde plat is
 10. Opposing Spirit Adversary: Satan
 11. Why Stories About Satan Are Still in Fashion
 12. How To Recognize The Antichrist #3, Anti-country
 13. Throwing off Satan’s Yoke Is Liberating
 14. How Satan Works
 15. Did the Medieval Church Teach a Flat Earth?
 16. Flat Earth Manifesto (Revised)
 17. The Devil Made a Power Point Presentation | Feedback Friday!
 18. Faith abates reason at Edmonton’s first Flat-Earth International Conference
 19. Intelligent Discourse: Alan Alda talks Flat Earth on The View
 20. Flat Earth Brings Up Many Questions
 21. The Earth is Flat / Hobbits are Real
 22. 200 Proofs Earth is Not a Spinning Ball (English)
 23. What is the “Flat earth society”?
 24. What do Flat Earthers and Climate Alarmists have in common? Survey says: Millennials!
 25. I’m A “Conspiracy Theorist” And I Do Not Buy Into The Flat Earth Thing, Here Is Why
 26. The Earth is Flatter than a Pancake
 27. How the Southern Stars Work on Flat Earth
 28. The North Star And Heliocentricity
 29. Discworldian physics. And the beginning of the end times.
 30. Have You Been Lied To?
 31. God revealed the EXACT location of Hell!!!
 32. Ask yourself….. Is the World Flat?

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelonderzoek, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

5 reacties op Taal van de Bijbel onder ogen zien

 1. Pingback: Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (2) | Stepping Toes

 2. Pingback: Hoe leest u?: Lucifer – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: Enkele kernpunten van het Christelijk geloof | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 4. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen – Belgische Broeders In Christus

 5. Pingback: Geloof in een veel bediscussieerd Boek – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.