Psalm 59 David in grote moeilijkheden #2 Waarom de ene keer wel en de andere keer niet

Vervolg van Psalm 59 David in grote moeilijkheden #1 Red mij van mijn vijanden

Waarom redde God Petrus, maar Jakobus niet?

Paulus overleefde verscheidene pogingen hem te vermoorden. Meteen al in Damascus beraamden de Joden een plan hem te doden. Zij bewaakten dag en nacht de stadspoorten, maar net als David ontsnapte Paulus, toen de broeders hem in een mand over de muur lieten zakken (Handelingen 9:23-25). Paulus overleefde dit, evenals vele andere hachelijke momenten. En toch werd ook hij uiteindelijk ter dood gebracht – tijdens de regering van Nero, een paar jaar nadat het verhaal van Handelingen eindigt.

Waarom de ene keer wel en de andere keer niet?

Waarom redde God Paulus van al die eerdere aanslagen op zijn leven, maar niet van die van Nero? Misschien kunnen wij inzien waarom. Na zijn bekering in Damascus, liet Jezus Paulus door middel van Ananias weten:

“Deze is Mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en [de] kinderen van Israël” (Handelingen 9:15).

Paulus was uitgekozen om voor de Here een taak te verrichten. Als hij in Damascus was gestorven, had hij daar niet eens mee kunnen beginnen. Het is in de Handelingen heel duidelijk dat Jezus de gebeurtenissen leidde, toen het evangelie vanuit Jeruzalem over de gehele Griekse wereld werd verspreid. Dat zien we tijdens Paulus’ tweede reis door Klein-Azië. Zij

“werden door de Heilige Geest verhinderd het woord in Asia te spreken” (Handelingen 16:6).

Daarna

“poogden zij naar Bitynië te reizen, maar de Geest van Jezus liet het hun niet toe” (Handelingen 16:7).

Uiteindelijk

bevonden zij zich in Troas, aan de kust. Waarom daar? Waar moest hij heen?

Toen kreeg Paulus in de nacht een visioen:

“Er stond een Macedonisch man, die hem toeriep: ‘Steek over naar Macedonië en help ons’” (Handelingen 16:9).

Dat was dus het plan van Jezus met Paulus: Hem in Europa laten prediken!

Enkele jaren later ging Paulus naar Jeruzalem, waar hij werd gearresteerd. De Joden wilden hem onmiddellijk ter dood brengen, maar hij kreeg de kans te getuigen.

“En de volgende nacht stond de Here bij hem en zei: Houd moed, want zoals u te Jeruzalem van Mij getuigd hebt, moet u ook te Rome getuigen” (Handelingen 23:11).

En zo, ondanks de inspanningen van Joden en heidenen, en ondanks een schipbreuk, bereikte Paulus Rome, zoals Jezus hem had gezegd. Blijkbaar werd Paulus bewaard zolang hij werk voor de Heer te doen had, en hij overleefde vele gevaren en vele pogingen om hem te doden.

En toen hij uiteindelijk door Nero ter dood werd gebracht, was zijn werk gedaan. Paulus zelf schijnt in ieder geval gedacht te hebben dat dit zo was. Want hij schreef vanuit zijn gevangeniscel in Rome aan Timoteüs:

“Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans van rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad” (2 Timoteüs 4:6-8).

Het is dus redelijk te veronderstellen, dat God al die tijd met Paulus was. Hij redde hem van de dood zolang hij nog werk te doen had; maar toen Paulus had gedaan waarvoor Hij was uitgekozen, liet God toe dat hij werd geofferd. En misschien is dat ook het antwoord op de vraag waarom Petrus uit de hand van Herodes werd gered, maar Jakobus niet.

Het gebed van Jezus en zijn redding

En dan hebben wij uiteraard het voorbeeld van de Here Jezus. Vaak was zijn leven in gevaar. Al tijdens de eerste dagen van zijn dienst probeerden de Joden Hem te doden. Meerdere keren lezen wij woorden als deze:

“Zij trachtten Hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan Hem, want zijn ure was nog niet gekomen” (Johannes 7:30).

Net als Paulus, redde God Jezus van de pogingen Hem te doden omdat Hij nog werk te doen had, en

‘zijn tijd nog niet was gekomen’.

Maar uiteindelijk kwam voor Jezus wèl de tijd om te sterven. En, zoals David vóór hem, bad Jezus om verlossing. Maar Hij wist dat Hij afhankelijk was van zijn Vader in de hemel:

“Vader, indien U wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!” (Lucas 22:42).

Jezus liet het definitieve besluit aan God over. En God verliet zijn Zoon om te sterven, net zoals hij Jakobus verliet om te sterven, en net zoals hij Paulus uiteindelijk verliet om te sterven. Had God gefaald?

Kon Hij Hem niet redden? Nee, Hij faalde niet. Want Hij redde Jezus wel! Hij wekte Hem op uit de dood:

“God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden” (Handelingen 2:24).

En wij?

Juist omdat Jezus uit de dood werd opgewekt, is Hij onze Redder geworden.

Het is zijn taak ons van de dood te redden. Niet dat wij niet zullen sterven als wij in Hem geloven, maar wij zullen dan net als Hij worden opgewekt. Daarom keek Paulus uit naar die

“krans van rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here … mij zal geven … (en) ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad”.

Dus, evenals David, Petrus, Paulus en Jezus, kunnen wij op de Here vertrouwen als onze Verlosser. Net als David mogen wij God prijzen om zijn liefde voor ons:

Ik echter bezing uw sterkte, ‘s morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want U was mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.
Mijn sterkte, U wil ik psalmzingen;want God is mijn burcht, mijn goedertieren God. (Psalm 59:17-18)

Red mij van mijn vijanden, o mijn God

D.D.

+

Voorgaande

Begrijpend Zingen: Psalmen 56-59

Psalm 59 David in grote moeilijkheden #1 Red mij van mijn vijanden

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bedenking, Begrijpend Zingen, Bijbelonderzoek, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

5 reacties op Psalm 59 David in grote moeilijkheden #2 Waarom de ene keer wel en de andere keer niet

  1. Pingback: Begrijpend Zingen: Psalmen 56-59 | Broeders in Christus

  2. Pingback: Overdenking: David: Geloof leren door beproeving | Broeders in Christus

  3. Pingback: De gedachte van vandaag “Redenen om God te prijzen” (21 februari) | Broeders in Christus

  4. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #4 Over dood en hoop – Belgische Broeders In Christus

  5. Pingback: Overdenking: Ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor allen… | Broeders in Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.